Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on teisipäev 23.04.2024.
Käes on 2023/2024 õppeaasta kevadsemestri 13. õppenädal!
Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

30.01.2023 SEE LEHEKÜLG ON AJALOOLINE VERSIOON!
Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/384

  Esiletöstetud Materjale on liiga palju! Kuidas tulla toime suure materjalide hulgaga?

  Esiletöstetud Kas oleks võimalik saada iseseisvaks harjutamiseks mõeldud SQL ülesandeid?

  Esiletöstetud
  Tutvu igal juhul!
  Palun vaadake
  oma hariduse huvides
  võimalikult palju materjale,
  kuid selle materjaliga
  peab tutvuma!
  Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

  Esiletöstetud Kuidas kujuneb hinne? Milline mõju on lisapunktidel ja projektil?

  Esiletöstetud
  Tutvu igal juhul!
  Palun vaadake
  oma hariduse huvides
  võimalikult palju materjale,
  kuid selle materjaliga
  peab tutvuma!
  Ma olen informaatika üliõpilane. Ma arvan, et kursuse töö töövihik on suur dokument mida keegi ei kasuta päris elus. Aine projekti tegemine on täielik ajaraisk, sest kogu info mida õppejõud näha tahab tuleb temalt ning kui ise sellest väga õppida ei saa. Milliseid kasulikke teadmisi, lisaks andmebaasidele, see projekt (informaatikutele) annab?

  Esiletöstetud Mul on arvutiks Mac / minu arvutil on Linux operatsioonisüsteem. Millist tarkvara soovitate kasutada?

  Esiletöstetud
  Tutvu igal juhul!
  Palun vaadake
  oma hariduse huvides
  võimalikult palju materjale,
  kuid selle materjaliga
  peab tutvuma!
  Kas on võimalik kasutada aines vajalikku tarkvara ilma seda enda arvutisse installeerimata?

  Kas leidub kergesti kättesaadavat eestikeelset kirjandust SQL-andmebaaside kavandamisel ettetulevatest probleemidest ja nende lahendustest?

  Mul on veidi vaba aega ja tahaks kuulata audio- või videoloenguid. Kas oskate soovitada midagi andmebaaside kohta?

  Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

  Erki Eessaar:
  Semestri lõppsõnad

  09.06.2022 Tänan kõiki osalejaid ja soovin ilusat suve!

  Mainin, et juurdepääs materjalidele säilib ka peale semestri lõppu ja ka isegi siis, kui Mauruse pealehel pole enam otseviidet lehele 382 - tuleb vaid minna otse kodulehele https://maurus.ttu.ee/382 Juurdepääs videotele säilib samuti kõigile kuni saate kasutada Uni-ID-d. Näiteks äkki tahab keegi veel kunagi vaadata SQL näiteülesannete lahendamist.

  Kasutan juhust ja teen veidi reklaami õppeainele "Andmebaasid II" (ITI0207), mis on paljude "Andmebaasid I" õppeainet õppinute õppekavas valikaine. Informaatikutel on see nii bakalaureuse- kui magistriõppe kavas ja äriinfotehnoloogidel magistriõppe kavas. Loenguid on jälle plaanis lindistada (2021. aasta lindistus) ning praktikumides võib käia endale sobival ajal.

  Andmebaasirakenduste programmeerijad peavad andmebaase hästi tundma (proovin SIIN seda põhjendada). Õppeained "Andmebaasid I" ja "Andmebaasid II" moodustavad loogilise terviku. Õppeaine "Andmebaasid II" teemadeks on serveri SQL-andmebaasi programmeerimine, andmebaasisüsteemide hingeelu, andmekäitluse operatsioonide töökiiruse parandamine, andmete turvalisus, transaktsioonide haldus, SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine ning erinevat tüüpi andmebaasid (NoSQL andmekogumid, objektorienteeritud ja objekt-relatsioonilised andmebaasid, hajusad andmebaasid, andmeaidad ja andmevakad). Siin kirjeldatakse teemasid mõistekaartide abil.

  Praktilise poole pealt jätkub "Andmebaasid I" projekti tegemine võimsamate vahenditega, milleks on andmebaasisüsteemid PostgreSQL või Oracle (need kuuluvad kõige populaarsemate ja võimekamate SQL-andmebaasisüsteemide hulka) ning vabalt valitud rakenduse tegemise vahend. Rakenduse tegemise vahend võib muuhulgas olla Oracle andmebaasi põhjal veebirakenduste loomiseks mõeldud Oracle APEX ning meie oma ülikooli tublide üliõpilaste poolt loodud analoogiline vahend PostgreSQL jaoks - pgApex (viide lõputööle, millega anti arenduse avapauk). Kuid võimalusi on ka teisi, kuni selleni välja, et ka kevadel tehtud MS Accessi rakendus on võimalik teisendada PostgreSQL andmebaasi töölauarakenduseks.

  Kui "Andmebaasid I" on jäänud pooleli või pole seda õpitud, siis projekti tegemiseks saab valida (kasutajanimi: SIS2  parool: SIS2) ühe etteantud "Andmebaasid I" projekti (valikus on kolm projekti). Seda valikut võivad kasutada ka kõik "Andmebaasid I" läbinud, kes ei taha oma kevadise projektiga jätkata. Kui töö juurest, hobikorras või lõputöö plaanidega seoses on vaja luua andmebaas+andmebaasirakendus, siis saab aineprojekti teemaks valida ka selle. Siis tuleb semestri alguses kiiresti teha tükeldus allsüsteemideks, kontseptuaalne andmemudel ja kasutusjuhtude diagramm, et aineprojekti tegemiseks oleks piisav sisend.

