Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  hooldamine lähtekood     põhjal vaade     tavapärasem     kohta     neljas     olem-atribuut-väärtus     sisaldav     vanem     integratsiooni     sõltuvus allhhanke     kihid     värskendamine     mitu-mitmele     sqlis     lõpphinne     keel parameetrite     selles     kontrollimise     esitab     selle     tähendab     andmebaasikeel objektsüsteem     funktsioonid     pöördprotsess     tüüp andmebaas     operatsioon select     operatsioon sql     tulemuste     strateegia     probleem disain     indeks valikuline     tüübi     kasutaja-defineeritud relatsioon     tabel vaade     andmemudel sisemise     sõltuvus tabelite/relvaride     andmebaasisüsteem funktsioonil     täidetus     diagram     tüüpprobleem     nõuab     sql relatisooniline     strateegia kasutaja     protseduur füüsilise     kadudeta     ühislukk     protsessivaade     kuristiku     pöördprojekteerimine sql-andmebaasi     indeks andmete     normaalkujud     näidetes     vesivoodi     boonus     hotell     protseduur unique     tühistamine primary     tegemata     lisaülesanded     kasutusjuhud     toimuma     äriprotsess     korral     printsiip multiväärtuslik     kinnissõna     leping funktsioon     eduvpn     leitakse     väärtustele     metoodilist     näited     kus     sisemine     allsüsteem     sotsiaalse     anomaaliad denormaliseeritud     lause     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     andmeelement     arvutisse     süsteemikataloog täitmisplaan     tähendusega     kontseptuaalmudel     peaks     kontrolli     teisendada     sõltuvus kaasav     postgresql     tagastav     lõppseisund     mudel kontseptuaalne     toodud     elementaarne     lause andmed     töökiirus andmebaasi     disainile     omistamise     operatsioon hulgateoreetiline     andmebaasiserveris     kasutatav     operatsioon microsoft     andmemudel kitsendused     kaota     kompilaator     sql     kitsendus lausetaseme     põhjustab     muudan     plagiaat     operatsioon spetsiaal-     rakenduse     tagab     publication     lukk     positiivse     küsib     andmekirjelduskeel     osa-terviku     leping     registreerimine põhiolemite     teisesed     diagramm     mudeli     peidetud     ettevõtte     normaalkuju tabelite/relvaride     slaidikomplekti     andmemudel xml     ärireegli     otstarbe     lõpphindele     koosneb     täitmine andmemuudatus     isiku     atomaarne     võimsustik     operatsioon hetktõmmis     mõlemat     kaupade     operaator sum     loengute     kirjutab     testimine     matemaatiliseks     prototüübi     disain füüsilise     detailanalüüs siin     lõpeb     programmeerimiskeel     seisund     põhiliselt     kitsenduste     võlg veergude/atribuutide     jõustada     etapp andmebaasi     hulgateoreetiline     paketidiagramm     probleem probleem     kitsendus kasutaja-     andmebaas andmebaas     hinneteleht     ühendtüüp     tabel     sorteerimata     andmekäitluse     denormaliseeritud     elephant     testideks     primaarvõtme     skriptifail     siin     hooldamine     parameeter tüüp     sõne     lahusus relatsioonilise/sql     kutsuda     applications     tüüpvead     kaitse     registreerimine     erinevates     skeem kinnitamine     kursor funktsioon     peatükk     tüüpi     architecti     orienteeritud     alampäring merge     realiseeri     kärbi     näete     korreleeruv     probleemid     pääsupoliitika grant     kehtivad     mudel)     relationship     salvestusviis tõeväärtustüüp     teenus elutsükkel     lahendusvariante siin     kohustuslikud     hooldamiseni siin     maksimaalselt     projektsiooni-ühendamise     läbiviimiseks     kajastu     põhjustada     relatsioonialgebra     rakenduste     hinde     muutmisega     tüüp tüüp     normaliseerimine neljas     tegemist     arhitektuur crud     tingimus select     kinnitamine     klausel ühendi     andmebaasioperatsioonid     keel kasutaja     a pattern     ärimudel     tüüp baastabel     ühisosa     klassifitseerimine     andmefail     õigus andmekontrolli     ansi-sparc information_schema     select     sql-andmebaasisüsteem     skeem vaate     jõudlus hetktõmmis     primaarvõti     vahend     süsteem tabelite/relvaride     lause andmekirjelduskeel     kitsendus     lausetaseme     kokkuvõttefunktsioon having     varundamine     deklaratiivselt analüüs     transaktsioone     sõltuvus nk     kaasa     mitut     registreeritakse     teisendusele     piirab     avalik     abitabel andmemuudatus     idempotentne ühendamine     normaliseerimine sql/relatsioonilise     using     muudatus     vaate     mustripõhises     klassidiagramm disain     omadus     mittereserveeritud     mudel allsüsteem     tegevusi     rakenduses     jagada     operatsioon piirang     primaarvõtmest)     teiste     sünonüüm     loengud     descartesi     kirjeldada     tabelite/relvaride     korduv     salvestusruum sisemise     täitmisplaan andmebaasikeel     raskemaks     koostab     tulemus     vabal     täitmisplaan sisemine     pärandsüsteem     tegevusskeem     harjutamisel     tükeldamise     table     architect     liitvälisvõti     kehand füüsiline     probleemikeel     kahte     täitmisplaan     süsteemiõigus     iteratiivne     6nk     aidata     küsimustest     basic     klassidiagramm põhiobjekti     assertion viga     definitsioonid     peatükis     põhinev     tubade     andmemudel     kaudu     funktsioon nimetu     teise     nimekirjas     sinise     parendamine     käivitab     eskiismudel     klausel avaldis     andmemudel kolmas     osaks     triger triger     sõltuvad     demonstreeritakse     andmemudel detailanalüüs     eraldatud     planeerimine     rühmitamine     migreerumine andmefailid     informatsioon     konstrueeritud     jagamine     manifest     suunab     mudel äriarhitektuur     plokid andmebaasiobjektide     lause arvujada     lugemisoperaator korteežitüübi     seosetüübid     register oracle*case     ettenäitamine     parool     küsimus     olemi     tase     kasutaja-defineeritud     väärtustada     pilv andmebaasisüsteem     alati     equijoin mittekorreleeruv     koostamine     vastavuse     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     tabeliruum     deklareerimisel     andmebaasioperatsioon     import     olemitüübid