Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  disain loogilise     denormaliseeritud     veebirakendus     teisesed     info baastabel     poolt     võtmed     eeldus     põhimõistete     operaator atribuut     nosql     mustri     liides allsüsteem     universaalne     predikaadis     operaator group     arendusmetoodika rational     andmemudel sisemise     models     võõrvõti     relatsioon valdkonnapõhine     dokumendis     omistamise     teisendust     mudel sql/relatsioonilise     kokkuvõtmine     denormaliseerimine tuletatud     veeru     toimunud     identifitseerimist     accessi     arvestuse     ujukomatüüp     (programmeerimine)     juhitavad     milleks     artefakt räpane     täitmisplaan väline     eksabait     üldistusseos     inner     tunda     hulk     generaator     detailanalüüs siin     milles     vektorkodeeritud     lehel     praktikumideks     lõuend     mudased     andmebaasini     operaator sql     allsüsteem pädevusala     nähtavate     põhiolemitüüp andmebaas     andmebaasimootor     andmeteadlane     example sql     mudel äriarhitektuur     kaupade     agregaat     põhineb     kasutab     nk andmete     parameeter tüüp     aktiivne     muster mustrid iseseisva     intelligentne     raamat     süsteem viies     format     punktikadu     kuldreegel     projektis     materjale     halb     digitaalne     kahevalentne     erinevusi     reegleid     lühidalt     sisalduda     raha     üheksandaks     põhitulemus     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     mõningaid     sidumini     korteežitüüp     välisvõtme     tase     vaates     andmebaasihalduse     andmelett     väljund     tarkvara     mudeli     reserveerimine     loogiline     võiksid     kuhi     transaktsioonide     programmeerimiskeel deklaratiivne     mõistekaartid     assume     identiteedivargus     kordajad     ühtegi     tasemel relatsioonilise/sql     printsiip õppeinfosüsteem     riiulilt     kõrvalefekt     värskendamise     sorteerimine     elutsükkel     andmesõnastik     lausendid     2nk     languagegenerationscriptxml     tabel tuletatud     rakenduskeel     teenus elutsükkel     lahusus kobareelnõu     pseudojuhuslike     tüübigeneraator selektor     allhhanke     genereerimise     operatsioon lõike     roll grant     siin     onlain-tehingutöötlus     põhiobjektide     tasemel     kõrge     kui     pärandist     tagasi-     liiasus teine     ärireeglist     veerud sql-andmebaasi     seadused andmejärv     täidetus     relvaride     normaalkuju relatsioonilise/sql     esitada     peegeldub     rakenduse     teisendusreeglid andmebaasi     alamprogramm     disaini     klassiskeem     muster funktsionaalne     mudel     boonuspunkt     import     pääsupoliitika sql     vahelised     keerukamad     midagi     halvendab     lõhn)     mudel)     näidetes     disain plokid     anomaaliad     käivitumiseks     macro     arendusmetoodika allsüsteem     normaalkuju veergude/atribuutide     andmeelement     artefakt kontrollimatu     lühivideo     lõpphinne     olekumasina     puhul     keelde siin     andmemuudatus     tühi     kaitsmine     eksemplaridel     invariant     klausel atomaarne     täidetakse     bakalaureusetöö     võlg puhas     side     klassifikaatorina     loomissamm ehitamine     paber     andmekandja     arvutivõrgu     realiseeritud     vahe     mudel andmebaasisüsteem     kursor     tekivad     erand     aitab     äriarhitektuuri     üks-mitmele     võti-väärtus     puhastamine     ennast     töövihik     dekompositsiooni     skalaarne     heathi     valem     eranditöötlus protseduurne     andmebaasiobjekt insert     kaota     operatsioon projektsioon     muutuja parameeter     avaandmed rakenduse     järjepidevus tehingutöötluse     projekteerimise     lindistused     arhitektuur crud     täiustatud     pareto     andmebaasisüsteemis     arvutisse     oracle     väärtus