Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  loodavate     andmebaasiserveris     põhimõte     formaadis     relatsioon valdkonnapõhine     kitsendus andmekäitluskeel     värskendamine     pilvandmetöötlus     osaliselt     tabel select     tabel transaktsioon     loogilise     ümbertöötamine     täiendused/parandused     peatükis     valideerimis     loomulikus     lugeda     skriptifail     seega     teenus disain     pääsu     projekteerimiseks     rutiin protseduur     turvalisus     roll grant     järjepidevus tehingutöötluse     kehtivad     andmehoidla     väide     määratakse     kasutusmallmudel     väärtuseks     primaarvõtmest     liides staatiline     põhiolemitüüp andmebaas     baasmuutujate     kord     vajab     kordamis     kuuenda     klassidiagrammi     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     office     projekteerimine kitsendused     esitus     muudatuste     kokkukuuluvus sql     infosüsteem pilv     teabe     kitsenduste     korteežitüüp relatsiooniline     keeles     lisakitsenduse     check     soovitusi     tegijatele     vaatamine     sisalduv     postgresql     statistika üleminekusüsteem     jäävad     strateegia revoke     seisund     skript     viimane     kasutajanimi     alampäring count     otsuste     eesti     lõks     lõpptestiks     printsiip multiväärtuslik     käivitab     operatsioon identiteedi     tulemuste     demonstreeritakse     nimeruum     kordajad     veergudes     äravõtmine     milline     kirjelduse     andmebaasisüsteemi     hulgas     juhtimise     sql andmekirjelduskeel     roll     küsimused     suurema     eest     rational     andmebaasiobjekt minimaalse     moodustatakse     zettabait     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     raha     powerpoint     architect     intersect     ümbernimetamine     puuduv     millesse     operatsioon equijoin     väärtustele     esimene     mudel     andmebaas andmekäitluse     materialiseeritud     väärtus muutuja     kaheksandaks     integratsiooni     tähistatud     accessi     relatsioonitüüp korteež     baasrelvar     vaadata     esitatakse     olem     kompenseerivaid     loodud     äriarhitektuur infosüsteem     whole-part     strateegiline-     sõltumatus     kuupäevad     registreerimine     kaitsev     pärandsüsteem     juurprobleem andmebaasi     rakenduse     aidata     andmine     variant     liiasus     lõppedes kui     päringutulemuste     based     macro     onlain-analüüs     põhiolemitüübid     operatsioon sql     leitakse     tüüp muutuja     probleemikeel     minimaalse     pakkuda     hindamislehtede     kitsendus lausetaseme     tabel vaade     andmebaasiobjekt insert     andmebaasikeel andmebaas     lõhn refaktoreerimine     orsterwalderi     protseduuride     tarkvaraga     strateegia relatsioonilise/sql     otsingutingimus ühendi     kitsendus operaator     arvutiklassi     tüüpviga     alles     nimekirjas     (koodi     slaidel     tühjade     kirjeldada     koostab     tarkvarakeel hulgateoreetiline     ajutine     isikukood     veergudele     andmemudel andmebaasisüsteem     statistika information_schema     esitatud     andmebaas andmed     sõltuvustest     surrogaatvõti deklaratiivne     tabelite     graaf     andmebaasiobjekti     töölauda     agregaatfunktsioon     paber     äärmuslikud     kitsendused rakenduse     antipattern     ilma     teooria     üliõpilase     elementaarne     klausel avaldis     võrrelda     peavormi     järgi     toimuma     normaalkuju andmebaasi     atomaarsus andmekäitluskeel     sageli     andmetöötluslaused     haldur     lõpuks     except     relatsioonilise     väärtuse     peidetakse     liitbokside     ülemineku     disainile     skeem     lause vaade     table     aadress     vahendid     videote     tüüp päis     kitsendused     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     mudel tutorial     tubade     tüüp mitteskalaarne     puuduvad     punkt     pädevusalad     lepingud     teema     võite     tuleb     võiks     tingimuslause rutiin     on     (üks     denormaliseerimine halb     põhilistest     operatsioon funktsionaalne     kasutajaliideses     andmemudel indeks     andmemuudatus     deklareerimisel     värske     kavandamine     hulkade     disain loogiline     päri-     kontrollide     lausend     kasutades     assotsiatiivne relatsiooniliselt     skeemi     ühendamine     kasutaja delete     hooldus     leping     projektsiooni     muster mustrid iseseisva     tingimus select     otsustab     kursuse     näiteülesannete     andmemudel detailanalüüs     osundatakse     illustratsioonid uml     süsteem tabelite/relvaride     kaudu select     kõnekujund     tabelite/     andmebaas kasutusjuhtude     põhjusab     eraldi     suurus     sõltuvus     lugemist     formaalne     indeks indeks     baastabel     konstrueeritud     indeksid     teisendusreeglid andmebaasi     delete     andmekäitluslaused     suhte     refaktoreerimine järjekindlusetus     maatriks     diagrammis     seisundimuudatuste     kasutusjuhud case     mõisted     combo     graafi     disain andmebaasi     ddl_enhanced     harjutamine     parameeter     täpsemalt     plekk     järk     tabelile     - peatükid     sarnane     kitsendus sisemine     installeerimise     teisendust     millele     salvestatakse     ea_mall     ühest     süsteem multiväärtuslik     lisapunktid     eeskiri rea     käivitamine     kordamine     tüübigeneraator selektor     kombinatsioon     püsivus andmekirjelduskeel     kasutusele     infosüsteem relatsiooniline     rida baastabel     jagamine     läbiviimiseks     kitsendus tabel     kattuvad     boonuspunkt     kontseptuaalsest     kontekstis     juhuslik     tekkimiseni     tingib     sisemise     andmekaitse     kõiki     ehitamine     omanikuks     kordaja     konkreetselt     artefakt     ülekanduv     välisühendamine     korraga     kitsendus kasutaja-     dialekt     saajad     hajuv     tabelid/     mitu-mitmele     kirjutab     rutiin rutiin     näitel     query     muutmist     libreoffice     põhiolemitüübi     prototüüpimine rakenduse     alternatiivvõti     composition     klassidiagramm rakenduse     operatsioon pesastamine     genereerimise     maksimaalselt     projektsioon ümbernimetamine     tüüp baastabel     saada     tüüp andmebaasiobjekt     kõiges     kitsendusest     vaheline     pidevvalmidus     sql/psm     tõeliselt     seadus sql     arendusmetoodika loogiline     täiustatud     võtmekandidaat     deklaratiivne kolmekihiline     operatsioon tabelite     sql füüsilise     andmemudel iso/iec     surrogaatvõti     tehnilist     evitustoru