Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  deklareerimisel     allsüsteemidest kontseptuaalne     arendus     atribuudiga     vahendis     teiste     suhe     kirjeldava     arusaadavus relatsioonilise/sql     arvutis     diagrammis     reaalne     näete     uuritakse     sõltuvus tabelite/relvaride     funktsioonid     kitsendused üleminek     kasutajaliideses     päringu     kolmas     liiasus nk     andmebaas kontseptuaalne     kordamis     teenus elutsükkel     in     andmekirjelduslaused     attribute     otsingutingimus liittingimus     kasutav     küsimusega     rakendus käesoleva     andmebaasisüsteem     andmemudel võrkmudel     automaatne     värskendamine     tihe     menüüsse     põhjuseid     pöördprotsess     keeles     praktikumideks     tulemused     pöörd-     ärianalüüs     failipõhine     välisühendamine     boonuspunkt     andmebaas triger     kitsendus tabel     5nk     andmekäitluskeele     esitada     disainile case     disainitaseme     skeem kinnitamine     dokumendis     vabadus     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     eksistentsi     kavandamine andmevakk     kuuendaks     veerg transaktsioon     reserveeritud     kasustusjuht     identifikaator     pidada     disainivaates     allsüsteem pädevusala     määramine     käivitusplaan     teine     õigus roll     riiulilt     enamik     selgitatakse     ärimudeli     võrkmudel hierarhiline     kitsendus operaator     ülekanduv sql/relatsioonilise     juhuslik     hulgateoreetiline     kasutuselevõtt     registrisse     kitsenduse     tegemise     loevad/     teenus     ühiseid     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     null     machine     antipattern     aruanded     olemas     fondiga     kuhja     kitsendus tabeli     dialekt lõige     ühendamissõltuvus normaliseerimine     vaade normaliseerimine     elutsükkkel infosüsteem     sõltuvuse     indeks kitsenduste     vaates     pääsupoliitika grant     loogilise     kirjeldused     graafilises     ettenäitamisele     keelde siin     idempotentne ühendamine     tootamine lahendamise     keele     selles     hooldus     normaalkujul     kiht     management     kitsendus võrdsuse     unaarne     põhjal katsetamiseks     olekudiagramm     liitindeks     diagrammilt     näiteülesanded     kohta     primary     veergude/atribuutide     andmesaatkond     suurema     elujõulise     lahususe     mitmeväärtuseline     andmed     operaator sum     entity     lause andmekäitluskeel     kasutaja kasutaja     andmevaramu     õhinapõhine     cards     näiteülesande     tase     lihtne     osterwalderi         protsessivaade     pingerida võimalik     üheteistkümnendaks     tehingud     muutmine disainitaseme     tegijatele     koodi     korreleeruv     lindil     prototüüp     otsingutingimus andmekirjelduskeel     skeem sql     transaktsioone     aknas     alampäring merge     hõlmava     order     lause alampäring     sissejuhatus     seisunditest     andmebaasihaldur     rakendub     kontrollimise     sql relatsioon     reverse     välja     relvari     sisalda     muudavad     illustreerimine     pidevvalmidus põhiolemitüüp     relvar relatsioon     tulemus     põhimõisteid siin     lahusus organisatsioon     tabel vaade     klient-server     formaalne     deklaratiivne kolmekihiline     vaba     tabeleid     kasutatavad     struktuuriga     ühendtüüp     moodul     nõuete     keskkond andmed     tüüp avaldis     olemi     rakenduses     ühendamine andmemuudatus     seisundiklassifikaatori     eraldatud     põhimõistete     supervõti tabel     pilv andmebaasisüsteem     halvendada     värske     süntaks relatsioonilise/sql     optimeerimine     arvestuse     operaator väärtus     klassidiagramm rakenduse     lõuend põhiolemitüüp     kontseptuaalmudel     järk     valik     onlain-analüüs     tabelid/     count     seosetüüp     põhjustab     seosed     operatsioonide     ühendamissõltuvus nk     punkt     harjutamisel     hulk     artefakt kontrollimatu     lisamise     lause tühistamine     viga arvujada     andmemudelist     digitaalne     vaade tabelite     mitut     tüüp andmekäitluskeel     triger triger     viienda     lause andmebaasisüsteem     operaator atribuut     leidmise     terviksüsteemi     kodeeri     selle     operatsioon sql     õigus     millel     kirjelduse     täidetus     päringud seadus     eest     atribuudid case     intersect     jõustada     loomissamm teenus     minimaalõiguste     summa     lause andmed     lahendus atribuudid     pareto     artefaktid     viisardit     alates     veerud disain     diagramm projekt     poole     tehnilist     välisvõtmete     sql-andmebaaside     teenus rakendamine     tagastab     vajalik     proovige     juurprobleem juurprobleem     prototüübis     objekti-rolli     bitivektorite     muudetakse     kokkuvõte     sõlm     tabel vahe     päriprojekteerimine     puuduv     kaskaadne     küsige     example sql     abitabel andmemuudatus     põhiolemitüübid     surnud     põhineb     vahendi     toimuma     operatsioon avaldis     võimaldava     klassidiagramm disain     veebirakendus     esile     nõrgad     andmebaasioperatsioonide     baastabelites     süsteemikataloog     seos     andmebaasisüsteem funktsioonil     mudel allsüsteem     kontrollitud     paketi     puhul     keel transact-sql     kasutusmallmudel     exists     kasutajanimi     kuldreegel     'user'     läbiskaneerimine     avatud-suletud     vaated andmebaasisüsteem     õppejõu     tuleb     olemuslik     õigused     sagedased     allhhanke     entity-relationship     lause õigus     sõltuvustest     juhtimise     tegemine     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     kaitsta     hübriidpilv     infosüsteem pilv     muudatuste     kordamisküsimused     andmeaidad/andmevakad füüsiline     minimaalse     kitsendustega     andmebaasimootor     generalization     idempotentsuse     ajalooliste     võõrvõti     operaatori     põhjal vaade     eksamiajad     rutiin protseduur     osaliselt     poolvahe     otsimise     operatsioon query     olemitüüp     tüüpviga     võrreldes     sünonüüm     projekteerimine     ärireegel     antimuster     kitsendus with     hooldamine     soovite     maksimaalselt     ühend     andmebaasiobjekt roll     validation     rakendamine     viies     zaurus     milline     fail     kasutan     töövihiku     andmebaas hübriidpilv     onlain-tehingutöötlus     relatsioonitüüp korteež     engineering     normaliseerimine     samm-sammuline     parandada     sql füüsilise     sellest     põhimõttel     püsivus andmekirjelduskeel     andmemudel