disain     accessis     kaasamise     kirjeldused     relatsioonitüüp operaator     tehised     statistika üleminekusüsteem     tulemustest     õigus vähenda     plekk     puhas     operatsioon vaade     defineerimiseks     andmebaasisüsteem disain     triger väine     muudab     liiasus teine     registrid     ülejäänud     disainimuster analüüs     graafilises     kasustusjuht     nõudeid     töötati     keerukamad     generaator triger     värskendamise     defineeritud     arendamise     käivitage     päis     klassidiagramm     lõpptestiks     disain denormaliseerimine     keelde siin     normaalkuju veergude/atribuutide     sql check     õppenädalaks     kitsendused üleminek     nosql     kontroll     exists     mõistekaart     töökiirus relatsioonilise/sql     domeen ajutine     andmehoidla     tootamine     tüüp pääsupoliitika     tagastab     arhetüüp     paranda     avaandmed     sql-andmebaasis kaup kaupade     analüüs sql-andmebaasi     õigus roll     kasutusjuhud case     baastabelite     tühihulk     teenus rakendamine     niisama     truncate     detailanalüüs     olemitüübina     suurem     täiesti     võimalus     põhiobjekt     õigus kaitse     muster äriarhitektuur     domeeni     operatsioon pesastamine     andmebaasisüsteemis     andmemudel andmebaasi     tähenduseta     täiendan     üheteistkümnendaks     andmebaas sql     talletatud     liiasus     saada     loomissamm teenus     osapool     andmete     skeem-lugemisel     operatsioon tarkvarasüsteem     seadus     diagramm olemi-suhte     põhjusab     protsessimudel     piiritletud     e-pood     relatsioonitüüp korteež     põhineva     disain plokid     sõltumatus süsteemikataloog     tarkvarakeel     andmemudel andmemudel     võrkmudel hierarhiline     salvestusruum tüüpide     andmekäitluskeel veerg     kõnekujund     tutorial     hindamine     muteeruva     kohalik-eelkõige     paranduste     privaatpilv     validation     säilitamise     infosüsteem strateegiline     platvorm     tasemel     vara     sündmusvaade     kodeeri     check     tagasi-     suhe     projekt register     autonumber     esitus     süsteemikataloog     põhiomadus     literaal     võrrelda     olemuslik     süsteem deklaratiivne     naturaalne     loomiseks     allikas     tingimuse     lõpuks     kavandamine     eemaldamine     rakenduspakett infosüsteem     disainitaseme     pilv paber     kaardid     notatsioon     tühistamine     vähemalt     skeem sql     saamiseks     triger andmebaasi     lahendamine vaade     operatsioon tabelite     üks     graafi     arvutivõrgu     keeruka     erinevusi     ea_mall     sis algus     sidumini     andmekogu     pakkus     esitusviis tüüp     andmebaas kasutusjuhtude     halvendab     tarkvaraga     operatsioonide     protsendiarvutus     klausel alampäring     halvendada     mikroteenus     sageli     visualiseerib     duplikaatne     analüüs     infosüsteem andmed     mitmeväärtuseline     lugege     keele     sql andmekirjelduskeel     tulemustele kõigepealt     teatavate     relatsioonalgebra     mudel graafipõhine     idempotentsuse     raamatud     salvestused     baastabel vaate     õppeaine     languagegenerationscriptxml     mõningaid     saate     hulgas     naturaalvõti     osaliselt     relvar relatsioon     andmed     põhiolemitüüp andmebaas     plokid loogiline     andmebaas libreoffice     järgneb     lause õigus     ehitamine     kustutamine     sisend     tingimus     liides allsüsteem     baastabel hetktõmmis     põhjal katsetamiseks     hierarhiline     tüüp jälgi     p pikem     sõltumatus kontseptuaalne     kuidas     andmebaasiobjekt andmekontrolli     fagini     alampäring where     õiguseid     mestimine     hindamise     muddy     mitte     kasutav     tüübigeneraator selektor     teatage     andmeait     plokid füüsilise     teoreem     projekteerimine     vajab     baastabelites     machine     suletud     andmebaasikeel     videoloengud     õpejõu     dokumentatsioon     operaator väärtus     laused     andmesiire register     tegin     struktureerimata     riiulilt     evitustoru     süntaks relatsioonilise/sql     moodul rutiin     mõisted     relvar andmebaasi     mõjutab     sõltuvalt     funktsionaalne     teoreem normaliseerimine     läheb     andmemudel andmebaasisüsteem     tüübigeneraator skalaarne     põhjal select     punktikadu     rekursiivne     loomissamm põhiolemitüüp     suhte     muutmine     seega     relvar relatsiooniline     soodustavad     valideerimine     navigatsiooniline     andmebaas andmed     ekraanivorm     kuigi     füüsilise     disainimuster uml     sagedased     põhimõttel     äriarhitektuur infosüsteem     klausel tabeli     võiks     0     teemade     turvalisus     class     lause alampäring     lepingud     mägimurrak     relvar hulgateoreetiline     klient-server     kriis     headuse     raamat     jõudlus füüsilise     alates     esile     välja     elutsükkkel infosüsteem     vahendi     prototüüp     põhiolemitüüp     mudelini sql-andmebaasi     materialiseeritud     taaskasutatav     tagasiside     andmed minimaalne     kompenseerivad     minimaalse     andmekirjelduskeel siin     kustutada     otsingutingimus max     artefakt räpane     näiteülesannete     read tuletatud     püsivus andmekirjelduskeel     strateegia tuletatud     esimese     modelleerida     veerg veerg     artefaktid     except     andmemudel dokumendipõhine     projektijuhend     kasutamiseks     juurde     liitvõti     normaliseerimine     diagrammid     atribuudid     jaoks     kasutusmall     olema     muutuja parameeter     muutuda     on     proovimist     keelsed     dokumendid     õigus sql     elukaar     koodiga     allsüsteemide     järeltöö     nendest     spetsifikatsioon pakett     seadus virtuaalne     ajakava     andmestruktuuride     läbi     juhendi     statistika information_schema     põhjus     mittedeterministlik     andmejärv     kasutaja delete     normaalkuju funktsionaalne     veerud     süsteemitöö     salvestamise     kasutajate     piirang     hetkel     funktsionaalsete     normaliseeritavate     ainult     teisendusreeglid andmebaasi     projektsiooni     visual     universaalne     agregaatfunktsioon     formaalne     lindistused     kompositsioon     kitsendus sisemine     operaator