  Praktikumides projekti tegemine annab lisapunkte, semestri sees saab koguda vahetestidega lisapunkte eksamile ning aine lõpetab kokkuvõtlik test. Testideks saab juba tuttava harjutuskeskkonna kaudu harjutada. Realiseeritavast andmebaasist vigade otsimiseks ja väljaajamiseks kasutatakse automatiseeritud vahendit, mida iga projekti tegija saab piiramatult kasutada. Projekti hindamisel on kasutusel (kasutajanimi: SIS2  parool: SIS2) hindamismudel, mis annab kõigile projekti tegijatele algusest peale detailset infot selle kohta, mida hinnatakse ning milliste vigade eest kui palju punkte kaotsi läheb. Tänu automatiseeritud kontrollidele on paljud vead võimalik varakult üles leida ja ära parandada ning projekti tulemused on tänu sellele tavaliselt väga head.

  Kellel huvi, võib vaadata õppeaine "Andmebaasid II" kodulehe 2021. aasta sügise versiooni:
  https://maurus.ttu.ee/381
  kasutajanimi: SIS2
  parool: SIS2

   Erki Eessaar:
   Iseseisva töö ülevaatamine 7. juunil 2022

   06.06.2022 Lisasin Maurusesse aegu projekti näitamiseks.

    Erki Eessaar:
    Kitsenduste jõustamisest MS Accessis

    05.06.2022 Täpsustasin ja täiendasin infot erinevate kitsenduste kohta, mida saab MS Accessis deklaratiivselt jõustada. Osade näidete juures on ka viited lahendustele PostgreSQLis ja Oralces. Võrreldes nendega on MS Accessil üks oluline tugevus - CHECK kitsendustes saab kasutada alampäringuid.

    Need on kitsendused, mida oleks olnud vaja jõustada töövihiku järgi tehtud projekti põhjal. Isikukoodile ja riigi koodile seatud kitsendustes oli näiteprojektis semestri jooksul vigu, mis nüüd on parandatud.

    Info selle kohta kuidas jõustada MS Accessis kitsendus, et

     Erki Eessaar:
     Iseseisva töö ettenäitamine eksamisessiooni 4. nädalal

     05.06.2022 Kellel on iseseisev töö veel arvestamata, kuid hellitab lootust see ikkagi sellel semestril arvestatud saada, peab tehtud töö esmaspäeval (6. juuni 2022) ette näitama. Ajad on Mauruses. Tulevad ka ajad 7. juuniks 2022, kuid sinna saab registreeruda peale 6. juuni ettenäitamist.

      Erki Eessaar:
      SQL kontrolltöö teise järeltöö tulemused ning kolmas järeltöö

      28.05.2022 SIIN on väljas 26. mail 2022 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

      Välja on kuulutatud järeltöö, mis toimub 6. juuni 2022 kell 11:00. Järeltööle saab registreerida SIIN. Registreerimine lõpeb 6. juuni 2022 kell 09:00.

      See on selle semestri kõige viimane võimalus SQL kontrolltööd teha.

      Reeglid.

      1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui registreerite ja saadan ülesande, kuid Te ei esita vastust, siis on hinne 0.
      2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 mahus leht) pole lubatud kasutada.
      3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes teevad tööd esmakordselt).
      4. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.
      5. MS Teamsis kohtumist ja seal kaamera sisselülitamist ei toimu. Kellel on kontrolltöö ajal küsimusi peab küsima läbi Teamsi privaatse tekstivestluse.

      Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes.

       Erki Eessaar:
       Iseseisva töö ülevaatamine eksamisessiooni 3. nädalal

       27.05.2022 Lisasin projektide ülevaatamise aegu eksamisessiooni kolmandaks nädalaks - 30. mai 2022 - 3. juuni 2022

        Erki Eessaar:
        SQL kontrolltöö esimese järeltöö tulemused ning teine järeltöö

        19.05.2022 SIIN on väljas 13. mail 2022 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

        Kuna sellel nädalal oli lõputööde esitamise tähtaeg, siis kahjuks ei jõudnud ma kontrolltöö vastuseid varem üle vaadata. Palun vabandust viivituse eest!

        Välja on kuulutatud järeltöö, mis toimub 26. mail 2022 kell 11:00. Järeltööle saab registreerida SIIN. Registreerimine lõpeb 26. mail 2022 kell 09:00.

        Reeglid.

        1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui registreerite ja saadan ülesande, kuid Te ei esita vastust, siis on hinne 0.
        2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 mahus leht) pole lubatud kasutada.
        3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes teevad tööd esmakordselt).
        4. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.

        Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes.

         Erki Eessaar:
         Projektide ettenäitamine/SQL - eksamisessiooni esimene pool

         16.05.2022 Lisasin projektide ettenäitamise aegu nii eksamisessiooni esimeseks kui teiseks nädalaks. Kui ajad saavad täis, siis lisan juurde.