detailanalüüs     operaator muutujale     uuritakse     operatsioon andmekäitluskeel     põhjal vaade     generaatorid siin     kasutajate     probleem disain     arhitektuur sisemine     kustutamise     vara     assertion viga     ekraanivormid     olemas     seadus     atribuudina     teostada     ülekanduv sql/relatsioonilise     andmebaasioperatsioonid     andmebaasisüsteem väline     andmemudel serveri     üldituste     laused andmekäitluskeel     libreoffice     ühend     noskul     triger sql     analüüsitavaid     operatsioonid     palju     milles     vaated kolmekihiline     relvari     kuldandmed     mudeliteisenduse     registrite     olekudiagramm     mitte     kontrolltöö     tõlkereeglistik     põhjus     kokkuvõttefunktsioon     nimede     kokkukuuluvus     tingimus     ortogonaalsus     2nk     aggregation     põhiolemitüüpide     sulgemiseks     ühisosa     alamprogramm     seisundimuudatuste võimaldamine     operaator     suhe     identiteedi     kokkuvõtmine     õnnestub     group     kinnitamine kasutaja-     kaupade     pöörd-     üldistusseoste     vara andmed     bakalaureusetöö     projekt     indeks füüsilise     täiendavad     raaltehnoloogia     andmemuudatus with     roll administraator     strateegiline     kõigilt     allsüsteemid     valitsemine     alampäring     rahuldada     vastab     literaal     abitabel disain     elemente     võimalik     realiseerib     kiht     andmebaasiobjekt roll     põhiobjektidele     tekkivat     keel transact-sql     vabaneda     keel sql     töölaua     aruanne     relationship     vahend     andmekirjelduslaused     alamkeel     elukaar     tüüp tüüp     toimuvad     ülevaate     valib     visual     atribuudid     wordi     nõudmised     muutmine     täielik kuues     kokkuvõttefunktsioon avaldis     kommutatiivsuse     pilv andmebaasisüsteem     tehtud     aknakujunduse     kiiresti     fagini     kohta     (sql)     mägimurrak     tabel tuletatud     lause alampäring     tarkvarasüsteem mashup     korduvad     juurprobleem koodi     lahenduste     string     operatsioon select     arendamine     elephant     olevaid     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     semestri     tagasipööramine     kirjeldust     ärireegel     kasutaja     midagi     predikaat     kasutajaliidese     lõpphinde     side     muidugi     tabel nimega     toetab     viide     andmemudel sql-andmebaasi     ristkorrutis     väärtus     sõltumatus süsteemikataloog     käest     register     kirjeldusest     serveri     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     keskkonda     mestimine     leidmise     metoodika hooldamine     ajahetkel     alampäring     laadige     sobiva     tagasirullimine     funktsioon plokid     versiooni     andmebaasisüsteem disain     halvendab     andmekäitluskeel veerg     väljakutse     näiteks     allsüsteemide     andmemudelit     avaandmed     andmemudel plokid     project     süsteemi-defineeritud     selles     käivitusplaan     väljundi     elutsükkkel infosüsteem     aruanded     lause tühistamine     säilitamise     loogiline     iseloomustama     kuigi     andmed imperatiivsus     vs.     füüsilisest     andmemudel rakenduse     parandamine     süstimise     evolutsiooni     ülesannete     juhataja     teoreem boyce/coddi     spetsiaal-     pruugi     kasutamise     tabel hetktõmmis     sisaldab     täitmine andmemuudatus     täielik     ainekava     välistav     baastabelite     objekt     loomissamm andmebaasi     komplekti     sisulise     kaheteistkümnendaks     samm-sammulises     tootamine lahendamise     veeruperekondadel     muutmisoperaator relatsioon     juurutada     olemasolu     loomisel     andmed     detailsete     projekteerimise     unikaalse     mudel andmebaasisüsteem     generatsiooni     soodustavad     veerg     kehand     agregatsioon     allsüsteemidest kontseptuaalne     mõjutab     relvarid     keelde siin     näide     päring     mustri     eeskätt     allsüsteem rational     kirjeldan     elutsükkel     disain loogilise     tabelist     lahusus     arhitektuur     manager     klient-server     arvutit     reegleid     relatisooniline     kosk-mudel     hulgateoreetilised     uue     management     logi hulgateooria     värskendamine alampäring     äriarhitektuur     andmebaas andmebaas     pärandist     metafoor     andmebaas libreoffice     andmesõnastik     kohtumise     millel     approach     tüüp tabel     keel     hulga     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     ole     veerg tabel     reataseme     1nk     kuristiku     paremini     võimalikke     probleeme     keel relatsiooniline     jõudlus hetktõmmis     kirjandus     hooldamiseni siin     proovimist     kavandamine tarkvarasüsteem     salvestusruum sisemise     sõltub     kirjutamise     hindamise     leidmine     hõlmava     dokumendist     dokumendis     häälestamine     loenguks     tegevusdiagramm     hetkeseisundi     tüüp operaator     hetktõmmis andmebaasisüsteem     mittedeterministlik     operatsioon naturaalühendamine     salvestamiseks     kasustusjuht     mustrid põhiolemite     kokkuvõte     lahusus sql/relatsioonilise     atomaarne     kursor funktsioon     assotsiatiivsuse     küsitluse     normaliseerimine sql/relatsioonilise     põhiandmed avaandmed     kokkuvõttefunktsioon having     otsingutingimus max     sagedased     commit     operatsioon alampäring     põhiomadus     vaate     muddy     andmemudelist     täpsustamine     dokument     disain turvameetmete     grant     keerukamaks     plokid loogiline     käivitage     muteeruv     aruannete/vormide     mahuga     loomine;     väljadega     ennast     skeemid     täpselt     eemaldada     keel parameetrite     vajaduse     suurendab     konsultatsioonis     järgnevatel     stringide     fail     inimkasutaja     muutumisele     sorteerimine     õpejõu     tekivad     primaarvõtme     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     sündmusprotseduuri     probleem probleem     põhimõistete     pareto     otsekorrutis     annab     sql-andmebaasi     printsiip õppeinfosüsteem     orienteeritud     eestikeelset     andmemudel võrkmudel     testitud     crud     diagrammidelt     teisesed     klassidiagramm metoodika     basic     sündmuste     rr_mall     põhineda     kontseptuaalmudel     (relatsiooniline     põhiolemite     andmekirjelduskeel     olemitüübi     registreerimine põhiolemite     kasutatavad     arvutivõrgu     kustutatud     alampäring avg     esitada     panna     rakenduspakett infosüsteem     pealkirja     sql-andmebaaside     operatsioon microsoft     suhtetüüp     