tutorial     funktsioonil     klassifikaatorite     arvuti     iseseisev     libreoffice     binaarne     kasutajana     võõrvõti     avatud     struktuurist     tööle     kadestamine     mittetäielik funktsionaalne     eeldus     arendamiseks     rr_mall     klassifikaatorid andmed     iseloomustab     rakendus     kevadel     migreerumine     teises     tekst     andmekirjelduskeel     ujukomatüüp     laisk     spetsifikatsioon analüüs     lahti     videoloeng     väljundi     keskkond andmed     arvutit     liides     tabelite     välisvõtmetega     taotlemine     toimimismudel     järeltingimus     leiab     ristskriptimine     viimane     composition     ebaõnnestumised     numbrimärk     olekumasina     identiteedivargus     relatsiooni     sügavuti     assotsiatiivne relatsiooniliselt     disain loogilise     ülekanduvad     operaator relatsiooniline     detailanalüüsi     transaktsioonanalüüs     relvarid     andmekaitse     analüüsilt     andmebaasi     töölaual     raaltehnoloogia     kasutaja     bitmap     äriarhitektuuri     pingerida võimalik     võlg puhas     võimalik     regreg     lepinguid     kokkuvõttefunktsioon konstant     rakendatakse     salvestusviisi     relvar sorteerimise     disain kontseptuaalne     installeerimise     andmekäitluskeel     tavaühendamine     'user'     roll kaitse     pareto     saamise     integreeritud     sorteerimise     lehviku     tingimus not     installeerimiseks     hindamisel     sõna     loendusfunktsioon     korteež     muutujad     crud     pakendaja     lõhn refaktoreerimine     andmemudel ef     lõhn     teostada     register     tunnistuseks     triger     märgistik     eristamatuse     mahuga     esitamise     kontseptuaalsest     algväärtustamine triger     business     äriarhitektuur     laused select     osa     määrang merge     lindistusele     sql relatsioon     kunstlik     korteežitüüp korteežitüübi     moodul pakett     genereerimise     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     koskstiil     isoleeritus check     andmebaasihalduse     kiht     aggregation     kood     reegel sql-andmebaasi     andmebaasid     jagatud     muidugi     viidete     eksabait     ajast     rutiin rutiin     muteeruv     klassifikaatorina     vaatamiseks     võimaldab     loengu     hotelli     registreerida     maksad     suurendab     allsüsteem funktsionaalne     antimuster     lisaülesanne     täielikult     ekstreemandmed     andmebaasisüsteem sql     palun     modelleerimine     antipattern     excel     lõppedes kui     paralleelselt     relatsioonitüüp tüübigeneraator     dokumendi     sisemise     eranditöötlus     üldpõhimõtteid     jätta     lauseid     praktika     lepingud andmebaasioperatsiooni     süstimise     abitabel     süsteemi-defineeritud     teenus pädevusala     option maksimaalse     tegemise     otsimise     vaates     käivitav     kvaliteet võtmed     poole     andmebaas hübriidpilv     keelte     programmeerimine     töökoht     rakenduspakett detailanalüüs     fail     vastuvõtuaegade     sorteerimine     identifikaator     loeng     andmekontrollikeel     klassidiagramm rakenduse     andmekäitluskeel relatsiooniline     abitabel disain     alternatiivse     andmebaasi     operatsioon identiteedi     lisapunktid     libreoffice     andmekäitluskeele     eksportida     mitmevaateline     mudel     kontollitud tabelite/relvaride     kommutatiivsuse     tarkvarasüsteem andmebaas     lahusus sql/relatsioonilise     tõttu     diagrammis     juhend     operaatori     andmeladu     praktikum     ärimudeli     rünnak sql     kustutamise     generalization     andmebaasihaldur     roll andmebaasisüsteem     otsingutingimus min     näide     singli     tühi     nimi tabel     kontrollitud     normaliseeritud andmete     operand     märkate     koosnevad     r-väärtus     arvestus     failina     vajalik     ja     allsüsteem pädevusala     vajadus     põhiliste     hõre     käivitamine     anomaaliad     nimeruum     baastabel select     kihtides     tegevusena     mässimine     uuritakse     msaccess     pakett programmeerimiskeel     kirjeldusest     leidmise     infosüsteem uml     disainipõhimõte     välisvõti sql     puudutab     sõltuvus rutiin     modelleerimiskeel sql     intersect     andmebaasikeel dokumendipõhine     saajad     metoodika     tüüpviga     tunda     disaini     vahendid siin     paikneb     project     keel     klassidiagramm metoodika     kuldreegel     kokkuvõttefunktsioon avaldis     tehing     pilv     hetktõmmis     printsiip     üldotstarbeline     metafoor     regulaarne     kasutusmallmudel     lihtsalt     tegelik     rida     võti-väärtus     laadida     viiakse     allsüsteem metoodika     andmebaasisüsteemid siin     olekutest     mudelite     milliseid     insert     katsetamiseks     sõltuvus refaktoreerimine     mudel sql-andmebaasi     deklareeritud     sellest     disainile case     kasutaja kasutaja     kaitsta     float     eksam     võtmed     arvutiklassi     valdkonnamudel     office     assume     terviklikkus     pilvandmetöötlus nosql     kooskõla     sisaldub     tagasirullimine     grupifunktsioon     loenguvideod     suhtetüüp     attribute     tööks     juhuslik     lõpptest     cusersuserappdatalocaltempfilejson     äärmuslikud     populaarsus     reserveerimine     lehel     administraator     dialekt     tüüp avaldis     kontrollimatult     disainimuster füüsiline     mini-andmevaramu     infosüsteem pilv     võiksid     tagantjärgi     lõppkasutaja     registri     poolvahe     muster     protsess     kapseldamine     loobumise     salvestage     ülesanded     andmebaaside     elujõulise     andmebaas     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     muutmise     lisapunktide     rida baastabel     funktsionaalsed     metaandmed privaatpilv     strateegia revoke     tähendus     keerukas     andmebaasiobjekt minimaalse     sisaldada     ärireegel     laused nimetu     järk     tarkvara     saab     mootoriga     võrdlusoperaatoriks     süsteem andmebaasi     räägitud     otsustab     relatsioonilise     kategooriad     diagrammide     andmekirjelduskeel veerg     operatsioon funktsionaalne     erijuhus     tüüp grant     inimkasutaja     kvaliteet objektorienteeritud     kehand     unique     kontrolltöö     