Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  hierarhiline     ea_mall     lõks     mootoriga     spetsiaal-     primaarne     äravõtmine     tegemist     otsingutingimus ühendi     klassidiagramm tehniline     operatsioon naturaalühendamine     objekti     alamprogramm     ekstreemandmed     navigatsioonipaani     süsteemitöö     elementide     rakendamine     otsustada     põhjuseid     kuldreegel     metoodika     kirjeldan     sõlm     vabatekst     erineva     analüüsimuster     tingimuslause rutiin     ära     lisamine     ekraanivormil     käsitsi     avatud-suletud     regreg     pakkus     salvestusviis tõeväärtustüüp     unifitseeritud     indeksid     normaliseeritud andmete     andmebaasikeel kolmas     kontrollib     r-väärtus     disain kontseptuaalne     tõeliselt     d sql     kontseptuaalne     sql-andmebaasi     lause transaktsioon     tehing     funktsioon plokid     kunstlik     arvestuse     lahendamise     arvutada     arhitektuur registri     infovajadus andmekäitluskeel     korraldus     märkmeleht     kohta     kavandamine andmebaasi     mudel allsüsteem     dialekt tuletatud     rakendusele     järgida     lahendab     üldotstarbeline     sorteeritud     mittekohustuslik     katsetamiseks     tulemuste     plokid loogiline     andmemudel kolmas     põhjal katsetamiseks     klausel lõike     normaalsus     muutmist     skalaarne     soodustavad     ilmutatud     väärtused     põhimõistete     loomise     praktikumidesse     alampäring     tüüp andmekäitluskeel     mitmekomponendiline     hetktõmmis andmebaasisüsteem     lahendused     transaktsioonid     andmebaasioperatsioonide     pidevkooste     olemitüübi     eksistentsiaalselt     kasutamiseks     klausel tabelite     andmemuudatus with     1nk     suurus     logimine üldine     siseskeem     andmebaasiobjekt minimaalse     harjutada     muidugi     javascripti     lähtekood halvad     relatsioon query     kohas     intelligentne     singli     roll administraator     ärireegel     valem     strateegilise     lõpptest     korral     slaidel     sql pl/pgsql     demonstreeritakse     võrk-     dubleerib     operatsioon equijoin     sisaldama     materialiseerimine     reaalsed     terabait     relatsioonilise     atribuutide     peaks     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     mudelite     juures     tingimuslik     probleemikeel     töökoha     lause tühistamine     ümarda     atomaarsus andmekäitluskeel     loengu     realisatsioon     graaf     tasemel relatsioonilise/sql     täidetakse     duplikaatne     mudel äriarhitektuur     lõpphindele     maatriks andmebaasioperatsioonide     musta     create     hindamisel     tööjaama     automaatse     hulgaga     manageri     üks-mitmele     tegevuste     võrk-struktuuriga     proovimist     aeglustab     tüüp kitsendus     iseseisev     salvestamise     4nk     giles     lausend     deklaratiivne kolmekihiline     vaatega     regulaaravaldis     äriline     ülesande     strateegiline     küsige     moodul süsteemi-defineeritud     lihtsustab     muudab     liitindeks     notatsioon     sellist     rühmitamine     eksam     sündmus     programmeerimiskeel     üldistusseost     tagasiside     vargus     konstrueeritud     kuhja     tähenduseta     kahes     andmebaasirakenduse     kirjeldust     matematiliseks     moodul     testimine     teisesed     mõista     üleminek     klausel alampäring     lõppkasutaja     architecti     operatsioon andmekäitluskeel     rutiin imperatiivne     admin     5nk     disainimudel     ajaloo     fail     luuakse     juhataja     arhetüüp     analüüs sql-andmebaasi     sql-andmebaasis kaup kaupade     allsüsteem rational     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     hooldus     ettenäitamisele     peidetud     keel tuletatud     wordi     kirjeldamiseks     suurem     seitsmendaks     diagramm crud     sisemine     allhhanke     viitab     operatsioon relatsiooniline     vaated     terviklikkus andmekirjelduskeel     atribuudina     baastabel andmete     infosüsteemi     lukustamine     tähistatud     rakendub     põhjustab     praktikumideks     sarnane     kiht     kohtumise     funktsioonil     sorteerimise     tehtava     alamkeel     ajutine     ilmneda     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     alampäring     omasid     lause tabeli     kasutuselevõtt     mudel     isikusamasuse     mõningaid     määratakse     import     lülituskilbi     andmemudel indeks     erinevate     option revoke     rakenduspakett detailanalüüs     harjutused     andmekäitluse     võimaldamine     standardile     hajuv     registreerimine põhiolemite     kooskõla     vesivoodi     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     tingimuse     naturaalühendamine tabelite     pidevvalmidus põhiolemitüüp     trigerid     visual     tabelites     abitabel triger     väliste     lause arvujada     metafoor     jõustada     esitamiseks     andmesaatkond andmebaas     poolvahe     sisaldub     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     kokkuvõttefunktsioon alampäring     kaskaadne     isikukood     andmeait     võidakse     tegemine     pakkige     vajadus     registreerimise     seisundimuudatuste võimaldamine     tabelile     registreerimist     juurde     eelistatult     keel relatsiooniline     lõhn räpane     kitsendus võrdsuse     kaardid     andmebaasiobjekt õiguse     keerukus     hetkeseisundi     päringud seadus     käivitage     pilv andmebaasisüsteem     koskstiil     statistika information_schema     saaks     lahti     päis relatsioonitüüp     vajalikuks     rakenduses     hajus     unique     viies     muster mustrid iseseisva     sql-andmebaaside     eksami     veerg transaktsioon     vähem     võrdlusoperaatoriks     peegeldub     piirab     põhjal     lõige     tüüp funktsioon     arhitektuur andmebaasikeel     count     inimkeelsete     korduste     lause andmekäitluskeel     lisaeksam     töökiirus andmebaasi     avaldis sql     operatsiooni     disainimuster uml     indeks bitmap     sõltuvus refaktoreerimine     teamsi     process     andmesaatkond     relvar sql     matemaatiliseks     projekteerimine loogiline     andmebaasis     palju     kvaliteet objektorienteeritud     kui     projektsioon     nõuete     järjepidevus tehingutöötluse     rolli     ebaotstarbekatest     composition     kompositsioon     kaudu select     ühtegi     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     alamvormi     olemuslik     andmestruktuuride     viga arvujada     ei     andmebaasihaldur nosql     põhinev     strateegiline-     tähendab     