serveri     märkmeleht     mägimurrak     indeksid siin     seosetüüpide     andmemudel deklaratiivsus     salvestatakse     tunda     kordamine     lahusus relatsioonilise/sql     mudel sql-andmebaasi     pilvraalindus     strateegia andmebaasi     olemitüübina     tehised     skeem tuletatud     kohustuslikud     klastri     andmekirjelduskeel     analüüsilt     andmebaasiobjekt     tubade     faili     laiaveeruline     päringut     jagamine     lausend     lause arvujada     keskmise     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     installeerimiseks     projekteerimiseks     võti     migreerumine     järgneb     proovimist     vastav     ennast     select     välisühendamise     teeta-ühendamine     lugema     värviga     sql-andmebaasisüsteemi     testimine     juurutamine     denormaliseerimine tuletatud     dünaamiline     valemi     andmemudel ef     kooskõlas     tööks     analüüsimuster     ülikooli     operatsioon vahe     naturaalühendamine     rakenduse     värvide/fondi     aeglustab     esimene     väärtus sql-andmebaasisüsteem     -bitise     võimsustik     talletatud     relatsioonitüüp tüübigeneraator     selliselt     registreerimine põhiolemite     kattuvad     foreign     soodustavad     skeem-lugemisel     tarkvarasüsteem mashup     muster     panemine     tarkvaraga     kitsendus kasutaja-     kontrolli     andmebaasisüsteem väline     punasega     video     väliste     tingimus not     hierarhiline     võimaldamine     järgi     liitindeksi     ühildamatus     unified     relatsioon valdkonnapõhine     ühislukk     class     andmed virtuaalne     väärtustele     rea     andmehoidla     edukaks     korduste     roll grant     aluseks     dokumendist     teadmiste     kasutusmall     nosql     lõhn räpane     andmetüüp     konkreetse     stereotüübiga     kasutajana     andmekaitse     architectskeem     lausete     vaade     (rutiin)     avaandmed     punktid     ansi-sparc information_schema     kuigi     access     printsiip õppeinfosüsteem     liigi     arendamise     kursuse     veerg tabel     tabel domeen     matemaatiliseks     praktikumid     paikneb     p pikem     lahusus veergude     süstimise     eelistatult     korteeži     atribuut     kasutab     neljavalentne     objekti     protsess     automatiseerib     toimimismudel     reegel andmebaasisüsteem     tulenevalt     sisaldab     mõista     lisada     töötava     nimeta     küsimusi     tingib     genereerimine     soovitusi     logi hulgateooria     mysql     tulemuses     liiasus relatsioonilise/sql     ülejäänud     klassifikaatorid     pädevusalad     grupifunktsioon     query     tükeldamine     allsüsteem funktsionaalne     mõlemat     muutmise     klausel lõike     sündmusvaade     andmemudel andmebaasikeel     definitsioonid     pidevvalmidus     alamprogramm     pakub     sõltuvus relatsiooniline     läbiviimiseks     teatavate     loenguks     klausel avaldis     ehitamine     tabelite/     operatsioon piirang     allsüsteem rakendamine     näite     kaudu select     elementide     option tabel     sisalduda     keerukamad     protseduurne     ajaloo     esitab     triger     kõnekujund     esitus     loomine;     automaatselt     detailne     tüüpvead     ülemineku     skalaarne     tüüp kitsendus     sisalduv     unikaalne     kasutatava     teemal     mudel siin     funktsioonil     grant     omakorda     kompaktsemaks     võtmesõna     päri-     sõltuvus nk     lisaeksam     olemasolu     tulemuste     lugeda     transaktsioonid     füüsilise     hinneteleht     nõudeid     programmeerida     peavormi     põhjal     rakenduspakett detailanalüüs     käigus     navigatsioonipaani     business     mustrid põhiolemite     andmete     kirjutada     veeruperekondadel     võiks     dokumenti     näiteprojekt     avage     transaktsioonilised     kitsendus sql     viiteterviklikkus     hetkel     teooria     whole-part     paraku     vormis     lihtindeks     typedb     kuues     detailanalüüsi     esmasvõti     projektsiooni-ühendamise     create     loodavate     disainist     olemitüübid     kehand pl/sql     räpane     moodul oracle     dokumendid     keelte     kõrge     boonuspunktid     tagasipööramine     võetav     materjalis     kasutatakse     täidetakse     operaator select     ebaotstarbekatest     varukoopia     vältida     operatsioon andmetele     tööjaama     modelleerimiskeel sql     kaheksandaks     vormid     eranditöötlus     vähendab     kihiline     hõre     tagasi     revoke     võtmekandidaat     hulgas     primaarvõtmest     kõigil     kose     vajadus     eestikeelset     roll administraator     avaldis     erinevusi     ühiste     kirjeldamiseks     puu     assotsiatiivsuse     läbi     graafilise     põhiolemitüüp andmebaas     andmebaas kasutusjuhtude     installeerimise     süsteem     versiooni     komplekti     järeltingimus     osaks     protseduurid     kuristiku     merge     testitud     kaitsmine     perekonda     saate     baastabel hetktõmmis     on     sisaldama     andmemudel     kõrvalefekt     plekk     operatsioon select     nende     registreerimist     kasutada     importige     primaarvõtit     andmebaasisüsteemides     tüüp jälgi     osutub     andmebaasioperatsioon     alampäring     tehniline     edasi     andmemudel andmemudel     transaktsioonanalüüs     tõttu     tekstitüüpi     tingimuses     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     dokumendi     operatsioon relatsioonilise/sql     kokkuvõttefunktsioon konstant     tühihulk     mõistekaart     mitmest     tegelik     loetavad     rakendus     olemi-suhte     ennik     õigus vähenda     loendusfunktsioon     lisamine     kompenseerivaid     ekraanivormi     andmebaasikeel avaliku     mitteskalaarne     milleks     vahendid siin     võlg veergude/atribuutide     välisvõtmeid     tarkvarakeel     bakalaureusetöö     loomissamm pädevusala     sõltuvused     sulgege;     klausel self-join     dialekt     kvaliteet     baastabelite     andmebaasikeel     arvuti     pöördprojekteerimist     lülituskilp     pakendaja     aprillini     küsitluse     häälestamine     baastabel andmete     evolutsiooni     täielikult     otsustab     ei     assertion viga     arhitektuur loogiline     defineerimiseks     teenus pädevusala     predikaat     lause transaktsioon     kontrollib     tootamine     andmebaas sql     kitsendus     relationship     integratsiooni     petabait     nullist     kommutatiivsuse     kuhi     pääsu     kaasamise     tehingute     plokid loogiline     kompenseeriv     lisaülesanne     joini-sõltuvus     järgnevatel     genereerib     