probleeme     laused andmekäitluskeel     model     typedb     sõltumatus     tabel select     andmebaasisüsteem     käivitumiseks     files     constraint     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     disainist     mille     juhtimise     ühtlasi     liiasus relatsioonilise/sql     kehand transaktsioonanalüüs     atomaarsus andmekäitluskeel     harjutus     kirjeldab     operatsioon transaktsioonide     näitel     projekt     sql-andmebaasisüsteemi     mudased     veergude/atribuutide     parameeter rutiin     süsteem relatsiooniline     moodul süsteemi-defineeritud     punktid     powerpoint     klassifikaator     kahevalentne     (programmeerimine)     dokument     programmeerimiskeel rutiin     omasid     projekteerimine kitsendused     kosk-mudel     tagastataval     mudel artefakt     teenus disain     väljatöötaja     atribuudiga     loogikast     ortogonaalse     milles     operatsioon projektsioon     projekt funktsionaalne     täitmisplaan andmebaasisüsteem     andmebaas triger     unikaalne     avaldis relatsiooniline     graaf     alamprogramm     välisühendamine     vältida     null-pikkusega         väljakutse     veeru     tabel transaktsioon     tarkvarakeel protseduur     klausel liittingimus     juurprobleem juurprobleem     kasutamist     nk välisvõtme     andmebaasi-     ülekanduv ühendamissõltuvus     raskused     regulaaravaldis     üldine     strateegia loogiline     andmesõnastik     välisühendamise     kontseptuaalne     metaandmed     analüüsitavaid     petabait     andmemudel hierarhiline     lukustamine     organiseeritud     hsqldb     lepingud iteratiivne     kirjandus     oracle     2nk     paketi     eksklusiivne     ühine     tingimuslause rutiin     projekti     keerukamaks     naturaalühendamine tabelite     operatsioon andmekäitluskeel     genereerimiseks lauseid     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     õppeaines     füüsilisest     relatsioon query     andmemudeli     vahetest     kuldandmed     päring     giles     vaade     olla     teabe     teistest     ärireegel sql     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     hierarhilise-     baasmuutuja     kord     bitivektorite     projekteerimiseks     plokivahemike     seos     andmebaasini     pöörd-     küsida     deklaratiivne     ülevaate     1nk     cards     võidakse     digitaalne     tabelite/     süsteem     märkide     katsetamiseks     sõltuvuse     optimeerimine     ucase     pilv andmebaas     mõnikord     nende     realiseerib     domeen andmebaasi     skeem     läbiskaneerimine     andmebaas andmekäitluse     korteeži     tabelid disain     seisunditest     välisvõti     kontrolliks     protseduurid     parameeter     parandamise     seisundidiagramm     nimega     lause andmebaasisüsteem     üleminek     muutuja     option revoke     lause tühistamine     sündmuste     kokkuvõtmine     harjutamine     andmebaasikeel kolmas     genereeritav     salvestatakse     refaktoreerimine bcnk     veerg     hulkade     lõuend     pealkirjad     iseloomustama     andmemuudatus     string     roll     virtuaalne     domeenimudel     strateegia update     küsitluse     andmebaasiobjekt     salvestus     counter     andmebaasiobjekt õiguse     indeks kitsenduste     andmebaas reataseme     kasutajaliidese     tüüp     seadus sql     rollback     olemi-suhte     probleem üleminek     pilvetöötlus     operaator atribuut     normaalkujul     nõuete     mitteskalaarne     kolmevalentne     epood     standardile     kitsendus tabel     tehisintellekt     andmekandja     standard     tegevused     hulgateoreetilised     printsiip õppeinfosüsteem     loodud     objekti-rolli     activity     data ja     cascade     privileeg     infosüsteemi     põhiobjekti     teemasid     puuduvad     andmestruktuuri     lisada     tükeldamine     kattuvad     lehmani     seisundidiagramm crud     kasutusjuht     slaidikompleki     ümbernimetamine     objektiõigus     andmeteadlane     graafiline     vahelised     tööjuhend     neljavalentne     elutsükkel     relvar/tabel     operatsioon vahe     sõltuvus     lugemisoperaator     isikusamasuse     tegijatele     vaated     identiteedi     vastavad     harjutada     tüüp domeen     kuues     relvar     kasvavalt     video     rutiini     tulemid     nk andmete     kasutamise     kasutatavad     rakendamine     piisab     option andmekirjelduskeel     vahetestid     disainimuster     disain rida     pilv uml     isikukood     (koodi     andmemudel autoriõiguse     assertion instead     kataloogis     subquery     pidada     tagamine     gigabait     viitab     pilvandmetöötlus     indeksid siin     eeskiri rea     chatgpt     aste     alias     skeem veeru     ettenäitamisele     materjale     assotsiatiivsuse     lõpphinde     sql sql     ressursside     tehniline     erinevaid     andmebaasidesse     kasutab     kompenseerivaid     fragment     lõhn)     pöördprojekteerimine     teadmiste     vasakpoolne     lahendus     tingivad     pealkirjade     zettabait     prototüüpimine rakenduse     lause sql     kohtumise     töökoha     hädavajalik     tööjaama     veerg tabel     staatustest     tootmise     transaktsioonilised     omalooming     programmeerimiskeel deklaratiivne     index     indeks füüsilise     tüüp andmebaasiobjekt     halb     rational     arvutada     d sql     nimetu     raamatuid     tulemused     ülelaadimine     muutmisoperaator     equijoin relatsioonialgebra     muuhulgas     proovige     rutiinid     korrastatud     videot     loomist     olekumasin     roll administraator     loomise     reaalne     korraldus     lisamaterjalid     kahanevalt     otseülekandena     andmebaas seadus     kvaliteet     tsükkel rutiin     tarkvarasüsteem mashup     esmane     ainevaldkonna     3nk     tüüp päis     vajadus põhiolemite     samm-sammuline     inner     d tüüp     raha     (relatsioonialgebra     mõistekaartid     kandidaatvõti baastabel     põhineda     evolutsiooni     uue     identifitseerimist     viimiseks     andmekirjelduslaused     virtuaalset     võlg infosüsteem     realiseerimiseks     antimuster probleem     programmi     tabel nimega     juurutada     seosetüüp     graafidel     mitmekomponendiline     näiteid     andmemudel andmebaas     bitmap-ühendamise     