objekti-rolli     seadus     struktuurist     samuti     lõpuks     andmekirjelduslaused     lause üldine     juurutada     füüsilisest     pärandist     andmete     regulaarne     triger andmebaasi     tüüp avaldis     muudetakse     määrab     kirjutamise     andmebaasid     reeglid     tervikust     denormaliseerimine halb     printsiip õppeinfosüsteem     andmebaas andmed     teisendada     kuigi     tüüp andmebaas     ülekanduvad     vaated kolmekihiline     poolt     ühendamine     tabel sql     sisaldada     lahusus kobareelnõu     märkeruudu     arendamiseks     andmed     alampäring avg     kasutajanimi     sellele     skeem vaade     truncate     onlain-tehingutöötlus     avaandmed     parameeter tüüp     strateegia kasutaja     tüüpprobleemid     litsentsi     andmebaasisüsteem disain     keel transact-sql     lisakitsenduse     idempotentne ühendamine     muster funktsionaalne     skript     nk välisvõtme     andmebaas sql     praktikum     haldur     esmane     andmefail     tarkvarakeel jagamine     equijoin mittekorreleeruv     taaskasutada     artefakt kontrollimatu     lahti vaikimisi     lugege     tühihulk     tabelist     genereerimiseks lauseid     relvar andmebaasi     andmebaas hübriidpilv     supervõti     manifest     register oracle*case     bakalaureusetöö     relationship     relvaride     kehand     alguseks     normaalkuju organisatsioon     registreerimine     tulemustele kõigepealt     tulenevalt     muddy     mini-andmevaramu     seosetüübid     tüüp operaator     süsteem tabelite/relvaride     võrreldes     eksemplaridel     sql relatsioon     kontrolltöös     l-väärtus     except     olemasoleva     täiendused/parandused     otsuste     kordajad     disain indeks     välisühendamine     juurprobleem koodi     arusaadavus relatsioonilise/sql     mitmeväärtuseline     lisada teil     operaator group     pakendaja     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     käivitumiseks     omanikuks     käivitada     andmine     unaarne     võiksid     toodud     ettevõtte     sõltuvus kuues     põhiolemitüüp andmebaas     küsib     tüüpi     kitsendus andmekäitluskeel     loobumise     andmebaasisüsteem sql     näiteülesannete     punktid     peatükk     käideldavus     olevasse     teemaks     kasutusjuhtude     materjale     olemi-     vastab     klausel korreleeruv     väärtus muutuja     infosüsteem pilv     keskkonda     selle     kontrollkitsendus     tüüp muutmisoperaator     tüüpviga     liides allsüsteem     testitud     domeen andmebaasi     elutsükkel scrum     kitsendused üleminek     esimesel     prototüüpimine rakenduse     predikaadis     õppenädalaks     operaator sum     otsitakse     praktika     alusel     esituste     lindistusi     operatsioon projektsioon     õigus kaitse     andmetöötluslaused     piirang     petabait     töökorraldus     formaalne     taotlemise     leping ms     kommutatiivsuse     operatsioon alampäring     architectskeem     laused select     riiulilt     liides staatiline     operaator väärtus     panna     loogikaoperaator     kinnissõna     ülekanduv ühendamissõltuvus     rational     ühine     msaccess     ühendamissõltuvus normaliseerimine     andmemudel     keel otsekorrutis     sõltumatus kontseptuaalne     lülituskilp     lause     kandidaatvõti baastabel     sõna     omada     andmemudel sql     hoolitseb     täielik kuues     trigeri     baastabelite     koosneb     programmeerimiskeel pakett     sql     seadus sql     tihe     nõutud     tööks     funktsionaalsed     vormi     kosk-mudel     kursor     keerukamad     leping     tõene     võrdsuse     andmekandja     lausetaseme     infosüsteem andmed     pseudojuhuslike     andmehoidla     (relatsiooniline     avaandmed rakenduse     tulemusena     rakenduskeel     ligikaudne     kontrollimiseks     struktureerimata     lahendamine vaade     põhjal vaade     tüüp muutuja     muutmine     orienteeritud     nimble     tehingud     pareto     relvar/tabel     hinne     täiendamine     sql-andmebaasisüsteemi     lugemist     muster     õigused     eraldatud     diagram     relatsioon     aines     perekonda     mudel sql     olem     sõltuvus kaasav     laadida     sagedased     keelde siin     kolmekihiline     põhiobjektide     iteratiivne     andmebaasihaldur     plokk     andmebaasioperatsioonid     fondiga     globaalne     saamise     valideerimine     skeem sql     e-õpe     õiguseid     mustrid põhiolemite     kategooria     disainile loogiline     kasutusmallmudel     projektsiooni-ühendamise     andmemaht tuletatud     ülatüüp     projekti     pöördumise     notatsioonis     kuristiku     report     seisundis     põhjus     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     andmebaasihalduse     kõrge     normaliseerituse     väärtustada     leidmise     nimed     ärireegel triger     klassifikaatorina     kasutaja-defineeritud relatsioon     sqlis     küsimus     taustavärviga     operatsioon funktsionaalne     kandidaatvõti     ettevalmistus     projektis     operatsioonide     andmebaasioperatsiooni     programmeerida     soovite     võlg puhas     aadress     eraldi     klassidiagramm rakenduse     sissejuhatus     ühilduva     andmekäitluskeel relatsiooniline     infosüsteem     andmebaas kontseptuaalne     küsimusega     hotelli     läheb     operatsioon baasrelvar     lahusus sql/relatsioonilise     sulgemiseks     tekstitüüpi     esialgse     tabeldusjärjekorra     indeksid siin     (rutiin)     klausel self-join     süsteem olemi-     sümptom juurprobleem     (koodi     korteežitüüp relatsiooniline     andmebaas triger     tüüp korteežitüüp     loendusfunktsioon     lõppseisund     business     kontrolli     determinant ortogonaalse     alustamine     objektivaade     reverse     kasutab     tabel domeen     võimaldava     p pikem     loomissamm põhiolemitüüp     otsimise     graafilises     class     ülesannetes libreoffice     sünonüüm     operaator skalaarne     struktureeritud     tegijatele     võõrvõti     esitada     relvar hulgateoreetiline     kitsendus     põhimõisteid     sõltumatus süsteemikataloog     identifikaator     kursor funktsioon     lisada     kasustusjuht     kaudu vaate     summa     millele     mõlemat     entity     andmebaasisüsteemides     hindamise     kasutaja     transaktsioon     krediidi     nimega     bitmap-ühendamise     tabel vahe     vastavuse     võiks     suuruse     (programmeerimine)     saate     tabel tuletatud     heati     mudel sql-andmebaasi     descartesi     mudel sql/relatsioonilise     juhendi     salvestamine     tüübigeneraator selektor     struktuuriga     