normaliseerituse     tüüp andmebaas     tõeline     seitsmendaks     andmemuudatus triger     täitmise     kujul     eemaldamine     loendikasti     üks-mitmele     statistika information_schema     katsetamiseks     sql-andmebaasis kaup kaupade     klausel tabeli     round     triger tuletatud     failid     andmebaasiserveris     kitsendused rakenduse     täitmiseks     jagada     tegevusena     andmekäitluskeel     illustratsioonid uml     võrdlusreeglistik     andmekirjelduskeele     üliõpilase     väljatöötaja     lihtsustab     kontrollide     tüüpprobleem     refaktoreerimine järjekindlusetus     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     seisundidiagramm     lugemisoperaator korteežitüübi     võtta     projekteerimise     kunstlik     rakendusprogramm     osa     kasutajatele     unifitseeritud     õpejõu     baasrelvar andmekäitluse     suurendamine     lause üldine     lepingud andmebaasioperatsiooni     kursor     deaktiveerimine     probleem probleem     ekraanivormil     ristskriptimine     märkate     saaks     nimekirjavormi     eesmärgiks     arvutiklassi     seosetüübid     manager     varem     mõeldud     olemitüüpidest     toimuvad     restrict     üldine     tegijad     iteratsioon infosüsteem     andmemudel xml     erinevates     metoodika     kompositsiooniseose     metoodika hooldamine     väljakutse     regreg;     sisaldub     hetktõmmis andmebaasisüsteem     tekkivat     kinnissõna     otstarbe     keel otsekorrutis     operatsioon identiteedi     publication     suhtetüüp     loobumise     disainimudel     enterprise     kasutate     disainile loogiline     navigatsiooniline     taakvara     teenus disain     paketidiagramm     sõltub     turvalisuse     veerud     põhjus     paigutamine     maailma     saamise     teistest     relvaride     alternatiivvõti     evitustoru     arvutit     ümarda     triger väine     klassidiagrammidest     registreerimise     tabel     klausel liittingimus     esitatakse     süsteemiõigus     alampäring count     - peatükid     andmebaasi     üldistusseoste     olemi-     spetsifikatsioon pakett     esitamiseks     laused siin     töökiirus andmebaasi     privaatpilv     kuidas     ddlenhanced     tabelid/relvarid     tulemuse     kontroll     tähendusega     strateegia revoke     alguseks     täiendamine     klassidiagramm metoodika     kasutusjuhtude     allsüsteem rational     normaalkuju relatsioonilise/sql     valib     rakenduspakett infosüsteem     tarkvarakeel hulgateoreetiline     erand     disaineri     nimekirjavormis     andmebaasioperatsioonid     otsingutingimus     olekutest     õigus kaitse     veerutaseme     generaator primary     praktikumi     kadestamine     kutsuda     slaidikomplekti     laused nimetu     andmeid     kasutajate     kattuv     funktsioon select     leiab     laused     andmemudel sql     kursor funktsioon     nimble     süsteem relatsiooniline     mudel uml     teams     lõhn)     kaudu     tekstiliste     alles     operatsioon transaktsioonide     staatiline     naturaalühendamine tabelite     kavandamine tarkvarasüsteem     kategooriad     salvestatud     lülituskilbi     protsessimudel     kategooria     andmestruktuuri     käivitage     objekt-relatsiooniline     projektsiooni     vesivoodi     süsteemi-defineeritud     tabel hetktõmmis     agile     arvude     praktikum     supervõti     sekundaarne     arvutamise     ülesannete     lause andmekirjelduskeel     andmemudel plokid     suurem     otsingutingimus min     lause vaade     jõudlus hetktõmmis     juures     relatisooniline     parima     equijoin mittekorreleeruv     standardile     füüsilisest     püstitus     tingimus select     metaandmed privaatpilv     maksad     vastuvõtuaegade     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     tabel drop     diagramm scrum     kärbi     (relatsioonialgebra     tabel nimega     mudeliteisendus     sorteerimata     motivatsiooni     normaalsus     määratud     plokid füüsilise     muutmist     juhendis     avaliku     omavahelise     struktuurist     nimega     lahendamine andmemuudatus     genereerimise     salvestusviis tõeväärtustüüp     1nk     saajad     kirjeldab     võrrelda     (programmeerimine)     monopollukk     andmeait     transaktsioon     andmeteadlane     tüübi     klassiskeem     veergu     andmemudel iso/iec     süsteem multiväärtuslik     üleliigseks     andmemudel detailanalüüs     kogum     andmekäitluskeel veerg     põhimõte     iseloomustab     teisene     indeksit     variante     mõningaid     roll     printsiip     logimine üldine     tegevuste     liides allsüsteem     piiritletud     sql pl/pgsql     artefakt juurprobleem     relvar     vastavuse     tavapärasem     operaator tutorial     skeem veeru     tüüp päis     andmemudeli     lõppedes kui     ja     rutiin     viittüüp     mudel kontseptuaalne     vajavad     koopia     omavad     rakendatakse     toimub     operatsioon relatsiooniline     kasutusele     operaator muutujale     vajaduse     küsida     reataseme     ühendamine     tükeldamise     parandamise     nimi tabel     veergudes     mitmekomponendiline     ettevõtte     projekt register     oleksid     sql-andmebaasis põhiolemite     rutiin moodul     sellist     pealkirjade     operatsioon funktsionaalne     süsteem olemi-     kehand     millele     võivad     unikaalsuse     lehmani     sql sql     rekursiivne     probleem üleminek     näiteülesanne     hetkeseisundi     elemendid     äriline     küsib     korteež     kitsendus üldine     modelleerida     ümbernimetamine     normaliseerimine sql/relatsioonilise     zettabait     andmed imperatiivsus     jooksva     generaator triger     andmebaasikeel andmed     inimkasutaja     esitamise     puhas     katsetamiseks     lugemist     indeks indeks     privileeg     hulga     makro     ekraanivormid     tulemustele kõigepealt     andmebaasiobjekt õiguse     kasutusjuhud     vaikimisi     ümbertöötamine     keel kasutaja-defineeritud     vähenda     vahend     upper     tunnistuseks     isikusamasuse     ärireeglist     assertion     eeldus     muudab     tulenevaid     allsüsteemid register registrid andmebaasi     ole     ortogonaalsus     infosüsteem relatsiooniline     msaccess     lahti     keel relatsiooniline     pealkirja     harjutada     dekomponeerimine nk     äriarhitektuuri     jaoks     klausel atomaarne     lahendamiseks     sammu     pseudojuhuslike     muteeruva     indeksite     hajus     andmemudelit     mudelis     artefakt räpane     projektis     funktsioon nimetu     sql/psm     numbrimärk     deklaratiivne     vaatega     relatsioon