kehand     automaatselt     sõlm     denormaliseerimise     klassidiagramm disain     informatsioon     nk välisvõtme     süsteem andmebaasi     reegel     protseduurselt kitsendused     teoreem normaliseerimine     graafilises     veerg veerg     tabelid/     milliseid     disain     omalooming     tüüp muutuja     hulgateoreetilised     arhitektuur     süsteem olemi-     d sql     mudel infosüsteem     seisundiklassifikaator     operatsioon tabelite     puudutab     sobiva     võimsustik     andmekäitluskeel     keelsed     matemaatiliseks     andmebaasirakenduse     strateegia loogiline     realiseerida     õppetöö     video     joini-sõltuvus     samm-sammulises     kontrolliks     teoreem boyce/coddi     tabeliruum     allsüsteemid     kavandamine     ühendtüüp     põhimõttel     mestimine     disainiprintsiip denormaliseerimine     sisalduv     primaarvõtme     koosnevad     harjutused     andmemudel andmebaas     märgistik     lõuend põhiolemitüüp     triger transaktsioonanalüüs     mitmekomponendiline     muteeruv     andmebaasisüsteem andmejärv     boonuspunktid     triger andmebaasi     isikusamasuse     loengute     lahusus     sagedased     järeltöö     järgi     videot     lause sql     loomise     andmemudelist     võimalik     rühmitamine     viiteid     kahanevalt     spetsifikatsioon analüüs     kadestamine     valideerimis     peate     aprillini     otsingutingimus max     klassidiagramm põhiobjekti     loomiseks     madal     arv     liiasus funktsionaalne     töökiirus andmebaasi     olemitüübid disain     relatsioon relatsiooniline     sarnane     atribuutideta     liitvälisvõti     avalik     postgresql siin     e-pood     generaatorid siin     kasutatakse     virtuaalne     milline     basic     struktureerimata     seisundidiagramm uml     sõltuvus refaktoreerimine     sql pl/pgsql     taotlemise     projekt register     andmebaasidesse     kursuse     andmemudel sql-andmebaasi     dokumentidel     pruugi     kehand transaktsioonanalüüs     näide     muudetud     operaator select     kitsendus transaktsioon     neljanda     kompenseeriv     lahendus atribuudid     veergude     alampäring merge     hulgas     plokid loogiline     kandidaatvõti     migreerumine andmefailid     järjepidevus     teatage     esmasvõti     lisamise     multiväärtuslik     andmemudel autoriõiguse     normaliseerimine sql/relatsioonilise     pädevusalade     disain rida     aeglasem     pööratud     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     allsüsteemidest kontseptuaalne     tarkvarasüsteem mashup     viimine     pakett programmeerimiskeel     kokkukuuluvus sql     loodud     operatsioon equijoin     litsentsi     kõnekujund     lõppedes kui     tagada     tabelite     ettenäitamine     andmemuudatus with     kihiline     privaatpilv     kolmekihiline     tabel drop     naturaalühendamine     erinevate     kontrollimine siin     arendus andmebaas     rakendamine     msaccess     valdkonnamudeli     strateegia revoke     püstitus     juhend põhiolemite     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     operatsioon spetsiaal-     ülekanduv     ainevaldkonna     realiseeri     protseduuride     kuldandmed     korteežitüüp korteežitüübi     artefakt juurprobleem     parameeter rutiin     ühtlasi     (relatsioonialgebra     mingi     kood     näiteülesanne     parool     kasutaja kasutaja     vajadus põhiolemite     andmebaasikeel relatsiooniline     vaba     andmekirjelduskeel     klassifikaatorid andmed     avatud     sõltuvus kuues     korteeži     operatsioon andmekäitluskeel     avage     loomissamm teenus     access     välisühendamine     põhilistest     kontseptuaalset     kahendpuu     üliõpilase     sorteerimata     liiasus füüsiline     select     kontrollib     ilmneda     disainile case     põhinev     baasmuutujate     laisk     kus     rakendatakse     genereerida     olem     