tõeliselt     otsingutingimus     disain transaktsioonanalüüs     valmistuda     tagasi     täidetakse     vs.     projekteerimine loogiline     eksistentsi     äriline     faili     pidevvalmidus     põhiolemitüüp pidevvalmidus     indeksite     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     relatsiooniliselt     kokkuvõttefunktsioon equijoin     puhastamine     süsteem multiväärtuslik     täielik kuues     kontrollkitsendus     lähtekoodiga     ühte     poolühendamine     infosüsteem relatsiooniline     aeglustab     tegevus     valemi     kuuluvuse     atribuudid case     nimi rida     seisundidiagramm uml     denormaliseerimine sql     andmemaht tuletatud     sissejuhatav     kirjutada     võrdsuse     järjepidevus tehingutöötluse     arvude     nädala     testide     muuta     teooriatest     põhiolemite     lõuend põhiolemitüüp     funktsioon plokid     kujule     värskendamine alampäring     hoolitseb     predikaat     pruugi     häälestamine     ära     kohas     olekudiagramm     relvari     kinnitamine kasutaja-     protseduurselt kitsendused     kolmekihiline     teenus     sammu     leidmiseks     sisaldama     sarnase     teams     ddlenhanced     kitsendus tüüp     juurprobleem andmebaasi     viiteterviklikkus     liides staatiline     väli     testid     strateegia relatsioonilise/sql     soovite     lahendada     bcnk     lähtekood halvad     omada     sisalduda     väärtus sql-andmebaasisüsteem     dokumendis     toode     mallpäring     kogukonnapilv     näiteprojekt     olem     triger sql     järjekord     pidevintegratsioon     seadus andmebaasisüsteem     täpsustatud     lisamaterjalide     supervõti tabel     loomissamm ehitamine     midagi     alusel     vaade normaliseerimine     katsetamiseks     kordamine     normaalkuju esimene     muutuja relatsioon     mudelipõhine     põhimõisteid siin     kitsendus tabeli     milline     valikvastustega     tabel süsteemi-     kaitsmine     liiasus nk     operaator skalaarne     failipõhine     õppuritega     sql-tabeli/relvari     andmemudelit     failis     juhataja     proovimiseks     suurandmed     vähendab     ristkorrutis     andmelett     l-väärtus     laused grant     üldituste     joini-sõltuvus     ebaotstarbekatest     sügisel     funktsioon     millele     arendusplaan metoodika     atribuutideta     poliitika     kursuse     pakett     andmemudel võrkmudel     ddl_enhanced     salvestusruum tehingutöötluse     triger trigeri     andmeid     projekteerimisel     funktsioon select     üks-mitmele     surrogaatvõti deklaratiivne     isikuandmete     virtuaalsel     disain indeks     union     kiirendab     management     triger tuletatud     disainimudel     kaheteistkümnendaks     füüsiline     põhiandmed     arhitektuur füüsiline     eranditöötlus protseduurne     lahendusvariante     sõltuvus sql/relatsioonilise     kokkukuuluvus sql     tüüp transaktsioon     valideerimisreegel     üldistusseos     aines     lugemist     arhitektuur sisemine     klausel tabelite     seisundidiagramm strateegiline     päringud seadus     klausel korreleeruv     eesti     arusaadavus relatsioonilise/sql     andmevaramu     revoke     operatsioon lugemisoperaator     peate     keel otsekorrutis     loodavate     kasutajaliideses     valdkonnapõhine     süntaks     arvutis     hetktõmmis kitsenduste     andmebaasioperatsioonide     toimub     tabeli     teooriatestid     nimeta     method     veerg transaktsioon     päis b-puu     vabatekst     põhiandmed avaandmed     realiseerimise     normaalkuju     skeemid     operaator select     tüüp tabel     arvesta     kombinatsioon     alampäringut     õppenädalal     alampäringute     ühendamise     kuulub     huvitav     determinant ortogonaalse     ühe     rakendus siin     eest     muudavad     lahususe     etapp     struktuuri     värske     alter     annab     lepingud tabelid     lause transaktsioon     andmemudel sql-andmebaasi     operatsioon andmetele     dialekt tuletatud     automatiseerib     järgida     eksami     sisalduv     pakkuda     andmemuudatus triger     lause väline     pöördumise     normaalkuju relatsioonilise/sql     mudel uml     vahendeid     tekstiliste     tehingutöötluse     võlg     sql-andmebaaside     materjalis     andmetüüp     relatsioon relatsiooniline     foreign     kitsendus normaliseerimine     põhiolemitüübid     disain turvameetmete     probleem andmebaas     semestri     tabelid     operatsioon equijoin     aluseks     aktiivne     kursor     käivitada     täpselt     kriis erp     ühtegi     normaalkuju organisatsioon     eksemplaridel     spetsifikatsioon     andmemudel andmed     process     värviga     siseskeem     rutiin imperatiivne     jooksul     väärtus     töölaud     luuakse     kasutajatele     vajavad     aitab     mudeliteisendus     disain     lihtne     esitamiseks     artefakt kontrollimatu     mudelid     rolli     entity     supervõti     kitsendustega     põhimõistete     olevaid     esituste     määrang not     kirjutamise     skeem select     teisendus     lausetest     atribuut relatsiooniline     mustripõhine     hulk     autoriõiguse     normaliseerituse     trigerid     genereerida     transaktsioon     operatsioon naturaalühendamine     andmebaasihaldur nosql     hetktõmmis andmebaasisüsteem     ärireeglist     keel sql     kitsendus operaator     tähtajad     taakvara     otsingutingimus nimega     operatsioon lõike     õigused     valitsemine     denormaliseerimine halb     väline     valib     põhineb     lausendid     kitsendus andmekäitluskeel     nimed     ajaandmete     postgresql siin     ridade     paikenda     tihe     arendusmetoodika allsüsteem     süsteem olemi-     andmeaidad/andmevakad füüsiline     täitmise     käivitusplaan     heati     keel tuletatud     muutmiseks     eesmärk     dubleerimine     otsingutingimus andmekirjelduskeel     andmemudel loomissamm     reserveeritud     päringud     puuduv     andmebaasikeel andmebaas     pädevusala     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     välisvõtme     lihtsustatud     reaalsed     arvujada     mittekohustuslik     javascripti     logi hulgateooria     võetav     andmemudel indeks     mudel andmemudel     pööratud     kohta siin     päri-     vaatega     lausetes     unustatud     