query     kitsendus sisemine     atribuudina     surrogaatvõti deklaratiivne     järjepidevus     b+     kujule     normaalkuju esimene     võlg infosüsteem     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     veergudele     järeltöö     väärtused     võrdlusoperaatoriks     lõpphinne     korduvad     delete     relatsioonilise     kavandamine kogukonnapilv     keel tuletatud     evitustoru detailanalüüs     organiseeritud     tõlkereeglistik     elephant     andmebaas andmed     kandidaatvõti baastabel     korteežitüüp     ilmutatud     lausetes     ilma     operatsioon alampäring     defineeritud     kontrolltöös     süsteemi     data ja     nimetamine     kvaliteet objektorienteeritud     matematiliseks     kontrollimiseks     disain loogiline     keel kasutaja     neljas     tutorial     lisada teil     nähtavate     rolli     cusersuserappdatalocaltempfilejson     table     sorteerimise     punktikadu     generaator logitabel     andmetele     kadumist     olekumasina     juhtuda     vasakpoolne     süsteemianalüüs     kaasa     sõltumatus kontseptuaalne     näide     kohustuslik     operatsioon microsoft     puhastamine     nimetu     applications     südame     peale     kasutajaliidese     disainimuster füüsiline     musta     protseduur füüsilise     approach     kiiresti     info baastabel     rühmitamine     atribuutideta     disainiprintsiip denormaliseerimine     seotud     mitmevaateline     üks     where     arendusmetoodika loogiline     sql check     sisemise     read tuletatud     diagramm arendusplaan     baasrelatsioon     eraldiseisev     indeks     järjekord     sqlis     taotlemise     ristkorrutis     sql andmekirjelduskeel     tüüp funktsioon     ajatüüp     tüüp pääsupoliitika     mudel)     sql identiteedi     mootoriga     operatsioon equijoin     muddy     teisendusreeglid andmebaasi     registreerimine     ülekanduv ühendamissõltuvus     andmemudel andmed     algväärtustamine triger     kuldandmed     lõpust kui     veergude     disain /     pilvandmetöötlus nosql     materialiseeritud     andmelett     analüüs     toetab     vaadete     täitmine     sõltumatus süsteemikataloog     eeskiri rea     equijoin relatsioonialgebra     andmemudel andmebaas     realisatsioon     reegel     ettevalmistus     võti-väärtus     leiate     sql-andmebaasisüsteem     olevasse     kitsendus transaktsioon     lubatud     liides staatiline     virtuaalsel     sisendiks     information_schema kolmekihiline     kasutaja-defineeritud relatsioon     accessis     projekt funktsionaalne     märkeruudu     dokumendipõhine     arv     kokkuvõttefunktsioon equijoin     kui     roll andmebaasisüsteem     r-väärtus     parandamine     kirjeldamine     sisaldada     allsüsteemid     kasutajaliides     andmebaasisüsteemi     4nk     andmemudel d     disainimuster uml     headuse     kolmekihiline     tabelid olemitüübid     põhiomadus     juurprobleem koodi     kehtivad     üleminek     andmemudel sql-andmebaasi     olekumasinaskeem     relvar relatsiooniline     sotsiotehniline     esitatud     projekt     pealkirjad     korteežitüüp korteežitüübi     pilvandmetöötlus     raha     primaarvõtmest)     arhetüüp     3nk     tehing     funktsioon plokid     tegevusdiagramm     denormaliseerimine halb     sorteerimine     kajastu     seadus     andmed minimaalne     protsendiarvutus     mõjutab     litsents     arvesta     baasrelvar     tegeleb     andmebaasiserveris     funktsionaalsed     väärtuse     andmemudel loomissamm     täiendan     normaalkuju veergude/atribuutide     mallpäring     probleem disain     pilv andmebaas     slaidel     kustutamine     materjale     assertion instead     andmekäitluslaused     kaudu vaate     kiirendab     deklaratiivselt analüüs     globaalne     artefakt     clean     klausel ühendi     paranduste     kasutaja-defineeritud operaator     hooldamiseni siin     läheb     architecti     lugemisoperaator kitsendus     siseskeem     olemitüüpide     laiendamine     sõne     probleem andmebaas     protsent     piirab     ülatüüp     tüüp mitteskalaarne     lõuend     kolmevalentne     sidumini     lõks     registreeritakse     pädevusalade     modelleerimine     avalik     mahuga     puuduvad     kapseldamine     küsimuste     sinise     parameeter     tasakaalustatud     kontrolltöö     funktsioon     olla     iseseisva     valige     pilv uml     relvar andmebaasi     except     väljadega     koondhinne     aruande     sõltuvalt     sõltuvus kuues     praktikumide     relatsioonialgebra     tehingutöötluse     taaskasutatav     baastabel unique     lisamaterjalide     andmetöötluslaused     disainimuster     arvujada     kõigi     relatsioon andmebaasi     liitbokside     mille     väärtustada     moodustatakse     luuakse     koostamine     korraldus     alter     integreeritud     tabel andmekäitluskeel     kohe! kõik     disainimuster analüüs     deklareerimine     põhjusab     vastab     vaatamine     korral     database     võrk-struktuuriga     variant     andmebaas reataseme     koosnevad     täitmisplaan andmebaasikeel     switchborad     laadida     erineva     lisatest     fagini     täitmine andmemuudatus     alamhulk     relatsioonitüüp operaator     andmemudel indeks     vormindamine     diagrammil     aprill     küsimused     suunab     sügisel     eduvpn     andmebaasikeel objektsüsteem     detailsete     alamosa     programmeerimiskeel deklaratiivne     terviklikkus     arhitektuur sisemine     ekraanivorm     struktureerimata     järgima     identiteedi     võlg puhas     truncate     andmemudel sisemise     ühilduva     õigus andmekontrolli     classifier     huvitav     disain loogilise     kirjeldus     andmine     (üks     andmebaas     lipikute     loogika     pidevkooste     olemitüübid disain     printsiip multiväärtuslik     otsingutingimus max     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     descartesi     keel rutiin     projektsioon ümbernimetamine     näiteülesannete     analüüsi     kitsendus lausetaseme     parameeter rutiin     andmebaas libreoffice     kehand füüsiline     plokk     lugege     muutmiseks     väärtuseid     ühisosa     esituste     genereerimiseks lauseid     andmekirjelduskeel veerg     project     muster mustrid iseseisva     laisk     hulkade     harjutused     example     multiväärtuslik     kitsendus instead     näites     võite     vähem     tegevusi     lause tabeli     kontekstis     nimede     põhimõisteid     omalooming     lisapunktide     kustutamist     kahte     põhiandmed uml     lihtsalt     evitusskeemi     erinevaid     normaliseerimise     haldur     