ülesanne     indeks kitsenduste     kaudu vaate     sidemeklassi     artefakt kontrollimatu     outer     plokk     tegevuste     aktiivne     arendus     lugemisoperaator kitsendus     süsteem andmebaasi     korduste     muudan     testideks     hotelli     navigatsioonivormi     invariant     read tuletatud     lause     võimaluse     rakendusprogramm     puhtad     probleemid     antipatterns     nõutud     vastuse     disainimudel     olekutest     normaalkuju organisatsioon     rakendub     nimetu     seisundidiagramm     hoolitseb     kinnissõna     domeen ajutine     relatsiooniline     kohustuslikud     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     laiendatud     süsteem relatsiooniline     abitabel andmemuudatus     mõlemat     laiendamine     töötati     hetkel     seadused andmejärv     operaator order     loomise     mitmeväärtuseline     kadestamine     pädevusala     funktsioon nimetu     arhitektuuri     sidusus     lõpptest     klassifikaatorid andmed     loomiseks     ühtse     roll kaitse     tabel tabelite     option tabel     disainiprintsiip denormaliseerimine     seosetüübid     tükeldamine     lause transaktsioon     operatsioon)     andmekirjelduskeel     andmekirjelduskeel siin     evitustoru     sotsiotehniline     seisunditest     strateegilise     kehand pl/sql     lisapunktidega     alati     musta     sisalduda     protsent     lukustamine     5nk     bcnk     registreerimise     vaated andmebaasisüsteem     andmemudel andmebaasi     rakendatakse     andmemudel deklaratiivsus     niisama     liiasus füüsiline     null     ekraanivorm     tõeline     spetsifikatsioon analüüs     normaalkuju veergude/atribuutide     võimaldamine     dokumendipõhine     detailanalüüsi     ekraanivormi     eduvpn     esile     juurprobleem juurprobleem     operaator tutorial     lause andmekäitluskeel     isikuandmete     rakendus     päis b-puu     erinevate     vahendi     tabel domeen     viga arvujada     technics     nimekirjavormis     andmefailid füüsilise     disain füüsilise     maailma     tulemuse     tüübi     analüüsilt     pakett programmeerimiskeel     loogika     nimetamine     omistamise     realiseerimise     merge     sorteeritud     veerg veerg     õigus andmekontrolli     klausel lõike     järjepidevus     klassifitseerimine     tühi     plokid füüsilise     sellist     ärireegel triger     manusandmebaasisüsteem     isiku     puu     mitu-mitu     nädala     tühistamine primary     vaheliste     sõltuvus relatsiooniline     väärtustada     vaated     sobilikku     tabelis     illustreerimine     lehmani     lause väline     dubleerib     esitamiseks     kahte     krediidi     tulemusena     ülejäänud     kõigil     poolvahe     funktsioonid     veerg transaktsioon     andmebaase     allsüsteem funktsionaalne     eristamatuse     andmebaasikeel     projekt funktsionaalne     atribuut     programmeerimiskeel deklaratiivne     kirjeldus     makro     piirab     kõrvalefekt     protseduurid     andmebaasiobjekt     pilv uml     eranditöötlus protseduurne     round     registri     mõningaid     kasutaja-defineeritud operaator     kaudselt     rakenduskeel     indeks kontseptuaalne     domeenimudel     klausel     primaarne     lugemise     valemi     programmeerimiskeel rutiin     alampäring merge     viittüüp     modelleerimiskeel füüsiline     apexttuee     märkmeleht     peegeldub     täitmise     leiate     lahususe     tähendus     proovige     genereerimiseks lauseid     saamise     sõltuvad     projekt register     keel kasutaja-defineeritud     parandamise     infosüsteem uml     loomissamm detailanalüüs     andmebaas töökorraldus     võimaldab     keerukamad     l-väärtus     lõpphinne     järeltöö     olemitüübid disain     sql-andmebaasis põhiolemite     eesmärk     kitsenduse     käivitumiseks     vahetestid     klausel atomaarne     domeen andmebaasi     näite     klassidiagramm     operaatori     sql-andmebaasis kaup kaupade     kaitse     hankida     milleks     andmemudel d     vajadus     äriarhitektuuri     kavandamine avalik     peate     põhimõisteid siin     andmebaas ajutine     protseduur     värskendamise     eeltingimus     cascade     installeerimiseks     ärireegli     töölaual     triger triger     migreerumine     subquery     lausetaseme     virtuaalne     kasutaja-defineeritud relatsioon     generaator     kajastu     tüüpi     mõistekaartid     disainitaseme     normaalkuju     operaator sum     valige     eksklusiivne     order     korporatiivne     navigatsiooniline     tabeldusjärjekorra     arendamise     tavaühendamine     alates     sarnase     notatsioon     disainimuster füüsiline     tulemus     normaalkuju tabelite/relvaride     andmekäitluskeel     osterwalderi     kasutusjuht     number     aitab     tööle     regreg     olemitüüp     primaarvõtit     operatsioon relatsioonilise/sql     muster funktsionaalne     olemitüübid     operatsioon projektsioon     tabel     veerutaseme     mudel infosüsteem     poole     lindistusi     virtuaalset     dokumentidel     taristu     tüüp muutmisoperaator     spetsifikatsioon     keel otsekorrutis     näete     seosetüübi     lõppkasutaja     andmebaas seadus     allsüsteemi     joini-sõltuvus     notatsioonis     kontseptuaalne     tarkvarakeel protseduur     klassifikaatorite     sisemine     failis     tehakse     andmemudel andmemudel     alamosa     vasakpoolne     a pattern     unified     kattuv     funktsioon     eksportida     kuuendaks     tagastab     leping oracle*case     arv     aeglustab     seose     sissejuhatus     samm-sammuline     otsitakse     pingerida võimalik     suurandmed     esimesel     having     peatükk     unustatud     prototüüp     litsents     eksistentsiaalselt     reguleerida     ettenäitamine     põhjal     option maksimaalse     mudeliteisendus     äriline     räpane     regulaaravaldis     union     operatsioon relatsiooniline     ressursside     korteež     andmebaasisüsteem     stereotüübiga     tabel vahe     definitsioonid     generalization     aluseks     andmelett     omada     valideerimiskitsendus     bitmap-ühendamise     sündmusvaade     andmemudel andmed     loomissamm põhiolemitüüp     välisvõtmete     hädavajalik     kogutud     avaldis     lahendus     ühendamissõltuvus nk     rakenduses     kontrolliks     olema     kitsendustega     kohas     diagrammile     kohta     projekteerimine loogiline     engineering     süsteemiõigus     hõre     teooriatestid     lause tabeli     baastabel vaate     puhul     põhineva     eksamiajad     andmebaasirakenduse     naturaalne     pilv paber     andmed virtuaalne     