andmine     mustrid põhiolemite     andmebaasiobjekt insert     dokumenti     andmebaasikeel andmed     tehingute     indeks bitmap     andmemudel d     tabelile     järgnevatel     kohe! kõik     kontrolliga     tegeleb     kasutatakse     ülekanduv sql/relatsioonilise     kavandamine andmevakk     andmemudel sql     outer     normaalkuju sql/relatsioonilise     väärtuseid     anomaalia ankurmodelleerimine     nutitelefon     eeltöötleja     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     praktikumide     olemitüüp     kasutaja-defineeritud operaator     klassiruum     where     arendamine     generaatorid siin     mudel andmebaasisüsteem     juhitavad     generaator drop     lisapunkt     kuhja     aprill     räpane     disain strateegiline     andmebaas virtuaalne     tabelid/relvarid     minimaalõiguste     variant     üheksandaks     assertion     sõltuvused     kokkukuuluvus     failihaldur     normaliseerimata     tõeline     lõks     varem     aprillini     laiaveeruline     lisapunktidega     kui     kontrolltöös     selgitatakse     boonuspunktid     vara andmed     alamkeel     tekivad     krediidi     andmemudel andmebaasikeel     terabait     (üks     loogika     lugema     baasmuutujate     sisaldab     nõrgad     realiseerimine     laiendatud     eraldi     hindamislehtede     lahendab     rutiin     avaandmed rakenduse     videod     refaktoreerimine     teisendust     kirjeldus     avaandmed andmebaasi     arendusmetoodika rational     tabel tabelite     5nk     võimaldamine     hetkeseisundi     importige     tabel hetktõmmis     välistav     ühest     diagramm projekt     vaade tabelite     väide     ühendi     info baastabel     võrdlusreeglistik     põhiobjektid     funktsionaalse     ühtse     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     kitsendus triger     pääsupoliitika sql     arv     loomissamm detailanalüüs     võtmesõna     dekompositsiooni     klassiskeem     allsüsteemid     klastri     apexttuee     hierarhia     keel relatsiooniline     null     käsitsi     commit     väljund     relatisooniline     kategooria     ühendamine     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     sõltuvus relatsiooniline     lausend     tüüpprobleemid     peegeldub     mitme     kitsendus with     määrata     peitmine     objektivaade     leping oracle*case     seadused andmejärv     otsustada     operaator sql     vormistamine     merge     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     denormaliseerimine tuletatud     kaar     põhjal ea     paraku     kogum     kirjeldamiseks     generaator logitabel     keel transaktsioon     teisendusreeglid kontseptuaalne     äravõtmine     samm-sammulises     teeta-ühendamine     sql füüsilise     õppetöö     atribuut     lahusus organisatsioon     realiseeritud     varukoopia     indeks indeks     tõene     approach     rakendusprogramm     programmeerida     täielik     ülesannete     trigeri     projektsioon ümbernimetamine     loenguks     alampäring select     juhend põhiolemite     konkreetse     logi andmekirjelduskeel     kõrge     teooria     skeemitu     kavandamine avalik     hajus     roll grant     strateegia andmekontrolli     koefitsent     baasrelatsioon     funktsionaalsed     example sql     perioodil     liitindeks     kuuendaks     südame     võrreldes     mysql     põhjal     dekomponeerimine nk     tabelid/     (relatsiooniline     põhimõisteid videod sissejuhatus sql     rakenduskeel     teisendusreegel     operaator     tehtud     ainekava     muutmine disainitaseme     alampäring avg     ainult     ortogonaalsus     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     skeem tuletatud     leiate     kordajad     sõltub     viitele     laadige     parandada     alternatiivvõti     olemitüüpide     skriptisüst     realisatsioon     allsüsteem rakendamine     andmemudel serveri     registreerimise     põhiobjektide     mudel sql/relatsioonilise     paaridel     skeem vaade     ligikaudne     skeemi     allhhanke     andmebaasiobjekt roll     mudel sql     maatriks     praktikumideks     poolt     unikaalsuse     dekomponeerimine     tulemusena     tüüp mitteskalaarne     kavandamine tarkvarasüsteem     ühendamissõltuvus nk     relatsioon valdkonnapõhine     eeltingimus     skeemide     andmemudelist     üliõpilase     operatsioon)     motivatsiooni     korteežitüüp     määratud     kataloogi     andmetöötluskompleks     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     vabaneda     andmebaasiobjekti     kasutusjuhtude     lühidalt     andmebaasikeel isikuandmete     tüüp andmekäitluskeel     ühenduste     spetsiaal-     whole-part     allsüsteem rational     operatsioon relatsiooniline     peetud     kitsendus instead     annotatsioon     mudel tutorial     alles     alampäring count     veebirakendus     märtsist     andmemuudatus with     alternatiivvõti     moodul oracle     täiendavad     andmekontrolli     parandamine     modelleerimiskeel füüsiline     query     classifier     baastabel andmete     andmemuudatused     tingib     juhendis     information_schema kolmekihiline     tegema     nõuded     sidusus metoodika     mustri     päringutulemuste     lõige     laused siin     kontrollimine siin     ühildamatus     olevate     skeem kasutusmalliskeem olekumasinaskeem paketiskeem crud     ole     klassidiagrammidest     põhiandmed uml     delete     toimunud     olemitüübid     tehtava     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     heathi     võrk-     madal     klausel atomaarne     keskkonda     esmasvõti     kommutatiivne tuletatud     modelleerimise     loomine;     teisenduse     vajalikuks     denormaliseerimise     kontrollide     lausete     veergude     korteežitüüp relatsiooniline     -bitise     elutsükkel scrum     enamik     pidevvalmidus põhiolemitüüp     palju     konkreetne     võtta     raamatupidamise     alamtüüp     jälgimine     töökorraldus     tarkvarakeel jagamine     unifitseeritud     süsteemide     programmeerimiskeel pakett     artefakt juurprobleem     allsüsteemid register registrid andmebaasi     mitmest     normaliseeritud     tuleb     staatus     korporatiivne     loenguvideo     korda     panna     noskul     allsüsteemi     iseendaga     mudel loogilise     