Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  pöördprotsess     juurde     fragment     logi andmekirjelduskeel     triger andmebaasi     seosetüüp     leitakse     infosüsteem uml     keskkond andmeait     olekutest     juurprobleem juurprobleem     mõeldud     lõpeb     kasvavalt     andmesoo pilv     ülelaadimine     vajadus põhiolemite     viisardit     kasutusjuhud case     hulk     iseloomustama     nõutud     disainile     muudetud     märkate     kahes     muutuja parameeter     tüüp     säilitamise     milline     tootamine lahendamise     kujul     allsüsteem pädevusala     andmebaasihalduse     sidusus metoodika     kirjutab     andmekäitluskeel     liiasus     struktuurist     analüüsimuster     projektsioon ümbernimetamine     indeks     andmemudel ef     veebirakendus     vaade normaliseerimine     südame     põhjuseid     mõnikord     kitsendus transaktsioon     genereerib     õnnestub     cards     eristamatuse     kirjeldus     6nk     combo     küsib     klassidiagramm tehniline     relatsiooniliselt     tavaühendamine     andmeait     ankurmodelleerimine     koefitsent     pärandist     vormid     allsüsteemi     abitabel     operatsioon andmekäitluskeel     baastabel andmete     ühendtüüp     suurendamine     truncate     käivitusplaan     kaheksandaks     diagramm scrum     tulemus     spetsifikatsioon pakett     otsingutingimus min     peale     ainevaldkonna     selle     täpsemalt     kasutatav     disain indeks     approach     sõltuvus rutiin     rakendatakse     järeltöö     andmebaase     märtsist     avalik     relatsioon andmebaasi     noskul     avatud-suletud     pilvraalindus     kooskõlas     seisundimuudatuste võimaldamine     näites     eranditöötlus protseduurne     primaarvõtme     atribuutideta     disain denormaliseerimine     kitsendus tüüp     salvestamise     teisenduse     elutsükkel scrum     prototüübi     objekti-rolli     ühendamissõltuvus normaliseerimine     ärireegel     strateegiline     andmebaasisüsteemid siin     esmasvõti     eksabait     päringute     allsüsteemide     omistamise     taristu     pilv uml     rakenduses     operatsioon query     ekraanivormilt     relatsioon     graafilises     arhitektuur füüsiline     vähendab     suuruse     primary     vastutuspiirkond infosüsteem     kihtides     teine     kokkuvõttefunktsioon having     giles     võiks     läbiskaneerimine     tõene     hulgateoreetiline     avaldis relatsiooniline     lausetaseme     ühisosa     korraga     binaarne     erinevate     kodeeri     lipiku     tabeli     valideerimisereeglid     õigus roll     mestimine     toodud     tüüp andmebaasiobjekt     indeksid siin     mittereserveeritud     tüüp muutuja     lugege     kirjutamine     püsivus andmekirjelduskeel     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     triger väine     manageri     teise     suhte     kasutatakse     dokumendi     genereerimise     tööjuhend     alamvormile     keerukamad     kasutajana     tabel hetktõmmis     maksimaalselt     kiht     registreerimine     kompositsioon     aeglasem     tabeleid     halb     hulgaga     kirjutatud     kontrolltöös     operatsioon sql     strateegia tuletatud     strateegia andmebaasi     registri     komplekti     mudel kontseptuaalne     värvide/fondi     esitus     kaitse     merge     normaalkuju andmebaasi     kattuv     kitsendus     olemitüüpidest     üldistusseost     esimese     kasutaja-defineeritud operaator     päringut     seisundidiagramm     nk andmete     valitsemine     kosk-mudel     täitmisplaan andmebaasisüsteem     petabait     option     keele     salvestamine     eeskiri rea     põhiolemitüüp andmebaas     deklareeritakse     validation     süsteem olemi-     hübriidpilv     lõppseisund     kadudeta     täitmisplaan     kasutaja-defineeritud     tagasi     õigus kaitse     tehakse     lisakitsenduse     nõuab     hinneteleht     kontseptuaalset     lausetes     mitut     lülituskilp     skeemitu     switchboard     access     väheneda     päri-     'user'     sisalda     visual     eeldus     msaccess     isoleeritus check     sõltuvus kuues     languagegenerationscriptxml     tagasiside     strateegia     based     järjepidevus     stringide     andmine     transaktsioonilised     täiesti     välisvõtme     kui     logi hulgateooria     tegevusena     ajaloo     aprillil     normaalkujud     põhjusab     dekompositsiooni     kogutud     wordi     andmemudel autoriõiguse     eraldiseisvad     musta     alamhulk     juhendi     strateegia kasutaja     1nk     alampäringute     kaitsev     proovimist     õppejõu     numbrimärk     tarkvara     pareto     tekitanud     keelamine     bitmap     imperatiivne töölaua     sõltuvus allhhanke     skeem select     realiseerimine     andmebaasikeel avaliku     terviklikkus     paikenda     (koodi     lause vaade     naturaalühendamine     sisestamiseks     vaated kolmekihiline     arvutivõrgu     reegel sql-andmebaasi     equijoin mittekorreleeruv     realiseerida     relatsioonitüüp korteež     projektsiooni-ühendamise     infovajadus andmekäitluskeel     muuta     composition     keel parameetrite     jaotamine     hetktõmmis andmebaasisüsteem     reaalne     kadumist     rutiini     boonuspunktid     libreoffice     tingimus     manager     lauset     (programmeerimine)     tavapärasem     loogilise     avaandmed rakenduse     assotsiatiivne relatsiooniliselt     protsent     anomaalia ankurmodelleerimine     mitmest     olevasse     registreerimise     sidumini     andmebaasioperatsioonide     tekstitüüpi     raaltehnoloogia     andmesõnastik     välisühendamine     oleks     osutub     vaated andmebaasisüsteem     kompositsiooniseose     päis     esmasrelvar     avamise     lähtekood halvad     kitsendused üleminek     singli     viiakse     teemade     where     seisundiklassifikaator     maatriks andmebaasioperatsioonide     moodustavad     esitab     neljanda     andmebaasiobjekt roll     andmeaidad/andmevakad füüsiline     õiguseid     andmebaasini     liides staatiline     andmebaas kasutusjuhtude     andmelett     põhimõte     kohta     tulemustele kõigepealt     parendamine     strateegia andmekontrolli     nimekirjavormis     tervikust     omavahelise     number     loogiline     moodul süsteemi-defineeritud     plokid füüsilise     olemitüübina     kasutades     kompenseeriv     andmemuudatus with     plokk     relvar sorteerimise     operatsioon microsoft     äriprotsess     operaator muutujale     sql-andmebaasi     korteežitüüp korteežitüübi     kasutada     projekteerimise     alampäring     täitmisplaan sisemine     päringud seadus     andmebaasiobjekt õiguse     