ortogonaalse     ühendi     primaarvõtmest)     väärtusel     programmeerida     mudelid     exists     muudetakse     keerukus     andmebaasiobjekt õiguse     vastavuse     tasemel relatsioonilise/sql     muutmisega     puudutab     projektsiooni-ühendamise     andmebaasihalduse     allsüsteem     valem     aines     küsige     võrdlusreeglistik     ainevaldkonna     varundamine     välja     pärisalamhulk     piisab     andmebaasirakendus     unifitseeritud     operaator atribuut     mittekohustuslik     hulgaga     vabal     madal     mudel)     matematiliseks     klassifikaatorid     töötava     seadus virtuaalne     skeem vaate     andmesaatkond     bitivektorite     terviklikkus     andmebaasikeel objektsüsteem     b-puu     tagab     mootoriga     normaliseeritud andmete     põhjal ea     enterprise     pöördprojekteerimist     pilvetöötlus     tähendusega     olekumasin     rakenduvad     arusaadavus relatsioonilise/sql     andmemudel andmebaasikeel     disain plokid     juurutamine     üleminek     anomaaliad denormaliseeritud     märkeruudu     struktuuri     abitabel     kirjaliku     equijoin mittekorreleeruv     indeks bitmap     veergude     tabel sql     hulk     arvestab     kasutusmall     parool     relvar hulgateoreetiline     koopia     minimaalõiguste     kihid     kaar     probleem     tabel drop     edukaks     analüüs sql-andmebaasi     struktuuriga     õhinapõhine     tingimuse     nõuded     salvestamise     küsimusega     funktsioonil     relatsioon     pakkige     elemendid     ettevõtte     muutmiseks     relvar     staatustest     baasmuutuja     dekomponeerimine nk     vahetest     unikaalne     õppetöö     vaade tabelite     korral     kaskaadne     revoke     video     algväärtustamine triger     applications     halvendada     andmebaasisüsteemides     peitmine     eraldatud     operatsioon baasrelvar     eksistentsi     hinneteleht     disain indeks     surnud     täpsustatud     andmebaaside     lause andmed     tabeliruum     määrata     kasutamine     süsteem viies     maatriks andmebaasioperatsioonide     disain denormaliseerimine     intelligentne     teams     state     prototüüpimine olemitüübid     harjutamisel     mudel graafipõhine     päriprojekteerimine     peale     arvesta     relvar/tabel     detailne     tüüp grant     diagramm scrum     fragment     väärtus kehand     ühtlasi     clean     elujõulise     msaccess     kaasamise     administraator     loodavas     operaator väärtus     tasakaalustatud     lisaülesanded     jõudlus füüsilise     seotud     modelleerimiskeel sql     välisvõtmetega     sõltuvus nk     kasutajaliideses põhiolemite     admin     välisvõti     arvude     omavad     operatsioon tarkvarasüsteem     hindamisel     kohta libreoffice     luuakse     eranditöötlus     tegijad     mittetäielik funktsionaalne     muudatus     lihtsalt     paketidiagramm     vahel     andmefail     artefakt räpane     onlain-tehingutöötlus     normaliseeritavate     arvestuse     jooksva     standardiga     puhastamine     tööjuhend     muster     jõustada     praktikumide     klassidiagramm põhiobjekti     klastri     tutorial     ärireeglist     summa     mudel andmemudel     lisada teil     keel tuletatud     salvestage     strateegia loogiline     alter     realiseerimine     d sql     analüüsi     insert     andmeaidad/andmevakad füüsiline     informatsiooni     alias     sõltuvus esimene     infosüsteem     operatsioon     normaliseerimine relatsioonilise/sql     tüüp kitsendus     transaktsioonanalüüs     lähtuvalt     sql check     andmekvaliteet     lisapunkt     tabelid     automaatne     liitindeksi     kümnendaks     kinnitamine     objektiõigus     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     oracle     monopollukk     giles     kasutuselevõtt     aruannet     staatiline     teemal     kunstlik     pidevvalmidus põhiolemitüüp     printsiip     alampäring select     erinevusi     aprill     süsteem     käivitav     switchboard     ärireegel sql     objektsüsteem     denormaliseerimine     teisendusreeglid kontseptuaalne     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     pöördprojekteerimine     sõltuvused     lõhn)     tekstitüüpi     sisaldav     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     dekomponeerimine     baasrelvar andmekäitluse     transaktsioonid     täitmisplaan andmebaasikeel     täiendan     piirang sql-andmebaasisüsteem     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     sulgege;     unaarne     seoste     p pikem     muutuja parameeter     kitsendused üleminek     kaasa     atribuudid case     jooksul     andmebaasihaldur nosql     metoodika     korteeži     infosüsteem andmed     andmesiire register     kasutaja kasutaja     jätta     arvuti     tehtava     pseudojuhuslike     artefakt juurprobleem     käigus     ankurmodelleerimine     using     joonistada     programmeerimiskeel pakett     täidetakse     klassifikaatorina     hierarhiline     koefitsent     nõuete     õppuritega     loevad/     pärandsüsteem check     ühte     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     kontrolli     andmebaas triger     oleks     mudel sql     materjalis     üheteistkümnendaks     sõltumatus kontseptuaalne     projekteerimine     tarkvarakeel jagamine     laiaveeruline     rünnak sql     diagrammi     domeeni     tulemuseks     seisundidiagramm crud     optimeerimine     triger transaktsioonanalüüs     õppeaines     mitut     andmekandja     sis algus     vaatega     perekond sql     roll andmebaasisüsteem     võtmesõna     tehniline     kasutab     tähtajad     mitme     nimega     pealkirjade     modelleerimise     protseduur unique     lõuend     objektivaade     indeks valikuline     skeem-kirjutamisel     väljade     agile     pilvraalindus     andmebaasi     korrastatud     osa-terviku     kirjeldamiseks     kokkuvõttefunktsioon select     prototüübis     kasutatava     täiesti     põhiobjekte     päringu     pilv andmebaas     kontseptuaalset     ennik     tükeldamise     vaates     idempotentsuse     planeerimine     andmekontrollikeel     valideerimisreegel     klasse     kuues     eesmärgiks     kasutamiseks     esmasrelvar     moodul süsteemi-defineeritud     denormaliseeritud     operaator select     tekstiliste     leping ms     sõltuvus funktsionaalne     arhitektuur registri     süsteemitöö     kasutate     moodul rutiin     väärtus sql     tõstmine     lepingud tabelid     pöördprotsess     identifitseerimist     arendusplaan metoodika     kahendpuu     töötleja     viiteterviklikkus     siseskeem     'user'     pädevusalade     slaidid     