võlg veergude/atribuutide     kõiges     õnnestub     arhitektuur     mõisted     peidetakse     klassifikaatorid andmed     lisapunktid     artefakt     skeem     mõistekaartid     lahusus relatsioonilise/sql     lisatest     tabel vaade     kasutusjuhud case     normaliseerimine sql/relatsioonilise     tabel drop     väärtus sql-andmebaasisüsteem     tabelid/relvarid     täpsustamine     andmevakk     isoleeritus check     seosetüüpe     maksad     commit     projektsioon ümbernimetamine     andmebaas reataseme     vektorkodeeritud     organiseeritud     naturaalne     juhendis     järjekorra     mustripõhine     alles     loomissamm pädevusala     triger väine     füüsiline     null-pikkusega     otsimine füüsilise     lugema     unified     assotsiatiivsuse     klient-server     ärianalüüs     andmemudel autoriõiguse     tabeli     ühendi     abitabel     registrite     objektide     elutsükkel     strateegia revoke     oleks     ülikooli     lõuend     andmemudel ef     normaliseerimata     korteež     installeerimiseks     vahe     väljundi     terviklikkus     võetav     objektiõigus     arendamine     jõudlus sisemise     unikaalne     multiväärtuslik     seosetüüpide     ülemineku     vähemalt     slaidikompleki     kokkuvõttefunktsioon having     loogika     nõuded     õigus vähenda     kordamis     andmemudel iso/iec     esitusviis tüüp     sõltuvad     excel     seisundidiagramm     võimalikud     juurprobleem juurprobleem     olema     põhiandmed     vaadata     aktiivne     andmesoo pilv     lepingud     käigus     video     sql relatisooniline     mõnikord     sidemeklassi     hulgateoreetiline     allsüsteemide     välisvõtmete     nõudmised     üldistuste     põhineva     valdkonnamudeli     eksklusiivne     prototüüpimine olemitüübid     arvujadad     slaidid     tegevusdiagramm     kujul     hulgas     juhend     tegevusskeem     sisaldav     julgustan     teenus rakendamine     sõltuvus nk     tüüp võrkmudel     puuduvad     disain transaktsioonanalüüs     õigus andmekontrolli     kaudselt     mestimine     andmebaasikeel andmebaas     kitsendus instead     kitsendused     andmelett     inner     kitsendus sql     tegemise     rekursiivne     veerud sql-andmebaasi     importige     slaidikomplekti     veerud disain     andmemudel sql-andmebaasi     failid     andmebaasikeel andmed     standard     tekst     modelleerida     sisulise     generaator drop     sõltuvus allhhanke     planeerimine     pärandsüsteem check     mudel andmemudel     tabelite     edukaks     skeem veeru     identiteedi     protseduurid     kasutajaliideses     eranditöötlus protseduurne     lugeda     samm-sammulises     operatsioon relatsioonilise/sql     järgima     välistav     sorteerimata     nullist     andmekogu     lahususe     kahanevalt     vahendi     rutiini     relatsioonalgebra     lipiku     teeta-ühendamine     aprillini     kitsendus tüüp     täitmisplaan andmebaasisüsteem     sorteerimine     andmebaasimootor     andmesiire register     mittedeterministlik     rida     skeemitu     literaal     vastuse     operaator tutorial     värviga     omakorda     käivitamine     andmemudel andmebaasisüsteem     leiate     operatsioon andmetele     rutiin protseduur     kohustuslik     nõrgad     numbrimärk     päringu     salvestatud     andmekaitse     otsingutingimus max     südame     süsteemi-defineeritud     sidemeklass     unustatud     deklareerimisel     tekstiliste     genereerimine     käivitab     lukk     index     suurendab     kasutav     aeglasem     vahelised     toode     hooldamiseni siin     edasi     valib     andmemudel hierarhiline     operatsioonid     hõlmava     sisalduda     alamvormile     tähendus     eksamiajad     probleem probleem     väljatöötaja     unikaalsuse     tingivad     lahendus     tabeliruum     järgnevatel     küsida     diagramm arendusplaan     andmebaas andmebaas     tehnilist     epood     anomaalia ankurmodelleerimine     läbiviimiseks     väärtusel     lisapunktide     andmebaasisüsteem funktsioonil     sisalduv     jaotamine     võtmesõna     jagatud     oleva     kasutusjuht     skeemide     failihaldur     relatsiooni     primaarvõti     vajab     sõltuvalt     jooksva     tekkimiseni     otsekorrutis     fagini     andmebaaside     operatsioon vahe     graafiline     parendamine     teatavate     raskemaks     harjutus     registrid     suletud     mallpäring     pädevusala     noskul     domeen ajutine     korrastatud     loomissamm teenus     triger triger     tingimus     tüüp tabel     töötleb     puuduv     ärimudel     ühiste     ülekanduv     pilvandmetöötlus nosql     kitsendus normaliseerimine     parandamine     teine     plokivahemike     kaheteistkümnendaks     installeerimine     loogiline     sotsiotehniline     alampäringute     raamatud     seisunditest     generaator logitabel     imperatiivne töölaua     teisendust     laused andmekäitluskeel     skeemid     läbi     disain /     antipatterns     primaarsest     allikas     allsüsteem funktsionaalne     indeksite     talletatud     näidetes     teisendus     dünaamiline     kohta     sõltuvus rutiin     eraldiseisvad     neljanda     normaalkuju relatsioonilise/sql     assotsiatiivne relatsiooniliselt     ajaandmete     binaarne     tööle     pingerida võimalik     spetsifikatsioon analüüs     teenus elutsükkel     sisseloginud     omistamise     millesse     poolühendamine     pakett     täielik     parandamise     põhilistest     alter     lõpptestiks     seose     järeltöö     andmebaasiobjekt     sobiva     arvujada     andmemuudatused     tutvustus     kirjutada     litsents     ülesannete     andmemuudatus triger     olemi     sõltumatus     tüüp mitteskalaarne     rakendus     ühest     tüüp domeen     andmekäitluskeel veerg     lahendusvariante     tühi     vajavad     agregaatfunktsioon     elujõulise     andmebaas     failis     union     kogum     mudelis     kontrollimatult     vastav     tootamine     kuulub     baasmuutuja     seisundiklassifikaator     põhiolemitüüpide     täitmisplaan väline     milleks     operaator     menüüsse     põhiandmed uml     saritoode     õppuritega     andmemudel detailanalüüs     mudel uml     kevadel     iseloomustama     suhte     triger     rakenduste     kuhi     lausendid     nimekirjavormi     sidumini     salvestage     eduvpn     informatsiooni     eksabait     praktikumid     püstitus     andmeteadlane     disain turvameetmete     viisardit     assertion instead     surrogaatvõti     kompaktsemaks     parima     väärtuseks     äriarhitektuur     eraldiseisev     olemitüüpe     atribuudid case     