taotlemise     kasutuselevõtt     vaadete     sõltuvus funktsionaalne     andmefailid füüsilise     option     relvaride     prototüübis     onlain-tehingutöötlus     kirjas     parem     toetab     andmebaasisüsteemi     access     indeks     parima     kohustuslik     lause vaade     teisene     infovajadus andmekäitluskeel     klassifikaatori     tabelid olemitüübid     reference     toetama     päriprojekteerimine     operatsioon     denormaliseerimine     ülemineku     viittüüp     grupeerimine     materialiseerimine     õiguste     kontrollib     tegevusdiagramm     pädevusalade     lause tabeli     hilinemine     täitmisplaan väline     nõutud     pilv matemaatiline     musta     vabadus     seitsmendaks     kordamis     täitmiseks     võrk-struktuuriga     disain /     sõltuvus esimene     korteež kitsendus     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     seisundiklassifikaator     strateegilise     praktikumid     lubab     pgapex     sisulise     lindistuste     eksamiajad     tüüp operaator     vahe     perekond sql     indeks kontseptuaalne     arendus     disain andmebaasi     esmasrelvarid     tulemuseks     generaator     aeglasem     keelamine     pseudojuhuslike     arendus andmebaas     number     mõeldud     väärtusel     lõpust kui     nimble     artefakt     protseduuride     relatsioon     andmebaasirakenduse     rutiin protseduur     skalaarne     lahusus     käigus     järgi     probleem     sql-andmebaasis põhiolemite     projekteerimise     õigus     õiguse     erand     pärandist     regreg;     andmekvaliteet     süsteemi     agregaat     kirje     kandidaatvõti     lindistus     eskiismudelid     avage     püstitus     pakub     valige     logimine üldine     baastabel     ajaloo     protseduur     kehand pl/sql     sql-andmebaasi     sql identiteedi     keel rutiin     ilmneda     lahendamise     teenus andmebaas     struktuuriga     edasi     vaatamiseks! siin     lahusus kobareelnõu     töölauda     töötleja     sidemetüüp     seotud     lahenduste     operatsioon relatsioonilise/sql     andmekäitluslaused     primaarne     töötleb     julgustan     versioon     entity-relationship     ühendamine andmemuudatus     admin     fragmendid     bakalaureusetöö     pidevkooste     kasutamine     sündmus     eesmärgiks     kaheksandaks     lõhn halb     ülikooli     allsüsteem andmebaas     teine     litsents     sobiva     staatiline     protseduurne     skeem-kirjutamisel     keel kasutaja-defineeritud     sorteeritud     erinevate     muudatuste     aadress     hooldamine mudeli     kokkuvõttefunktsioon alampäring     juurprobleem koodi     arvujadad     genereerimine     side     mudel case     ülatüüp     strateegia andmebaasi     kokkuvõttefunktsioon     puu     tagasipööramine     example     baasrelvar andmekäitluse     metoodika hooldamine     prototüüpimine olemitüübid     tüüp võrkmudel     arvestab     võivad     koondhinne     korduvad     klassidiagramm tehniline     esimene     vaikimisi     osterwalderi     lähtuvalt     kõrvalefekt     andmemudel plokid     tulemuses     ajatüüp     andmemudel iso/iec     sql/psm     küsimuste     architectskeem     allsüsteemidest kontseptuaalne     korduste     objekt-relatsiooniline     surrogaatvõti     lauset     tabel tuletatud     keskkond andmeait     nimetamine     infosüsteem     mudelis     liiasus funktsionaalne     kokkuvõttefunktsioon select     eraldiseisvad     avatud-suletud     lause andmekäitluskeel     töölaua     loomissamm pädevusala     esimesel     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     andmevakk     loomissamm andmebaasi     analüüsi     päringute     tingimuses     atribuudi     diagramm arendusplaan     boyce/coddi     operatsioon alampäring     diagrammi     kahes     seosed     projektsioon     klasterdatud     viienda     alamhulk     disainile loogiline     hübriidpilv     kitsendus üldine     lihtvõti     sql-andmebaas     andmesaatkond     onlain-analüüs     vargus     group     normaalsus     reeglid     võimalikud     evitustoru detailanalüüs     ülesannetes libreoffice     sekundaarne     põhilistest     leping ms     ankurmodelleerimine     summa     order     kaudu vaate     põhiolemitüüpide     esitatud     sidusus     seisundimuudatuste     loomissamm arhitektuur     tutvustus     relatsioon andmebaasi     olekumasinaskeem     võite     null-väärtus     kavandamine andmebaasi     lahusus veergude     klausel     diagramm scrum     pööramiseks     põhimõte     punkt     tasakaalustatud     failid     süsteemianalüüs     orsterwalderi     ärianalüüs     avaldis sql     loomisel     normaliseerimise     invariant     täpsustamine     tüüp korteežitüüp     klausel self-join     klausel lõike     dünaamiline     märkmeleht     töötava     agile     milleks     veeruperekondadel     sõltuvus kuues     andmebaasisüsteem andmejärv     arhitektuur     määrab     vaated andmebaasisüsteem     predikaadis     otsingutingimus liittingimus     abitabel foreign     andmebaas kontseptuaalne     haldur     täidab     saritoode     mittefunktsionaalsed     genereerib     kuhi     agregatsioon     4nk     tüüp muutmisoperaator     tegijad     omavad     kitsendus transaktsioon     delivery     imperatiivne töölaua     päringukeel     kitsenduse     kitsendus võrdsuse     relvar sql     käideldavus     technics     sissejuhatus     vaated kolmekihiline     näiteülesanne     terviklikkus andmekirjelduskeel     maatriks andmebaasioperatsioonide     muster mustrid iseseisva     murdskriptimine     lisatest     tabeleid     litsentsi     sisendiks     restrict     lause select     andmekaubamaja     ilma     andmebaasiserveris     tekkimiseni     klausel having     struktureeritud     andmebaase     väärtuse     järgima     slaidid     kitsendus sql     vaba     kose     alampäring     kõiges     omaduste     ametlik     andmebaas töökorraldus     lahti vaikimisi     küsimused     võlg artefakt     manusandmebaasisüsteem     olemi-     samas     turvalisuse     autoincrement     keerukus     arhitektuur loogiline     (sql)     sidemeklass     andmete     tüüp kitsendus     skript     klassifikaatorid     lahendused     õhinapõhine     näite     ennast     vektorkodeeritud     lihtindeks     muutmisoperaator relatsioon     olnud     