eeltöötleja     skriptisüst     loomist     vektorkodeeritud     andmebaasioperatsioonide     deaktiveerimine     slaidikomplekti     juurde     andmebaasioperatsiooni     mudel sql-andmebaasi     vahendid siin     kiirendab     ühendamine andmemuudatus     eksam     näiteprojekt     andmebaas reataseme     strateegia kasutaja     abitabel foreign     klassiruum     info baastabel     disain detailanalüüs     lõpeb     boonuspunktid     ülikooli     korteežitüüp korteežitüübi     omasid     arendus andmebaas     lihtne     baastabel hetktõmmis     suletud     transaktsioone     seosed     sünonüüm     option     koodiga     strateegia andmekontrolli     andmekogu     andmejärv     viiakse     restrict     normaliseerimine neljas     küsimus     täidab     navigatsioonipaani     tabeleid     hooldamine     activity     skeem vaade     nimble     kaitsta     teisendada     juurdepääsu     mudel äriarhitektuur     autoriõiguse     operatsioonide     arvutisse     funktsioon select     supervõti     projekti     käivitada     ühiste     keskkond andmed     mudeli     process     sidusus metoodika     võidakse     kirje     andmebaasikeel kolmas     relvar sorteerimise     indeksid siin     tulemused     otsustada     staatus     koodi     lubab     varukoopia     klausel tabelite     raamatud     normaalkuju esimene     muutmisoperaator     põhiobjekti     kandidaatvõti baastabel     väline     kahevalentne     kasutajatele     sümptom mudel     loogikaoperaator     defineeritud     üldine     architecti     lindistusele     kvaliteet võtmed     infovajadus andmekäitluskeel     viidete     harjutada     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     valideerimistekst     lugemisoperaator korteežitüübi     juhtuda     andmebaasikeel isikuandmete     täielikult     nullist     nõuab     võõrvõti     kaitsmine     inimkeelsete     failid     füüsiline     avaldis relatsiooniline     objektide     mudel uml     lauseid     võti     integreeritud     kapseldamine     kohalik-eelkõige     struktuurist     otsingutingimus     kontrolliga     pilv     tüüp jälgi     väli     generaator drop     toodud     metaandmed     vastuvõtuaegade     option revoke     kasutatakse     relvar relatsioon     strateegia andmebaasi     teksti     kolmas     trigeri     sõltuvus refaktoreerimine     lugemisoperaator     ärianalüüs     headuse     märgistik     arvutis     relatsioon relatsiooniline     detailanalüüs siin     tagastataval     põhjal katsetamiseks     anomaalia ankurmodelleerimine     protsessi     keelte     perioodil     r-väärtus     mallpäring     vajavad     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     rutiini     strateegia     operaator skalaarne     baasrelatsioon     keskkond andmeait     rolli     teiste     sõltuvus tabelite/relvaride     kaudu     klassifikaator     agregaat     ajalooliste     atribuutideta     osutub     laisk     parameeter rutiin     näiteülesande     modelleerimiskeel     viitab     saab     olemi-suhte     avaldis sql     punktid     strateegia execute     alternatiivse     laused select     mõista     liides allsüsteem     hierarhia     accessis     andmebaasiüsteemis     seosetüüpe     relatsioon andmebaasi     example sql     transaktsioon     küsimusi     lõhn räpane     peaks     lihtsal     lahti     aste     määrab     excel     võrdsuse     päringud seadus     evitusskeemi     vahe     väliste     andmemuudatused     praktikumi     /     kasutusjuhud     kasutaja-defineeritud     globaalne     osa     reaalne     muuta     diagrammil     teine     tagasi-     tulemustele kõigepealt     kasutav     osapool     relvaride     tulemuses     viimine     töövihik     eraldiseisev     muudab     süsteemi     lisada     kompositsiooniseose     classifier     huvitav     ühenduste     logi andmekirjelduskeel     triger andmebaasi     6nk     ajaloo     ja     laused grant     kasutatav     relvar sql     ülelaadimine     identifikaator     disainile case     analüüs     dokumenti     isoleeritus check     omakorda     sisseloginud     praktika     triger tuletatud     ümarda     ilmutatud     terviksüsteemi     testid     analüüsimuster     probleem üleminek     lahendused     ülekanduvad     denormaliseerimine sql     ärimudel     privaatpilv     kogum     raamat     imperatiivne     ekraanivormilt     vaade normaliseerimine     määran     3nk     kasvavalt     jõudlus sisemise     lause arvujada     anomaaliad     funktsionaalsed     epood     teisendusele     supervõti tabel     võetav     klasterdatud     järjekord     registrid     ühilduva     disain rida     kitsendus võrdsuse     eskiismudelid     lisamine     arendusmetoodika rational     kolmekihiline     kui     loobumise     numbrimärk     õiguse     operatsiooni     salvestusviisi     leidmiseks     võrk-     pilv matemaatiline     riiulilt     esituste     kuhi     väheneda     standardile     metoodilist     tühihulk     täitmine     üks-mitmele     harjutus     juhendis     poliitika     päis relatsioonitüüp     kuulub     operatsioon vaade     protseduur füüsilise     mudased     kandidaatvõti     allhhanke     vajadus põhiolemite     elutsükkel scrum     normaalkuju relatsioonilise/sql     skeem veeru     artefaktid     kaota     olnud     andmekäitluskeele     diagramm arendusplaan     1:m     lause sql     ajaandmete     seos     kitsendus triger     väljund     vähemalt     operatsioon lugemisoperaator     saaks     relatsioon query     olemitüüpidest     andmebaasisüsteem funktsioonil     database     võlg artefakt     funktsionaalne     praktikumid     primaarsest     mudel register     selle     liiasus funktsionaalne     mittereserveeritud     omavahelise     programmeerimine     põhitulemus     andmebaasikeel relatsiooniline     normaliseerimine     üldotstarbeline     andmemudel loomissamm     juhitavad     diagrammid     valmistuda     tüüp korteežitüüp     matemaatiliseks     andmebaasihaldur     unique     arendamiseks     ridade     lahendamiseks     sql sql     käideldavus     lugege     loomissamm ehitamine     eksabait     võlg     teeta-ühendamine     atribuutide     sidemetüüp     genereerimine     loomissamm teenus     hooldamine mudeli     lõhn halb     andmetele     realiseeritud     pakkus     heathi     pidevkooste     lahendus atribuudid     olemitüüpe     erineva     manifest     esitab     kahes     mässimine     kutsuda     kitsendus     tehing     pakettide     maksad     entity-relationship     kitsendus transaktsioon     süsteem deklaratiivne     esitamise     otsingutingimus liittingimus     plokivahemike     hilinemine     operand     keel