Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  kuidas     relatsioonitüüp operaator     equijoin relatsioonialgebra     tegijad     deklaratiivne     alternatiivse     ärireegel triger     väline     andmebaas andmebaas     disain strateegiline     operaator skalaarne     pareto     tühistamine     keerukus     baastabelite     andmeid     allhhanke     äriarhitektuuri     suhtetüüp     põhiolemitüüp andmebaas     eksamiajad     edasi     võtmed     turvalisuse     nende     õigus roll     andmekäitluse     täpsustamine     elemente     projekteerimine     raamatud     avaldis relatsiooniline     domeeni     tüüp funktsioon     nimetu     juurprobleem koodi     võlg     algväärtustamine triger     platvorm     muutuja moodul     kasutate     lauset     vaade     protsessivaade     lepingud     stereotüübiga     osapool     poliitika     välisühendamise     disain füüsilise     täiendavad     korraga     normaliseerituse     puu     rutiini     väärtustada     update     jõustada     logi andmekirjelduskeel     iteratsioon infosüsteem     andmemudel     punktid     baasrelvar     tabelite/relvaride     surrogaatvõti     sidumini     tühistamine primary     pealkirjade     klasterdatud     normaliseeritavate     kinnitamine     piirang     baastabel andmete     attribute     kõrvalefekt     kasutajaliideses põhiolemite     kose     salvestamine     probleem probleem     andmemudel indeks     boonus     kasutaja-defineeritud operaator     operatsioon naturaalühendamine     olemitüüpide     kirjeldamiseks     disain rida     moodul süsteemi-defineeritud     ankurmodelleerimine     alampäring merge     tarkvarasüsteem mashup     täidab     objektide     koostamine     andmed virtuaalne     andmemaht tuletatud     kaitsta     switchborad     teams     proovimist     muutmisega     arvestab     väliste     erineva     mitmest     kuhi     laiendatud     notatsioon     tabelites     tehingute     privileeg     muudetakse     tootamine     reegel andmebaasisüsteem     kirjeldus     tõstmine     andmemudel andmebaas     andmebaasirakendus     avaldis sql     klassifikaatorina     andmebaasisüsteem andmejärv     ilma     õpingukavade     andmemudel sql     l-väärtus     muutmiseks     sõltumatus süsteemikataloog     lisamaterjalide     mudel äriarhitektuur     loodavas     skeem vaade     mitmevaateline     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     nähtavate     eksistentsiaalselt     standard     relvarid     küsige     vastavad     täiustatud     kahendpuu     tõene     äärmuslikud     välisvõti     round     õppetöö     mudel case     põhiobjektid     teksti     olemasoleva     teenus     puhastamine     ülejäänud     ülekanduv ühendamissõltuvus     tagasirullimine     kohe! kõik     värviga     faili     hetkeseisundi     komplekti     vaated kolmekihiline     küsimus     triger tuletatud     õpejõu     operatsioon query     indeksit     poole     andmebaasiobjekt insert     äriprotsess     tabelite/     teooriatest     väärtus sql-andmebaasisüsteem     relatsioonitüüp tüübigeneraator     andmebaasikeel dokumendipõhine     veergudes     klausel avaldis     päisele     r-väärtus     oleksid     aprillil     machine     vähemalt     trigerid     raha     informatsiooni     mudelist     koostab     ilmneda     lugemisoperaator     toetama     apexttuee     realiseeritud     realiseerimise     edukaks     registri     andmebaasisüsteem väline     jagada     enamik     kordajad     millel     otsingutingimus nimega     automaatse     sorteerimine     arendus     keel transact-sql     lugege     kujule     refaktoreerimine järjekindlusetus     kohta libreoffice     samuti     praktikum     päis relatsioonitüüp     halvendab     realiseerimiseks     assertion viga     protseduurne     avage     relatsiooniline     dekompositsiooni     ilmutatud     leping ms     õnnestub     kaasav     peaks     keel sql     mudelisse     operatsioon lugemisoperaator     toimub     veerud sql-andmebaasi     suurema     rutiin protseduur     leping     üleliigseks     muudatuste     testideks     praktikumide     rekursiivne     dekomponeerimine     ülekanduvad     süsteem relatsiooniline     slaidikompleki     operatsioon pesastamine     tulenevalt     siseskeem     reegel sql-andmebaasi     esimene     evitustoru     omanikuks     seisundi     mitte     arvutada     rakendusprogramm     tingimuslik     disainist     lülituskilbi     pöörd-     kaudu select     lause transaktsioon     pääsu     kataloogi     kokkuvõttefunktsioon     kuldandmed     vaba     päring     nimede     eksami     analüüs     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     kitsendus sql     kitsendus kasutaja-     käideldavus     failihaldur     muutmisoperaator relatsioon     merge     kohalik-eelkõige     kohas     metafoor     teenus andmebaas     normaliseerimine sql/relatsioonilise     projekteerimine kitsendused     side     veerutaseme     plokivahemike     atribuutide     viiteterviklikkus     kosk-mudel     muutuja relatsioon     relvar sorteerimise     tüüp baastabel     registreerimine põhiolemite     lugeda     null-pikkusega     koosnevad     bcnk     põhineda     ainevaldkonna     delete     (relatsioonialgebra     veerg veerg     monopollukk     räpane     operatsioon     süsteemide     salvestusruum sisemise     skeemi     operatsioon projektsioon     teatavate     isoleeritus check     assotsiatiivsuse     rational     prototüüpimine olemitüübid     lahendada     class     seisundimuudatuste võimaldamine     kursor     vastavate     loomist     cascade     viiteid     töövihiku     andmebaas triger     infosüsteem pilv     jõudlus hetktõmmis     skeem     teisene     eemaldada     tegemise     andmemudel andmebaasisüsteem     kokkuvõttefunktsioon equijoin     sündmuste     midagi     tabel select     kui     konkreetne     väheneda     põhiobjektidele     arhitektuur sisemine     töökoha     saaks     täitmise     pilv paber     mudelite     kasutajaliides     foreign     funktsionaalsete     domeen ajutine     probleem üleminek     seadus andmebaasisüsteem     group     inimkasutaja     pärandist     sql/psm     ridade     teenus rakendamine     baastabel vaate     näites     lisapunkt     rutiin rutiin     koodiga     alati     sammu     lause sql     kirjeldada     ole     võimaluse     operand     mudeli     täielikult     praktikumist     esitamise     sõltuvus kuues     disainimuster     moodul oracle     lugemise     otsingutingimus ühendi     kinnitamine kasutaja-     ühildamatus     mõistekaartidena     kirjutamine     normaalkujud     detailanalüüs     refaktoreerimine     