         Mis puudutab SQL tööd, siis kuna olen ametis lõputöödele viimase lihvi andmise juhendamisega, siis jõuan järeltööd üle vaadata hiljemalt reede õhtuks (20.05.2022). Kui soovite tulla 18. mai või 19. mai eksamile ja vajate seetõttu varasemat ülevaatamist, siis andke palun teada.

          Erki Eessaar:
          Iseseisva töö ülevaatamine eksamisessiooni ajal

          12.05.2022 Iseseisvat tööd saab ette näidata kõigil eksamisessiooni nädalatel. Viimane ette näitamise ja ülevaatamise kuupäev sellel semestril on teisipäev 7. juuni 2022.

          Panen aegu välja jooksvalt, nädalate kaupa. Eksamisessiooni esimeseks nädalaks on hetkel väljas ajad ainult esmaspäevaks 16. maiks. Panen ka selleks nädalaks kindlasti aegu juurde, kuid teen seda 16. mai jooksul.

           Erki Eessaar:
           Raamat otsib head kodu

           11.05.2022 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid. Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

           Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on kahe kättesaamise aja vahel, mis on 11. mail 2022 ja 12. mail 2022 minu praktikumide ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite raamatu kätte saada.

           Registreerimisel võib kommentaari välja tühjaks jätta.

           Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.

            Erki Eessaar:
            Loengud

            03.05.2022 Loengud kestavad nagu ette nähtud 16 nädalat. Viimased kaks nädalat olen näiteks rääkinud deklaratiivsetest kitsendustest, trigeritest, andmebaasiserveris talletatud rutiinidest, andmebaasi kihilisest arhitektuurist ja puuduvatest andmetest. Loengute lindistusi saab vaadata SIIT. 16nda õppenädala loengus tuleb juttu tabelite/relatsiooniliste muutujate normaliseerimisest ja denormaliseerimisest (teemad 9, 14).

             Erki Eessaar:
             SQL kontrolltöö

             27.04.2022 SIIN on väljas kõigi 13. õppenädalal toimunud SQL kontrolltööde tulemused.

             Välja on kuulutatud järeltöö, mis toimub 13. mail 2022 kell 10:00. Järeltööle saab registreerida SIIN ning korralduse kohta lugege palun SIIT. Kui soovite osaleda, siis on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb 12. mail 2022 kell 22:00.

              Erki Eessaar:
              13. õppenädala SQL kontrolltöö osalised tulemused

              25.04.2022 Kataloogis Tulemused on väljas 21. aprillil 2022 toimunud SQL kontrolltöö tulemused ja lisapunktidega hinde 5 saajad.

              22. aprillil 2022 toimunud kontrolltöö tulemuse panen välja hiljemalt 1. mail 2022.

               Erki Eessaar:
               Täiendav eksamiaeg

               23.04.2022 Tulenevalt üliõpilaste soovidest lisasin veel ühe eksamiaja - 16ndale õppenädalale. Eksam toimub reedel 13. mail 2022 kell 12:05. Registreerimine on ÕISis ja kõik tingimused on samasugused nagu kõigi teiste eksamiaegade korral.

                Erki Eessaar:
                Kolm vaba projekti aega väga lühikese etteteatamisega

                22.04.2022 Panin projekti näitamiseks välja täiendavad ajad tänaseks (22.04.2022) kell 11:40 ja 12:00. Kui keegi tahab ja saab nii lühikese etteteatamisega näitama/küsima tulla, siis saate Mauruses registreeruda. Samuti on hetkel vaba aeg täna kell 13:00.

                 Erki Eessaar:
                 Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta 14ndal ja 15ndal õppenädalal

                 18.04.2022 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad 14ndaks ja 15ndaks õppenädalaks.

                  Erki Eessaar:
                  Eksam (lõpptest)

                  16.04.2022 SIIN (kataloog Aine korraldus) on info eksami kohta. Nimetan mõned põhipunktid (rohkem infot on failis).
                  • Eksami tegemiseks me kokku ei kogune - eksam toimub üle Interneti.
                  • Registreerumine toimub ÕISis.
                  • Mitte mingeid abimaterjale või kellegi abi kasutada ei tohi. Võib kasutada Google Translate'i ja Eesti-Vene-Eesti sõnastikku.
                  • Eksami ajal peab olema kohal selleks otstarbeks loodud MS Teams kohtumisel ja veebikaamera peab olema sisselülitatud.
                  • Eksamit saab teha alles siis, kui eksamieeldused on täidetud (registreeruda võib varem, kuid kui enne eksami algust selgub, et eeldused pole täidetud, siis ma kustutan registreerimise).
                  • SIIN saab eksamiks harjutada.
                  • SIIN toimub eksami enese tegemine.
                  Kataloogis Teooria on väljas kõik selle semestri materjalid. Lisaks nendele materjalidele hõlmab eksam ka küsimusi SQLi ja iseseisva töö projekti kohta. SIIN on kordamisküsimused.

                   Erki Eessaar:
                   Lisapunktid

                   15.04.2022 Kataloogis Hinneteleht on nüüd väljas lõplik lisapunktide seis. Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada.

                    Erki Eessaar:
                    SQLi nuputamisülesanded

                     Erki Eessaar:
                     Videod kodulehel ja Google Chrome

                     09.04.2022 Avastasin, et vaadates Chrome veebilehitseja kaudu kodulehel olevaid videoid, siis video ei käivitunud veebilehitsejas. Siin peab olema tegu Chrome täiendustest tuleneva probleemiga, sest veel mõne aja eest sai neid videoid vaadata.