vormi     sõltumatus     generatsiooni     juhitavad     rakendusele     muutmisega     outer     atribuudi     andmebaas töökorraldus     mudel case     keel sql     disainile     ainult     lahendab     imperatiivne     veerg veerg     klasse     maatriks     nimi rida     ühenduste     tüüpi     andmebaasioperatsiooni     mudel tutorial     loomissamm põhiolemitüüp     commit     lahusus sql/relatsioonilise     tabeliruum     primaarne     põhiliselt     põhiolemitüüp     lõppkasutaja     tsükkel rutiin     slaidikompleki     varundamine     planeerimine     funktsionaalne     esmane     seosetüübi     isikuandmete     andmemudel rakenduse     märtsist     jõudlus sisemise     küsimus     oleks     muutuda     projektsioon     lausendid     pruugi     tekst     operatsioon spetsiaal-     operatsioon hetktõmmis     sidusus metoodika     mitu-mitu     kuuenda     suurus     kasutajaliideses põhiolemite     õigus sql     toodud     tõeliselt     salvestamise     detailanalüüs     andmebaasikeel andmebaas     täidab     mudel andmemudel     mässimine     struktuuri     kompenseerivate     arhitektuur füüsiline     gigabait     salvestusviisi     vajadus põhiolemite     olekumasin     vähemalt     reguleerida     andmemudel kitsendused     olema     kaudselt     tabelile     perioodil     väljund     parameeter tüüp     unustatud     singli     ärireegel triger     relvar hulgateoreetiline     aruanne     disain füüsilise     loomist     klassifikaator     relatsiooniliselt     põhiobjekt     kaota     arvutisse     grupeerimine     õpingukavade     tüüp muutuja     täpselt     relatsioon     disain detailanalüüs     reegel sql-andmebaasi     hädavajalik     dekomponeerimine     saada     protseduur     tarkvarasüsteem kuldandmed     kasvavalt     combo     avaldis relatsiooniline     alamkeel     installeerimine     vahetestid     report     elementaarne     hierarhilise-     päring     kosk-mudel     vahetest     mudased     suuruse     indeks bitmap     switchboard     määrata     kehand operaator     töötleb     sõltuvus allhhanke     tulemuseks     tagada     moodul pakett     dokumentatsioon     detailanalüüs siin     põhiolemitüüpide     klassifikaatorina     tools     languagegenerationscriptxml     arendus andmebaas     lahendamine vaade     kirjeldusest     väline     relvarid     alternatiivse     ühtegi     programmeerimiskeel     anomaaliad denormaliseeritud     triger transaktsioonanalüüs     vaate     videote     keel transaktsioon     tüüp baastabel     leping ms     otsekorrutis     klausel having     lehviku     raskemaks     ridade     kokkuvõttefunktsioon select     täitmisplaan sisemine     andmekontrolli     liitvõti     andmekandja     juhend põhiolemite     relvar/tabel     märkide     otsustada     kombinatsioon     domeen ajutine     määrang not     jaotamine     vabal     graafidel     suurandmed     mõnikord     lukustamine     juhend     notatsioonis     üldotstarbeline     ühendi     midagi     näited     tingimus     kirjandus     kasutades     disain plokid     arendamine     peatükk     mudel graafipõhine     null-pikkusega     andmebaasini     muutuja relatsioon     andmebaasisüsteem sql     assotsiatiivne relatsiooniliselt     excel     lepingud iteratiivne     mestimine     probleeme     tabel transaktsioon     klausel     ühtlasi     kontrolliga     pööramiseks     raamatuid     kirjaliku     vanem     makrot     andmeladu     heati     mudel     põhilistest     allsüsteemide     demonstreeritakse     andmebaas andmebaas     nimekirjavormilt     mudel register     arvutivõrgu     diagrammi     andmekirjelduskeel siin     kasutamise     olem     leitakse     tingivad     operatsioon lõike     sidemeklassi     tüüp tüüp     töökoht     objekt     millesse     andmebaasiüsteemis     tühi     süsteemide     klassidiagramm põhiobjekti     andmemudel hierarhiline     agregaatfunktsioon     kinnitamine kasutaja-     abitabel triger     liiasus teine     süntaksi     vormistamine     seega     lisakitsenduse     klassidiagramm tehniline     operatsioon andmekäitluskeel     otsingutingimus ühendi     crud     option revoke     teoreem boyce/coddi     prototüüpimine rakenduse     logi andmekirjelduskeel     väärtus muutuja     kaheteistkümnendaks     lahendada     alamvormile     standard     analüüsitavaid     sarnane     2nk     alusel     mitme     vaadata     lisaülesanded     agregaat     struktureeritud     vaated kolmekihiline     andmebaasisüsteemid siin     regulaarne     ligikaudne     põhineda     sobilikku     (koodi     lepinguid     valideerimisreegel     vargus     kitsendus merge     lepingud tabelid     regreg     rida     kümnendaks     näiteid     tüüp     lepingprojekteerimine     anomaalia ankurmodelleerimine     andmekaubamaja     operatsiooni     teisendada     kõigilt     deklareeritud     tüübigeneraator skalaarne     päisele     taristu     värskendamise     skeemid     liiasus     pakettide     võimalus     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     pärandsüsteem check     andmebaasis     jälgimine     probleemikeel     kitsendus triger     rollback     täpsustamine     strateegia relatsioonilise/sql     having     tabelis     nimekirjas     sõltuvates     denormaliseerimine sql     heathi     index     rr_mall     basic     relatsiooni     osundatakse     transaktsioonide     alampäring avg     cascade     lahusus kobareelnõu     triger sql     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     süsteemitöö     skeem vaade     anomaaliad     kustutada     reference     vahe     peitmine     visuaalne     e-õpe     jõudlus füüsilise     regulaaravaldis     rakenduste     tervikust     vahelised     sõltuvus     liiasus funktsionaalne     kirjutamine     abitabel disain     infosüsteem     protseduuride     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     andmevakk     rutiinid     versioon     hankida     põhitulemus     teisesed     0     tegemist     lauseid     teoreem normaliseerimine     ajakava     tähenduseta     standardiga     tabelite     parool     pööratud     käivitab     vähendada     põhiandmed     süsteem deklaratiivne     uus     seadus andmebaasisüsteem     teostada     ühtse     veeru     skript     leidmiseks     ekraanivormilt     kaardid     inimkeelsete     strateegia execute     kinnitamine     kontrollimatult     sisestamiseks     samuti     tüüp andmebaasiobjekt     kõiki     lukk     konstrueeritud     seisundidiagramm strateegiline     pärandist     näidetes     union     andmebaasi-     kokkuvõttefunktsioon     nk andmete     võidakse     kasutamine     