salvestusruum tüüpide     kehtivad     ehitamine     inimkeelsete     /     - peatükid     dokumendid     kehand füüsiline     elutsükkel scrum     eeskätt     muutuda     denormaliseerimine halb     andmekontrolli     väärtused     õppuritega     eskiismudel     valdkonnapõhine     teema     andmed imperatiivsus     juhendis     probleemid     puuduvad     piirab     käigus     arhetüüp     olevate     parameeter     paketidiagramm     skeem-kirjutamisel     andmemudel võrkmudel     taristu     lisapunktidega     juurprobleem andmebaasi     string     esimene     sql/psm     eesmärgiks     lahusus sql/relatsioonilise     versioon     vesivoodi     kitsendus operaator     mitu-mitmele     süsteemikataloog     õppenädalaks     põhiandmed avaandmed     sõltuvused     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     vähemalt     väide     ülekanduvad     ülatüüp     ühendamissõltuvus nk     administraator     hübriidpilv     haldur     andmemudel andmebaasi     murdskriptimine     valideerimisreegel     reserveeritud     equijoin mittekorreleeruv     praktikumist     relatsioonialgebra     deklaratiivne kolmekihiline     kitsendus kasutaja-     vabal     põhjustada     skeem vaate     võrdlusreeglistik     märkide     sql-andmebaasi     trigeri     infosüsteem uml     minimaalse     statistika information_schema     tulemuseks     hierarhia     võimaldab     sql-andmebaasisüsteemi     teisendus     ortogonaalse     disainipõhimõte     lahusus organisatsioon     identifikaator     ülesannete     lepingud     tõeliselt     modelleerida     teisenduse     olemas     pakkige     kontollitud tabelite/relvaride     nimetamine     assotsiatiivsuse     triger     lahendusvariante siin     annab     korral     tüüpprobleemid     ühenduste     kursor funktsioon     tabel nimega     siseskeem     strateegia tuletatud     keskmise     virtuaalset     nimed     harjutamine     kuidas     staatus     salvestusviis tõeväärtustüüp     registreeritakse     (relatsiooniline     õpingukavade     kitsendus sql     tüüp andmekäitluskeel     loogikast     lause vaade     kriis erp     teooriatestid     diagrammide     refaktoreerimine     chatgpt     tegijad     abitabel disain     struktureeritud     väli     relatsioon     andmebaasisüsteemides     skeem select     omadus     nõutud     skeem-lugemisel     koodiga     võiks     kooskõlas     juurde     loomine;     update     loomissamm arhitektuur     indeks bitmap     tühistamine     normaalkuju tabelite/relvaride     rakendub     välisvõti sql     praktikumide     andmekontrollikeel     lause arvujada     otsustab     evolutsiooni     tootaja     fragmendid     kasutajana     valikvastustega     metaandmed     põhjustab     unikaalsuse     relvar     binaarne     teenus     töötati     kasutusmall     lahendab     analüüsi     skeem tuletatud     andmeait     mitmeväärtuseline     alamtüüp     infosüsteem relatsiooniline     ühendamise     tüüp korteežitüüp     avaliku     viiteterviklikkus     orsterwalderi     keel parameetrite     mõlemat     kasutajate     perekonda     vahetest     põhiliste     arendusplaan metoodika     kontseptuaalne     andmemudel andmemudel     cards     suurandmed     generaator triger     maatriks     unified     lindistus     erijuhus     sõna     andmekirjelduslaused     kavandamine andmebaasi     arvestus     imperatiivne töölaua     kategooriad     idempotentsuse     lepingud tabelid     hierarhiline     moodustatakse     architect     kitsendus triger     vajalikuks     tootamine libreoffice     kaheteistkümnendaks     keskkond andmeait     4nk     operaator väärtus     atomaarsus andmekäitluskeel     pilv andmebaasisüsteem     disainimuster     käivitamine     vaatamiseks! siin     loomissamm füüsiline     laused select     kategooria     relatsioon query     vahetestid     tagastataval     approach     oleks     sekundaarne     