                     On kuidas on, nüüdseks on nii, et Chrome puhul tingib video lingile klõpsamine selle allalaadimise ja siis saab videot vaadata. Firefoxi kasutamisel näidatakse videot otse veebilehitsejas.

                      Erki Eessaar:
                      SQList

                      09.04.2022 Nüüd saab SIIN vaadata 1. aprillil kuni 8. aprillil tehtud SQLi testide õigeid/valesid vastuseid.

                      Samuti saab nüüd SIIN uuesti teha seda enda jaoks harjutamiseks, ilma, et tulemus kuhugi kirja läheks.

                      Lugege palun ka SEDA faili, kus tuuakse välja tüüpilised vead, mida tehakse (kontrolltöös, aga mitte ainult) SQL lausete kirjutamisel ja kuidas oleks õige teha. Kes tahtis kokkuvõtliku materjali SQL lausete vigade kohta, siis see on see olemas. Kelle arvates seda on liiga palju, siis mahukas ja võimalusterohkes keeles, milles on ka palju puuduseid, ongi palju võimalusi eksida. See on elu.

                       Erki Eessaar:
                       SQL kontrolltöö

                       09.04.2022 SIIN (kataloog Aine korraldus) on väljas 13ndal õppenädalal toimuva SQL kontrolltöö kirjeldus. Lugege see palun tähelepanelikult läbi. Registreerumine on avatud SIIN. Kontrolltööks osavõtuks on registreerumine kohustuslik (ilma selleta ei saa ülesannet). Registreerumine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.

                       Kui saite kontrolltöö tänu lisapunktidele automaatselt hindeks 5, siis ärge kontrolltööle registreeruge!

                       Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
                       • Kõik kontrolltöö tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
                       • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas kontrolltööd teete (ekraani pole vaja jagada).

                        Erki Eessaar:
                        SQL kontrolltöö hinne automaatselt 5

                        09.04.2022 Kui saate 12nda õppenädala lõpuks (14.04.2022) kokku 20 või rohkem SQL kontrolltöö lisapunkti, siis saate automaatselt SQL kontrolltöö hindeks 5.

                        12nda õppenädala harjutustundides saab veel ülesandeid lahendada. Põhiülesandeid on ikka 3 (igaüks üks punkt). Nuputamisülesandeid võib lahendada nii palju kui jaksu on ja lahendada neid ka erinevate praktikumide ajal.

                        Kui Te ei saa kontrolltöö hindeks automaatselt 5, siis lähevad kogutud lisapunktid arvesse 13nda õppenädala SQL kontrolltöö põhitööl ja 16nda õppenädala järeltööl.

                        Kõik üle lävendi olevad SQL lisapunktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui Teil on näiteks 24 SQL lisapunkti, siis saate eksamile 4 lisapunkti.

                         Erki Eessaar:
                         Iseseisev töö e projekt

                         08.04.2022 SIIN (kataloog Aine korraldus) on juhend iseseisva töö esitamiseks ning hindamisel osalemiseks. Iseseisva töö ettenäitamisele registreerimine on Mauruses avatud (seal on hetkel ajad 12. ja 13. õppenädalaks; edasised ajad lisanduvad järk-järgult) - seda saab teha SIIN.

                         Rõhutan paari põhipunkti.
                         • Kogu projektide ülevaatamine toimub MS Teamsis.
                         • Alates 12ndast õppenädalast kuni projektide vaatamise perioodi lõpuni (7. juuni 2022) toimub registreerimine projekti näitamiseks (olgu siis pooliku projekti kohta tagasiside saamiseks või lõpptulemuse esitamiseks) ainult Mauruses.
                         • Selleks, et kohtumine läheks kiiremini, laadige palun enne kohtumise algust iseseisva töö failide saatmise ülesande vastusena üles failid, mida tahate näidata. Sinna võib laadida ka pooleliolevat tööd. Siis saan kohe kohtumise algul failid sealt alla laadida ja enda arvutis avada.
                         • Korraga võib projekti kohta olla maksimaalselt üks ettenäitamisele registreerimine. Kui neid on rohkem, siis kustutan need ja jätan alles vaid kõige varasema.

                          Erki Eessaar:
                          Suur Reede

                          06.04.2022 15. aprillil 2022 on Suur Reede, mis on riigipüha ja sellel päeval praktikume ei toimu. Kõik reedeti praktikumides osalejad peaksid osalema nädala mõne eelmise päeva praktikumis. Kõik need toimuvad tunniplaani kohaselt.

                          Lisasin neljapäevaks 14.04.2022 kell 12:00 täiendava ühekordse praktikumi aja. See toimub nagu ikka Teamsis.

                           Erki Eessaar:
                           Tagasiside küsitluse tulemused

                           06.04.2022 SIIN on 25. märtsist 2022 kuni 1. aprillini 2022 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte.

                            Erki Eessaar:
                            Täiendav võimalus saada SQL kontrolltööle lisapunkte (2)

                            03.04.2022 Algses teates oli testi alustamise lehe viide vale (nüüd on parandatud). Õige koht on SIIN!

                            Palun eksituse pärast vabandust!