andmine     tehing     täpsustatud     ühendamissõltuvus nk     plokid andmebaasiobjektide     operatsioonide     pidada     a pattern     palun     kitsendus     sündmusprotseduuri     having     sündmus     variante     tüüp avaldis     võimaldab     ekraanivormile     kustutatud     tagasi     kuupäevad     sõltuvus allhhanke     esile     assotsiatiivne relatsiooniliselt     tabeliruum     täitmine andmemuudatus     sõltuvused     muddy     andmeait     allsüsteem     crud     lõhn refaktoreerimine     sisaldada     konkreetselt     kategooria     veergudele     supervõti tabel     tehingutöötluse     onlain-tehingutöötlus     hotelli     mittekorreleeruv     eemaldamine     atribuudiga     relatsioon     relatsioonilise     skeem veeru     põhilistest     ärireegel     sõltuvus relatsiooniline     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     otsuste     struktuuri     arvutit     vahelised     vaade tabelite     disain denormaliseerimine     ajaandmete     veerud disain     allsüsteemi     avalik     taaskasutada     säilitamise     kontrollide     kaitsmine     loomiseks     projektsiooni     mudel register     korteeži     krediidi     tarkvarasüsteem kuldandmed     põhjal select     ekraanivormi     lähtekood halvad     strateegia loogiline     erinevates     metoodika hooldamine     arusaadavus relatsioonilise/sql     option andmekirjelduskeel     lause tühistamine     päringud seadus     suletud     tingimuse     disainimuster analüüs     korteež kitsendus     mustripõhine     lõppseisund     rakendub     järk     tekivad     pingerida võimalik     loomissamm põhiolemitüüp     andmeteadlane     kvaliteet     põhiolemitüüp pidevvalmidus     õigus andmekontrolli     maatriks andmebaasioperatsioonide     andmemudel kolmas     pakett programmeerimiskeel     näitel     formaalne     mittereserveeritud     evitustoru detailanalüüs     tähendus     lisapunktide     jõudlus füüsilise     rutiinid     parameeter     südame     andmeelement     veergu     nimeruum     põhiobjekte     positiivse     kompenseerivate     tegevusi     demonstreeritakse     sql identiteedi     täitmisplaan andmebaasikeel     vaate     kaasamise     ei     esmasrelvarid     arhitektuur füüsiline     projekteerimise     paranduste     määrab     lihtsal     metaandmed privaatpilv     ülesanded     null-väärtus     põhiolemitüüpide     operatsioon lõike     architect     models     andmebaas libreoffice     vormid     skeemide     identifikaator     dokument     paikneb     tekst     leidmiseks     võrkmudel hierarhiline     keel relatsiooniline     juhtuda     diagrammidel     printsiip     paketi     andmebaas andmekäitluse     salvestusruum tüüpide     kõigil     andmemudel sql-andmebaasi     võrk-struktuuriga     unified     kontekstis     loomissamm detailanalüüs     ddlenhanced     andmemudel kitsendused     ülesannetes libreoffice     töötleb     operatsioon andmekäitluskeel     loomissamm ehitamine     võrk-     tühihulk     andmemuudatus triger     automaatne     lähtuvalt     moodustatakse     esimese     klassifikaator     protsessimudel     süsteem andmebaasi     registreeritakse     tabelile     laadida     registreerimine     operatsioon hulgateoreetiline     excel     atomaarne     harjutamine     viienda     väärtuseid     number     nosql     juhendis     lõuend põhiolemitüüp     example sql     loobumise     allsüsteem pädevusala     3nk     osutub     publication     lausete     tegevusdiagramm     süsteemianalüüs     eksistentsi     järjepidevus tehingutöötluse     vajalik     klausel atomaarne     märkmeleht     andmehoidla     hierarhilise-     ärireegel sql     sulgemiseks     katsetamiseks     programmeerimiskeel deklaratiivne     skeemitu     alamkeel     andmemudel andmemudel     sõltuvus tabelite/relvaride     regreg     valideerimine     soovite     importige     veerule     arvutiklassi     tüüp jälgi     sõltuvus esimene     detailanalüüs siin     sorteerimise     rakenduvad     mustri     probleemikeel     option revoke     kasutaja-defineeritud relatsioon     põhitulemus     kodeeri     ühest     näite     regreg;     zaurus     metoodilist     põhjustada     disainile     olemas     juurutamine     neljas     sümptom juurprobleem     erijuht     oleks     väärtused     võlg artefakt     seosetüüpe     operaator muutujale     relatsiooniliselt     reserveeritud     projekt register     sql relatsioon     testimine     eranditöötlus     (programmeerimine)     ühend     aruande     sidusus metoodika     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     muutuja parameeter     naturaalne     transaktsioone     lausetaseme     kuuendaks     genereeritav     seose     atribuudid case     ühendamine andmemuudatus     allsüsteem rational     andmebaasikeel andmed     normaliseeritud     projekteerimiseks     käivitab     eksportida     mudel)     andmebaasisüsteem     nõudeid     parool     pärandsüsteem check     lepingud iteratiivne     põhiobjekti     disainimudel     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     võimaldamine     muutmine disainitaseme     andmebaasihaldur nosql     kogutud     teemade     vaade normaliseerimine     vara andmed     automatiseerib     aruannete/vormide     primaarne     elementide     põhineva     navigatsioonipaani     laiendamine     aruanded     struktureeritud     võimsustik     numbrimärk     seisundidiagramm     andmete     teatage     baasmuutujate     funktsioon     kirje     taustavärviga     näete     ansi-sparc information_schema     õppuritega     päis     luuakse     käsitsi     tagada     andmevaramu     teenus disain     postgres     statistika üleminekusüsteem     predikaat     atribuut     alias     peidetud     domeen     raamatupidamise     sõltuvus sql/relatsioonilise     kasutajaliideses     sql-andmebaasis kaup kaupade     korrastatud     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     kavandamine andmevakk     lause     võrdlusoperaatoriks     seisund     kasutusjuhtude     tegelik     sulgege;     füüsiline     liides staatiline     fragmendid     võimaldava     tegevuste     laused siin     kitsendus tüüp     probleeme     operatsioon transaktsioonide     alamosa     perekond sql     diagramm scrum     leping funktsioon     objekt     pädevusala     pilv matemaatiline     tagab     parandada     nullist     kombinatsioon     sidemeklass     denormaliseerimine tuletatud     keskkonda     pilv     lahti vaikimisi     hulgas     valib     denormaliseerimine sql     kuues     värvide/fondi     lepingud andmebaasioperatsiooni     kasutaja-defineeritud     loendusfunktsioon     