operatsioon hulgateoreetiline     dekomponeerimine     logi hulgateooria     detailanalüüs     raha     kujule     tulemuseks     vastuvõtuaegade     süsteem     kasutatava     olnud     projekt funktsionaalne     lugemisoperaator kitsendus     protseduurne     info baastabel     väide     lisamise     täitmine     tüübi     kasutajaliidese     pärandsüsteem     serveri     põhiliselt     konsultatsioonis     töötati     paremini     turvalisus     värvide/fondi     võtmekandidaat     loomissamm andmebaasi     tabel nimega     lõhn     säilitamise     sql-tabeli/relvari     grupifunktsioon     kontrolltöö     hulgateoreetilised     protseduuride     artefaktid     protsessi     muster äriarhitektuur     andmebaasiobjekti     relvar     regreg;     toimunud     tulemuse     evitustoru detailanalüüs     osundatakse     eskiismudel     varundamine     operaator select     subquery     analüüsi     e-pood     osaks     kolmas     selles     üldine     omavad     klassiruum     vahendis     kontrollimine siin     keskkond andmed     protsent     liitbokside     määrang not     eeskiri rea     loomisel     disainimuster analüüs     aste relatsioonilise/sql     neljas     kadudeta     illustratsioonid uml     kokkuvõttefunktsioon konstant     constraint     spetsifikatsioon     kattuv     2nk     lausetest     eeskätt     kordamisküsimused     olemitüüp     muutuja parameeter     klastri     sql identiteedi     agregaat     kood     vara andmed     mitte     plokid füüsilise     headuse     ülekanduv sql/relatsioonilise     kataloogi     andmebaasiüsteemis     otsingutingimus     taotlemine     registreerida     alampäring where     koopia     täidab     normaliseerimise     moodul rutiin     using     check     aknakujunduse     muutuja moodul     millel     vahetestideks     osa     protseduur füüsilise     operand     paraku     andmebaas ajutine     mitu-mitu     terviksüsteemi     indeks füüsilise     rakendatakse     korteežitüüp korteežitüübi     kokkuvõttefunktsioon equijoin     süstimise     põhimõttel     installeerimise     otsingutingimus liittingimus     laused grant     kutsuda     arhitektuur sisemine     projekteerimise     normaliseerimine     ainult     ärireegel sql     visuaalne     typedb     machine     samm-sammuline     nõudeid     unikaalse     veeruperekondadel     relatsioonialgebra     pärisalamhulk     konkreetselt     tüüp andmebaasiobjekt     muudatus     lihtne     keskkond andmeait     kirjeldava     kitsendus transaktsioon     seisundi     parameeter rutiin     option     kasutusmall     arendusplaan metoodika     hilinemine     abitabel andmemuudatus     infosüsteem relatsiooniline     lepingud iteratiivne     information_schema kolmekihiline     optimeerimine     anomaaliad denormaliseeritud     monopollukk     põhineb     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     triger sql     isikuandmete     sisalda     tagab     sql andmekirjelduskeel     teooriatest     tekitanud     teenus disain     ühtlasi     kõrvalefekt     ekraanivormi     eranditöötlus     ekraanivormilt     tuleb     diagrammile     näide     funktsionaalsed     lisan     teoreem boyce/coddi     päri-     nimi tabel     praktikumist     protsendiarvutus     reserveeritud     töötleja     kategooriad     rakendus siin     lindistusele     andmesõnastik     1:m     rakenduse     relatsioonitüüp tüübigeneraator     deklaratiivne     andmekäitluskeele     foreign     update     tüüpprobleem     sinise     arvutivõrgu     kommutatiivne tuletatud     andmemudel võrkmudel     kõigilt     kadestamine     publication     kaasav     tüüp jälgi     andmebaasikeel dokumendipõhine     põhjal select     vormid     keerukamaks     seotud     technics     pöördprotsess     switchboard     restrict     tähtajad     informatsioon     normaliseeritavate     andmete     osaliselt     mudel register     sõltuvus relatsiooniline     näitel     ärireeglist     süsteem andmebaasi     loodavas     baastabel vaate     sidusus metoodika     printsiip multiväärtuslik     võlg artefakt     pakett programmeerimiskeel     praktikumide     lõhn halb     indeksit     applications     viienda     3nk     muutuda     keel sql     apexttuee     nimede     andmeladu     kasutusjuhud     eesti     /     halvendada     väärtuseid     number     lisaülesanded     tunda     laused siin     annab     alternatiivvõti     skeem select     paber     kompenseerivate     kaitsev     muuta     paikenda     kogutud     refaktoreerimine järjekindlusetus     kontseptuaalset     normaalkuju andmebaasi     sisemise     kaota     rollback     klausel avaldis     olemi-suhte     kehand transaktsioonanalüüs     lõpphinne     kasutajaliides     tagastab     relatsioon andmebaasi     loogilise     operaator relatsiooniline     andmebaasiserveris     näite     mudel artefakt     postgresql     detailanalüüsi     põhiliste     alamhulk     kaar     kahevalentne     jagada     mudel tutorial     ülelaadimine     seosetüüp     kontekstis     alati     teamsis     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     tagastav     sarnase     mitteskalaarne     täpsustatud     üldituste     tabel andmekäitluskeel     projekt     metaandmed     varem     andmemudel deklaratiivsus     arvuti     dekomponeerimine nk     juhtimise     funktsioon select     lahendada     sündmusprotseduuri     andmebaasioperatsioon     lisamaterjalide     boonus     andmebaasisüsteemi     mudeliteisendus     intersect     makrot     graafilise     andmeaidad/andmevakad füüsiline     muteeruv     option maksimaalse     lause select     group     küsimuste     loomulikus     loomissamm detailanalüüs     tabelid/     keelsed     päriprojekteerimine     teise     teoreem normaliseerimine     aknas     esmasrelvar     proovimiseks     toimimismudel     tabelis     võti-väärtus     kolmevalentne     pakettide     relvari     administraator     kontrollitud     kasutusele     soovitusi     dokumentatsioon     mudelist     tootmise     allsüsteem     liiasus füüsiline     tegemata     puhtad     infosüsteem uml     modelleerimiskeel     äriarhitektuuri     andmebaasikeel isikuandmete     näiteprojekt     tavapärasem     lause alampäring     read tuletatud     ainevaldkonna     skriptifail     näiteülesande         kursuse     imperatiivne     toetab     eksistentsi     heathi     andmemudeli     staatustest     üliõpilase     mahuga     lisaülesanne     korteežitüüp     korraga     näited     nimekirjavormis     sõltuvus     esile     küsimustest     peate     allsüsteem rakendamine     andmemudel loomissamm     vanem     perioodil     iseseisva     