                            Ühtlasi annan teada, et millagi peale testimisperioodi lõppu näeb SIIT ka õigeid vastuseid enda valesti vastatud küsimustele. Kui need avalikuks teen, siis saadan selle kohta eraldi kirja.

                             Erki Eessaar:
                             Andmebaasirakenduse loomisest

                             02.04.2022 Tuletan meelde, et iseseisva tööna tuleb luua ka andmebaasirakendus. See tuleb luua ühe töökoha (kasutusjuhtude mudelis oleva tegutseja) kohta. Tuleb valida töökoht, kus toimub nii andmete lugemist kui muutmist. Tehes projekti töövihiku järgi piisab juhataja töökohast.

                             SIIN on link Teamsi kohtumise lindistusele, kus lõin töövihiku põhjal hotelli infosüsteemi tubade funktsionaalse allsüsteemi juhataja töökoha andmebaasirakenduse MS Accessis. Valminud andmebaasirakendus on SIIN.

                             Rakenduse tegemise vahendi valik on vaba (peab saama tulemust demonstreerida). SIIN on näitena PostgreSQL andmebaasile loodud juhataja töökoha veebirakendus
                             kasutajanimi (pole tõstutundlik): lucile.burgess@frolix.net
                             parool: laborum

                              Erki Eessaar:
                              Täiendav võimalus saada SQL kontrolltööle lisapunkte

                              30.03.2022 Perioodil 1. aprill 2022 kell 00:00 kuni 8. aprill 2022 kell 23:59 saab SIIN teha testi küsimustele SQLi kohta.  Alustamiseks võite ka minna testisüsteemi pealehele ja vajutada nupule "Alusta hindelist mitme vastamise teadmiste kontrolli". Testi nimi on "2022. aasta SQLi harjutamise test aines ITI0206". Testis on kuus küsimust. Vastamiseks on aega 20 minutit. See on see sama test, mida praegu saab teha harjutamise keskkonnas. Kõik seal olevad küsimused võivad tulla ka lõpptesti.

                              Lisapunktid arvutatakse tehtud testide tulemuste aritmeetilise keskmise põhjal. Tulemuse saamiseks tuleb minimaalselt teha 20 testi. Võib ka teha rohkem. Maksimaalselt võib niimoodi juurde saada kuni 6 SQLi lisapunkti. Arvesse lähevad vaid vastused, mis on antud nimetatud perioodil nimetatud lehe kaudu tehtud testidele (st varasemad harjutamise testid arvesse ei lähe). Meenutan, et 11. nädala lõpus (9. aprillil 2022) määran kindlaks SQL kontrolltöö lävendi, mille ületamisel saate automaatselt kontrolltöö tulemuse 5. Lävendit ületavad punktid lähevad arvesse lõpptestis.

                              Testis on küsimused SQLi kohta, millest paljud on praktilise kallakuga. Testideks valmistumiseks võite soovi korral vaadata kordamisküsimusi teemadele 3-5 ja teema 3, teema 4 ja teema 5 slaide.

                              Nende testide tegemine on vabatahtlik ja annab lisapunkte.

                               Erki Eessaar:
                               Tagasiside küsitlus

                               25.03.2022 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

                               Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

                               Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt reedel 1. aprillil 2022 kell 23:59.

                               Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

                                Erki Eessaar:
                                Kasulik teada

                                21.03.2022 Üheksanda nädala praktikumi esimeses pooles lahendan läbi kaheksanda nädala vastava praktikumi tunni ülesanded. Igas tunnis olid erinevad ülesanded. Salvestan need lahendamised ja lindistusi saab vaadata Kiirvalik=>Praktikumide lindistus alt. Nädala lõpuks on seal 21 erineva ülesande lahendamine.

                                Kellel huvi, see saab vaadata SIIT lindistust, kuidas lahendasin läbi SQL kontrolltöö näiteülesande "Tudeng 2" (sisselogimiseks @ttu.ee meiliaadress ja Uni-ID parool). Ülesannete teksti ja lahendamise käigus koostatud laused leiab SIIT.

                                Alates 21. märtsist 2022 saab SIIN juba harjutada eksamiks (lõpptestiks). Meenutan, et sealsamas saab ka teha SQLi iseseisva harjutamise testi. Muide, need küsimused, mida näeb SQLi iseseisva harjutamise testis, valitakse samuti nende küsimuste hulgast, mis võivad tulla ka lõpptesti.

                                SIIN saate vaadata oma vahetestide õigeid/valesid vastuseid.

                                 Erki Eessaar:
                                 Õppetöö vorm semestri teisel poolel

                                 21.03.2022 Küsitlusele eelistuste kohta tundide läbiviimise vormi osas vastas 86 inimest. 7 (8%) ütles, et eelistaks tulla füüsiliselt klassi kohale. 59 (69%) ütles, et eelistaks osaleda Teamsi vahendusel. 20 (23%) ütlesid, et nad ei saaks füüsiliselt kohale tulla ja peaksid osalema Teamsis.

                                 Sellest tulenevalt annan teada, et alates 23. märtsis 2022 saab järgmistes nädala praktikumides osaleda ka füüsiliselt klassi kohale tulles.
                                 • Kolmapäeviti kell 12:00-13:30 ruumis ICT-402
                                 • Kolmapäeviti kell 14:00-15:30 ruumis ICT-402
                                 • Neljapäeviti kell 14:15-15:45 ruumis ICT-404
                                 Kõikides nendes praktikumides saab endiselt osaleda ka Teamsi vahendusel ning nii kohapeale tulijatel kui ka virtuaalselt osalejatel toimub SQL harjutamise ülesannete vastuste esitamine ühtemoodi - kasutades Teamsi.