iseseisev     tunda     lipiku     triger andmebaasi     artefakt     plokid loogiline     ettenäitamine     select     klausel tabeli     andmebaasi     keel parameetrite     sisaldub     rida     salvestage     andmebaas sql     eeltöötleja     sisaldab     musta     häälestamine     saajad     tabel drop     kokkuvõttefunktsioon having     veeruperekondadel     kasutuselevõtt     lause vaade     andmemudeli     taristu     täitmisplaan väline     näiteprojekt     kommutatiivsuse     klausel self-join     andmekäitluskeel veerg     parameeter tüüp     lõppkasutaja     järgnevatel     normaalkuju funktsionaalne     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     kooskõla     ainult     kirjutab     muuta     põhiandmed uml     (rutiin)     jätta     baastabel hetktõmmis     hindamisel     valige     palju     standardile     sobiva     punkt     rahuldada     baastabel unique     sisendiks     kitsendus instead     disain plokid     muutuda     plokk     korteežitüüp     osundatakse     püsivus andmekirjelduskeel     noskul     dubleerib     koosneb     põhineb     punktikadu     oracle     andmekontrollikeel     sõltuvus funktsionaalne     andmebaas reataseme     printsiip multiväärtuslik     andmebaasiüsteemis     osa-terviku     tegemine     rakendatakse     suurandmed     esitatud     lisada     vahendis     determinant ortogonaalse     seoste     pidevvalmidus põhiolemitüüp     sorteerimata     normaliseerimine neljas     vastuse     lihtvõti     kasutusmall     sql andmekirjelduskeel     antimuster probleem     slaidid     andmemudel autoriõiguse     täitmisplaan     sql-andmebaasisüsteemi     andmebaasis     tarkvarakeel jagamine     illustratsioonid uml     ühilduva     poolt     lõige     ühendamissõltuvus normaliseerimine     ajast     hooldus     disain indeks     funktsionaalne     modelleerimiskeel füüsiline     process     pidevkooste     slaidikomplekti     disainipõhimõte     lõpphinde     muster     hindamise     pääsupoliitika grant     teooria     kitsendusest     pääsupoliitika sql     arendusmetoodika rational     protsessi     sobilikku     orsterwalderi     probleem disain     navigatsioonivormi     dekomponeerimine nk     tootamine lahendamise     praktikumidesse     alampäring     andmebaasiobjekt roll     teisendusreeglid kontseptuaalne     kaitsev     programmeerida     sissejuhatus     andmemudelist     unikaalne     makro     atribuudi     accessis     kontrolltöös     duplikaatne     tingimus select     lause arvujada     alates     väljastava     maksad     teisendus     applications     katsetamiseks     eksklusiivne     klassifikaatori     lihtne     lülituskilp     tingimus     grant     pseudojuhuslike     pilv andmebaas     tabel süsteemi-     võimalus     kitsendus andmekäitluskeel     protseduur unique     loendikasti     aitab     indeks kitsenduste     rakendus käesoleva     juhataja     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     generalization     kuhja     rutiin imperatiivne     allsüsteem andmebaas     loogikaoperaator     toode     täielik kuues     kontroll     teoreem     strateegiline-     abitabel triger     hooldamiseni siin     ärimudeli     lahusus sql/relatsioonilise     report     manager     domeen andmebaasi     disain transaktsioonanalüüs     (üks     kontseptuaalne     andmekaubamaja     äravõtmine     vaatega     in     count     põhiobjekt     relvar sql     keel     hulkade     kontseptuaalsest     üldituste     kaheksandaks     funktsioon plokid     mõistekaart     tutorial     kategooriad     kirjaliku     keel rutiin     hetktõmmis kitsenduste     märkate     andmebaasikeel relatsiooniline     tekkimiseni     teenus elutsükkel     üks     vastuvõtuaegade     sorteeritud     diagramm arendusplaan     transaktsioonid     arvuti     tühjade     perekonda     lõpptest     andmebaasisüsteem funktsioonil     klassidiagramm metoodika     väljadega     süsteemiõigus     tulemused     sisemise     standardiga     diagramm projekt     erand     alampäring where     lausetes     kadumist     lehel     operatsioon alampäring     rünnak sql     lõpust kui     süsteem viies     arvutivõrgu     vormi     diagrammile     visuaalne     relatsiooni     teisendada     pakkus     skriptifail     klassifikaatorid     enterprise     sisaldama     relvar/tabel     selgitatakse     graaf     andmed imperatiivsus     ajakava     andmebaas hübriidpilv     peatükis     state     sümptom mudel     option tabel     teeta-ühendamine     tüüp     suurendab     kustutamine     normaalsus     mässimine     esitusviis tüüp     ebaotstarbekatest     mittekohustuslik     lõppedes kui     sarnase     kitsendus normaliseerimine     tüüp tüüp     ddl_enhanced     panna     domeenimudel     küsimustest     päringutulemuste     navigatsiooniline     taakvara     kontseptuaalset     relatsioon valdkonnapõhine     soodustavad     minimaalse     primaarvõtmest)     avaandmed andmebaasi     pealkirja     salvestatud     loogilise     milles     info baastabel     põhjus     märkide     option maksimaalse     esitada     primaarses     parandamise     nimi tabel     järgi     programmeerimiskeel pakett     väärtusel     analüüsimuster     laadige     alamprogramm     muster mustrid iseseisva     otsingutingimus max     operatsioon identiteedi     isiku     viimane     omalooming     sõltuvustest     strateegia andmebaasi     tüüp päis     lukustamine     skeem sql     kõrge     võlg infosüsteem     e-õpe     anomaaliad denormaliseeritud     alampäring select     ülesande     lukk     naturaalühendamine     veerg tabel     kolmekihiline     sql-tabeli/relvari     baastabel     artefakt juurprobleem     teenus pädevusala     hooldamine lähtekood     lahendamise     tingimuslause rutiin     valdkonnamudeli     mudelid     tarkvarasüsteem andmebaas     muutmist     literaal     korduvad     sql-andmebaasi     mudeliteisenduse     tüübigeneraator skalaarne     kiirendab     seadus sql     klassidiagramm disain     põhjal katsetamiseks     generaator logitabel     liitindeksi     lahendus atribuudid     olekumasinaskeem     eeskiri rea     esituste     operatsioon vahe     pilvandmetöötlus     andmetele     mõistekaartid     teamsi     muster äriarhitektuur     slaidel     typedb     probleem     loomissamm andmebaasi     töötati     annab     relatsioon relatsiooniline     lisatest     parendamine     koormatud     hulk     normaliseeritud andmete     kvaliteet objektorienteeritud     vabatekst     admin     elutsükkel     globaalne     primary     lõhn)     kooskõlas     relatsioon andmebaasi     vahetest     peatükk     