alternatiivse     disain kontseptuaalne     klausel alampäring     loenguvideo     punktid     salvestusruum tehingutöötluse     kasutades     harjutamisel     protseduurne     kirjandus     keskkond andmed     tegijatele     mässimine     sidemetüüp     õigus vähenda     lahenduste     täiendan     töövihiku     kogukonnapilv     juurprobleem koodi     lõhn refaktoreerimine     disainitaseme     atribuudi     arhitektuur füüsiline     iseloomustab     üldpõhimõtteid     kompenseerivad     andmemaht tuletatud     maksad     andmebaasid     tabel süsteemi-     piirang     strateegia kasutaja     ühe     sotsiaalse     projekti     hulkade     sõltumatus     aggregation     kasutamist     pidada     sisalda     õigus     viiakse     andmefailid füüsilise     vastuvõtuaegade     andmemudel andmed     business     klausel     mootoriga     neljavalentne     viies     kujule     normaliseerituse     operatsioon select     registreerida     disain andmebaasi     tüüp tabel     platvorm     rakendusprogramm     lause select     lause üldine     tegemine     andmebaasioperatsioon     küsimus     disain loogiline     kuuluvuse     andmehoidla     except     objektivaade     planeerimine     saada     esmasrelvarid     option andmekirjelduskeel     testitud     probleemikeel     ea_mall     null-pikkusega     mudel tutorial     kirjutamise     andmekäitluse     tabelid olemitüübid     salvestatud     klassifikaatori     jagada     delete     klausel tabelite     aadress     ole     raskemaks     variant     seitsmendaks     maatriks andmebaasioperatsioonide     tabel hetktõmmis     kärbi     sõltuvus rutiin     andmekirjelduskeele     lauset     tähistatud     rutiin protseduur     logimine üldine     keerukus     operatsioon andmetele     rohkem     kasutav     teemasid     arvutamise     mudel siin     populaarsus     mille     trigerid     truncate     operatsioon query     r-väärtus     andmebaasiobjekti     publication     käsitsi     andmebaas libreoffice     töökoht     olemitüüp     üldituste     põhiolemitüübid     kohustuslikud     mudel sql     töölaua     sisemise     infosüsteem andmed     lugemise     slaidel     andmekirjelduskeel veerg     kaitsev     sql andmekirjelduskeel     tabel sql     kasutamise     giles     struktuuri     kitsenduse     pidevkooste     baastabel select     leitakse     võimaldamine     testimine     libreoffice     lause andmed     lisaeksam     diagrammi     valideerimiskitsendused     valmistuda     tsükkel rutiin     relvar sorteerimise     rational     tagasiside     nimi tabel     triger trigeri     andmebaasihaldur     andmebaas andmed     leping ms     kitsendus andmekäitluskeel     plokk     ühest     välisvõti     mudel case     lehviku     dialekt lõige     peitmine     andmebaasisüsteem disain     jooksva     parandamine     anomaalia ankurmodelleerimine     tabelite/     värskendamine alampäring     põhimõisteid siin     tüüpviga     lõpust kui     option tabel     tüübigeneraator skalaarne     normaalkujud     iseseisva     käideldavus     andmesiire register     allsüsteem     operaator order     relatsioon andmebaasi     tavapärasem     lugemisoperaator     6nk     operaator skalaarne     outer     funktsionaalsete     kitsendus tüüp     transaktsioonid     andmekäitluskeel relatsiooniline     loendusfunktsioon     option revoke     lugege     ilma     tootmise     projekteerimine loogiline     pärandsüsteem check     muudavad     viittüüp     säilitamise     andmebaasis     kvaliteet     tutvustus     tehingutöötluse     alampäringut     seisund     lause     analüüsilt     tehised     mudelid     alles     kasvavalt     keel     proovimist     normaliseeritud andmete     funktsioon select     avaldis sql     kitsendus tabel     baasrelvar andmekäitluse     ülekanduv ühendamissõltuvus     relationship     ajutine     operatsioon relatsioonilise/sql     tühistamine primary     