kitsenduste     ressursside     denormaliseeritud     kirje     väljade     agregatsioon     teamsis     argument     olevate     lausetest     ajahetkel     trigerid     strateegia andmekontrolli     päis relatsioonitüüp     alamvormi     normaalkuju organisatsioon     õppenädalaks     keel parameetrite     värskendamine alampäring     intelligentne     based     wordi     keel     viimiseks     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     jäävad     technics     mudelist     subquery     sql-tabeli/relvari     moodustavad     inner     põhiolemitüübi     poolühendamine     sql relatisooniline     graafiline     probleemid     architect     tutvustus     seoste     äravõtmine     viide     arhitektuur registri     põhiobjektide     lahti vaikimisi     lipiku     täielik kuues     sorteeritud     tasemel     hindamislehtede     kasutatav     reeglid     avaldis sql     ankurmodelleerimine     muster funktsionaalne     muutuja parameeter     domeen     nk välisvõtme     lihtsal     pärisalamhulk     praktika     juhendi     slaidid     kitsendus tüüp     laused select     prototüübi     tulemustest     metoodilist     funktsionaalsed     sündmus     notatsioon     ülekanduv     loomissamm arhitektuur     kehand transaktsioonanalüüs     käest     loomissamm ehitamine     abitabel     teksti     isikukood     klausel tabelite     sulgemiseks     tabelid disain     rida baastabel     ortogonaalse     andmestruktuuride     pakkus     skriptifail     täiesti     sql     tabel tuletatud     valideerimine     vs.     tagasiside     d sql     projekteerimine kitsendused     korteežitüüp relatsiooniline     generaatorid siin     käsitsi     piirang sql-andmebaasisüsteem     praktikumist     epood     üheksandaks     andmesoo pilv     realiseeritud     väli     apexttuee     relatsioon relatsiooniline     andmebaasihalduse     õiguste     disain kontseptuaalne     kahevalentne     lõpeb     realiseerimiseks     tabelist     esitusviis tüüp     leping     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     kokkuvõttefunktsioon avaldis     veerg     relatsiooniline     allsüsteem metoodika     lihtvõti     tüüpprobleemid     skeem vaate     võimalikud     admin     õiguse     kirjutamise     indeksid     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     niisama     leping funktsioon     register oracle*case     modelleerimise     süsteem tabelite/relvaride     tarkvara     sisemine     tootmise     tabeli     diagrammid     ajast     andmebaase     käivitada     klassifikaatorite     litsentsi     tühistamine     normaalkuju tabelite/relvaride     lisan     testid     valem     kordajad     üldituste     pidevintegratsioon     teisenduse     pöördprojekteerimine     aeglasem     olemitüüpe     muutmisoperaator     teabe     number     eemaldada     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     boyce/coddi     baastabel select     kuupäevad     kontseptuaalset     eksemplaridel     täiendused/parandused     esmasrelvarid     kasutamiseks     operatsioon projektsioon     kustutatud     muudatus     täitmisplaan     kontrollimine siin     toetama     aggregation     täitmisplaan andmebaasisüsteem     lahendused     d tüüp     pakett     eksabait     peate     mini-andmevaramu     andmebaasikeel isikuandmete     järjekorra     jooksul     kord     järgida     ametlik     lahenduste     kaasav     kindla     operand     tuletatud     sõltuvus esimene     lahusus     andmemuudatus     leidmine     tasemel relatsioonilise/sql     samm-sammulises     pöördumise     lindistusele     operatsioon pesastamine     põhjal select     järjepidevus tehingutöötluse     koosneb     eeltöötleja     andmekäitluskeel relatsiooniline     seadus sql     andmebaas ajutine     mudel artefakt     tabelitaseme     bitmap     andmebaas seadus     strateegia update     välistav     eksam     andmeelement     diagrammide     arvestus     lõhn refaktoreerimine     mudelisse     tüüp grant     andmebaasirakenduse     aste     tavaühendamine     metafoor     fragment     using     avamise     teoreem     teisendus     sis algus     omanikuks     taaskasutada     kirjeldan     evolutsioon     teisendust     andmebaasirakendus     võlg artefakt     andmekirjelduskeel     normaliseerimine neljas     tüüp võrkmudel     registrite     nõutud     konkreetne     põhjal ea     võtmed     andmebaasisüsteem disain     kooskõla     terviklikkus andmekirjelduskeel     aruannete/vormide     muuhulgas     tagamine     veerule     peidetud     harjutus     operatsioon hulgateoreetiline     füüsiline     äärmuslikud     toode     giles     korda     panna     laused grant     väide     primaarvõtme     imperatiivne töölaua     eeskätt     lehel     kataloogi     iseseisev     tabeldusjärjekorra     pääsupoliitika sql     tehtava     kogutud     taustavärviga     andmebaasihaldur nosql     hotell     andmebaasi     operatsioon tabelite     kihtides     kompositsioon     teisendusreegel     ühest     sõna     rohkem     identifitseerimist     andmebaasid     l-väärtus     diagrammidel     stringide     operaator skalaarne     autoriõiguse     operatsioon     kood     väheneda     disain turvameetmete     mõistekaartid     atribuudid     infovajadus andmekäitluskeel     domeenimudel     ära     alati     salvestusruum sisemise     tehakse     loodud     analüüs sql-andmebaasi     alternatiivvõti     mikroteenus     peidetakse     juhataja     lähtekoodiga     registrid     kogukonnapilv     kaupade     sündmuste     determinant ortogonaalse     andmemudel dokumendipõhine     otsuste     kaitsev     delivery     andmemudel autoriõiguse     korteež kitsendus     pakkige     kuulub     failihaldur     bcnk     kommutatiivne tuletatud     määrab     projekteerimine loogiline     päringute     sümptom juurprobleem     kriis erp     arendusplaan metoodika     andmebaasisüsteem andmejärv     andmemuudatus with     composition     operaator order     sündmusprotseduuri     võimsus     raamat     põhiliste     nõudmised     registri     roll kaitse     ekraanivormile     rünnak sql     dialekt tuletatud     e-pood     dokument     vaated     õppeaines     kus     tööjuhend     kasutusmallimudel     õiguseid     isiku     süsteem viies     harjutamine     diagrammile     andmebaas virtuaalne     välisvõti     lugemise     saab     protseduurselt kitsendused     tarkvarakeel jagamine     hoolitseb     klassidiagrammi     andmesõnastik     salvestamine     väärtus sql     eskiismudelid     check     välisvõtme     objektiõigus     rutiini     serveri     loomissamm detailanalüüs     oracle     skeem select     vara