vähendab     rutiin     denormaliseerimine halb     anomaaliad     tüüp tabel     ühendi     andmekirjelduskeel veerg     projektis     olekudiagramm     mudel graafipõhine     tingivad     probleemid     käivitamine     vahendid siin     automaatselt     kärbi     example     jälgimine     tasemel relatsioonilise/sql     süntaks     deaktiveerimine     infosüsteem strateegiline     andmemudel dokumendipõhine     identiteedivargus     põhjuseid     kokkukuuluvus     kasutatakse     andmemuudatus with     teoreem boyce/coddi     prototüübi     eeldus     ühiste     insert     pakett     rakendus siin     assertion     infosüsteem andmed     andmed minimaalne     andmebaasikeel avaliku     sql check     kasutamiseks     tüüp domeen     ühtlasi     seisundiklassifikaatori     mudelis     järgneb     puhtad     alguseks     triger trigeri     kitsenduse     tabel hetktõmmis     supervõti     generaator drop     muutumisele     loogika     veerg     moodul     operatsioon hetktõmmis     relvaride     relvar     graafiline     liitindeks     paraku     tabel sql     unustatud     inner     disain kontseptuaalne     tingimuses     ärireegli     andmebaasisüsteemides     sidemeklassi     composition     kustutada     kokkuvõttefunktsioon konstant     diagrammide     ressursside     registrisse     kaota     genereerimiseks lauseid     rühmitamine     tööjaama     veerud     sidemetüüp     transaktsioonanalüüs     tekstiliste     andmebaasihaldur     puuduvad     mudel siin     lahusus     unifitseeritud     taotlemine     ühislukk     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     märtsist     lause andmebaasisüsteem     valdkonnamudel     uue     keele     binaarne     nimi rida     andmebaasisüsteemid siin     projektsioon ümbernimetamine     arvujadad     andmebaasiobjekti     skeem vaate     andmekandja     lahususe     libreoffice     arhitektuur registri     disaineri     operatsiooni     väli     sellist     alamvormi     identifitseerimist     lähtekoodiga     andmestruktuuri     kord     artefakt räpane     sagedased     erinevusi     tulemuseks     päriprojekteerimine     ekstreemandmed     kommutatiivne tuletatud     andmebaasisüsteemi     juhendi     klausel lõike     realiseerimine     nimekirjavormis     tabeldusjärjekorra     defineerimine     vaadata     tüüp mitteskalaarne     lipikute     lahendamine vaade     pakettide     alles     hetktõmmis     haldur     tabel nimega     kasutusmallimudel     classifier     põhiomadus     suhte     ühe     nimekirjavormi     jäävad     registreerida     summa     disain loogiline     allsüsteem metoodika     kandidaatvõti     tabel transaktsioon     sündmusvaade     management     trigeri     protsendiarvutus     versiooni     juhuslik     andmebaasirakenduse     protseduur     mudel     väljund     andmesõnastik     muutmisoperaator     kasutusjuhud case     aruanne     andmebaasikeel isikuandmete     allsüsteemid register registrid andmebaasi     alter     vabal     määratakse     murdskriptimine     modelleerimine     avatud-suletud     kavandamine     korteež     normaalkujul     kirjeldava     riiulilt     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     tehakse     mootoriga     arvestuse     normaalkuju organisatsioon     operaator     käivitav     relvar hulgateoreetiline     kehtivad     lõhn     lihtsalt     kasutatavad     disainiprintsiip denormaliseerimine     andmekvaliteet     tingimus not     mõisted     artefakt kontrollimatu     disaini     vaated     põhimõistete     epood     ühtse     põhimõisteid siin     eelistatult     method     võimalikud     lisan     plekk     klausel having     kavandamine andmebaasi     järgima     tehtava     klassidiagramm tehniline     abitabel disain     ajutine     tagastab     alampäringut     kompenseeriv     hindamislehtede     vahel     giles     sõltuvalt     kavandamine avalik     null     juurdepääsu     strateegia relatsioonilise/sql     installeerimise     leping oracle*case     õhinapõhine     põhjusab     tüüpvead     virtuaalsel     tabelist     kahanevalt     kirjeldusest     lause õigus     hierarhia     arvujada     korrata     õppeaines     andmemudel loomissamm     lindil     mudel artefakt     sügisel     välisvõtme     kõigilt     arhitektuur andmebaasikeel     milline     valmistuda     eranditöötlus protseduurne     keskkond andmeait     ärireeglist     määrang merge     andmemudel deklaratiivsus     tarkvarakeel protseduur     andmekaitse     tegevusskeem     projekt     tabelitaseme     ülelaadimine     kitsendustega     vormis     operatsioon andmetele     architectskeem     kursuse     reaalne     otsimise     praktikumid     operatsioon)     teostada     andmebaasini     hulgateoreetiline     allikas     kasutajatele     tüüp pääsupoliitika     sql füüsilise     äriarhitektuur infosüsteem     administraator     entity     andmefailid füüsilise     võiks     evolutsiooni     disainimuster uml     osterwalderi     liiasus teine     märkeruudu     4nk     outer     pööratud     sisaldav     kõiges     kontrollimise     kutsuda     näiteid     hädavajalik     seadus     modelleerimise     lõpeb     andmekirjelduskeel siin     aprillini     kitsendus võrdsuse     where     intelligentne     ühte     täitmisplaan sisemine     ametlik     iteratiivne     andmemudel rakenduse     kavandamine tarkvarasüsteem     naturaalvõti     keel kasutaja     olnud     operaator atribuut     mudel kontseptuaalne     operatsioon avaldis     klassifikaatorid andmed     singli     failid     abitabel foreign     kasutajana     erinevate     otsingutingimus min     allsüsteem funktsionaalne     töövihik     lause andmekäitluskeel     integreeritud     create     sisalda     andmemudel iso/iec     hõlmava     mudel andmebaasisüsteem     teine     parandamine     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     kaudu vaate     transaktsioonilised     lahendusvariante     tulenevaid     mittefunktsionaalsed     muutuja     kokkuvõtmine     variant     olem     otsingutingimus andmekirjelduskeel     skeem select     tegijatele     olemitüüpe     loomine;     ristkorrutis     kinnissõna     liitvõti     julgustan     peavormi     olemi-     normaliseerimine     aktiivne     valitsemine     diagrammis     andmebaasikeel objektsüsteem     leiate     otsitakse     esmane     rakendamine     tagastataval     lugemist     tabel domeen     lahendamiseks     roll grant     materjalis     mitmekomponendiline     tabel vaade     kümnendaks     erijuhus     teisendusreeglid andmebaasi     klausel alampäring     andmemudel d     esitus     juhtimise     