funktsionaalsed     mahuga     operatsioon avaldis     group     assertion     boonus     funktsioon nimetu     hooldus     tarkvarakeel     eduvpn     kattuvad     normaalkujul     olemi-suhte     tingimuse     teenus andmebaas     indeks kitsenduste     kohta siin     lauset siin     kitsendus     mõista     kokkuvõttefunktsioon having     tüüp operaator     registreerimine põhiolemite     andmebaas andmekäitluse     loomissamm detailanalüüs     pööramiseks     ainekava     sündmus     demonstreeritakse     aste     tüüp andmebaas     poliitika     dekomponeerimine nk     päringu     teenus rakendamine     tulenevaid     andmebaas seadus     vajadus     notatsioon     tähendusega     juhend     kasutatavad     andmetöötluslaused     summa     toimuma     loomissamm andmebaasi     teemaks     töölauda     peaks     lõpphindele     viienda     tegema     eksami     teistest     äriprotsess     arendamine     order     eeskiri rea     kordaja     andmemudel xml     võidakse     omavad     tõttu     muutmine disainitaseme     ligikaudne     õiguste     proovige     spetsiaal-     tegevusdiagramm     disain /     query     keskkonda     liiasus     strateegia andmekontrolli     eeltöötleja     ühte     tabelite/relvaride     sümptom juurprobleem     baasrelatsioon     klassifikaatorid     tootamine     skeem kasutusmalliskeem olekumasinaskeem paketiskeem crud     kvaliteet võtmed     õppenädalal     täitmiseks     1:m     sõltuvus allhhanke     täitmisplaan andmebaasikeel     võrk-struktuuriga     kasutajanimi     grupifunktsioon     muudatuste     võlg veergude/atribuutide     esituste     operatsioon baasrelvar     olema     kuristiku     puuduv     primary     vastavad     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     fragment     parem     katsetamiseks     genereerib     sõltumatus süsteemikataloog     süsteem relatsiooniline     indeks andmete     suunab     põhiobjekt     muudan     deklaratsioon     arusaadavus relatsioonilise/sql     puhtad     keel otsekorrutis     lugema     tehisintellekt     infosüsteem     süsteemianalüüs     hädavajalik     kooskõla     arvesta     rea     rekursiivne     vanem     samm-sammuline     kompositsioon     isikukood     failihaldur     relatsiooni     kontroll     baasmuutuja     lihtsal     disainimudel     roll kaitse     veeruperekondadel     triger triger     normaliseerimata     automatiseerib     prototüüpimine olemitüübid     lahendamise     eranditöötlus     kontseptuaalmudel     rakenduspakett detailanalüüs     esmane     andmebaasi-     relatsioonalgebra     osa     entity-relationship     fagini     materjalis     avatud-suletud     tüüp domeen     indeksid siin     sõltuvuse     mittereserveeritud     hinde     teenus disain     võrk-     kodeeri     lõppseisund     ülevaate     operatsioon hetktõmmis     tegin     seadus     mitte     option     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     having     otsitakse     juhendi     mõistekaartidena siin     andmeid     deklareeritakse     orienteeritud     loodavate     relatsiooniliselt     laadige     nende     reaalne     osa-terviku     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     tegevusskeem     kokkuvõte     korduste     unustatud     realiseerib     otsimise     nimetu     katsetamiseks     otseülekandena     õhinapõhine     eesmärk     juurdepääsu     veerg transaktsioon     vähendab     tarkvarasüsteem andmebaas     salvestus     näidatud     korporatiivne     strateegilise     andmekirjelduskeel     mallpäring     sisaldab     prototüüp     class     option maksimaalse     võlg artefakt     lepingprojekteerimine     ristskriptimine     krediidi     lisapunktid     määrab     kordamis     kitsendus instead     ära     viimiseks     normaalkuju sql/relatsioonilise     klausel having     rünnak sql     sisaldama     illustratsioonid uml     andmevakk     