                                 Arvestades sellega, et semester algas siin aines veebipõhise õppega ja on üliõpilasi, kes ei saaksi klassi kohale tulla, siis teen ettepaneku, et kui keegi pole vastu, teha ka kõik allesjäänud teadmiste kontrollid siin aines (SQL kontrolltööd, SQL kontrolltöö järeltööd ja eksamid) veebipõhiselt, ilma klassi füüsiliselt kohale tulemata. Kui kellelgi on vastuväiteid, siis andke palun teada.

                                  Erki Eessaar:
                                  Lisaloeng SQL ülesannete lahendamisega

                                  09.03.2022 Neljapäeval 10. märtsil 2022 toimub SQL ülesannete lahendamise loeng kell 12:40-14:10 Teamsis (võrreldes eelmise nädalaga on alguse ja lõpu aeg hilisemad).

                                   Erki Eessaar:
                                   Eksami lisapunktide test kaheksandal õppenädalal

                                   04.03.2022 Kaheksandal õppenädalal (14.03.2022-18.03.2022) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad.
                                   Vaadake palun eksami kordamisküsimusi teemade 3–5 (SQL) ja teema 7 kohta, sest nende hulgas on testi küsimuste valikusse kuuluvaid küsimusi.

                                   Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada.

                                   Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
                                   • Kõik testi tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
                                   • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas testi teete (ekraani pole vaja jagada).
                                   Kes eelnevaid reegleid ei täida, selle tulemust ei arvestata.

                                   Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnasKüsimustele vastamiseks materjale ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. Lubatud on kasutada Google Translate ja eesti-vene-eesti sõnastikku. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis ühinege palun tunniga 25 minutit peale tunni algust.

                                   Seda testi järgi teha ei saa.

                                   SIIN saab selleks testiks harjutada.

                                    Erki Eessaar:
                                    Lisaloengud SQL ülesannete lahendamisega (2)

                                    03.03.2022 Lahendamise lindistusi saab vaadata SIIT.

                                     Erki Eessaar:
                                     Küsimused õppetöö korralduse eelistuste kohta

                                     03.03.2022 Selleks, et saaksin planeerida, kuidas õppetöö läbiviimist jätkata, palun kõigil vastata niipea kui võimalik selles anonüümses küsitluses kahele küsimusele.

                                      Erki Eessaar:
                                      SQLi harjutamisest

                                      23.02.2022 Kuuendast õppenädalast algab praktikumide ajal SQLi harjutamine. Kuni edasiste teadaanneteni toimub õppetöö endiselt kasutades MS Teamsi.

                                      Siin kirjeldatakse üldist SQLi harjutamise ja lisapunktide kogumise protsessi. Mõned tehnilised täpsustused lisapunkti ülesannete vastuste esitamise kohta.
                                      • Kontrolltööl saab punkte ka osaliselt õigete vastuste eest. Lisapunkti ülesannete hindamine seevastu on binaarne - kui kõik on õige, siis 1 punkt, muidu 0 punkti.
                                       • SQLis on ühe ülesande lahendamiseks (peaaegu) alati võimalik mitu erinevat lahendust. Kui ülesandes pole nõutud lahendusviis ette antud, siis võite lahendusviisi ise valida.
                                       • Ootan lausetelt vähemalt minimaalsel tasemel loetavust - erinevad klauslid erinevatel ridadel; võtmesõnad suurtähtedega; nimed ei ole läbivalt suurtähtedega.
                                      • Ülesannete lahendamise ajal tuleb olla Teamsi tunnis kohal.
                                      • Enamiku tagasisidest annan mikrofoni kasutades - olge kogu aeg kuuldel.
                                      • Põhiülesandeid ei pea lahendama tekstis esitatud järjekorras.
                                      • Esitage ülesanded vaatamiseks ükshaaval - nii kuidas valmis saate.
                                      • Vastused tuleb esitada kasutades MS Teamsi privaatset vestlust (chat), mitte tunni vestlust kasutades.
                                      • Vastuste esitamine käib ainult Teamsi kaudu (st mitte meiliteel vms).
                                      • Mugavama ülevaatamise huvides:
                                       • palun kasutage lausetes reavahetusi (iga klausel eraldi real, iga alamtingimus eraldi real),
                                       • palun ärge kasutage lausetes treppimist.
                                      • Tunni põhiülesannete vastuste esitamisel tuleb vestlusesse kopeerida SQL laused, mitte andmebaasi fail.
                                       • Virtuaalselt töölaualt teksti oma arvutisse kopeerimine nüüd toimib.
                                      • Iga ülesande kohta tuleb saata eraldi teade. Kui lahendate ülesande mitme lausega, siis tuleb kõik need laused samasse teatesse üksteise järel kirja panna.
                                      • Iga teate alguses peab olema öeldud, millise numbriga ülesannet selles teates olevad laused lahendavad. Kui lahendate ülesannet LibreOffice Base või PostgreSQL andmebaasisüsteemis, siis tuleb öelda ka seda.
                                      • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud pöial püsti 👍, siis järelikult on vastus õige ja saab ühe punkti.
                                      • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud kurb nägu 😟, siis on vastus vale või olematu loetavuse tõttu ebasobiv.
                                       • Kui on kurb nägu, kuid Te pole saanud/kuulnud tagasisidet, siis küsige üle.
                                      • Kui pole saanud 10 minuti jooksul tagasisidet, siis küsige üle. Võimalik, et mul on jäänud midagi kahe silma vahele. Ma palun selle eest juba ette vabandust!
                                      • Punktide saamisel lähevad arvesse ainult vastused, mis on saabunud Teamsi tunni lõpuks + 20 minutit (nt kell 14:00 algava tunni puhul hiljemalt 15:50).
                                       • Kui esitate vastuse hiljem või muudate saadetud vastust hiljem, siis tagasisidet saate, aga punkte ei saa.
                                      • Annan jooksvat tagasisidet kuni punktide saamise tähtajani. Kui mõni vastus jäi ülevaatamata, siis teen seda hiljem.
                                      • Kui parandate vastust, siis ALATI tuleb vestlusesse kopeerida parandatud lause uuesti. Juba saadetud lause teate parandamine ei lähe punktide saamiseks arvesse.
                                      • Kui kasutate MS Accessi, siis nuputamisülesande vastus tuleb esitada Accessi failina, kuhu on lahenduseks olevad SQL laused Query objektidena salvestatud.
                                       • Nuputamisülesannete vastuseid vaatan peale tunni lõppu ja saadan siis Teamsi kaudu tagasiside.
                                       • Teie poolne esmane kontroll on see, et päringu tulemuses olevad read on täpselt samad kui on ülesande tekstis esitatud illustratsioonis. Kui ei ole, siis on lahendus kindlasti vale. Kui on, siis see ei garanteeri veel vastuse õigsust.