kasutaja     kirjeldab     turvalisuse     mudelite     elementide     andmemudel kitsendused     tegeleb     testimine     käsitsi     manageri     nimeta     ligikaudne     4nk     programmeerimiskeel     avamise     menüüsse     funktsionaalsed     deklareeritud     reverse     vaba     rakendusele     baastabel unique     funktsionaalse     assertion instead     sügavuti     genereerida     kitsendus normaliseerimine     primary     enamik     keele     esitusviis tüüp     määramine     võlg veergude/atribuutide     skalaarne     ddlenhanced     salvestatud     olemasoleva     rea     olekumasina     privileeg     detailanalüüs     lahusus veergude     allsüsteemid register registrid andmebaasi     järgima     data ja     andmebaas virtuaalne     kihtides     seitsmendaks     normaliseeritud     andmekäitluse     näiteülesanne     iteratiivne     avaandmed andmebaasi     motivatsiooni     veerud disain     kirjeldused     mudel kontseptuaalne     koostamine     õigus roll     operatsioon piirang     kõigi     viimiseks     eksami     sisend     moodul     klassidiagramm disain     keskmise     operatsioon hulgateoreetiline     kindla     lausendid     juhendi     kitsendus merge     sellest     tagastav     järgida     arhetüüp     tähenduseta     rakendus käesoleva     välisühendamise     failihaldur     foreign     sqlis     ühe     antimuster     keeruka     domeen     disain     klausel tabeli     võrreldes     skeem sql     parandada     andmeelement     objekt-relatsiooniline     viiteid     teise     parima     tehingud     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     isikusamasuse     nosql     koosnevad     loendusfunktsioon     sisalda     kevadel     entity     reegel sql-andmebaasi     platvorm     alamvormile     katsetamiseks     sql-andmebaas     disain /     õiguseid     ühislukk     tagasi     pööratud     puhas     määrang merge     muster äriarhitektuur     kirjutatud     plokid andmebaasiobjektide     andmemudel xml     tegelik     andmemudel dokumendipõhine     õppejõu     unikaalsuse     varem     lihtvõti     ühendamissõltuvus normaliseerimine     postgres     denormaliseerimine tuletatud     sekundaarne     nendest     tasemel     sotsiaalse     kaardid     täidetus     seisundi     lõpust kui     report     languagegenerationscriptxml     rohkem     kokkuvõttefunktsioon equijoin     allsüsteem rakendamine     lause õigus     parendamine     iseloomustab     determinant ortogonaalse     sinise     seisundidiagramm strateegiline     tulemustest     kriis     halb     vähendab     päringute     teenus pädevusala     õpingukavade     hierarhilise-     võimaldava     triger trigeri     loomissamm pädevusala     vormindamine     andmebaasisüsteem sql     mudel artefakt     relatsioonitüüp operaator     equijoin relatsioonialgebra     jaotamine     teisendus     rida     lahendada     lihtindeks     tehised     nõrgad     fragmendid     kirjeldava     moodul pakett     süsteem olemi-     makrot     tagamine     eeldus     konkreetse     deklaratiivne     soovite     kontrollimine siin     kustutamine     registreerida     assertion     edasi     lahusus organisatsioon     vastav     eemaldamine     diagram     põhjustada     kihiline     jagada     lahendamine vaade     korteež kitsendus     andmevakk     välisvõtme     vajalikuks     süsteemianalüüs     andmemaht tuletatud     sidemeklass     tabelitaseme     hooldamine lähtekood     andmetöötluskompleks     vabadus     tegevus     pääsupoliitika grant     andmebaasikeel dokumendipõhine     lausetest     suurendamine     vahendis     sql-tabeli/relvari     objekti-rolli     põhimõisteid     upper     õigused     where     andmemudel hierarhiline     tase     andmed minimaalne     disain transaktsioonanalüüs     andmebaasikeel avaliku     nimed     dokumendi     operatsioon query     kompenseeriv     allsüsteem pädevusala     sõltuvuse     kooskõla     andmebaas hübriidpilv     mitmekomponendiline     diagrammide     teooriatest     tõene     kontrollib     generaator primary     tabelid olemitüübid     realiseerimiseks     sql relatisooniline     skeem select     jagatud     transaktsioonilised     mudel sql/relatsioonilise     operatsioon vahe     infosüsteemi     pööramiseks     kehand transaktsioonanalüüs     vahendeid     valdkonnamudeli     naturaalühendamine     andmekirjelduskeel veerg     lepingprojekteerimine     allikas     muutuja moodul     relatsioonitüüp tüübigeneraator     kriis erp     mini-andmevaramu     olekumasinaskeem     kaasav     disainimuster analüüs     baastabel select     kehand füüsiline     boonus     lisaülesanne     ekstreemandmed     tegemist     sammu     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     juhend põhiolemite     lõige     teamsi     andmebaasisüsteem andmejärv     relvar andmebaasi     skeem-lugemisel     kose     protseduurne     positiivse     viies     sql relatsioon     sql pl/pgsql     paranda     register oracle*case     suunab     korteežitüüp     otsimise     transaktsioonide     alternatiivvõti     lahti vaikimisi     olevasse     kadudeta     olevate     kehand operaator     realiseeritava     kirjeldamine     sql-andmebaasisüsteem     võiksid     disainist     information_schema kolmekihiline     mitteskalaarne     märkide     suuruse     valideerimine     naturaalvõti     andmemakro     avatud     valdkonnapõhine     sõlm     kõrge     ülesannetes libreoffice     erand     select     avaliku     täitmiseks     andmebaasid     kontollitud tabelite/relvaride     normaalkuju sql/relatsioonilise     päringukeel     nk välisvõtme     kasutan     mittefunktsionaalsed     keel transaktsioon     graafilise     vanem     proovimiseks     lisapunktide     sellele     loomissamm arhitektuur     rakendus siin     arvestus     ekraanivormil     pidada     ülatüüp     erijuht     taotlemise     tegevusi     näidetes     sõltuvus allhhanke     harjutused     ülekanduv ühendamissõltuvus     lähtekood halvad     andmeid     veerule     lihtsustab     sisendiks     eksemplaridel     kasutajana     andmestruktuuride     võimalikud     töökorraldus     etapp andmebaasi     projektis     klausel self-join     triger väine     järjekorra     d tüüp     seosetüüpide     välisvõtmeid     sõna     mitmevaateline     struktureeritud     teemaks     liitvõti     tabelite/relvaride     lõpphindele     toimunud     disainimuster     ühtegi     lisan     järgneb     nimi tabel     põhiolemitüüp pidevvalmidus     teatavate     protsessivaade     skeemitu     paikenda     import     argument     keelamine     relvar relatsiooniline     lülituskilp     operatsioon