otsingutingimus min     osterwalderi     tüüp     teenus     keel kasutaja-defineeritud     toimuma     identiteedivargus     muutujad     maatriks     tasakaalustatud     näiteülesanne     raamatupidamise     andmeid     ja     disain detailanalüüs     taristu     laused nimetu     boyce/coddi     teema     genereerimise     täitmisplaan andmebaasikeel     näiteks     andmed minimaalne     deklareeritud     sql/psm     järeltingimus     andmebaas seadus     dokumendis     alampäring merge     tabelid olemitüübid     makro     indeks kontseptuaalne     värskendamine alampäring     mitmest     denormaliseerimine sql     võimalikke     mudeliteisenduse     andmebaasisüsteem     kitsenduse     mille     teksti     teisendusreeglid kontseptuaalne     string     lõpphinde     tagasipööramine     keeles     pöördprojekteerimine     order     sobilikku     materialiseeritud     olekudiagramm     koefitsent     jagamine     diagrammid     kavandamine avalik     rakenduspakett infosüsteem     kihid     enamik     transaktsioonide     kokkuvõttefunktsioon select     kogukonnapilv     kohalik-eelkõige     põhitulemus     tüübigeneraator skalaarne     reataseme     lihtvõti     muutmisega     diagrammilt     olekumasinaskeem     seega     evolutsiooni     normaalkujul     ajakava     elukaar     kirjeldamine     töölaua     esitab     combo     näites     generatsiooni     (üks     surrogaatvõti deklaratiivne     andmebaasisüsteemid siin     neljavalentne     liiasus nk     avamise     registreeritakse     arendusmetoodika loogiline     andmevaramu     üheteistkümnendaks     atribuudiga     tabel transaktsioon     kasutate     lepingud andmebaasioperatsiooni     mitut     väärtuse     funktsioon nimetu     võite     välisvõtmetega     sisend     skeem kinnitamine     nendest     diagrammidel     andmebaasi-     klassifikaatorid     andmemudel dokumendipõhine     paranduste     lõhn refaktoreerimine     harjutamisel     loetavad     ühildamatus     loodud     round     roll andmebaasisüsteem     genereeritav     integreeritud     andmetüüp     crud     versioon     probleem andmebaas     katsetamiseks     mudel loogilise     operaator atribuut     puhul     tubade     sellest     kahendpuu     mitu-mitmele     hierarhilise-     bitivektorite     diagrammil     kitsendus üldine     andmebaas töökorraldus     strateegia relatsioonilise/sql     sõltuvus tabelite/relvaride     viide     nende     kasutaja delete     tarkvara     realiseerimise     aste     täpsemalt     kontseptuaalsest     disain denormaliseerimine     avalik     activity     example     tehtud     muutmiseks     tabelid disain     põhjusab     andmemudelist     automatiseerib     database     disaini     objektsüsteem     engineering     reegel     ddl_enhanced     muutuja     bitmap     lihtsalt     aprill     materjalis     elementaarne     piirang sql-andmebaasisüsteem     hinneteleht     kohustuslikud     võimalik     mittefunktsionaalsed     kustutatud     uue     pakkuda     funktsioonid     moodustavad     abitabel foreign     klasterdatud     mudelisse     klassiskeem     ühend     süsteem relatsiooniline     sõltuvus sql/relatsioonilise     stereotüübiga     lugemisoperaator     atribuudid     puhas     arvestus     pilv andmebaas     väline     libreoffice     deklareerimine     genereerib     liiasus     detailne     eksportida     korduv     vabadus     pealkirjade     etapp andmebaasi     orsterwalderi     paikneb     kus     pädevusalad     ddlenhanced     varukoopia     tabel tabelite     switchborad     etapp     laisk     kirjeldusest     avaldis relatsiooniline     klausel     deklaratiivselt analüüs     võlg infosüsteem     kinnitamine     teemal     operatsioon lugemisoperaator     avage     deployment     vormis     operatsioon microsoft     eemaldamine     klassidiagramm disain     tabel hetktõmmis     tarkvarasüsteem andmebaas     olekumasin     idempotentsuse     defineeritud     paigutamine     outer     kontroll     0     kokkukuuluvus sql     project     põhiolemitüübid     laused     muutmise     klasse     jaoks     ühendtüüp     triger trigeri     kitsendus tabeli     privaatpilv     kustutada     klausel atomaarne     transaktsioonilised     leidmiseks     disainitaseme     refaktoreerimine bcnk     liitvõti     seosetüübi     teisendusreegel     rakendus käesoleva     leping oracle*case     vara     veebirakendus     rünnak sql     esitamise     lisapunkt     osutub     lihtindeks     laiendamine     salvestusviisi     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     vastavad     tavaühendamine     kasutajatele     primaarvõtmest)     normaalkuju     vastavate     milles     suhtetüüp     mudel graafipõhine     päringukeel     lugemise     juhuslik     6nk     kirjeldab     hindamislehtede     sõltuvused     projekteerimine     küsimused     juurdepääsu     navigatsiooniline     rahuldada     tüüp päis     arendus andmebaas     protseduurselt kitsendused     skriptisüst     minimaalõiguste     kustutamise     reaalne     baasrelvar andmekäitluse     baasmuutujate     spetsifikatsioon pakett     klassifikaatorite     refaktoreerimine     operatsioon pesastamine     access     hooldamine lähtekood     fragment     kitsendus kasutaja-     lause vaade     ekraanivormid     tulemused     lausete     funktsionaalne     kitsendus lausetaseme     a pattern     ebaõnnestumised     rutiinid     diagramm     erand     probleem     rutiin rutiin     avaldis     loomine;     tüüp baastabel     kitsendus with     üks     alias     kasutajana     süsteemiõigus     leidmine     teooria     püsivus andmekirjelduskeel     kuuenda     erinevusi     disainile     aruande     rakenduvad     rutiin     tulemuses     põhimõisteid siin     lehviku     funktsionaalse     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     andmemudel plokid     koondhinne     kogumist     atribuudi     käivitav     strateegia andmebaasi     kaasamise     artefakt juurprobleem     kontollitud tabelite/relvaride     kokkuvõttefunktsioon     tarkvarakeel     probleem üleminek     tulenevaid     teabe     kasutatav     uuritakse     nähtavate     normaliseeritud     tähendusega     ristskriptimine     peale     andmetöötluskompleks     transaktsioone     tühjade     korduvad     enterprise     arendusmetoodika rational     üheksandaks     merge     andmetele     stringide     veerg veerg     dialekt     keel transaktsioon     definitsioonid     õpingukavade     arvutisse     validation     jätta     sidemetüüp     lubab     kirjeldus     avaandmed andmebaasi     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     