märgistik     paketidiagramm     toimimismudel     väärtus     alusel     klasse     reguleerida     ettenäitamisele     vahe     näiteülesanne     imperatiivne     andmebaasiserveris     teooriatestid     välisvõtmete     kompositsioon     kontrolliks     sõltuvus nk     andmemudel serveri     läbiviimiseks     proovige     pöördprojekteerimist     kaardid     olemasolu     omada     integratsiooni     evitusskeemi     saamise     boyce/coddi     kehand     kahes     iseloomustama     kuulub     põhjal ea     varundamine     business     hotell     indeks füüsilise     indeksid siin     andmebaasiobjekt andmekontrolli     rohkem     esialgse     tarkvaraga     puudutab     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     tegeleb     võrdsuse     keskkond andmed     skeem-lugemisel     intersect     peale     antipattern     elemendid     normaalkuju relatsioonilise/sql     valideerimisreegel     joonistada     projekti     paranda     mysql     lehmani     kolmas     kitsendus with     andmebaasi-     loogiline     funktsioon select     seitsmendaks     määrang not     andmekäitluskeel     ühenduste     neljanda     tükeldamine     punasega     tüüpi     tabel     elujõulise     süsteemitöö     tehised     süsteem tabelite/relvaride     kasutusmallmudel     kihiline     keelamine     strateegiline     lause andmed     register     operatsioon relatsioonilise/sql     sisulise     muster funktsionaalne     indeks kontseptuaalne     andmebaasikeel     1:m     sõna     kasutaja     formaadis     genereerida     avatud     nimeta     programmeerimine     põhiolemitüübi     lindistusi     pärandsüsteem     uus     antimuster     protseduur füüsilise     arendus andmebaas     käest     üldine     tarkvara     seosetüüp     andmesaatkond     tabelid/relvarid     võiksid     põhimõisteid     eeltingimus     käivitumiseks     täiendamine     rakendab     hajus     operaator tutorial     moodul pakett     tools     korduste     information_schema kolmekihiline     prototüüpimine rakenduse     jaotamine     mitu-mitmele     muteeruv     generaatorid siin     skeem tuletatud     tabelid     nõrgad     põhiliselt     5nk     süsteemikataloog täitmisplaan     teisendust     üheteistkümnendaks     rr_mall     primaarvõtmest     neljavalentne     genereerib     tuletatud     mikroteenus     reference     kogum     näiteülesanded     cusersuserappdatalocaltempfilejson     objekt-relatsiooniline     tabeleid     nõuete     heati     manageri     kolmevalentne     peegeldub     dokumenti     väide     põhiobjektide     rakenduse     litsents     allsüsteem rakendamine     andmebaasikeel andmebaas     eskiismudelid     rakendus     'user'     sqlis     tingib     arendamiseks     indeks valikuline     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     täiendused/parandused     tabelid olemitüübid     check     mudeliteisendus     konkreetse     lisaülesanne     alamvormile     mõista     kaasa     sünonüüm     loomissamm teenus     sql-andmebaasisüsteem     lihtindeks     küsimused     tüüp grant     ajalooliste     logimine üldine     andmeladu     office     järjepidevus     käivitusplaan     (sql)     imperatiivne töölaua     truncate     taaskasutatav     kitsenduste     võõrvõti     pidevintegratsioon     diagrammi     operatsioon relatsiooniline     päringute     lindistusele     rolli     harjutus     andmekäitluskeele     veerg transaktsioon     virtuaalne     arvutis     poolühendamine     konsultatsioonis     rakendusele     regulaarne     salvestusruum tehingutöötluse     planeerimine     lisamise     mudel uml     kasutajate     dubleerimine     nädala     suunab     dialekt     matematiliseks     sageli     näiteks     kahte     jõudlus sisemise     andmemudel võrkmudel     osa     teisenduse     väärtus sql     regulaaravaldis     sõltumatus     kadudeta     0     esmasrelvar     kehand transaktsioonanalüüs     kaheteistkümnendaks     lõks     eristamatuse     viidete     kriis     vs.     eksemplaridel     vahend     kontrollimine siin     vaatamine     strateegia kasutaja     suuruse     kursor funktsioon     leidmine     funktsionaalsed     ümbernimetamine     roll kaitse     võlg veergude/atribuutide     täitmiseks     sõltuvuse     graafilises     juhend põhiolemite     arhitektuur crud     võrrelda     samm-sammuline     tuleb     andmebaasiobjekt minimaalse     mõjutab     strateegia     tegevusena     kasutaja delete     veergude/atribuutide     invariant     tüüp andmekäitluskeel     leidmise     põhjal vaade     vajab         objektiõigus     kontrollitud     tulemusena     realisatsioon     andmemuudatused     kordamine     tekkivat     koondhinne     muuhulgas     elukaar     mudel allsüsteem     struktureerimata     klausel liittingimus     testitud     headuse     äriline     dokumendist     funktsioonil     hõre     anomaalia ankurmodelleerimine     andmekirjelduskeel     spetsifikatsioon analüüs     d sql     kirjeldan     kontrolli     nimekirjas     testid     taotlemise     panemine     loomulikus     analüüsitavaid     päringu     suurendamine     hulga     vara     registreerimise     rutiin moodul     erinevaid     normaalkuju veergude/atribuutide     operatsioon baasrelvar     genereerimise     tähistatud     klausel tabelite     - peatükid     keerukas     kirjandus     ajatüüp     keerukamaks     kitsendus tabeli     salvestusviis tõeväärtustüüp     andmekirjelduskeel     jooksva     vahendid     -bitise     kompilaator     vähem     kaar     andmemudel xml     loomissamm arhitektuur     vähenda     andmebaasioperatsioon     tüüp operaator     süsteem     valemi     spetsifikatsioon     activity     klausel     optimeerimine     seisundis     lahusus veergude     arvutamise     värske     üldistusseos     modelleerimiskeel sql     aruannet     disainivaates     allsüsteemidest kontseptuaalne     reegleid     nimetamine     läbiskaneerimine     kordamis     mittedeterministlik     tagasi-     baasmuutuja     using     alternatiivvõti     mudel andmemudel     struktuurist     madal     andmestruktuuride     andmeaidad/andmevakad füüsiline     loenguks     küsitluse     kitsendus merge     sql sql     sõltuvus kaasav     aines     sellest     kujul     väärtus kehand     pilv andmebaasisüsteem     täpsemalt     võite     varem     olekumasina     süsteem olemi-     nimed     teoreem normaliseerimine     relatisooniline     abitabel andmemuudatus     ennast     alampäring avg     tulemus     tabelite     metaandmed     argument     tabel vahe     võtmekandidaat     indeks     vaheline     loomissamm pädevusala     lugemisoperaator kitsendus     