võrdlusreeglistik     strateegia revoke     regulaaravaldis     määramine     kitsenduste     kuhi     mudel infosüsteem     andmemudel sql-andmebaasi     võtmed     indeks bitmap     kõigi     formaalne     otsingutingimus     saaks     diagrammil     lihtindeks     olekumasinaskeem     metaandmed privaatpilv     koostamine     statistika üleminekusüsteem     keel sql     vähendada     alustamine     veergu     alternatiivvõti     funktsioon plokid     muutuja moodul     ühtse     automatiseerib     seadus andmebaasisüsteem     võimaldava     kommutatiivne tuletatud     lülituskilbi     operand     rohkem     kontrolli     veeru     elutsükkel     ainult     operatsioon andmetele     liiasus funktsionaalne     lõpust kui     viide     hierarhiline     aruanne     põhimõisteid siin     lause transaktsioon     otsingutingimus max     liiasus relatsioonilise/sql     üleminek     teema     printsiip     elukaar     diagramm projekt     mustri     täitmiseks     valdkonnapõhine     allsüsteemidest kontseptuaalne     teemal     võimsus     graafiline     täpsustamine     liitvõti     skriptisüst     põhiliselt     vormindamine     option tabel     andmebaas sql     objekt     video     protsessimudel     laused select     kaasamise     õigus sql     defineeritud     nuppude     transaktsioonide     salvestusruum tüüpide     tasemel     lõhn halb     l-väärtus     tähendus     välisvõtmete     nullist     andmebaas töökorraldus     loomissamm pädevusala     olekumasin     graafilise     ekraanivorm     lahendus     värviga     töökoha     pakkige     operatsioon hetktõmmis     põhiolemitüüpide     kirjeldust     valige     identifikaator     näidetes     muutmise     register     deaktiveerimine     paranda     denormaliseerimine     realiseeritava     mitteskalaarne     roll     toimub     võivad     parem     vähenda     duplikaatne     suurema     deklareeritud     kitsendused     tehnilist     töölaua     struktureerimata     saamise     lõuend     tubade     pilv paber     disainile loogiline     andmekirjelduskeel siin     konsultatsioonis     ucase     otstarbe     tarkvarakeel hulgateoreetiline     kaudu     keelte     funktsionaalsed     round     jõudlus hetktõmmis     peegeldub     kasutav     excel     tüübigeneraator selektor     võrdsuse     relvari     seadus sql     andmekaubamaja     põhjal vaade     deklareerimine     kordamisküsimused     lõks     kasutuselevõtt     order     edukaks     olemitüübi     aktiivne     kihiline     kompilaator     tabel nimega     domeen     rida     inner     tulemuses     ajakava     operatsioon funktsionaalne     ülejäänud     sõna     andmebaasisüsteem disain     juhend põhiolemite     tüüpviga     struktuuri     planeerimine     süntaksi     loodavas     maksad     tüüp tabel     antimuster probleem     kordajad     operaatori     alamosa     raskemaks     välisvõtmetega     kursor funktsioon     ajatüüp     bitmap-ühendamise     töökorraldus     varukoopia     objekt-relatsiooniline     mässimine     migreerumine andmefailid     kaar     operatsioon transaktsioonide     andmekäitluslaused     andmehoidla     nõuded     valideerimine     võlg artefakt     muudatuste     kuldandmed     lindistusi     süsteem multiväärtuslik     platvorm     perekond sql     deklaratiivselt analüüs     valdkonnamudel     mõjutab     indeksit     vahendeid     vastavuse     koodiga     operatsioon relatsiooniline     anomaaliad     kordamine     aste     standardile     teooriatest     muutmiseks     veerud     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     lahendada     indeks indeks     vaatamine     halvendada     strateegia execute     andmemudel hierarhiline     osa-terviku     normaliseeritud andmete     andmeladu     andmemudel loomissamm     state     võrk-struktuuriga     otsitakse     aprillini     diagrammile     liides     business     sõltuvates     paraku     trigeri     importige     sellest     seisundidiagramm uml     reaalsed     omada     üheksandaks     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     dünaamiline     genereeritav     vahendid siin     eemaldamine     agregaat     lahendused     andmed imperatiivsus     kaupade     võrkmudel hierarhiline     diagramm crud     väärtuseid     normaliseeritavate     autoriõiguse     andmebaasirakendus     ekraanivormid     seisundi     using     andmetüüp     tüüp andmekäitluskeel     probleemid     disain transaktsioonanalüüs     parima     dialekt     moodul pakett     relvar relatsioon     töölauda     protseduurselt kitsendused     töövihik     hindamislehtede     koostab     tabelid/     fondiga     plokid loogiline     teisendusele     andmekvaliteet     andmekäitluse     relvar     rakenduse     skeemi     pärandsüsteem     vähem     funktsionaalsete     küsimusega     protsess     otsimise     eksami     kinnitamine kasutaja-     kustutada     refaktoreerimine     tagastataval     info baastabel     rational     tingimus not     väärtuse     püstitus     iseloomustab     tegemist     rakenduvad     jooksul     lause tühistamine     võimalus     summa     cascade     veerg tabel     ddl_enhanced     dokumendid     tüüp avaldis     3nk     operatsioon hulgateoreetiline     disain plokid     sql füüsilise     korrastatud     normaliseerimine     hulga     kitsendus operaator     elemendid     lõhn räpane     andmesaatkond     rules     kokkuvõttefunktsioon equijoin     lausega     sorteerimata     täiendan     navigatsiooniline     leping     väärtus sql     sisulise     läbiviimiseks     jagamine     ülikooli     variant     metoodika     äriarhitektuur infosüsteem     sotsiaalse     transaktsioon     vabal     saajad     millele     korteeži     valideerimistekst     postgres     tulenevaid     tüüp muutmisoperaator     sekundaarne     deklaratiivne     sql-andmebaasis kaup kaupade     aruande     keerukus     esmane     mudel case     pöördumise     infosüsteem pilv     otsuste     klausel lõike     samuti     õiguse     disainitaseme     index     prototüüpimine olemitüübid     vesivoodi     lubatud     lisapunkt     lahusus relatsioonilise/sql     viga arvujada     normaliseeritud     analüüsitavaid     sqlis     option revoke     basic     heathi     privaatpilv     olemi-     operaator select     atomaarsus andmekäitluskeel     süsteemi     kajastu     põhiobjektid     muutujad     lepinguid     kasutusjuht     infosüsteem relatsiooniline     serveri     teoreem normaliseerimine     kitsendus normaliseerimine     normaalkuju funktsionaalne     võetav     baasrelatsioon     näite     sisemise     nimi rida     perioodil     kümnendaks     päis relatsioonitüüp     suhtetüüp     