                                      Üldised reeglid
                                      • Pidage palun protsessi sujuvuse ja maksimaalselt kiiresti tagasiside saamise huvides eelnimetatud reeglitest kinni.
                                      • Kõiki materjale võib kasutada.
                                      • Teiste inimeste abi ei või kasutada - ülesannete lahendamine on individuaalne.
                                      • Palun käige tunniplaanijärgses tunnis ja jaotuge selle kaudu tundide vahel ühtlaselt.
                                       • Kui ühte tundi tuleb kokku liiga palju inimesi, siis kõikidel selles tunnis osalejatel on halvemad võimalused saada punkte ja tagasisidet.
                                       • Kellel pole aine tunniplaanis, siis soovitan käia esmaspäeval (16:00) või kolmapäeval (12:00; 14:00) - seal on siiani olnud suhteliselt vähe osalejaid.

                                       Erki Eessaar:
                                       Lisaloengud SQL ülesannete lahendamisega

                                       20.02.2022
                                       Lahendan Teamsis läbi SQL ülesandeid ja kommenteerin lahendamist ning SQLi:
                                       • neljapäeval 3. märtsil 2022 kell 12:15-13:45,
                                       • neljapäeval 10. märtsil 2022 kell 12:40-14:10,
                                       • neljapäeval 17. märtsil 2022 kell 12:15-13:45,
                                       • neljapäeval 24. märtsil 2022 kell 12:15-13:45.
                                       See on SQLi loengu eest. Lindistan seda, et soovi korral saaks seda ka järgi vaadata. Loengu ajal toimuvas loengus ei jõua ma SQLi ülesandeid lahendada. Samas on SQLi iseseisva ettevalmistamise alajaotuses viiteid varasemast ajast pärit salvestustele SQL ülesannete lahendamise kohta.

                                       Kasutan andmebaasi Tootamine. Lahendan ülesandeid MS Accessi põhjal, kuid soovija saab jälgida/harjutada ka LibreOffice Base ja PostrgeSQL andmebaasi põhjal.

                                        Erki Eessaar:
                                        Järelkaja esimesele vahetestile ja harjutamine teiseks vahetestiks

                                        18.02.2022 SIIN saate vaadata, millistele küsimustele vastasite õigesti ja millistele valesti.

                                        Alates esmaspäevast 21. veebruarist 2022 saab harjutamise keskkonnas harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks, mis toimub kaheksanda õppenädala praktikumide alguses.

                                         Erki Eessaar:
                                         24. veebruar

                                         17.02.2022 Kuna neljapäev 24.02.2022 on riigipüha, siis jääb ära sellel päeval kell 14:15-15:45 toimuv praktikum ja 16:15-17:15 toimuv vastuvõtuaeg.

                                         Kõik ülejäänud praktikumid (sh 23. veebruaril ja 25. veebruaril) toimuvad. Ära jääva praktikumi üliõpilastel palun võimalusel osaleda mõnes teises praktikumis. Kõigil soovijatel on nendes praktikumides võimalik näidata ette iseseisva töö projektiga juba tehtud tööd ning küsida tagasisidet. Ma soovitan Teil kindlasti seda teha, sest mida varasemas infosüsteemi arenduse faasis tulevad probleemid välja, seda kiirem ja odavam on neid parandada.

                                         Minu nägemuses võiks viienda nädala lõpuks olla
                                         • töövihiku järgi projekti tegijatel valmis projekti tegemise juhendi kuuenda peatüki sammud 1-10 (kaasa arvatud),
                                         • omaloomingu projekti tehes valmis vähemalt dokumendi jaotis 1.1.
                                         24. veebruaril ärajääva vastuvõtuaja asemel on vastuvõtuaeg esmaspäeval 21. veebruaril kell 17:40-18:40.