olemitüüpidest     vaated andmebaasisüsteem     teadmiste     tegemist     unikaalsuse     kompositsiooniseose     puhul     kontrolliga     andmejärv     põhjal     hübriidpilv     korduv     küsib     strateegia update     etapp     disain /     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     esmasvõti     unaarne     väljundi     lahendus     lause üldine     tubade     raamat     evolutsioon     otsimine füüsilise     maksimaalselt     süstimise     tähendab     relatsioonialgebra     seadus virtuaalne     tagamine     tabel tabelite     aeglustab     indeks bitmap     juhitavad     mudel sql/relatsioonilise     informatsioon     semestri     nuppude     disainile case     avaldis     operatsioon sql     terviklikkus     exists     lausetest     tavaühendamine     andmekirjelduslaused     otseselt     andmebaaside     roll     vaates     kokkuvõttefunktsioon avaldis     tootmise     andmemakro     üliõpilase     olla     veeru     sõltuvus     moodustavad     sql     kood     atribuudid     relatsioonitüüp korteež     määran     kasutab     juures     mudel loogilise     atribuut relatsiooniline     denormaliseerimise     lisada teil     kontseptuaalse     kasustusjuht     kindla     viies     põhiandmed avaandmed     pärisalamhulk     iseendaga     kasutamine     rakenduspakett infosüsteem     andmebaas andmed     surnud     registrite     uuritakse     küsimusi     p pikem     transaktsioon     tüüp korteežitüüp     normaalkuju esimene     parameeter rutiin     nõuab     normaliseerimata     artefaktid     nõutud     süsteemikataloog     andmemudel andmebaasi     tõeline     kuuluvuse     rea     operatsioon vaade     genereerimine     üks-mitmele     kasutamise     väärtus muutuja     kasutav     tõttu     defineerimiseks     arendamise     olemitüübid     keskmise     andmemuudatus     eraldi     fail     keel transaktsioon     grupeerimine     andmelett     commit     agregatsioon     andmebaasimootor     litsentsi     kapseldamine     eeskätt     indeks andmete     materialiseerimine     ainekaart     lisaülesanded     puuduv     ainult     avaliku     keeruka     ülesannete     arvestus     ennik     päringukeel     eesti     graafi     ühine     triger väine     kasutusele     terviklikkus andmekirjelduskeel     basic     tulemustest     defineeritud     muudan     süsteem deklaratiivne     powerpoint     tase     kadestamine     mõlemat     kontrolltöö     keerukamad     relvar relatsiooniline     kitsendus triger     peitmine     lause andmekirjelduskeel     väärtuse     msaccess     küsimusega     õigus sql     esitab     (relatsiooniline     technics     kitsendused     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     kihid     eksam     proovimiseks     täidetakse     andmebaas ajutine     kitsendus lausetaseme     string     klassiskeem     realiseeri     pakkige     virtuaalset     kompaktsemaks     dokumendipõhine     avaandmed rakenduse     päringut     valdkonnapõhine     libreoffice     andmesiire register     kasutades     staatustest     välja     normaliseerimine relatsioonilise/sql     keelsed     union     projekteerimine loogiline     restrict     kontseptuaalmudel     toodud     olema     migreerumine andmefailid     klassidiagrammidest     spetsifikatsioon pakett     vormistamine     täielik     andmebaas töökorraldus     tõeliselt     graafidel     aknakujunduse     sarnane     operaator väärtus     lisakitsenduse     pakendaja     tulemustele kõigepealt     infosüsteem     arvutisse     lihtsustab     keel kasutaja-defineeritud     alustamine     iseloomustab     jagamine     lahusus organisatsioon     sellele     nimble     tehtud     detailsete     tulemuses     lubab     andmebaasisüsteem sql     kaudu     tähtajad     avaandmed     süsteemi     arendamine     option     katsetamiseks     andmebaas seadus     bitmap-ühendamise     lõpphindele     võrreldes     isikusamasuse     projektsiooni-ühendamise     arvesta     normaalkuju sql/relatsioonilise     bakalaureusetöö     töötleja     denormaliseeritud     indeksid     relvar andmebaasi     keel otsekorrutis     lahendamine andmemuudatus     värskendamise     sisend     omavahelise     ühendtüüp     ea_mall     teema     põhinev     kokkukuuluvus sql     keeles     töökiirus andmebaasi     kontrollimatult     ebaõnnestumised     programmeerimiskeel     transaktsioonide     klausel korreleeruv     saada     teemaks     süsteem multiväärtuslik     ülikooli     vältida     skript     kitsendus transaktsioon     pruugi     mustrid põhiolemite     tutvustus     vormindamine     ülemineku     lõhn halb     täidetus     /     reeglid     põhjustab     vabaneda     video     vargus     terviksüsteemi     teemal     atomaarsus andmekäitluskeel     reaalsed     klassidiagramm     kontrollimiseks     lause tabeli     dokumentidel     tulemuste     raskemaks     pakub     languagegenerationscriptxml     teisendusreegel     laused select     korteežitüüp korteežitüübi     suhe     andmekontrolli     loevad/     skeem kinnitamine     triger     viide     tasakaalustatud     sõlm     sql pl/pgsql     korda     käivitage     saate     iseseisva     tähendusega     diagrammid     omistamise     agregaat     arendusmetoodika allsüsteem     keelde siin     pööramiseks     sõltuvus rutiin     laused grant     klassidiagrammi     üleminek     deklareerimine     operaator group     äriarhitektuur     tulemuse     peate     värskendamine alampäring     lihtsustatud     põhiolemitüüp     organiseeritud     kasutusjuhud     import     muteeruva     tüüp transaktsioon     visual     ära     agile     kirjeldused     toimuma     ümarda     baastabel select     arendusmetoodika loogiline     vahetestid     hinne     register oracle*case     näide     kirjeldamine     roll administraator     süsteemi-defineeritud     hilinemine     kevadel     üldistuste     töökiirus relatsioonilise/sql     värskendamine     toimuvad     tüüp muutmisoperaator     hinde     selles     andmemudel plokid     küsida     saab     deklareeritud     tüüpprobleemid     võtta     tõlkereeglistik     kontrollib     ligikaudne     seega     kogumist     lepingprojekteerimine     lugema     antipatterns     boonuspunktid     triviaalne     praktikumideks     rida baastabel     õiguse     konstrueeritud     kattuvad     kõiki     ettevalmistus     hulgateoreetilised     loomissamm füüsiline     primaarvõtme     rakenduses     lehviku     varukoopia     veergude     andmebaas kasutusjuhtude     teisesed     lõhn räpane     kehand füüsiline     halb     fondiga     järgida     sis algus     installeerimiseks     süntaks