avaldis     operatsioon lõike     klassifikaatori     boyce/coddi     vaade     kuuluvuse     nende     toimub     arvutamise     paketi     fondiga     muutmine disainitaseme     mysql     hajus     aknas     refaktoreerimine bcnk     kadumist     klausel liittingimus     muudavad     lause andmebaasisüsteem     tähendab     slaidikompleki     disainile loogiline     tihe     nk andmete     töökoha     ühiseid     poolt     saate     avatud-suletud     andmevaramu     kodeeri     kitsendus üldine     business     vaikimisi     pakendaja     raamatupidamise     mudel loogilise     indeksit     ainult     kitsendus instead     väärtuseid     triviaalne     lause andmekirjelduskeel     punktikadu     mudelis     vormi     triger     tagada     paigutamine     rakendamine     toetama     allsüsteem metoodika     e-õpe     ettenäitamisele     tüüp funktsioon     andmemudel andmebaas     pidevintegratsioon     petabait     kuhja     normaliseerimise     alamhulk     ühine     tüüp     grupifunktsioon     class     klausel alampäring     kus     teamsis     mõistekaart     võrk-struktuuriga     eraldiseisvad     väärtused     korduv     projektsioon     null-väärtus     rutiinid     lisamaterjalide     arhitektuur andmebaasikeel     teenus andmebaas     hinne     otsimine füüsilise     tegema     installeerimine     arhitektuur loogiline     primaarses     sisaldama     rekursiivne     (rutiin)     süntaksi     kommutatiivne tuletatud     -bitise     andmemudel kolmas     tööks     sõltuvus kaasav     neljanda     laadida     heati     vormis     omaduste     laused siin     praktikumideks     neljas     seisundis     disain strateegiline     olemitüübina     korraldus     vähendada     switchborad     ekraanivormile     süsteemikataloog     tunnistuseks     kokkuvõttefunktsioon konstant     arvutada     normaalkujul     näiteid     lipikute     kavandamine kogukonnapilv     loendikasti     baastabel andmete     vesivoodi     sisaldub     tunda     andmebaasisüsteemid siin     salvestusruum tüüpide     andmesoo pilv     cusersuserappdatalocaltempfilejson     typedb     seosetüüp     operatsioon andmetele     andmemudeli     skeem kinnitamine     kordamisküsimused     vaadete     andmete     moodustavad     tingimuses     klausel korreleeruv     esmasrelvarid     liiasus relatsioonilise/sql     tegevusena     atribuudi     südame     piirang     põhinev     paranduste     tüüpprobleem     deklareerimine     kasutusjuhtude     identiteedivargus     seisundidiagramm uml     parameeter tüüp     iseseisev     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     tarkvara     aprillini     koormatud     mudelisse     seisundiklassifikaator     teemade     alamtüüp     osaks     lubatud     jälgimine     tüüp transaktsioon     null-pikkusega     kujule     alampäringute     mõeldud     andmeait     reaalsed     läbi     juures     materialiseerimine     dialekt tuletatud     töövihiku     sidumini     vahelised     näiteülesanded     ühildamatus     leiab     tingimus not     olemuslik     sügisel     disainipõhimõte     kogukonnapilv     poolühendamine     taaskasutatav     spetsifikatsioon pakett     võtta     vähenda     kompaktsemaks     loetavad     skeem tuletatud     architectskeem     example     süsteemide     esmasvõti     üheksandaks     ainult     küsimuste     keel rutiin     kvaliteet     erinevates     andmebaasioperatsioon     kontrolltöös     nuppude     nimekirjavormilt     veebirakendus     etapp     toimimismudel     pilvandmetöötlus nosql     üldistusseost     loomissamm füüsiline     skeemide     tabel andmekäitluskeel     andmebaasi-     täitmisplaan väline     rutiin moodul     deployment     generaator triger     salvestusruum tehingutöötluse     andmebaasi     koskstiil     kuidas     andmekaubamaja     avaandmed rakenduse     binaarne     imperatiivne töölaua     sorteerimata     praktikum     teisendusreegel     ülesande     lõuend põhiolemitüüp     andmebaas sql     lause üldine     index     põhiobjektid     abitabel triger     tingimuslik     andmebaasini     andmebaas     hinde     tavapärasem     operatsioon hetktõmmis     füüsilise     tarkvarasüsteem andmebaas     defineerimiseks     mikroteenus     panemine     katsetamiseks     üldistuste     versioon     andmemudel ef     disainivaates     realisatsioon     murdskriptimine     julgustan     grupeerimine     pealkirjad     kataloogi     vormid     vähem     üks     nimi rida     automaatselt     lisaeksam     õppenädalaks     lipiku     põhjal select     tools     talletatud     kavandamine andmevakk     evolutsioon     päisele     ebaotstarbekatest     valik     sql     teoreem normaliseerimine     ühendtüüp     primaarvõti     alusel     jaoks     võti-väärtus     lepingud andmebaasioperatsiooni     terviklikkus andmekirjelduskeel     avalik     ebaõnnestumised     strateegia update     raskemaks     mudel siin     kitsendus tüüp     viienda     sql-andmebaasisüsteemi     värviga     operatsioon transaktsioonide     teisene     constraint     mudel case     tühistamine     kustutada     hetktõmmis kitsenduste     attribute     selgitatakse     läheb     access     tsükkel rutiin     kogumist     diagrammilt     (programmeerimine)     defineerimine     leping funktsioon     tegemata     lukk     rakendab     valdkonnamudel     lugema     neljavalentne     muutmise     veergu     rakenduspakett detailanalüüs     põhjustab     alampäring where     võivad     andmemudel autoriõiguse     lepinguid     äriprotsess     automatiseerib     peidetud     method     sorteerimise     diagrammidel     päringut     võimalus     töökiirus andmebaasi     protsessimudel     diagramm     kärbi     kohustuslik     ülesanded     sisaldada     reference     taaskasutada     katsetamiseks     pöördumise     piiritletud     teoreem     tüübigeneraator skalaarne     generaator logitabel     vargus     litsentsi     lepingud iteratiivne     esialgse     põhiolemitüüp     model     funktsionaalsete     päis     andmebaasiobjekt andmekontrolli     option andmekirjelduskeel     ansi-sparc information_schema     kasutajaliides     mudel allsüsteem     ajast     kavandamine andmebaasi     põhiliste     omalooming     atribuudiga     kategooria     valideerimiskitsendused     juhend     tagasiside     avage     loomine     kontroll     mitmest     näites     põhineb     ametlik     alampäringut     relatsiooniliselt     taustavärviga     otseselt     liiasus teine     kontrollimatult     punasega     mittekorreleeruv     aruande     paikneb     otsingutingimus andmekirjelduskeel     disaini     kustutamist     laused     materjale     