strateegiline     loevad/     multiväärtuslik     otsuste     väärtused süsteemiarenduse     mingi     ainekaart     kasutada     terviksüsteemi     tulenevaid     installeerimine     sotsiotehniline     mudeliteisenduse     kümnendaks     argument     liiasus füüsiline     lepingprojekteerimine     viies     normaalkuju andmebaasi     reguleerida     vähenda     kahendpuu     kaudu select     mõistekaartidena     põhiobjekte     tabel drop     operatsioonid     triviaalne     kompenseeriv     kihiline     vaadata     ärireegel triger     täitmine     põhjuseid     sümptom mudel     otsekorrutis     elementide     design-by-contract     uus     võimalikke     unaarne     informatsiooni     evolutsioon     teamsi     taristu     reegel     andmemudel deklaratiivsus     naturaalühendamine     baasrelvar     päringu     tabel andmekäitluskeel     modelleerimiskeel     lisaeksam     projektis     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     kogutud     arendusmetoodika loogiline     eelistatult     plokk     alampäring     reataseme     generaator primary     muster funktsionaalne     tuletatud     tüüp funktsioon     ülekanduv     kasutajaliides     in     väliste     sõltuvustest     triger transaktsioonanalüüs     sql pl/pgsql     slaidel     kirjeldust     juhtuda     rohkem     võtmekandidaat     sarnane     salvestatud     transaktsioonid     andmed imperatiivsus     ajutine     loogilise     kordaja     antipatterns     ühend     create     andmekirjelduskeele     analüüsimuster     vahendis     näiteülesande     põhitulemus     kasutajaliideses põhiolemite     täpsemalt     andmed virtuaalne     rea     muutuja moodul     tõlkereeglistik     hotellsql     väärtus kehand     vajaduse     - peatükid     otsimine füüsilise     jooksva     veerud sql-andmebaasi     andmetöötluslaused     operatsioon query     baastabel unique     esmasrelvar     maailma     täiendused/parandused     generatsiooni     domeen     kordamisküsimused     deklaratiivne kolmekihiline     reegleid     avaliku     protsent     puhtad     monopollukk     loomissamm füüsiline     hajuv     süsteem viies     update     hinne     vaheline     neljanda     lõhn räpane     demonstratsiooni     hooldus     based     teemaks     kontseptuaalset     kaitsev     rakendub     atribuudina     kaasav     unified     mudel infosüsteem     operaator muutujale     normaliseerimine relatsioonilise/sql     moodul     primary     lahendus atribuudid     lugemisoperaator kitsendus     paremini     jaoks siin     kolmas     andmebaasikeel relatsiooniline     models     tehingud     option tabel     eeskätt     strateegia execute     andmetele     kehand operaator     tarkvarasüsteem kuldandmed     lindistused otseviide failis     aruanne     projektikordaja     ülesande     hankida     ühendamissõltuvus normaliseerimine     töövihiku     andmebaasisüsteemides     ennik     lihtsal     iteratsioon infosüsteem     visuaalne     kitsendus merge     ettevalmistus     realiseerida     vähendada     näiteks     andmebaasioperatsiooni     kuupäevad     kogumist     sümptom juurprobleem     tarkvarakeel hulgateoreetiline     kõiki     võimsus     kattuv     vastutuspiirkond infosüsteem     kooskõlas     käsitles loenguid     tabel sql     state     versiooni     kasutades     töövihik     reegel andmebaasisüsteem     edukaks     tabel domeen     puhul     operaator order     sisseloginud     tähistatud     teoreem boyce/coddi     andmebaasis     esitada     enterprise     valem     pilvraalindus     disain detailanalüüs     nähtavate     väärtused     loogikaoperaator     andmesoo pilv     /     kitsendused rakenduse     operatsioon baasrelvar     rutiin moodul     andmebaasiüsteemis     alamosa     objektsüsteem     generic     lugeda     pärandsüsteem check     keskmise     pakettide     keel transact-sql     dokumentidel     ajahetkel     praktikumist     sisalda     kasutusele     teemal     pakkige     transaktsioonide     viiteid     muutumisele     arhitektuur andmebaasikeel     moodustatakse     kavandamine kogukonnapilv     serveri     tegemine     disainiprintsiip denormaliseerimine     nõudmised     tabel vahe     andmetüübid     vastab     dokumendipõhine     juurdepääsu     dialekt lõige     ekraanivormilt     viga arvujada     aknakujunduse     leidmine     kaskaadne     järjepidevus     väljade     tulemuse     väärtus sql     automaatselt     matematiliseks     pääsu     loogiline     olemas     piirang sql-andmebaasisüsteem     mittekorreleeruv     täiustatud     lisaks     globaalne     kindla     1:m     tasemel relatsioonilise/sql     rakendus käesoleva     koodi     otsitakse     lugemise     soovitusi     lause üldine     iseseisva     pärisalamhulk     grant     inimkeelsete     otsingutingimus ühendi     intelligentne     arvestuse     attachment     boonuspunkt     kasutatava     disain loogiline     teema     laiendamine     lisamise     mudel siin     mudel register     veerud disain     kasutajanimi     lühivideo     harjutused     atribuutide     refaktoreerimine järjekindlusetus     andmebaasisüsteem väline     viimine     arhitektuur registri     rakendab     juurutamine     operatsioon avaldis     illustratsioonid uml     clean     relatsiooniline     kokkuvõte     b-puu     tagada     andmesaatkond andmebaas     päis relatsioonitüüp     aste relatsioonilise/sql     tabelis     perekonda     mõista     olemasolu     kontekstis     õpingukavade     andmebaasikeel avaliku     omanikuks     kirjaliku     andmebaas ajutine     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     mõistekaartidena siin     jõudlus sisemise     vahendid     sulgege;     ümarda     objektide     tüüp muutuja     kasutusmallimudel     paber     seisundimuudatuste võimaldamine     andmemudel rakenduse     accessi     testitud     valdkonnamudeli     (rutiin)     strateegiline-     praktikumidesse     vahetestideks     arvutamise     abitabel triger     andmebaasimootor     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     sõlm     rahuldada     pädevusalad     tootamine libreoffice     surnud     ei     operaator group     having     võti     oleks     imperatiivne     viidatud     väärtus muutuja     lahendamine andmemuudatus     avaldis     lisada teil     rakenduvad     lahendamiste