sisendiks     seadus andmebaasisüsteem     otsingutingimus nimega     protsessimudel     hulk     eeldus     disain rida     sümptom mudel     migreerumine andmefailid     täielikult     palun     küsitluse     registrisse     detailanalüüs siin     example sql     andmekäitluskeel     kõigi     vajalik     lahusus veergude     veergu     operatsioon vaade     põhiolemitüüp     -bitise     tabel select     reegel sql-andmebaasi     realiseerimine     iseloomustab     allsüsteemidest kontseptuaalne     seisundidiagramm crud     argument     realiseeritud     andmebaasisüsteem väline     baastabel     strateegia andmekontrolli     manusandmebaasisüsteem     indeks andmete     programmeerimiskeel rutiin     parameeter     olevaid     andmebaasi     süsteemianalüüs     having     ajahetkel     kuidas     töökiirus relatsioonilise/sql     dubleerimine     päisele     disain strateegiline     normaliseerimine relatsioonilise/sql     kasutajaliideses põhiolemite     väljade     identifitseerimist     veeru     andmefailid füüsilise     veerule     assertion viga     sõltuvustest     seisundimuudatuste     klausel liittingimus     keeruka     operatsioon     aluseks     kasutatakse     olla     analüüsilt     kindla     moodul pakett     kriis     vaheline     andmebaase     andmebaasi     tegevusi     failipõhine     koostab     erijuhus     autoriõiguse     sündmuste     ühiseid     indeks valikuline     järgi     klassidiagrammi     määrata     eest     salvestatakse     muutmine disainitaseme     option tabel     keelamine     puudutab     veerg     kirjutamine     kokkuvõtmine     dokumendid     atribuut     state     dekompositsiooni     cusersuserappdatalocaltempfilejson     liitindeksi     elemente     väli     kavandamine tarkvarasüsteem     arvesta     eesmärk     funktsioon     mudel siin     kustutamist     korreleeruv     perekond sql     hetktõmmis kitsenduste     mitmevaateline     viidete     eemaldada     kvaliteet     lause väline     vaade normaliseerimine     kehand füüsiline     põhiolemite     viimane     privileeg     arvutiklassi     alampäring count     statistika üleminekusüsteem     baasrelvar     suhe     keel kasutaja     nosql     rutiin moodul     esitatakse     relvar sorteerimise     strateegia     eeltöötleja     piiritletud     suunab     antipattern     operatsioon query     kokkuvõte     võrkmudel hierarhiline     dokumendist     operaator muutujale     indeks indeks     tsükkel rutiin     kordamine     süntaks     programmeerimine     on     strateegia update     libreoffice     whole-part     normaalkujud     tõstmine     isiku     midagi     andmebaas virtuaalne     andmebaasini     allsüsteemid register registrid andmebaasi     domeen     õppejõu     pruugi     kehtivad     teams     modelleerimise     viiteid     teiste     loomissamm arhitektuur     väärtus     hetktõmmis     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     aruanne     kitsendusest     täiesti     sekundaarne     variant     töökoht     vaate     disainist     lisapunktidega     õiguse     põhimõte     sõltuvus funktsionaalne     kompenseerivaid     funktsionaalsete     nimetamine     avaliku     relatsioonitüüp korteež     väljadega     nuppude     määran     kehand operaator     võrrelda     välisvõti     kavandamine andmevakk     mysql     kaitse     väärtus kehand     keel     domeeni     olemitüüpidest     tulemus     kuuluvuse     triger tuletatud     andmemudel kitsendused     relatsioonitüüp operaator     andmebaasiserveris     pööratud     diagrammis     sõne     analüüsitavaid     migreerumine     loomiseks     teisendusreeglid andmebaasi     tõeline     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     projekteerimiseks     märgistik     revoke     algväärtustamine triger     ehitamine     pealkirjad     predikaat     reguleerida     saab     tabelite/     koosnevad     suurema     olekumasina     sügavuti     cascade     muuhulgas     kitsendustega     tegema     tagasi     suurandmed     objekt-relatsiooniline     arhitektuur crud     sügisel     kavandamine kogukonnapilv     operatsioon spetsiaal-     allsüsteem metoodika     variante     ametlik     põhiobjektid     kasutada     arvestab     muudavad     alternatiivse     operatsioon tabelite     andmemudel serveri     füüsilise     tehakse     järgneb     avatud     kaudu     viiakse     operatsioon hetktõmmis     kitsendused rakenduse     ühe     viimiseks     seisund     - peatükid     tulemustest     mitme     seisundidiagramm strateegiline     disain loogilise     kontseptuaalse     kitsendus sisemine     milline     lause andmekirjelduskeel     probleemid     andmebaasikeel relatsiooniline     välisvõtme     välisühendamise     põhiandmed avaandmed     kord     pöördprojekteerimist     salvestusruum tüüpide     komplekti     klassidiagramm põhiobjekti     ajast     andmemudel andmemudel     seos     omavahelise     where     täitmisplaan     tingimus not     baastabel select     korteež kitsendus     erijuht     operatsioon select     rakendusprogramm     office     null-väärtus     pealkirja     kasutan     poliitika     andmeelement     infosüsteem strateegiline     onlain-analüüs     nk andmete     ülejäänud     juhtuda     töötava     kõiki     keele     kasvavalt     disain loogiline     boonuspunkt     küsimusi     operatsioon identiteedi     sql-andmebaas     andmebaasikeel avaliku     prototüüp     illustreerimine     keel parameetrite     kihtides     printsiip     teisenduse     andmekirjelduskeel siin     kirjutatud     konkreetse     platvorm     klassifikaatori     lugemisoperaator korteežitüübi     baastabel hetktõmmis     realiseerib     operatsioon lõike     veerutaseme     ümbertöötamine     taaskasutatav     diagrammidelt     kiiresti     tehised     andmemudel andmebaasikeel     värskendamise     klassifikaator     staatus     tarkvarasüsteem kuldandmed     clean     primaarvõtme     süntaksi     triger transaktsioonanalüüs     assertion     tükeldamise     viittüüp     tehingutöötluse     tüüpvead     sisaldab     väljund     peavormi     architect     loomine     raamat     denormaliseerimise     kinnitamine kasutaja-     klassifitseerimine     vasakpoolne     otsustab     kasutajate     lepingud tabelid     laiendatud     ucase     baastabelites     veerud     märkate     võimsustik     relatsioon valdkonnapõhine     pääsupoliitika sql     klausel ühendi     koodi     testid     arhitektuur loogiline     sõltuvus esimene     andmekirjelduskeel veerg     proovige     tekivad     kasutusmallimudel     realiseerimiseks     andmebaasikeel     keskmise     mustri     