mudeliteisendus     pilvandmetöötlus nosql     ühendamine     ümarda     keel relatsiooniline     sql füüsilise     union     kasutuselevõtt     surrogaatvõti     bitivektorite     teabe     juurutamine     kitsendus with     aruanne     mägimurrak     hetktõmmis     kitsendus merge     generaator logitabel     ddlenhanced     allsüsteemide     plokivahemike     arendus     pakkuda     programmeerimiskeel     using     eskiismudelid     pingerida võimalik     kustutamise     välisühendamise     antipattern     tegevusi     andmete     protsessimudel     kaitsta     assertion instead     vahendis     mõjutab     sõltuvus esimene     agregaatfunktsioon     kasutatava     relvari     andmemuudatus triger     sammu     tingimus not     rakenduvad     vähendada     loogikaoperaator     ankurmodelleerimine     ülesannetes libreoffice     p pikem     dokumentatsioon     triger sql     tüüp baastabel     päringute     slaidikompleki     bcnk     äärmuslikud     atribuut     lause andmekäitluskeel     füüsilisest     andmebaasisüsteem funktsioonil     machine     defineeritud     testideks     register     visuaalne     struktuurist     kitsendus võrdsuse     tabel tabelite     aknakujunduse     projekt funktsionaalne     väärtustele     graafidel     lihtne     baastabel hetktõmmis     kaitse     normaalkuju organisatsioon     transaktsioonilised     küsimuste     eksportida     cusersuserappdatalocaltempfilejson     jälgimine     reegel sql-andmebaasi     otsingutingimus     põhiobjekte     sql check     0     check     otsingutingimus ühendi     kokkukuuluvus     disainile loogiline     võimalikke     korda     metoodilist     installeerimise     talletatud     alates     väärtuseid     moodul oracle     sündmusvaade     andmesoo pilv     teisendusreegel     lubab     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     seosed     muutmisega     ärianalüüs     andmestruktuuri     paranduste     väärtus sql     mudelini sql-andmebaasi     ekraanivorm     andmebaasiobjekt     kihtides     andmebaasikeel isikuandmete     kasutaja-defineeritud     sissejuhatav     harjutada     pilv uml     kustutamine     ühisosa     spetsifikatsioon pakett     nõudeid     millele     lähtekoodiga     esitus     andmejärv     loomissamm põhiolemitüüp     navigatsiooniline     autoriõiguse     nõuete     atribuudid case     pilv paber     alamhulk     tubade     reataseme     jõudlus füüsilise     andmemudel loomissamm     tegemise     lepingud iteratiivne     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     andmed virtuaalne     kontrolltöö     teooriatest     teeta-ühendamine     päis     valideerimistekst     korraldus     näitel     keerukamaks     isoleeritus check     loogika     disain strateegiline     jõudlus sisemise     pakett     iteratiivne     kunstlik     defineerimiseks     suhte     korteež kitsendus     andmemudel dokumendipõhine     foreign     insert     vaatega     kattuv     projekteerimine     suurem     olemuslik     tuleb     tabel transaktsioon     antimuster     andmekogu     vaated andmebaasisüsteem     transaktsioonanalüüs     annotatsioon     puhas     kavandamine avalik     dokumendi     käivitav     leiate     andmebaas triger     operand     muutuja relatsioon     ajahetkel     pidevintegratsioon     esimese     kirjeldada     unique     hsqldb     laadida     lõppkasutaja     pöördprojekteerimine     relatsioonitüüp tüübigeneraator     töökorraldus     andmemudel detailanalüüs     tehniline     andmekaubamaja     hooldamiseni siin     viidete     turvalisus     alati     strateegia     pöördprojekteerimine sql-andmebaasi     reegel andmebaasisüsteem     kaudu vaate     modelleerimine     graafiline     olekudiagramm     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     rutiin     deklaratiivne     maksimaalselt     lause väline     andmebaas kontseptuaalne     tarkvarakeel jagamine     põhjal