andmekirjelduskeele     lõhn     vältida     täitmisplaan     tehingutöötluse     sisestamiseks     õigus vähenda     dialekt lõige     korrata     salvestamine     andmekäitluskeel relatsiooniline     bitmap     tulenevalt     olla     reeglid     taotlemine     arhitektuur füüsiline     suurem     üldistusseos     muuhulgas     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     teisenduse     ettevalmistus     töötleb     aeglasem     teadmiste     dünaamiline     vastutuspiirkond infosüsteem     normaalkujud     nähtavate     süntaks     oleva     kasutada     korreleeruv     (relatsioonialgebra     nõudeid     klassiskeem     gigabait     trigerid     graafidel     süsteemikataloog täitmisplaan     kooskõlas     selliselt     olemi-     koosneb     klassidiagramm tehniline     rakenduste     tüüp võrkmudel     andmekontrolli     teenus rakendamine     publication     tootamine     täitmisplaan sisemine     andmemudel     e-pood     näited     lisatest     määrang not     oleksid     indeks andmete     lülituskilbi     regreg;     tabeli     täitmisplaan andmebaasisüsteem     sql identiteedi     validation     tutvustus     terabait     lahendusvariante     tüüpvead     liigi     tarkvarakeel     määratud     ainekaart     tegemine     denormaliseerimise     olemi     küsimustest     koondhinne     idempotentne ühendamine     tegemise     hübriidpilv     duplikaatne     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     väljastava     teenus elutsükkel     variante     prototüübi     vahetestideks     sõltuvus sql/relatsioonilise     andmebaas kontseptuaalne     lausetes     värvide/fondi     objekti     lihtsustatud     tööjaama     veerud     klausel having     faili     nimekirjavormi     0     põhiandmed uml     praktikumist     erijuhus     kood     seadus andmebaasisüsteem     reegel     pakub     virtuaalsel     tekitanud     ajatüüp     aste relatsioonilise/sql     tarkvarasüsteem kuldandmed     keelsed     sümptom juurprobleem     machine     infosüsteem strateegiline     andmeteadlane     relatsioonalgebra     ära     lahusus kobareelnõu     arhitektuur crud     dekompositsiooni     veeru     deklaratiivselt analüüs     organiseeritud     probleem andmebaas     hulgateoreetiline     kategooriad     vormistamine     tüüp pääsupoliitika     operaator group     kirjutada     lahendamine andmemuudatus     iteratsioon infosüsteem     kontrollitud     sõltuvalt     reserveeritud     ärimudeli     tehingute     kohe! kõik     kitsendus with     antimuster probleem     iseendaga     sõltuvates     logimine üldine     esmane     disaineri     ei     kahanevalt     truncate     muteeruva     realiseeri     eskiismudel     update     rollback     arvujada     esimese     loengu     naturaalühendamine tabelite     kursor     modelleerimine     omadus     raamatuid     protseduurselt kitsendused     andmebaasis     klausel ühendi     graafilises     kitsendus tabeli     andmestruktuuri     failipõhine     palun     otsingutingimus nimega     tervikust     liides     kitsendus sql     põhimõttel     lõppseisund     baastabelites     iseseisva     kompositsioon     keerukas     teatage     kontrollimise     lahusus relatsioonilise/sql     andmebaasiserveris     veergude/atribuutide     otstarbe     arvujadad     kuldreegel     liitindeks     lisamise     üleliigseks     cards     täiendamine     strateegia tuletatud     standard     põhiobjektide     dokumentatsioon     descartesi     õiguste     operatsioon spetsiaal-     rutiin imperatiivne     operaator relatsiooniline     andmesaatkond andmebaas     valideerimisereeglid     teenus     töökiirus relatsioonilise/sql     indeks     aprillil     perekonda     kujul     püstitus     praktikumidesse     salvestusviis tõeväärtustüüp     mõnikord     andmebaasimootor     võimsustik     eelistatult     rutiin     mudelist     veerud sql-andmebaasi     andmemudel sql     relatsioonialgebra     kirjutamine     tõttu     õigus     registreeritakse     muutuja relatsioon     vabatekst     graafiline     struktureerimata     ristskriptimine     tüüp domeen     liiasus nk     põhiandmed     normaliseerimata     andmeladu     lahendab     muutujad     hindamine     kolmevalentne     multiväärtuslik     dubleerimine     singli     vajalik     töökoht     kontseptuaalse     sõne     tekst     võtmed     count     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     tingivad     ühendamise     järeltingimus     kvaliteet objektorienteeritud     pakett     väljatöötaja     metaandmed privaatpilv     paraku     rühmitamine     küsida     lahendamise     andmebaasikeel andmed     diagramm projekt     normaalkuju funktsionaalne     atribuut relatsiooniline     inner     võrdlusoperaatoriks     uus     paaridel     refaktoreerimine     digitaalne     lauset     põhiobjekt     relatsiooni     sõltuvus rutiin     disainimuster uml     javascripti     protsendiarvutus     pääsupoliitika sql     zaurus     märtsist     moodul oracle     andmemuudatus triger     olemitüüpide     registrisse     regulaarne     kontrollkitsendus     muutuja     vastavate     automaatse     lausete     samuti     toode     hotell         otsingutingimus min     tüüp andmekäitluskeel     tabel süsteemi-     ajakava     tüüp avaldis     õigus kaitse     alamvormi     konkreetne     väärtus sql-andmebaasisüsteem     genereeritav     sündmus     in     põhiliselt     tabelid disain     protsess     create     kokkuvõttefunktsioon alampäring     laused nimetu     võlg infosüsteem     kompenseerivate     normaalsus     tabelites     lindil     õigus sql     lähtekoodiga     tulenevaid     viisardit     seisundiklassifikaatori     mille     registreerimist     predikaadis     delivery     põhjuseid     muutuda     kompilaator     sõltuvus kuues     visuaalne     migreerumine andmefailid     klassidiagrammidest     dokumendid     modelleerida     arendusmetoodika allsüsteem     märkate     võimsus     reegel andmebaasisüsteem     vastavad     süntaks relatsioonilise/sql     mõistekaartidena     diagramm crud     disain kontseptuaalne     realiseerida     küsib     tootmise     võlg puhas     ucase     kontrollimiseks     indeksite     mustripõhine     alustamine     normaliseerituse     ilmneda     lehel     andmetüüp     hetktõmmis     teistest     erinevaid     läbiskaneerimine     models     lause select     andmete     korda     informatsioon     tabelid/relvarid     allsüsteem andmebaas     importige     tüüpprobleemid     parem     alguseks     lehviku     tüüp andmebaas     genereerib     tuletatud     võrkmudel hierarhiline     andmemudel sisemise     saritoode