andmed     normaliseeritud     proovimiseks     normaalkujud     register     strateegilise     lisapunktidega     eesmärk     generaator     viitab     ärimudel     indeks andmete     muutuja moodul     kontseptuaalne     lause select     laadige     kasutusjuht     aruannet     paremini     unique     keelsed     baastabel     models     predikaadis     esmasrelvar     tagastav     eksportida     arendamiseks     informatsiooni     ajutine     kahes     sisend     loomissamm andmebaasi     mittekohustuslik     dokumentidel     ühendamise     protseduur unique     sisulise     hetktõmmis     klasterdatud     poliitika     keskkond andmeait     hindamise     nuppude     operaator relatsiooniline     dubleerimine     jätta     visual     suletud     tüüp domeen     perekond sql     disain indeks     lahendamise     /     kvaliteet võtmed     unikaalse     kirjutab     tähtajad     hulgaga     seosetüüpe     sidemeklass     muidugi     dekompositsiooni     andmemakro     esialgse     andmemudel andmebaasisüsteem     andmemudel andmebaasi     aktiivne     lõpptest     tabelite/relvaride     moodul süsteemi-defineeritud     ühte     viiakse     ärireegli     sql-andmebaasi     tõstmine     vahendeid     (sql)     antipatterns     teemaks     infosüsteem uml     hindamine     võimalikke     suhte     põhiobjekti     hierarhia     palun     eksklusiivne     protsessi     seisundi     ilmneda     virtuaalne     halb     formaadis     allsüsteem     objektsüsteem     surrogaatvõti     powerpoint     group     programmeerimiskeel rutiin     rakendus siin     töökorraldus     valdkonnamudel     teooriatestid     deployment     ettenäitamine     põhiobjektid     valitsemine     naturaalvõti     käivitumiseks     mittedeterministlik     elukaar     peatükis     avatud     arhitektuur     alampäring select     korraga     tegema     õppuritega     loogikaoperaator     operatsioon)     juurdepääsu     teemade     relvar sql     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     klausel alampäring     näiteks     tüüp muutmisoperaator     töölauda     aitab     insert     kompilaator     täielik     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     kokkuvõttefunktsioon alampäring     disain     realiseeri     andmesiire register     iteratiivne     skeemitu     orienteeritud     trigeri     normaalkuju sql/relatsioonilise     andmefailid füüsilise     tüübigeneraator selektor     halvendab     andmebaasiobjekti     identiteedivargus     salvestusruum tüüpide     veerud sql-andmebaasi     olemasoleva     koodiga     andmesaatkond andmebaas     indeks kontseptuaalne     registreerida     lõhn     normaalkuju     manusandmebaasisüsteem     disain denormaliseerimine     eraldiseisvad     baasmuutujate     osa-terviku     lindistusi     disaini     vara     täiendavad     andmebaasiobjekt minimaalse     loomise     staatus     hetktõmmis kitsenduste     kasutaja     muutuja     state     baastabel vaate     diagramm crud     automaatse     piisab     mittefunktsionaalsed     paranda     täpsemalt     javascripti     äriarhitektuur     töökiirus relatsioonilise/sql     tulemusena     normaalkuju funktsionaalne     6nk     statistika üleminekusüsteem     realiseeritava     loodavas     mittetäielik funktsionaalne     tagab     kohtumise     madal     seose     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     tüüp operaator     diagram     vabatekst     kriis     diagramm     andmefail     kordaja     sõltuvus kaasav     aines     lause sql     tegemata     töölaua     andmemudel kolmas     programmeerimiskeel pakett     toimunud     skeemide     kaitse     import     sql-andmebaas     libreoffice     arendusmetoodika rational     tabel tabelite     ülelaadimine     reegleid     sageli     option maksimaalse     dubleerib     alampäringute     katsetamiseks     kihid     lõpptestiks     muster äriarhitektuur     probleem     arhitektuuri     generaator drop     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     omasid     mudel loogilise     kasutaja-defineeritud     kohta     testideks     objektivaade     semestri     küsimustest     süntaks     eksami     alamtüüp     elemente     andmebaasikeel dokumendipõhine     tähendus     tingimuslause rutiin     väärtusel     kogumist     tühjade     peegeldub     lause väline     isoleeritus check     korrata     mõisted     atomaarsus andmekäitluskeel     ülesande     puhtad     sarnase     seadus virtuaalne     baasmuutuja     accessi     korporatiivne     töövihik     seisund     strateegiline     atomaarne     spetsifikatsioon     juurprobleem andmebaasi     väärtus kehand     vastavate     klassifikaatori     kavandamine avalik     postgresql     joonistada     töötleja     lubab     töökoha     kandidaatvõti     ucase     mustri     erinevate     funktsionaalsete     õnnestub     postgres     mittereserveeritud     raaltehnoloogia     andmetöötluskompleks     kontollitud tabelite/relvaride     koostab     laiendatud     andmebaasikeel kolmas     operatsioon vaade     triger trigeri     alampäring where     võiksid     näitel     raamatud     disain transaktsioonanalüüs     alustamine     laused andmekäitluskeel     tabelid     otseselt     loomisel     tabel süsteemi-     koefitsent     ülekanduvad     ülesannetes libreoffice     pilv matemaatiline     kontseptuaalsest     loomulikus     käivitav     peaks     projekti     nõuded     positiivse     indeks füüsilise     eranditöötlus protseduurne     disain rida     allsüsteemi     teisendusreeglid kontseptuaalne     seisundidiagramm uml     parem     elutsükkel scrum     tingimuslik     võlg     loogiline     vektorkodeeritud     invariant     office     sobiva     tegevusskeem     lõpphindele     andmemuudatused     koormatud     pilv paber     kohalik-eelkõige     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     teisendusele     aprillil     päis     olnud     pädevusala     kavandamine andmebaasi     primaarvõti     puudutab     rational     andmebaasikeel relatsiooniline     lõhn halb     funktsionaalse     seisundiklassifikaator     rakenduvad     mitte     salvestage     disainipõhimõte     pilv     kokkuvõtmine     sidemetüüp     seisundimuudatuste     refaktoreerimine     põhiobjektidele     andmebaas andmekäitluse     disain strateegiline     annab     tüüp transaktsioon     sotsiaalse     lõppseisund     kokkukuuluvus sql     sidusus     raamatupidamise     plokid andmebaasiobjektide     klassidiagramm     kontrollkitsendus     moodul rutiin     realiseerimise     hilinemine     sõltuvus rutiin     andmete     string     nõuab     tüüp