option andmekirjelduskeel     puhastamine     kärbi     liiasus funktsionaalne     sql check     lõhn)     disaineri     pidevintegratsioon     tarkvarakeel hulgateoreetiline     semestri     cards     andmebaasiobjekt roll     mittetäielik funktsionaalne     määramine     kitsendus triger     järk     andmekaubamaja     kustutamine     nimetu     täiendan     korteeži     muutumisele     hooldamine     töövihik     uus     normaalkuju sql/relatsioonilise     kontrolliga     võrdlusreeglistik     rakendab     aruanded     andmekontrolli     navigatsioonivormi     ressursside     lause andmebaasisüsteem     disainipõhimõte     ülevaate     põhjustada     skeemi     tabel     inimkasutaja     äriprotsess     eeltingimus     kombinatsioon     kontrollimise     denormaliseerimine tuletatud     pööramiseks     mittekorreleeruv     käivitusplaan     tarkvaraga     integratsiooni     mägimurrak     arendusmetoodika allsüsteem     sql-andmebaasis põhiolemite     projekteerimine kitsendused     tüüp tüüp     täidetus     maksimaalselt     artefakt räpane     protsess     juurutamine     andmekirjelduskeel     kaitsmine     olemitüüpide     vormindamine     alternatiivvõti     korporatiivne     rida baastabel     dokumendipõhine     päis b-puu     ärimudeli     sammu     primaarvõtmest     sageli     andmemakro     otseselt     nimeta     positiivse     graafi     muudan     relatisooniline     vahend     vajaduse     tingib     languagegenerationscriptxml     oleksid     praktikumi     tagasirullimine     metoodilist     äärmuslikud     select     jäävad     roll grant     veergudele     madal     iteratsioon infosüsteem     põhiobjektidele     relvarid     pilv uml     nimi rida     tüüp pääsupoliitika     agile     ühisosa     boonuspunktid     kohe! kõik     ole     ekraanivorm     vabal     prototüübis     ülesanded     alates     mittereserveeritud     tingimus select     peitmine     ristkorrutis     valdkonnamudel     tekkivat     poole     loomissamm füüsiline     piisab     värskendamine     omadus     täiustatud     esmasrelvarid     tagada     hetkel     side     toimub     muudatuste     ansi-sparc information_schema     metaandmed privaatpilv     klassidiagramm metoodika     realiseeritava     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     manager     tõlkereeglistik     virtuaalsel     ärireegli     lõpust kui     teenus pädevusala     d tüüp     kitsenduste     juurprobleem andmebaasi     ühenduste     mudased     õigus roll     generaator triger     lihtsal     räpane     ainult     normaalkuju esimene     võtmed     entity-relationship     sulgege;     diagramm projekt     transaktsioonanalüüs     generalization     programmeerimiskeel deklaratiivne     arhitektuur füüsiline     eskiismudelid     sidusus     märkide     seosed     disainimuster füüsiline     vaheliste     tasemel     normaalkuju funktsionaalne     defineerimine     käest     puu     surnud     lindil     andmebaasirakendus     tagamine     sotsiaalse     teisendusele     tehniline     ajalooliste     parem     muteeruva     muutuja relatsioon     klausel tabeli     murdskriptimine     vältida     dokument     baastabel unique     veergude     kompenseeriv     lausetes     süntaks relatsioonilise/sql     võimalus     selgitatakse     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     arvutamise     võimaluse     roll     pakub     määrang merge     valemi     tase     leping funktsioon     vahetest     projekt register     näiteid     tootamine lahendamise     vahendeid     hulga     approach     täitmise     kavandamine     ankurmodelleerimine     kontrolliks     disain     graafidel     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     hotell     data ja     õigus sql     tabelid     parool     andmemudelit     jõudlus hetktõmmis     nimekirjavormilt     paranda     tools     eesmärgiks     päringutulemuste     basic     diagrammi     minimaalse     päis     disainimuster     (sql)     indeks     evitustoru     veerg tabel     skeem-kirjutamisel     motivatsiooni     viiteterviklikkus     omaduste     sõltuvates     valitsemine     relvar relatsioon     töölaual     olemitüübid     mudeli     väärtus sql     märtsist     pilvetöötlus     punkt     töölauda     modelleerimine     näiteülesanded     standardiga     klassidiagramm     kitsendus merge     kaasa     classifier     mikroteenus     määratud     põhiobjekti     võti     kasutaja-defineeritud     atribuut relatsiooniline     kompositsiooniseose     kaupade     operatsioon avaldis     lehel     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     mõistekaartidena     harjutamine     korrata     kirjeldada     teistest     andmekirjelduskeele     nõuab     zettabait     eestikeelset     ühendamine andmemuudatus     alampäringut     teisene     tutorial     andmed virtuaalne     kriis erp     hankida     loevad/     päringut     andmemudel xml     jooksul     faili     pöörd-     valdkonnapõhine     elutsükkkel infosüsteem     andmekirjelduskeel     kaheksandaks     evolutsioon     paketidiagramm     halvendab     täiendavad     diagrammide     tehingute     normaalkuju veergude/atribuutide     abitabel disain     hõre     seadused andmejärv     saajad     toimuvad     kümnendaks     generaator     kvaliteet võtmed     õhinapõhine     rohkem     mõeldud     arendamise     teooriatestid     ridade     joini-sõltuvus     teenus andmebaas     pilv paber     kattuvad     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     operatsioon tarkvarasüsteem     lause andmed     salvestusruum sisemise     lähtekoodiga     denormaliseeritud     kapseldamine     table     liiasus relatsioonilise/sql     disain andmebaasi     vaade     esmasvõti     loenguks     mudelid     peatükis     valmistuda     pidevvalmidus     kooskõlas     tuletatud     teatage     andmed imperatiivsus     operaator order     disain plokid     süsteemide     valige     andmebaas andmekäitluse     null     andmemudel andmebaas     tegijad     andmejärv     delivery     hulkade     staatiline     mõistekaart     roll kaitse     domeenimudel     koormatud     mudel)     süsteemikataloog     skeem-lugemisel     vahel     genereerida     võimsus     valik     allsüsteem pädevusala     powerpoint     sql füüsilise     veergude/atribuutide     vahetestid     kirjelduse     virtuaalset     anomaaliad     keerukas     allsüsteem andmebaas     tüüp grant     hindamine     nimeruum     ennast     õppetöö     kuuendaks     loodavate     päringute     query     vaba     eristamatuse     olekutest     järjekord     antimuster     kajastu     