                                          Erki Eessaar:
                                          Õppetöö vorm peale neljanda õppenädala lõppu

                                          14.02.2022 Ka peale neljanda õppenädala lõppu jätkub õppetöö kuni edasiste teadaanneteni täielikult internetipõhiselt, st füüsiliselt klassi me veel ei kogune.

                                           Erki Eessaar:
                                           Virtuaalselt töölaualt teksti kopeerimine

                                           09.02.2022 Ülikooli pakutavalt virtuaalselt töölaualt saab nüüd seal kirjutatud teksti kopeerida oma arvutisse (näiteks SQL lause Teamsi vestlusesse õppejõuga). Samuti saab virtuaalsel töölaual loodud faili kopeerida oma arvutisse.

                                           Juba enne oli võimalik ka vastupidine - oma arvutis kirjutatud teksti või loodud faili kopeerimine virtuaalsele töölauale.

                                            Erki Eessaar:
                                            Tulemused

                                            05.02.2022 Kui valite Kiirvalik => Hinneteleht, siis jõuate jooksvate tulemusteni. Seal juures on näha, millal toimus kataloogis viimane muudatus.

                                            Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada. Semestri õppetöö perioodil muudan seda faili iga teadmiste kontrolliga nädala lõppedes. Suurema privaatsuse huvides on nimekirjas üliõpilase identifikaator, mida näete faili juures.

                                            Palun lugege kindlasti ka lõpuni teise praktikumi ülesanne ning vaadake selle vastust. See ülesanne on juhendmaterjal andmetele kehtivate reeglite jõustamise kohta MS Accessi andmebaasides. Pean selliste reeglite andmebaasi tasemel jõustamist ülioluliseks ning eeldan seda ka kõikidest iseseisva töö projektidest.

                                             Erki Eessaar:
                                             Eksami lisapunktide test neljandal õppenädalal

                                             05.02.2022 Neljandal õppenädalal (14.02.2022-18.02.2022) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad. Võite vaadata eksami kordamisküsimusi teemade 3-5 (SQL) kohta, sest nende hulgas on testi küsimuste valikusse kuuluvaid küsimusi.

                                             Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada.

                                             Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
                                             • Kõik testi tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
                                             • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas testi teete (ekraani pole vaja jagada).
                                             Kes eelnevaid reegleid ei täida, selle tulemust ei arvestata.

                                             Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnasKüsimustele vastamiseks materjale ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. Lubatud on kasutada Google Translate ja eesti-vene-eesti sõnastikku. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis ühinege palun tunniga 25 minutit peale tunni algust.

                                             Seda testi järgi teha ei saa.

                                             SIIN saab selleks testiks harjutada.

                                              Erki Eessaar:
                                              Ühekordne praktikumide/vastuvõtuaja muudatus kolmandal õppenädalal

                                              05.02.2022 Reedel 11.02.2022 jäävad erandkorras ära kell 12:00 (rühm IABB41) ja 16:00 (rühm TAAM22) algavad praktikumid.

                                              IABB41 praktikum toimub selle asemel neljapäeval 10.02.2022 kell 12:00.
                                              TAAM22 praktikum toimub selle asemel neljapäeval 10.02.2022 kell 16:00.

                                              Kui paremini sobib mõne teise tunniplaani järgse praktikumi aeg (v.a. esmaspäev kell 12:00 - ingliskeelne praktikum), siis võite osa võtta sellest. Kui ükski aeg ei sobi, siis vaadake palun esmaspäevase praktikumi lindistust, alustage vastavalt juhendile tööd iseseisva töö projektiga ning mistahes küsimuste puhul võtke palun julgelt kohe ühendust.

                                              Ära jääb ka vastuvõtuaeg neljapäeval 10.02.2022 kell 16:15-17:15. Selle asemel on vastuvõtuaeg esmaspäeval 07.02.2022 kell 17:40-18:40.

                                               Erki Eessaar:
                                               Praktikumidest teisel nädalal

                                               01.02.2022 Teise nädala praktikumis saab lahendada SQL ülesannet tabelite loomise peale. Tunni alguses räägin veidi, siis jagan ülesannet. Selle tunni ajal õigesti lahendamise eest saab lisapunkte. Proovime teha nii, et töö Teamsis meenutab võimalikult suurel määral tööd, kui oleksite füüsiliselt klassis kohal. Seega tuleb vastus kohe tunni ajal ette näidata.
                                               • SQL lausete ettenäitamiseks saadate need mulle tunni ajal privaatses tekstvestluses (private chat). Vastan kas samas vestluses või siis läbi mikrofoni.
                                                • Peale tunni lõppu saadetud vastuste eest punkte ei saa.
                                                • Saata tuleb SQL laused, mitte Accessi fail.
                                               • Kui on ülesanne tabelite kitsenduste disainivaates lisamise kohta, siis selle ettenäitamiseks jagate ekraani.
                                                • Esmajärjekorras vaatan üle SQL lausete ülesande vastuseid ning kui aega üle jääb, siis ka ülejäänud ülesannete vastuseid.
                                               • Kasutada võib kõiki materjale, kuid mitte kaaslaste abi. See põhineb usaldusel.