korteežitüüp     refaktoreerimine bcnk     tööle     sõltuvus refaktoreerimine     suurendab     tühistamine primary     seisundidiagramm crud     atribuut relatsiooniline     ea_mall     lähtekood halvad     seisundimuudatuste võimaldamine     eesti     genereerida     tarkvarasüsteem andmebaas     hotelli     ainekaart     saritoode     kõiges     murdskriptimine     mittekorreleeruv     maatriks andmebaasioperatsioonide     töötati     denormaliseerimine     teatage     plokivahemike     administraator     avaandmed andmebaasi     lõpphinde     keerukamaks     teema     loomiseks     activity     salvestamiseks     mudel sql/relatsioonilise     rutiin rutiin     mitu-mitmele     literaal     staatustest     viimine     keerukus     failis     eristamatuse     option andmekirjelduskeel     sisaldav     osapool     etapp     diagrammidelt     ajaandmete     tekitanud     kuuluvuse     migreerumine andmefailid     säilitamise     lauset     erijuhus     kevadel     vastavad     normaliseeritavate     update     põhjustada     sümptom mudel     virtuaalset     muutumisele     vastutuspiirkond infosüsteem     pakett programmeerimiskeel     arhitektuur crud     ühe     ülesanded     ainult     mustripõhine     constraint     infosüsteemi     lõige     mudel infosüsteem     määran     otsitakse     aste relatsioonilise/sql     tõene     lause     klassifikaatorid andmed     strateegiline-     iseloomustama     null-väärtus     kaar     piirang     mudeliteisenduse     andmejärv     põhiolemitüüp pidevvalmidus     paber     keerukas     uue     erijuht     põhiandmed avaandmed     domeen andmebaasi     lisapunktid     orsterwalderi     terabait     lähtuvalt     oleva     atribuutide     operatsioon lugemisoperaator     kohta libreoffice     hulgateoreetilised     rakenduskeel     nädala     metaandmed     fragmendid     pilvetöötlus     tagasi-     informatsioon     praktikumidesse     parendamine     valmistuda     omistamise     graaf     naturaalne     esimesel     realiseerimine     kitsendus andmekäitluskeel     ärireegel sql     sõltuvus funktsionaalne     mudelid     hindamisel     andmebaasiobjekt andmekontrolli     aknakujunduse     muutmine     arvutada     konkreetselt     modelleerimiskeel füüsiline     reaalsed     strateegia kasutaja     operatsioon baasrelvar     kohas     kontrolliks     juurutada     lõpuks     elutsükkel     teise     operatsioonid     realiseerib     strateegia tuletatud     täitmisplaan väline     jagatud     viiteid     vaheline     juurde     viidete     duplikaatne     tekkimiseni     iseendaga     mudeli     domeeni     süsteemikataloog täitmisplaan     allikas     aadress     tähendab     käideldavus     taotlemine     liides     platvorm     eeltingimus     viimane     kokkuvõttefunktsioon having     omadus     põhiobjekte     vajalikuks     prototüüpimine olemitüübid     indeks valikuline     teamsi     teooriatest     kontseptuaalse     allsüsteem andmebaas     rahuldada     bitmap-ühendamise     klassifitseerimine     1:m     mudel äriarhitektuur     normaliseeritud andmete     nimed     normaalkuju andmebaasi     objektide     otsingutingimus nimega     võrk-     teenus andmebaas     normaliseerimata     loomine     välisvõtmetega     arvujadad     rutiin imperatiivne     operatsioon tarkvarasüsteem     muuta     vahel     avaandmed rakenduse     tabelites     muutmisoperaator relatsioon     model     täpsustatud     infosüsteem strateegiline     abitabel foreign     kadudeta     koskstiil     lugemisoperaator     noskul     loomissamm füüsiline     method     tegevus     lausetaseme     kasutaja delete     omaduste     julgustan     tagasirullimine     libreoffice     tabel select     mudel sql     põhineva     krediidi     ainekava     mudelite     denormaliseerimise     väljastava     rakendab     vajab     programmeerimine     infosüsteem andmed     etapp andmebaasi     defineerimine     kirjeldada     skeem     disain andmebaasi     strateegia loogiline     valdkonnapõhine     ddl_enhanced     seadused andmejärv     alampäringut     märgistik     kirjutatud     otsimine füüsilise     andmekäitluse     seisundis     pärandsüsteem     tabel sql     lihtsustatud     kustutamise     arvestab     hooldamine lähtekood     andmemaht tuletatud     neljanda     andmekogu     tüüp tabel     realiseerida     sõltuvus sql/relatsioonilise     vabaneda     sellele     andmekvaliteet     olemitüübi     mudel andmebaasisüsteem     ekstreemandmed     korrastatud     modelleerimiskeel     päringutulemuste     keskkonda     väärtus     manifest     skeem-kirjutamisel     materialiseerimine     hinde     tagastataval     relatsioonalgebra     poolt     a pattern     palju     tehtud     andmekontrollikeel     spetsiaal-     arhitektuur andmebaasikeel     option     vahetestideks     süsteem andmebaasi     põhinev     binaarne     õppetöö     võimaluse     sisseloginud     äriarhitektuur infosüsteem     tingimuse     navigatsioonivormi     genereeritav     paikenda     keelamine     võimalik     põhiolemite     tähistatud     määratakse     eraldi     spetsifikatsioon analüüs     operaator     operatsioon naturaalühendamine     hinne     side     väljundi     primaarses     päringukeel     skriptisüst     omada     kirjeldust     klausel korreleeruv     muteeruv     andmebaasiobjekt insert     mõistekaartidena     korduv     määrang merge     äriprotsess     arendusmetoodika allsüsteem     esimese     üldistuste     töölaual     salvestusruum tehingutöötluse     kavandamine     tekivad     kasutusjuhud case     (relatsiooniline     kitsendusest     eksistentsiaalselt     valdkonnamudeli     sõltuvad     pakkuda     alias     tarkvarakeel protseduur     operaator group     relvar sorteerimise     klassiruum     ainevaldkonna     normaliseerimine relatsioonilise/sql     milles     sügavuti     boonus     process     vastuse     võrdsuse     vaheliste     võimaldab     ebaõnnestumised     keeruka     graafi     väärtuseks     manageri     lahendus     nendest     andmebaaside     ülevaate     päis b-puu     vahendid     strateegia     olevaid     nimeruum     käivitamine     kitsendused     hajuv     triger andmebaasi     skeemi     alampäring     kahanevalt     lahendusvariante     täiustatud     muudan     konsultatsioonis     üldistusseost     loengu     hooldamine mudeli     lisapunkt     ühine     liiasus füüsiline     paaridel     triviaalne     üldistusseos     muutujad     kokkukuuluvus     kitsendus normaliseerimine     primaarsest     aidata     kahendpuu     turvalisus     antimuster probleem     leping oracle*case     lepingud     eskiismudel