relatsioonilise/sql     viimine     olemi     staatiline     kokkuvõte     vahetestideks     õigus vähenda     printsiip õppeinfosüsteem     liiasus     vastavuse     kiiresti     arhitektuur     tarkvarakeel     aprill     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     sekundaarne     õppejõu     andmemudel ef     protseduuride     ajaloo     andmebaasiserveris     detailanalüüsi     olekutest     operaator order     read tuletatud     andmetüüp     vähendada     notatsioonis     aggregation     põhiliste     välisvõtmeid     realiseerida     strateegia andmekontrolli     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     võti     sotsiotehniline     aadress     õiguseid     milleks     gigabait     tüüp andmebaasiobjekt     definitsioonid     detailne     andmebaasikeel kolmas     triger triger     sql-andmebaas     tööks     tervikust     normaalkuju andmebaasi     alampäringute     kasvavalt     liiasus füüsiline     kasutatava     aidata     nõuded     loodud     kaitse     tüüp andmebaas     põhimõttel     kitsendus üldine     kustutamist     kunstlik     tehniline     raamatuid     kuldreegel     vahendi     ülevaate     pädevusalade     klastri     hinneteleht     allsüsteemide     metoodika     vastutuspiirkond infosüsteem     sisestamiseks     mini-andmevaramu     andmemudelit     lisamine     lahenduste     terabait     klient-server     assertion instead     paremini     üldotstarbeline     olemitüüp     sotsiaalse     kitsendus sisemine     operaator relatsiooniline     praktika     illustreerimine     tüübi     analüüs sql-andmebaasi     andmete     seisundidiagramm strateegiline     süntaksi     dialekt tuletatud     paber     operaatori     lõuend     võimalik     määrata     samm-sammulises     täpselt     alampäring count     funktsionaalsed     klassiruum     aluseks     pädevusalad     väljade     dokumendid     muudatus     viitab     lepinguid     pöördumise     klassidiagramm rakenduse     piirab     andmebaasiobjekt     modelleerimiskeel     nendest     muidugi     osaliselt     seadused andmejärv     lauseid     makrot     ucase     elutsükkel scrum     lahendused     mahuga     arendusplaan metoodika     olemitüübid disain     skeemid     klassifikaatorite     tagastav     otsekorrutis     turvalisus     andmebaasisüsteem disain     versioon     suurus     baasrelatsioon     kustutamise     operatsioon microsoft     kihtides     skeem-kirjutamisel     seisundimuudatuste     operaator sum     order     database     tegevus     muutmine     tehnilist     operatsioon spetsiaal-     roll andmebaasisüsteem     surrogaatvõti deklaratiivne     ekraanivormil     kitsendused üleminek     pöördprotsess     eest     kajastu     struktuuriga     tüüp võrkmudel     mudel sql-andmebaasi     tasemel     kaskaadne     loetavad     kohustuslik     salvestusviisi     viisardit     graafilise     deklaratiivselt analüüs     pidevvalmidus     projekt funktsionaalne     leitakse     kohtumise     õigus     harjutused     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     realiseerib     lõpptestiks     query     multiväärtuslik     kasutada     teistest     objekti     andmebaasi     nk andmete     unique     ühendamine     tähenduseta     muutujad     viiakse     võtmesõna     andmebaas     lõpuks     sisemine     otsustada     operaator select     täitmine     parima     laiaveeruline     mõnikord     hindamine     motivatsiooni     ja     esitamiseks     andmekäitluslaused     päri-     registreerimist     sisalduv     omavad     vastav     üldistusseost     moodul rutiin     cards     dokumendi     objekti-rolli     funktsioonid     vaikimisi     1nk     sql relatisooniline     autoriõiguse     disain     wordi     ärimudel     lahusus relatsioonilise/sql     töölaual     seosetüüpide     access     koskstiil     juurprobleem juurprobleem     huvitav     operatsioon tabelite     võlg puhas     andmebaasioperatsioonide     klassidiagramm põhiobjekti     võti-väärtus     muudavad     kattuv     pilvetöötlus     naturaalühendamine tabelite     lausend     based     upper     strateegia tuletatud     infovajadus andmekäitluskeel     kogukonnapilv     talletatud     maatriks     kandidaatvõti baastabel     tehingud     tegemata     baastabelites     mägimurrak     tabelis     hulgaga     keel tuletatud     matemaatiliseks     kontollitud tabelite/relvaride     b+     vajavad     näiteülesande     menüüsse     prototüüp     andmebaas kontseptuaalne     eesmärk     alamhulk     operatsioon select     statistika information_schema     delivery     kahevalentne     boonuspunkt     sidusus     seisunditest     disainile loogiline     engineering     dialekt lõige     vektorkodeeritud     disain loogilise     nk välisvõtme     kehand pl/sql     otsingutingimus liittingimus     otsustab     kasutatav     lepingud tabelid     õppenädalaks     osaks     korral     dokumentatsioon     primaarvõtit     maailma     refaktoreerimine bcnk     paikenda     sõltuvad     aknas     onlain-analüüs     liiasus nk     koodi     normaliseerimise     õiguste     hooldamine mudeli     üldistusseoste     töökorraldus     kitsendused rakenduse     andmemudel hierarhiline     lisapunktidega     otsingutingimus     muutmise     generaator primary     pakkuda     minimaalõiguste     sinise     andmesoo pilv     teiste     tekstitüüpi     välisvõtmetega     määratud     esitatakse     ühtegi     infosüsteemi     olevate     seisundidiagramm uml     määramine     ümbertöötamine     primaarsest     tööle     descartesi     välistav     pöördprojekteerimine     füüsilisest     seotud     korraldus     kitsendus tabel     atribuudina     ekraanivorm     lõpphinne     tarkvarakeel hulgateoreetiline     tabelid/     bitmap     kitsendus operaator     laused andmekäitluskeel     selle     eesmärgiks     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     vasakpoolne     postgresql     realiseeritava     zettabait     lause alampäring     puhas     logi hulgateooria     kuigi     sql-andmebaaside     joini-sõltuvus     ühisosa     arhetüüp     jagatud     salvestatakse     andmekogu     rollback     javascripti     infosüsteem relatsiooniline     orienteeritud     failipõhine     tabeli     liigi     olemitüübina     skriptisüst     allsüsteemid     teamsis     olevasse     väljatöötaja     tsükkel rutiin     omadus     korreleeruv     kaudselt     identiteedi     materjale     inimkeelsete     table     normaalkuju     diagramm crud     lugemisoperaator korteežitüübi     arv     leiab     analüüsilt     on     operatsioonid     plokid füüsilise     soovitusi     hajuv     protsent     