teenus     liides allsüsteem     vaates     käigus     andmebaasikeel andmebaas     harjutused     õigused     vormis     andmebaas reataseme     operaator order     mittekorreleeruv     andmebaasimootor andmebaasisüsteem         poolt     analüüs sql-andmebaasi     nimi tabel     tühjade     logimine üldine     lihtvõti     alguseks     arvestuse     activity     ümbertöötamine     r-väärtus     ansi-sparc information_schema     arhitektuur andmebaasikeel     tüüpvead     projektsiooni     atribuudid     prototüüp     kontrollimiseks     ärireegel triger     deklareerimisel     generaatorid siin     kvaliteet     programmeerimiskeel     programmeerida     operaator relatsiooniline     lõuend põhiolemitüüp     architectskeem     d tüüp     operatsioon     leidmine     päringukeel     põhimõistete     relvar andmebaasi     tööks     sagedased     relvar relatsiooniline     arvude     vajadus     tegevusdiagramm     onlain-tehingutöötlus     süsteem     defineerimiseks     projekteerimine     praktikumide     sql-tabeli/relvari     atribuudina     tootamine     ühine     5nk     tööjaama     projekt funktsionaalne     alati     kohta     operaator väärtus     macro     kasutusmall     cusersuserappdatalocaltempfilejson     õiguste     esimesel     vahetest     tabelid/relvarid     ühtlasi     kasutatavad     tabel tabelite     pilvandmetöötlus nosql     projekteerimine loogiline     tähendusega     lauseid     modelleerida     kitsendusest     equijoin relatsioonialgebra     võlg veergude/atribuutide     kuigi     muster     õppenädalaks     rakendus     kohtumise     tekivad     roll andmebaasisüsteem     andmemudel iso/iec     kõrge     funktsionaalsed     koskstiil     architect     sõltuvus sql/relatsioonilise     switchborad     sellist     andmemudel andmebaasisüsteem     toimuma     mudel sql     kitsendus võrdsuse     kataloogi     sql relatisooniline     relatsioonitüüp tüübigeneraator     kirjeldusest     model     milleks     elementide     väärtuseks     loomissamm põhiolemitüüp     entity-relationship     juhtimise     lahti     välisvõti     lisapunktide     süsteem andmebaasi     võtmekandidaat     intelligentne     assertion instead     method     klausel self-join     eksportida     disain loogiline     alates     õppetöö     salvestusruum sisemise     salvestage     olemasolu     kolmekihiline     disain /     metaandmed     esitada     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     rühmitamine     idempotentsuse     andmekaitse     arendusmetoodika rational     commit     muutuja relatsioon     standardiga     esile     naturaalvõti     sageli     loomissamm ehitamine     kahte     naturaalne     relatsioonalgebra     paigutamine     deklaratiivne kolmekihiline     enterprise     triger triger     sündmus     töötati     mõlemat     tulemuste     pakkuda     project     jäävad     revoke     seisund     option maksimaalse     raha     literaal     hinde     tarkvarakeel jagamine     rakendus siin     privileeg     nimekirjavormi     vaated     pääsupoliitika grant     argument     disainiprintsiip denormaliseerimine     kevadel     ühendamine andmemuudatus     loomist     keeruka     üldistuste     vahe     räpane     tehniline     lihtsustab     tulemusena     arusaadavus relatsioonilise/sql     esitatud     tüüp operaator     kompaktsemaks     plokid andmebaasiobjektide     ennik     lause select     andmekandja     vaatega     korteežitüüp relatsiooniline     teisene     lisamise     tööle     ekstreemandmed     töövihiku     definitsioonid     punasega     skeem     lugema     kitsenduse     keel kasutaja-defineeritud     normaalkuju tabelite/relvaride     kaskaadne     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     põhiobjekte     füüsiline     kasutatava     põhiolemitüüp     mõistekaartidena     sorteeritud     piirang     seosetüübi     identifitseerimist     probleeme     primaarvõtmest)     allsüsteem metoodika     esitusviis tüüp     generaator primary     pakkus     kitsendustega     mudel uml     kitsendus lausetaseme     viidete     pädevusala     erijuht     muutumisele     sisalduda     võrreldes     seadused andmejärv     muudetakse     models     andmefail     kohalik-eelkõige     reguleerida     artefaktid     olemitüübid     kirjandus     loomissamm arhitektuur     lause alampäring     lõpuks     riiulilt     nimede     testitud     pilv     juurprobleem koodi     identiteedi     üldotstarbeline     esitamiseks     kaasav     klassifikaatorite     nimetu     table     lausest     punkt     leiate     kaardid     loobumise     aprill     veerutaseme     pealkirja     operatsioon vaade     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     arvutada     tase     hierarhia     madal     skeem sql     (relatsiooniline     tulemused     lõpphinde     machine     klassidiagramm põhiobjekti     määratakse     süsteem tabelite/relvaride     eeskätt     olemitüübid disain     teisendus     normaalkuju relatsioonilise/sql     kirjutamise     descartesi     andmebaasisüsteemides     zettabait     artefakt     aggregation     teisendusreeglid kontseptuaalne     võimalikud     tekkivat     rakenduskeel     indeksite     transaktsioonid     füüsilisest     õigus vähenda     väärtustada     tarkvarakeel protseduur     tarkvarakeel     lahendus atribuudid     tehing     aitab     värskendamine alampäring     kasutamine     kasutaja-defineeritud relatsioon     relatsioonilise     praktikumi     aknas     laused grant     kontrollimine siin     kitsendus tabeli     funktsioonid     mõisted     lauset siin     andmebaasisüsteem väline     korreleeruv     veerg transaktsioon     andmetöötluskompleks     domeen andmebaasi     illustratsioonid uml     operatsioon identiteedi     navigatsioonipaani     loomissamm andmebaasi     teabe     andmekirjelduskeel     baasrelvar andmekäitluse     kaota     kasutab     valmistuda     kasustusjuht     normaliseerimise     reeglid     seisundidiagramm strateegiline     lähtuvalt     andmesaatkond andmebaas     denormaliseerimise     arhitektuur     sql relatsioon     tüüpprobleem     korporatiivne     põhinev     aadress     elemente     slaidel     ümbernimetamine     süsteemitöö     tabelite     assotsiatiivsuse     installeerimise     ühte     kutsuda     normaalkujul     kontrollitud     vahendis     tekkimiseni     ekraanivormi     lahendamine vaade     keskmise     ajast     kirjeldab     sisendiks     peidetud     ühendi     kattuvad     kasutajaliides     projektsioon     allsüsteem funktsionaalne     update     muutmisega     keel kasutaja     ajalooliste     olemi-suhte     siseskeem     etapp     klausel ühendi     