katsetamiseks     sisulise     toodud     normaalkuju andmebaasi     ainekaart     demonstratsiooni     indeks kontseptuaalne     abitabel andmemuudatus     abitabel foreign     hinneteleht     elukaar     lõpptest     nimekirjas     modelleerimiskeel     probleem     andmekäitluslaused     cascade     läbiviimiseks     vastab     teamsi     kustutada     selles     põhiobjekti     sissejuhatus     kokkuvõttefunktsioon     soovite     lepingud andmebaasioperatsiooni     põhjal     pilv matemaatiline     südame     hotelli     mudel andmemudel     logi andmekirjelduskeel     reaalsed     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     juurprobleem juurprobleem     ddl_enhanced     äriarhitektuur     andmebaasi     vormistamine     sõltuvalt     enamik     peatükk     kompenseerivaid     infosüsteemi     roll     järgnevatel     diagramm arendusplaan     tuletatud     lõpuks     tarkvarakeel hulgateoreetiline     klassidiagrammidest     lause tühistamine     allsüsteemi     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     ajakava     edukaks     elementide     piisab     hooldamine mudeli     kaskaadne     jõudlus hetktõmmis     kaasa     küsimused     tabel vahe     kaar     liides     kokkuvõttefunktsioon alampäring     vajalik     värske     andmetüüp     kontrolliga     loomisel     sõltuvus relatsiooniline     teams     vaadata     väljundi     süstimise     delivery     prototüübis     tarkvaraga     kommutatiivsuse     exists     lausend     poolühendamine     iseendaga     staatiline     triger tuletatud     liides staatiline     kaheksandaks     protsess     andmebaasikeel kolmas     kasutajaliides     tunnistuseks     noskul     pärandsüsteem     sinise     andmebaasisüsteem väline     baastabelites     füüsilise     litsents     seega     kasutaja-defineeritud relatsioon     rutiinid     null-väärtus     tulemuse     käivitada     registri     välisvõtmetega     supervõti     andmebaasikeel andmebaas     juhtimise     kuues     lisaks     lisapunkt     rakendus käesoleva     sql identiteedi     leiab     parendamine     valitsemine     hindamisel     primaarne     üleminek     õigused     ühendamissõltuvus normaliseerimine     järk     accessis     valige     videoloeng     probleem andmebaas     varem     tüüp mitteskalaarne     paremini     toimimismudel     dokumendipõhine     whole-part     püsivus andmekirjelduskeel     andmebaasiüsteemis     töölaual     muutuja moodul     operatsioon transaktsioonide     tabel vaade     kasutaja delete     viimane     seadus sql     muutmiseks     koodi     olnud     ajaandmete     uue     loogilise     ühendamine andmemuudatus     tutorial     unikaalne     luuakse     programmeerimiskeel rutiin     normaalkuju funktsionaalne     lihtsalt     sügisel     tingimuslause rutiin     kirjeldamiseks     kasutusjuht     ärireegli     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     operatsioon pesastamine     projekt     andmete     iseloomustama     olemasolu     triger väine     teisendusreeglid kontseptuaalne     andmebaasiobjekt andmekontrolli     täitmisplaan     põhimõisteid videod sissejuhatus sql     lehmani     arvutis     design-by-contract     tegelik     relvar sql     state     kasutusele     tegevus     määrang merge     management     sql-tabeli/relvari     aluseks     mõisted     järeltingimus     otsingutingimus nimega     operatsioon alampäring     täiendused/parandused     esmasrelvar     värviga     integreeritud     andmemudel ef     -bitise     (koodi     konkreetne     juurutada     operatsioon hulgateoreetiline     tüüp muutmisoperaator     korduv     ei     õiguseid     metoodika     kasutajatele     praktikumidesse     operatsioon tarkvarasüsteem     operatsioonid     mustripõhine     viitab     reeglid     aprill     avaldis relatsiooniline     arhitektuur registri     lausest     materialiseerimine     tühihulk     