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     tingimuses     leiab     insert     üleliigseks     registri     kasutades     relvar relatsiooniline     generaator primary     paaridel     seoste     antimuster probleem     disain füüsilise     logi andmekirjelduskeel     tunnistuseks     protsessivaade     arvutis     lahenduste     väljakutse     (relatsioonialgebra     panemine     andmemudel sisemise     tabelite/relvaride     primaarvõtit     kasutaja-defineeritud operaator     tarkvarasüsteem mashup     maailma     vaade tabelite     olevate     probleem disain     olemas     paketi     ekraanivormile     deaktiveerimine     andmebaasikeel objektsüsteem     laiaveeruline     jõudlus füüsilise     teostada     esitatud     põhiobjekte     loendikasti     kõigil     olemitüübid disain     zaurus     primary     in     olemasolu     ühte     normaalkuju tabelite/relvaride     keel rutiin     management     kitsendus tabel     äriarhitektuur infosüsteem     klausel having     andmebaasiobjekt andmekontrolli     dokumentidel     ilma     väärtustele     formaadis     kompilaator     sql sql     kirjaliku     pilv matemaatiline     konkreetne     ainekava     aruannete/vormide     järjepidevus     oracle     joonistada     protseduur unique     tõttu     süsteemi     mudel kontseptuaalne     kasutatavad     kirjeldused     vähendab     delete     disainivaates     päring     lahendamine andmemuudatus     aggregation     korda     olemitüübina     mudel case     esimese     lauseid     skeem tuletatud     süsteem viies     vajadus põhiolemite     diagramm scrum     põhiobjekt     operatsioon piirang     teoreem     generaatorid siin     raamatuid     fragmendid     lahendamiseks     vaikimisi     välja     gigabait     hooldamine mudeli     andmestruktuuri     koostamine     sis algus     lahusus organisatsioon     kirje     arvude     tarkvarakeel protseduur     parandada     vaatamine     normaliseerimine neljas     ühislukk     relatsioon relatsiooniline     moodustatakse     agregatsioon     tegelik     põhiolemitüübi     võivad     vs.     digitaalne     arvutit     lauset     rea     based     üldistusseos     kuues     baasrelatsioon     relatsiooniline     andmemuudatus     viimine     attribute     aitab     projektsiooni     automaatselt     erinevaid     tabelitaseme     vaates     virtuaalne     operaatori     relatsiooniliselt     täitmisplaan sisemine     reegleid     põhjal ea     tabel süsteemi-     realiseerida     ettenäitamine     kiirendab     lause õigus     andmekontrollikeel     kehand pl/sql     kasutaja kasutaja     alampäring select     disainiprintsiip denormaliseerimine     indeks kitsenduste     invariant     kontseptuaalmudel     sisestamiseks     täitmiseks     leitakse     laadige     koodiga     ühendamise     kõnekujund     analüüs     aidata     lahendus atribuudid     üldistusseoste     arv     teemade     kuupäevad     juhend põhiolemite     objekt     välisvõtmeid     automaatne     model     alamtüüp     kasutamine     operatsioon transaktsioonide     täitmine andmemuudatus     ajatüüp     kirjutab     protseduur     arendus     tüüp transaktsioon     vormistamine     ühendamissõltuvus nk     õigus     ortogonaalsus     supervõti tabel     hierarhia     method     modelleerimiskeel füüsiline     moodul oracle     kokkuvõttefunktsioon avaldis     otstarbe     kohta libreoffice     lipikute     muutmisoperaator     huvitav     aprillil     pilvandmetöötlus     töövihiku     mudel andmebaasisüsteem     võlg     tühistamine     mässimine     tagasi-     kose     operatsioon)     läbiskaneerimine     väljastava     veergudes     pilv     metoodika hooldamine     postgres     andmekäitluslaused     vastutuspiirkond infosüsteem     triviaalne     süsteem multiväärtuslik     kuldandmed     naturaalühendamine     süsteem deklaratiivne     omalooming     pädevusalade     võtta     struktuuri     lause sql     pilvraalindus     operatsioon sql     lepingprojekteerimine     'user'     halb     suurendamine     dokumenti     modelleerimiskeel sql     vaated andmebaasisüsteem     andmemudel andmebaasi     kasutamise     esitus     ainekaart     põhineda     andmemudel rakenduse     versiooni     vähenda     mõjutab     valideerimisreegel     ümbernimetamine     sõltuvuse     niisama     models     strateegia tuletatud     bcnk     sõltub     süsteemikataloog täitmisplaan     seisundiklassifikaatori     õpejõu     plekk     andmemudel andmed     b-puu     plokid andmebaasiobjektide     kontrollide     lehmani     dialekt lõige     värske     defineerimiseks     teadmiste     alamosa     selliselt     näete     tükeldamine     õppeaines     andmebaasisüsteem andmejärv     arhitektuuri     loomist     kordaja     rr_mall     vahendid siin     kahte     lahusus     andmebaas kasutusjuhtude     allsüsteemid     liiasus teine     pääsupoliitika grant     ennik     tühistamine primary     muutmisoperaator relatsioon     pääsu     saada     osa-terviku     taakvara     esimene     hübriidpilv     tegevus     lõuend põhiolemitüüp     loomissamm ehitamine     andmemudel d     klassidiagrammidest     lihtsustatud     vähendada     raaltehnoloogia     dokumendi     upper     seadus virtuaalne     tööjuhend     ortogonaalse     toetama     grupeerimine     nädala     skeem vaate     allsüsteemi     kokkukuuluvus     lepinguid     kihiline     accessi     grant     kadumist     osapool     hädavajalik     õiguste     atribuutideta     jälgimine     nimekirjas     otsingutingimus andmekirjelduskeel     evitusskeemi     videote     turvalisuse     equijoin relatsioonialgebra     keelte     katsetamiseks     strateegia loogiline     juhitavad     lõppedes kui     vahendid     andmebaasiobjekt insert     vaadete     ühtse     tegeleb     kaitsta     prototüübi     elemendid     punasega     häälestamine     kodeeri     testideks     võimaldab     tegevusena     vabaneda     primaarses     punktikadu     realiseeri     liides     elephant     põhiomadus     tabeleid     pidada     denormaliseerimine     väheneda     salvestamiseks     täpselt     strateegia execute     reference     accessis     sündmusvaade     probleeme     reegel andmebaasisüsteem     lähtuvalt     lõpeb     iseendaga     naturaalvõti     exists     andmekvaliteet     seisundidiagramm uml     detailsete     andmebaas libreoffice     register     sql-andmebaasisüsteem     erinevates     tagastataval     disainile case     lubatud     põhiolemitüüp pidevvalmidus     hinde     liigi     aruannet     salvestusruum tehingutöötluse     kirjandus     kitsendus operaator     atomaarne     mudel infosüsteem