strateegiline-     skeem tuletatud     reataseme     lause andmebaasisüsteem     käivitab     graafi     nimega     võimalik     puu     võtmesõna     sql check     tõlkereeglistik     sobiva     taotlemise     kvaliteet võtmed     harjutamisel     veerg     kitsendused rakenduse     piirab     protsendiarvutus     lõhn)     võimaldamine     ühtegi     hooldamine     loomine;     andmemudel sisemise     andmemudelit     töötleja     keelde siin     võti     väliste     poliitika     registrisse     lause andmekirjelduskeel     triger     teatavate     millel     litsents     järjepidevus tehingutöötluse     spetsifikatsioon analüüs     regulaarne     käest     otsustab     create     põhiomadus     järgima     järgi     vabadus     eskiismudelid     täiendused/parandused     võrdlusoperaatoriks     olema     realiseeri     loomine     selliselt     organiseeritud     lausend     dokumentidel     tootmise     andmemudel võrkmudel     klausel having     projekti     pädevusalade     mudel sql/relatsioonilise     tarkvarasüsteem kuldandmed     sõlm     pingerida võimalik     teenus pädevusala     andmemudel kitsendused     notatsioonis     informatsiooni     tagamine     kompenseerivate     leping oracle*case     ära     teenus elutsükkel     klient-server     protseduur füüsilise     mikroteenus     seotud     foreign     sisaldada     andmefailid füüsilise     andmebaas triger     entity     failipõhine     mitmeväärtuseline     väärtus kehand     invariant     lahusus sql/relatsioonilise     primaarne     vaate     klassifikaatorina     arendus andmebaas     andmebaasisüsteem sql     sünonüüm     kombinatsioon     rünnak sql     metoodika hooldamine     muidugi     andmebaas hübriidpilv     positiivse     ülekanduv ühendamissõltuvus     etapp andmebaasi     automaatselt     baasrelvar     küsimus     seisundimuudatuste     integreeritud     loomiseks     kehand füüsiline     korraldus     kasutajate     järjekorra     valdkonnamudeli     prototüübis     õigus     kaasa     eksam     piiritletud     p pikem     sümptom mudel     äriline     apexttuee     sql andmekirjelduskeel     tähenduseta     realiseerib     erinevates     viiteid     kahevalentne     lisamine     paber     andmekontrollikeel     primaarvõtmest     mudel sql-andmebaasi     olem     kuldreegel     klassifikaatori     kadestamine     kontekstis     klassidiagrammi     exists     dekomponeerimine     käsitsi     tuletatud     kitsendus andmekäitluskeel     tüüp baastabel     klausel atomaarne     liitbokside     kategooria     lepingprojekteerimine     relatsiooni     põhiobjekti     kitsendus with     sql-andmebaasisüsteemi     valideerimisreegel     salvestatakse     erijuhus     generaator triger     alternatiivse     kokkuvõttefunktsioon konstant     juhitavad     strateegilise     denormaliseerimine tuletatud     teenus rakendamine     nähtavate     unifitseeritud     ühendamissõltuvus nk     seose     inimkasutaja     elementaarne     pädevusalad     alternatiivvõti     modelleerimiskeel     tabelist     allhhanke     enamik     arendusplaan metoodika     põhjus     lisada teil     korteež     hooldamine lähtekood     genereerida     evitustoru detailanalüüs     kokkukuuluvus sql     tükeldamise     dokumentatsioon     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     kriis erp     allikas     muteeruv     sõltumatus süsteemikataloog     liiasus teine     andmemudel andmebaasi     normaalsus     sisaldav     üheteistkümnendaks     versioon     alampäring avg     disainimuster analüüs     roll administraator     täiendamine     rr_mall     diagram     funktsioon select     registreerimist     juurdepääsu     navigatsioonivormi     kasutamiseks     kunstlik     olemitüüpide     tagab     lepingud tabelid     ettevalmistus     reegel     bcnk     andmete     olla     modelleerimine     põhiolemite     nimekirjavormilt     mudeliteisendus     tegevus     generatsiooni     rollback     kuhja     sisemine     ülesannete     lugeda     teenus disain     järgneb     predikaadis     näiteülesande     tegemise     andmebaas libreoffice     versiooni     modelleerimise     kirjutada     hetktõmmis     kontollitud tabelite/relvaride     printsiip õppeinfosüsteem     loendikasti     kolmevalentne     klastri     -bitise     taaskasutada     võlg infosüsteem     rakenduspakett detailanalüüs     andmemuudatus     kus     kogukonnapilv     lause     mitme     sammu     lukustamine     atribuudi     baastabel unique     applications     sõltuvus funktsionaalne     juhtuda     atribuudiga     antipatterns     tabelid     gigabait     kõiki     lõpphinne     täiendavad     esituste     andmemudel sql     sql-andmebaas     loendusfunktsioon     põhjal katsetamiseks     hindamisel     süsteemianalüüs     klassiskeem     kvaliteet objektorienteeritud     operatsioon lõike     jõudlus sisemise     määratud     visuaalne     alampäring     andmebaas ajutine     powerpoint     tabel     libreoffice     lisapunktidega     primaarvõti     üliõpilase     metafoor     küsida     kõigilt     mudel     leping ms     täidetus     lihtne     hulgateoreetilised     viittüüp     projekt     ühiste     puhul     vahel     klausel liittingimus     sql     päringutulemuste     struktureeritud     leidmise     virtuaalne     poolvahe     liigi     detailne     terabait     nimekirjas     muster funktsionaalne     genereerimiseks lauseid     puudutab     programmeerimiskeel pakett     andmebaasiobjekti     ärimudeli     andmebaasikeel relatsiooniline     sisseloginud     reverse     andmeid     tools     relvaride     esitamise     kood     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     ilmneda     arvujada     väljadega     triger sql     andmetele     aidata     restrict     tegema     kohe! kõik     varem     pakett programmeerimiskeel     probleem andmebaas     kustutamine     tarkvarasüsteem mashup     indeks kontseptuaalne     kitsendus kasutaja-     baasmuutuja     värskendamise     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     lause õigus     mudel)     võimsustik     töökiirus relatsioonilise/sql     mittedeterministlik     boyce/coddi     kirjeldan     moodustatakse     värske     mitmevaateline     andmemudel kolmas     töötleb     põhimõttel     määrang not     mittefunktsionaalsed     kehand transaktsioonanalüüs     nõuete     avaliku     aknakujunduse     küsitluse     database     probleem disain     piisab     iseseisev     arhitektuur loogiline     täpselt     saada     joini-sõltuvus     kose     disain kontseptuaalne     artefakt räpane     elephant     example sql     moodul rutiin     seosetüüpide     laiaveeruline     