denormaliseerimine     kontrollkitsendus     lausendid     diagram     sisseloginud     eraldiseisev     tüübigeneraator selektor     migreerumine     e-pood     eksabait     operatsioon funktsionaalne     andmebaasihalduse     paaridel     fragment     analüüsi     kompenseerivaid     idempotentne ühendamine     viga arvujada     tavapärasem     korteežitüüp relatsiooniline     läbi     equijoin mittekorreleeruv     läheb     andmebaasiobjekt õiguse     õigus kaitse     jooksul     kehand operaator     võetav     loodavate     otstarbe     seos     reataseme     liides     järeltingimus     manusandmebaasisüsteem     relatsioonalgebra     kirjutatud     liides allsüsteem     triger transaktsioonanalüüs     tagasipööramine     strateegia execute     keelte     deklaratiivne kolmekihiline     projektsioon     disainimuster füüsiline     sõltuvates     bitivektorite     kaupade     klausel ühendi     relvar relatsioon     vabadus     pealkirjad     hooldamine     registrid     kasutan     käivitada     operatsioon equijoin     olemitüübi     liitbokside     tekitanud     parem     modelleerida     privaatpilv     juurprobleem andmebaasi     andmemudel detailanalüüs     väärtuseks     architecti     tabelid disain     switchboard     lahendab     protseduurselt kitsendused     välisühendamine     unikaalse     võimalikke     põhimõte     järeltöö     rakenduspakett detailanalüüs     tunnistuseks     lahti     mõeldud     juurde     tükeldamise     esimesel     täiendan     piiritletud     järjekord     valem     arhitektuur loogiline     liiasus relatsioonilise/sql     ühendamise     vaheliste     harjutada     peidetakse     operatsioon tarkvarasüsteem     hoolitseb     funktsioon nimetu     võrdlusreeglistik     andmekäitluskeel relatsiooniline     infosüsteem uml     lisaeksam     mõningaid     vajadus põhiolemite     seisundiklassifikaator     andmefail     rakenduskeel     ainekava     väärtustele     seosetüübi     model     2nk     väljakutse     liiasus funktsionaalne     generaator     normaalkuju tabelite/relvaride     clean     salvestamiseks     alamtüüp     vaadete     lause väline     klassifitseerimine     isikukood     relatsioon query     juhend     sõltub     abitabel     raaltehnoloogia     predikaadis     arhitektuuri     vastab     validation     lause select     aeglasem     baasrelvar andmekäitluse     relationship     serveri     näiteülesannete     hetkel     combo     pilvraalindus     töölaua     andmetöötluskompleks     üheksandaks     avamise     päis b-puu     kohustuslikud     millesse     niisama     diagrammilt     failis     protseduurid     kirjeldab     näidetes     disain detailanalüüs     aste relatsioonilise/sql     approach     nimega     manifest     skalaarne     probleem andmebaas     andmesaatkond andmebaas     kirjeldust     kohta     triger sql     õigused     project     fagini     andmebaasioperatsioonid     prototüübis     relvari     vajadus     loomise     dokumendis     täitmisplaan andmebaasisüsteem     võivad     laisk     alampäring     vajaduse     teise     tööjuhend     objektsüsteem     hankida     toimunud     disainitaseme     sõne     hetktõmmis andmebaasisüsteem     accessi     kasutusjuht     olemi-suhte     reegel     ortogonaalse     andmemudel andmebaasikeel     deployment     eraldatud     protsess     ekraanivormid     sõltumatus kontseptuaalne     vajalikuks     agregaatfunktsioon     andmetöötluslaused     generatsiooni     kasutajaliidese     primaarvõti     kvaliteet võtmed     eduvpn     lisapunktid     mudel infosüsteem     koopia     deklareerimisel     põhiandmed     käigus     andmebaasioperatsiooni     andmed     küsimuste     millele     materialiseeritud     andmebaas virtuaalne     kordamisküsimused     installeerimine     füüsilise     ettevõtte     pilv uml     eraldiseisvad     koefitsent     atribuutideta     ühiseid     constraint     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     mudased     omaduste     vahendeid     tihe     olevaid     sisalduda     seisundidiagramm crud     mitut     mitu-mitu     elutsükkkel infosüsteem     heathi     diagrammidelt     viittüüp     sügavuti     näited     oleva     ülekanduv sql/relatsioonilise     objektivaade     töölauda     kuristiku     jaoks     loomisel     whole-part     sõltuvus refaktoreerimine     vesivoodi     arvude     järjekorra     selliselt     entity-relationship     kriis erp     mitme     disain andmebaasi     hierarhiline     kasutajanimi     poolvahe     olekumasin     eskiismudel     loengu     kuuenda     mudel tutorial     eestikeelset     aste     grupifunktsioon     valik     andmevakk     tüüp muutuja     andmebaasid     kokkuvõttefunktsioon select     muudab     spetsiaal-     revoke     harjutamisel     kõnekujund     mestimine     juurutada     kõigi     püstitus     programmeerimiskeel rutiin     tüüp kitsendus     elephant     ülatüüp     kirjelduse     seosed     tühi     ärianalüüs     operatsioon piirang     tagasiside     isikuandmete     indeks indeks     nimekirjavormilt     kohta     võimsus     töötava     generaator triger     tüüpprobleem     tabel tuletatud     veebirakendus     ortogonaalsus     tabel andmekäitluskeel     laused nimetu     töökoht     lubatud     kordaja     ülekanduv     mittetäielik funktsionaalne     piirang sql-andmebaasisüsteem     andmekirjelduskeele     halvendada     praktikumi     ristskriptimine     täiesti     seosetüübid     videote     põhiolemite     mudel sql     stringide     indeksite     viimiseks     except     ajahetkel     diagrammil     mallpäring     salvestamise     d tüüp     võidakse     perioodil     paigutamine     korporatiivne     kavandamine kogukonnapilv     data ja     tegema     kiht     omakorda     kirjutada     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     diagramm     dünaamiline     alternatiivvõti     funktsionaalse     ekraanivormilt     vanem     6nk     laused     sql-andmebaasis põhiolemite     olemuslik     kus     toetab     strateegia revoke     kokkuvõttefunktsioon alampäring     strateegilise     subquery     lahusus kobareelnõu     index     teabe     andmemudel andmed     piisab     staatus     reverse     nõudmised     andmemudel sisemise     teisendusele     ehitamine     kasutaja kasutaja     suurem     omasid     rakenduste     tüüpviga     petabait     pilvandmetöötlus nosql     mitmeväärtuseline     etapp andmebaasi     disain turvameetmete     kirjutamise     digitaalne     mille     elementaarne     saritoode     (koodi     idempotentsuse     mitteskalaarne     loomine     andmebaase     põhiolemitüübid