hooldamine mudeli     baastabel     loomisel     operaator     sündmuste     kitsendus sisemine     rutiin moodul     kasutusjuhtude     ekraanivormile     tabelile     kirjelduse     registrid     ärireegli     suhe     sql-andmebaasis põhiolemite     kitsendus triger     sinise     hõre     typedb     kogum     käivitada     andmebaasihaldur nosql     täitmisplaan andmebaasikeel     kontseptuaalse     tegevusi     uuritakse     inimkeelsete     hooldus     lahendamine andmemuudatus     pidevvalmidus põhiolemitüüp     report     disainile case     refaktoreerimine järjekindlusetus     veergude     kirjeldamine     postgresql     constraint     perekonda     arvutiklassi     hilinemine     täpsustatud     kapseldamine     laadige     migreerumine     andmekäitluskeel veerg     selles     teistest     tähendab     tabelites     tühistamine     seadus virtuaalne     muuhulgas     hõlmava     intersect     juurprobleem andmebaasi     mõista     vasakpoolne     ühendamine     salvestusviisi     muutmine     objektiõigus     registreerida     mõistekaartid     arv     lukk     ettenäitamisele     äriarhitektuuri     isikuandmete     kirjeldava     otsingutingimus andmekirjelduskeel     väljund     kujule     kirjeldada     esialgse     lõppedes kui     töölaual     sulgege;     andmekäitluskeel relatsiooniline     kontroll     vara     pidevvalmidus     turvalisuse     headuse     kommutatiivsuse     koormatud     kuues     kontrollkitsendus     rakenduspakett infosüsteem     klausel avaldis     spetsiaal-     vahendi     tabeldusjärjekorra     andmebaasihaldur     osterwalderi     defineerimine     kõigil     sõltuvus tabelite/relvaride     vähemalt     rekursiivne     upper     milles     tarkvarasüsteem andmebaas     samm-sammuline     sql pl/pgsql     soovite     primaarvõtit     teisendusreeglid andmebaasi     andmebaasi     põhineda     kavandamine tarkvarasüsteem     tingimuses     klasse     arhitektuur registri     lindistusele     mudelite     andmemudel d     laused     näiteprojekt     ärimudel     loogikaoperaator     hajuv     kuulub     üldistusseos     deklaratsioon     vahetestid     kustutamist     viies     matemaatiliseks     valemi     peatükis     soodustavad     sotsiotehniline     check     viimine     kustutamise     objekti     klassifitseerimine     osaks     lahti vaikimisi     töötava     kontrolliks     joonistada     isiku     evitustoru     seisundidiagramm crud     klassidiagramm disain     domeeni     kord     raamat     veerule     diagrammilt     disainimudel     äriarhitektuur     ühildamatus     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     seosed     normaliseerimata     vajalikuks     veergude/atribuutide     olemitüüp     õhinapõhine     osundatakse     nõudeid     andmemudel deklaratiivsus     graafidel     pääsupoliitika sql     - peatükid     tõeliselt     unikaalne     osapool     tekstiliste     tagada     roll kaitse     murdskriptimine     projektis     kiiresti     e-õpe     sarnase     lausendid     loenguks     relationship     korral     peaks     lehmani     vormistamine     jõudlus füüsilise     ristkorrutis     märkide     kriis     valideerimiskitsendus     deployment     pööramiseks     võrrelda     laused nimetu     manusandmebaasisüsteem     triger transaktsioonanalüüs     tabeliruum     konkreetse     toetama     avage     sõltuvustest     diagrammidel     võti-väärtus     hulkade     käivitage     suunab     võidakse     kohustuslik     nende     kuupäevad     julgustan     staatustest     disaini     olemasoleva     pakettide     liiasus füüsiline     ärianalüüs     elujõulise     vaheline     ülesanded     kuuenda     skeem kinnitamine     teemaks     käideldavus     kavandamine kogukonnapilv     demonstreeritakse     äärmuslikud     disain turvameetmete     disaineri     notatsioon     programmeerimine     otsustada     pealkirjade     tulemuseks     evitusskeemi     allsüsteem rakendamine     eraldatud     abitabel triger     funktsionaalse     loomissamm teenus     andmemudel andmed     peavormi     disain strateegiline     põhiandmed avaandmed     muddy     detailanalüüs     tüüp transaktsioon     kihid     kandidaatvõti baastabel     kehand     (rutiin)     maailma     illustreerimine     klausel     samm-sammulises     olemi     jagatud     näitel     klassifikaatorid andmed     mudel loogilise     raamatuid     admin     proovige     tegelik     disain     saritoode     installeerimine     poole     testimine     keskkond andmed     käivitav     haldur     õpingukavade     tabelite/relvaride     valik     fail     andmemudel andmebaasikeel     publication     muudab     seisundis     tühihulk     eeltingimus     teisendusreegel     võlg puhas     in     nimble     loomise     süsteemikataloog     kaudu select     muster mustrid iseseisva     seisundiklassifikaatori     seadus     count     kitsendus merge     transaktsioonanalüüs     viitab     lause üldine     andmemudel andmemudel     väärtus sql-andmebaasisüsteem     tabelid disain     korduste     formaati     supervõti tabel     kontrolliga     unikaalse     oleva     evolutsioon     kursuse     grupifunktsioon     delete     tüüp funktsioon     sündmusprotseduuri     pealkirjad     fragmendid     lause väline     laadida     artefakt juurprobleem     tingimuslause rutiin     2nk     teostada     tühistamine primary     eemaldada     andmebaasikeel     osa     oracle     mägimurrak     seoste     strateegia relatsioonilise/sql     allsüsteemid     operatsioon alampäring     automaatse     e-pood     tüübigeneraator skalaarne     mudeli     loetavad     lihtsalt     praktikum     alampäringut     operatsiooni     kontrollide     läheb     virtuaalsel     mõistekaart     õigus andmekontrolli     pidada     kehtivad     andmebaas andmebaas     kategooriad     punktid     olevate     lisan     andmebaasikeel objektsüsteem     dekomponeerimine nk     terviksüsteemi     union     juhendis     artefakt kontrollimatu     klassidiagramm     baastabel vaate     kitsendus tabel     dubleerimine     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     omakorda     andmemakro     ridade     rea     domeenimudel     sql identiteedi     liiasus nk     allsüsteem     hajus     lahendamise     kõrvalefekt     veerud sql-andmebaasi     loomissamm detailanalüüs     olemuslik     disainimuster uml     arvutis     näiteks     vaadata     mudel graafipõhine     olnud     õppuritega     määran     juurutamine     kindla     predikaat     andmebaasikeel dokumendipõhine     arvestus     eestikeelset     klassidiagramm rakenduse     kiirendab     vahend     koondhinne     ressursside     probleem üleminek     harjutus     korteež kitsendus     muteeruva     (relatsioonialgebra     huvitav     mustrid põhiolemite     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     kirjeldused     parool     realiseerimiseks     tüüpi     väljatöötaja     halvendab     eraldiseisev     denormaliseeritud     kasutajaliidese     protseduuride     süsteemikataloog täitmisplaan     clean     informatsioon     andmemudel andmebaas     example     lause arvujada     roll grant     andmebaas seadus     nõudmised     keerukamaks     lahusus veergude     vaheliste     lõige     laisk     programmeerimiskeel rutiin     group     sisalduv     tüüp andmebaas     disainist     pseudojuhuslike     slaidid     lipikute     ettevõtte     järeltingimus     ülesannetes libreoffice     eeltöötleja     ülevaate     tasemel relatsioonilise/sql     avaldis sql     teamsis     kohta libreoffice     kasutusele     koopia     toimuvad     kontseptuaalmudel     protsessi     denormaliseerimine sql     kasutate     klausel tabeli     triger trigeri     olemitüüpe     vahetestideks     skalaarne     arvesta     statistika information_schema     mudelisse     millesse     operatsioonide     bakalaureusetöö     mõningaid     administraator     kaitsta     erinevusi     andmebaasisüsteem andmejärv     praktika     ddlenhanced     refaktoreerimine bcnk     protseduur unique     tõstmine     tüüp korteežitüüp     kooskõla     andmemudelist     tingimuse     isikusamasuse     sõltumatus     objektide     valideerimis     pakub     hierarhilise-     pöördprojekteerimist     väärtused     veergudele     objektivaade     sõltuvus relatsiooniline     sõltuvus nk     päring     sidemeklassi     sisend     eksklusiivne     teams     üldistusseoste     hotell     suurendab     juurutada     tüüp päis     operatsioon)     lehviku     teiste     mudelid     integratsiooni     eranditöötlus     väljakutse     stereotüübiga     pilvandmetöötlus     tabel domeen     operatsioon equijoin     palun     alampäring select     iseseisva     indeks kitsenduste     skeemid     üks-mitmele     tükeldamine     imperatiivne     ülesande     tüüp grant     koodi     relatsioon relatsiooniline     äravõtmine     class     omalooming     sorteerimine     funktsioon nimetu     põhineb     korduv     nimed     skeem-kirjutamisel     algväärtustamine triger     analüüs     analüüsilt     harjutamine     engineering     mitte     lahusus organisatsioon     otsingutingimus liittingimus     arendus     arendusmetoodika loogiline     seosetüüpe     normaliseerituse     optimeerimine     isikukood     moodul oracle     mudel artefakt     normaliseerimine neljas     sql/psm     mudelist     unique     operaator sum     keel relatsiooniline     väline     minimaalõiguste     trigerid     läbi     erinevaid     üleliigseks     tagasipööramine     variante     andmebaasimootor     mille     tulemuse     katsetamiseks     koosnevad     keel     format     strateegia loogiline     operatsioon piirang     lugemist     andmebaasisüsteem funktsioonil     disainimuster füüsiline     andmestruktuuride     andmekirjelduskeel     värskendamine     tegemata     käivitumiseks     0     annab     päringu     sobilikku     tehingutöötluse     alampäring count     disain andmebaasi     vanem     failihaldur     allsüsteem andmebaas     põhiandmed uml     andmebaasiüsteemis     vabaneda     denormaliseerimine halb     eksistentsi     järgida     välistav     mitu-mitmele     süsteemiõigus     andmemudel detailanalüüs     muutmist     loodud     teooriatestid     lahususe     ühend     loomissamm füüsiline     pärandsüsteem check     probleem probleem     andmed minimaalne     normaalkuju esimene     proovimiseks     nk välisvõtme     relatsioon valdkonnapõhine     diagrammide     sõltuvus refaktoreerimine     punktikadu     põhiolemitüübid     hooldamiseni siin     valideerimisreeglid     aruanded     boonus     muudan     diagrammis     alamtüüp     hädavajalik     vektorkodeeritud     ehitamine     andmebaas virtuaalne     unikaalsuse     ilma     võrk-     mysql     query     määrang merge     kokkuvõttefunktsioon avaldis     andmemudel indeks     unaarne     eksemplaridel     surrogaatvõti     option andmekirjelduskeel     tutorial     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     monopollukk     kehand operaator     aluseks     alles     baastabelite     ühiseid     piirang sql-andmebaasisüsteem     ortogonaalsus     tähtajad     keelsed     omasid     taaskasutatav     suurus     funktsionaalne     tarkvaraga     täielik     digitaalne     andmeelement     lõpphindele     süsteem viies     põhineva     protseduurne     tingimuslik     materjalis     pidevkooste     normaalkuju veergude/atribuutide     sõne     küsige     ühe     nimeruum     saab     praktikumid     loomulikus     katsetamiseks     varundamine     dokumendist     korda     ei     ümarda     kuristiku     muudatus     põhjustab     näiteid     atribuutide     lisamaterjalide     arvujadad     andmesiire register     lausetest     toimunud     tõttu     projekteerimiseks     ortogonaalse     kaheteistkümnendaks     andmemudel serveri     hindamine     testideks     skript     andmebaasioperatsioonid     virtuaalset     tabelid olemitüübid     tagasirullimine     olekumasina     küsimusi     võimaldab     ebaotstarbekatest     process     neljas     erineva     aruannet     orienteeritud     modelleerimiskeel füüsiline     triviaalne     sõltuvus     generalization     d sql     otsingutingimus ühendi     vabatekst     põhiandmed     vastab     mittekohustuslik     arendamise     allsüsteemid register registrid andmebaasi     omaduste     kahanevalt     kontrolltöö     ajahetkel     tingivad     maatriks     põhilistest     lubab     põhiolemitüüp pidevvalmidus     lugemisoperaator     infosüsteem     ajaandmete     klassidiagramm metoodika     klausel alampäring     alter     arhitektuuri     probleemikeel     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     relatisooniline     indeks andmete     lihtsustatud     põhitulemus     a pattern     peate     tehtava     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     pakendaja     tehised     orsterwalderi     sõltuvalt     tabel drop     välisühendamise     tunnistuseks     otseselt     tabelis     register oracle*case     hetkeseisundi     lahusus     andmebaasisüsteem     lahendab     tabel select     kaudselt     keel otsekorrutis     disain rida     string     ole     dialekt lõige     kirjaliku     üks     viiteterviklikkus     erand     agregaatfunktsioon     skeemide     viimane     võimaluse     andmekirjelduskeele     vara andmed     ühest     skeem veeru     sissejuhatus     reserveeritud     teadmiste     nimeta     põhiolemitüübi     teooria     pilvetöötlus     kaitsmine     lindil     kahendpuu     esimene     rutiinid     alamkeel     süntaks relatsioonilise/sql     andmete     ühenduste     konkreetne     arvutisse     korrata     kustutatud     vajaduse     süsteem relatsiooniline     päisele     sisaldab     operatsioon select     kavandamine avalik     keerukas     vaade     lausete     indeks füüsilise     andmed virtuaalne     hetktõmmis kitsenduste     raamatud     vaikimisi     luuakse     relatsioonialgebra     põhiobjektide     tasakaalustatud     leping funktsioon     tulemustest     metoodilist     kokkuvõttefunktsioon alampäring     eesti     tekst     accessis     määrab     sõltuvus esimene     epood     tsükkel rutiin     pääsu     alusel     praktikumidesse     puhastamine     kitsendus sql     hinne     ülatüüp     side     taotlemine     palju     lause andmekäitluskeel     pärisalamhulk     märkmeleht     bitivektorite     materialiseeritud     detailanalüüs siin     arendamiseks     insert     nosql     täielik kuues     sql sql     kõiges     loogika     matematiliseks     andmebaasiobjekt minimaalse     rakendusprogramm     põhimõisteid     väärtusel     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     operatsioon naturaalühendamine     rakendusele     kandidaatvõti     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     detailanalüüsi     mudel andmemudel     lisaeksam     dokument     parandada     otsingutingimus nimega     muudavad     andmebaas andmed     4nk     idempotentne ühendamine     infosüsteem strateegiline     relvar hulgateoreetiline     minimaalse     mittetäielik funktsionaalne     protseduurid     sõltuvuse     rakendus käesoleva     tehtud     keel tuletatud     relvar sql     operatsioon relatsioonilise/sql     hulgas     baastabel hetktõmmis     andmekogu     andmemuudatus triger     arhetüüp     jõustada     andmekontrolli     täidetakse     andmebaasikeel isikuandmete     tingimus select     tehingute     avaandmed     arhitektuur crud     ühislukk     disain detailanalüüs     keskkonda     hotelli     registreeritakse     põhjal     mudel andmebaasisüsteem     vastuvõtuaegade     arvutit     andmemudel plokid     salvestamiseks     mudel siin     andmebaasiserveris     puuduv     rolli     klausel tabelite     supervõti     dokumendis     avaandmed andmebaasi     agregatsioon     paremini     tüüp jälgi     neljavalentne     tegijatele     operatsioonid     relatsioon query     triger tuletatud     antipattern     leiab     olemas     diagramm arendusplaan     aines     lisada     rahuldada     muutuda     tüübi     kõnekujund     mahuga     abitabel disain     tagastab     lahendusvariante     sidusus     mini-andmevaramu     ainekava     vormi     information_schema kolmekihiline     assertion viga     (sql)     zaurus     objektsüsteem     keel transaktsioon     otsimine füüsilise     päriprojekteerimine     pilv andmebaas     kursor     suurem     ülesanne     lause andmed     failis     protseduur     veerg veerg     sarnane     küsimuste     kirjeldamiseks     väärtus     moodul     andmebaasirakenduse     mudel äriarhitektuur     välja     antimuster     seitsmendaks     parameeter     lõpptestiks     saate     sidemetüüp     tabelit     kasutaja kasutaja     paaridel     andmebaasi-     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     projekt register     eelistatult     andmebaasis     disain füüsilise     tingib     hindamise     andmebaasisüsteemi     väärtus muutuja     determinant ortogonaalse     pilv matemaatiline     litsentsi     kasutamise     täielikult     registrite     raamatupidamise     lahenduste     operaator skalaarne     omadus     plekk     klausel korreleeruv     pilv andmebaasisüsteem     eksamiajad     teisendada     abitabel foreign     täitmine     leidmiseks     mudeliteisenduse     arhitektuur sisemine     muster äriarhitektuur     surnud     andmebaasiobjekt     põhiliste     nõrgad     grupeerimine     realiseeritud     küsimused     grant     tabelite/     graaf     vaadete     projekteerimine kitsendused     read tuletatud     tüüp mitteskalaarne     kontseptuaalsest     diagrammidelt     süsteemide     olekudiagramm     allsüsteem rational     makro     kavandamine andmebaasi     indeksid     kinnissõna     andmebaasioperatsiooni     füüsilise     attribute     dubleerib     märgistik     select     transaktsioone     jooksva     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     alampäring where     osaliselt     atribuut     keel transact-sql     keel rutiin     modelleerimiskeel sql     automaatne     kokkuvõttefunktsioon select     subquery     laiendamine     täitmise     alamvormi     tulenevalt     domeen ajutine     lisapunktid     andmebaasiobjekt andmekontrolli     realisatsioon     ilmutatud     järgnevatel     ajutine     kavandamine andmevakk     sõltuvad     boonuspunkt     anomaaliad denormaliseeritud     peitmine     peatükk     pruugi     võite     tehingud     väljastava     paketidiagramm     generaator     tüüp võrkmudel     on     sidemeklass     puhas     töökiirus andmebaasi     näiteülesanded     slaidikomplekti     ristskriptimine     teksti     kitsendus üldine     kontseptuaalne     esmasrelvarid     onlain-analüüs     ennast     lause sql     printsiip multiväärtuslik     disainipõhimõte     ärireeglist     sorteerimise     arendusmetoodika allsüsteem     protsessivaade     veerud disain     mudelis     vaba     laused siin     sümptom juurprobleem     rakendab     nimetamine     andmemudeli     laiendatud     architecti     normaalkuju sql/relatsioonilise     kärbi     talletatud     lõpptest     hankida     parameeter tüüp     tunda     suletud     null-pikkusega     fagini     multiväärtuslik     päis b-puu     operatsioon spetsiaal-     heati     rakenduste     iteratiivne     import     staatus     iseendaga     andmevaramu     probleem     javascripti     täitmisplaan väline     elutsükkkel infosüsteem     muutmisoperaator relatsioon     lugemise     sõltub     eskiismudel     b-puu     vahendid     mudel tutorial     muutmisoperaator     arendamine     alias     liitindeksi     primaarsest     esitatakse     tabel tuletatud     keeles     vastavate     baastabel select     toimimismudel     operaator tutorial     üldituste     andmebaas kontseptuaalne     võõrvõti     ülekanduv sql/relatsioonilise     pööratud     klassifikaatorid     juures     seos     except     makrot     kasutajanimi     tabelitaseme     andmebaasiobjekt insert     teatage     teoreem     lisaks     lugemisoperaator korteežitüübi     lõhn     ühilduva     kavandamine     katsetamiseks     kasutaja delete     tegevuste     seisunditest     regreg     hoolitseb     ainekaart     andmekirjelduslaused     crud     diagramm     andmevakk     liitindeks     väärtustele     generaator drop     mudel register     vastav     toetab     arvuti     tüüp domeen     lepingud     soovitusi     andmed     põhiobjekt     otsekorrutis     failid     töökoht     materjale     (üks     võtta     klassifikaator     funktsioon     näiteülesanne     operaator atribuut     olevaid     videote     salvestatud     sql-andmebaaside     ülekanduvad     jälgimine     registreerimine põhiolemite     identiteedivargus     harjutada     /     tagasi-     välisvõtmeid     kordamis     mudased     poolühendamine     indeks valikuline     klassidiagrammidest     klasterdatud     operatsioon vahe     normaalkuju     tagastav     väljade     manifest     ülemineku     eraldi     dialekt tuletatud     skeem-lugemisel     ühendamise     disainivaates     nendest     järjekord     ekraanivormil     vajavad     office     suurandmed     tihe     juhuslik     kasutajaliideses põhiolemite     ebaõnnestumised     kolmas     sügisel     whole-part     vältida     andmemudel     nädala     ja     süsteemi-defineeritud     kasutusmallmudel     andmemaht tuletatud     uus     jaoks     management     ülekanduv     classifier     jagada     disainimuster     kasutan     tutvustus     tootaja     teisendust     normaalkuju organisatsioon     tabel transaktsioon     analüüsi     järk     juhataja     põhjustada     aeglustab     motivatsiooni     operatsioon lugemisoperaator     kinnitamine     baastabelites     valib     küsimustest     ettenäitamine     struktuuriga     põhjal ea     plokivahemike     infosüsteemi     põhiobjektidele     lahendamiseks     lause tabeli     rida baastabel     kasutaja     detailsete     ea_mall     operatsioon avaldis     atomaarne     tegemine     andmejärv     näete     väide     veeruperekondadel     dokumendipõhine     vastavad     näiteülesannete     atribuudid case     evolutsiooni     kontrollimatult     valideerimiskitsendused     realiseerimise     seega     kohas     vaade tabelite     jätta     lepingud andmebaasioperatsiooni     eduvpn     kokkuvõte     konkreetselt     veergudes     teoreem boyce/coddi     ametlik     loodavate     andmemuudatused     tähistatud     terviklikkus andmekirjelduskeel     mustripõhine     häälestamine     normaliseerimine relatsioonilise/sql     funktsioonil     operatsioon tarkvarasüsteem     mitu-mitu     laused andmekäitluskeel     null     tühi     tüüp kitsendus     näited     vajalik     normaliseerimine sql/relatsioonilise     null-väärtus     sügavuti     rakendamine     andmemudel xml     turvalisus     kontrollimise     muutuja     staatiline     sql-andmebaasisüsteem     materialiseerimine     krediidi     skeem vaade     salvestusviis tõeväärtustüüp     surrogaatvõti deklaratiivne     teeta-ühendamine     pöördprojekteerimine     praktikumideks     aste relatsioonilise/sql     diagrammid     kogumist     spetsifikatsioon     panemine     baasmuutujate     rutiin     tüüpprobleemid     omavad     vargus     teenus andmebaas     kontrollib     lugemisoperaator kitsendus     kordaja     sulgemiseks     praktikumist     määrata     ainult     selgitatakse     vs.     atribuut relatsiooniline     kuidas     lepingud iteratiivne     relatsiooniline     infosüsteem andmed     tabel süsteemi-     andmebaasioperatsioon     andmebaasiserveris     puhtad     loengu     andmebaasikeel kolmas     sis algus     sisaldama     paikneb     lähtekoodiga     andmekirjelduskeel veerg     dokumenti     panna     korduvad     klassiruum     viimiseks     naturaalühendamine tabelite     accessi     parameeter rutiin     omanikuks     tegeleb     tabel vaade     andmebaas     primaarses     strateegia update     reference     kitsendus instead     skeem vaate     andmebaas andmekäitluse     slaidikompleki     süstimise     kompenseerivaid     lehel     andmeteadlane     data ja     kehand pl/sql     väljundi     käivitamine     teisesed     teamsi     vastuse     sisaldub     sündmusvaade     andmekäitluskeele     lisaülesanded     lisatest     lõppkasutaja     kuuendaks     programmeerimiskeel deklaratiivne     genereerimine     generaator logitabel     vahelised     andmebaaside     abitabel andmemuudatus     näide     andmebaasikeel andmed     salvestusruum tehingutöötluse     võlg     pidevintegratsioon     süsteem deklaratiivne     tabel vahe     operatsioon tabelite     võimalikke     eest     kuuluvuse     andmetöötluslaused     põhjal select     tabel andmekäitluskeel     skriptifail     lisaülesanne     faili     tegijad     pöörd-     kokkukuuluvus     tüüp tüüp     avatud     tabel sql     prototüüpimine rakenduse     menüüsse     paranduste     sõltumatus kontseptuaalne     avaldis     ärireegel sql     viienda     rakendub     andmebaasi     rutiin protseduur     kohustuslikud     delivery     aruannete/vormide     märkeruudu     kasutajatele     üldine     taustavärviga     andmemudel rakenduse     lahusus kobareelnõu     arvutamise     kaudu vaate     reegel andmebaasisüsteem     operatsioon baasrelvar     sellele     sõltuvused     arvestab     eesmärk     täidab     tuleb     mootoriga     kasutusjuhud     formaadis     relvar/tabel     unustatud     muutmine disainitaseme     alamprogramm     technics     globaalne     parandamise     unified     rutiin rutiin     reegleid     peidetakse     relatsioonitüüp operaator     pakett     tüüp pääsupoliitika     outer     mitmekomponendiline     toode     midagi     kasutajaliideses     operatsioon pesastamine     hetkel     lihtsal     valem     paketi     võiksid     väli     näidatud     iteratsioon infosüsteem     täitmine andmemuudatus     oleksid     lõhn refaktoreerimine     parandamine     eesmärgiks     testid     sõltuvus kaasav     agile     alampäring merge     õppeaines     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     mallpäring     disain loogilise     rutiin imperatiivne     having     tõeline     kokkuvõttefunktsioon     vajab     kirje     semestri     süntaks     diagrammi     õpejõu     täiustatud     edasi     operatsioon projektsioon     koosneb     puuduvad     loevad/     niisama     relvarid     standard     assertion     seosetüübid     korteežitüüp     regreg;     konstrueeritud     uue     andmestruktuuri     juhend     1:m     eksistentsiaalselt     andmebaasid     installeerimiseks     ligikaudne     kokkuvõtmine     andmemudel dokumendipõhine     mudel allsüsteem     operaator group