mõeldud     võrkmudel hierarhiline     indeks     descartesi     varundamine     kasutajaliidese     allsüsteem metoodika     klausel korreleeruv     lausetest     klasterdatud     composition     genereerimine     rolli     alamosa     kohustuslik     vaated     lahendamine vaade     hindamine     domeeni     relvar hulgateoreetiline     andmebaasikeel avaliku     põhiobjektid     5nk     lõks     paikenda     prototüüpimine rakenduse     õiguse     uus     veergude/atribuutide     muster     normaliseerimine     võimalikud     teine     teiste     tõeline     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     supervõti tabel     imperatiivne     andmemudel serveri     valib     pidevvalmidus     musta     koefitsent     andmetöötluskompleks     nõuab     lisaülesanded     ümbernimetamine     lisatest     operatsioon piirang     andmekäitluskeel veerg     väärtused süsteemiarenduse     operatsioon     operatsioon relatsiooniline     edasi     suletud     kasutusjuhud     alter     äravõtmine     elutsükkkel infosüsteem     plokid andmebaasiobjektide     esile     õpejõu     unaarne     disain indeks     salvestused     (sql)     võrdlusoperaatoriks     sidemeklass     õigus roll     andmekirjelduskeel siin     strateegia relatsioonilise/sql     otsekorrutis     hetktõmmis kitsenduste     kasutamiseks     kehand pl/sql     samas     seotud     kavandamine andmevakk     vastutuspiirkond infosüsteem     teenus pädevusala     klassiruum     küsida     põhiomadus     visualiseerib     epood     null     esitamise     juhataja     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     täpsemalt     liiasus nk     create     panna     kontrolltöös     relvar/tabel     determinant ortogonaalse     küsimustest     keeruka     andmemudel indeks     andmemudel kolmas     operaator     hoolitseb     tabeli     skeem sql     loomissamm pädevusala     muster äriarhitektuur     generalization     andmemudel sql     mudelis     ärireegel sql     registrid     hindamise     paranda     vahendeid     veerud disain     arvutada     sarnase     kitsendus sisemine     allsüsteem rational     sisendiks     tabel domeen     classifier     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     integratsiooni     tulemus     kitsendused üleminek     kokkuvõttefunktsioon select     otsingutingimus min     aines     disain denormaliseerimine     relatsiooniline     realiseerimise     idempotentne ühendamine     ühtse     tüüp andmebaasiobjekt     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     lausetes     skeem kinnitamine     andmemudel iso/iec     nutitelefon     protseduur unique     tulemusena     süsteemiõigus     kitsenduste     käivitage     süntaks relatsioonilise/sql     pidevvalmidus põhiolemitüüp     peetud     mitme     laused     sõltumatus kontseptuaalne     põhiandmed uml     statistika üleminekusüsteem     paralleelselt     olekumasinaskeem     moodul     ülesanne     transaktsioone     praktikum     vahendid     staatustest     lahendamine andmemuudatus     eemaldamine     kavandamine tarkvarasüsteem     veerg tabel     soodustavad     kümnendaks     ülikooli     vaheline     kehand     arhitektuur loogiline     selgitatakse     funktsionaalsed     dünaamiline     tõlkereeglistik     tehtud     a pattern     lause alampäring     kogum     kirje     jaoks     kirjeldusest     ühislukk     disainimuster analüüs     lugemisoperaator kitsendus     kirjaliku     võtta     teoreem     vajab     varukoopia     andmemudel plokid     vahendid siin     probleem üleminek     programmi     operatsioon vaade     kaardid     saamiseks     salvestusviisi     deklareeritud     disain füüsilise     mudelite     selle     operaator relatsiooniline     visual     funktsionaalse     operatsioon)     predikaat     andmebaas     struktuuriga     kontseptuaalsest     muutuja     plagiaat     juhuslik     täielik     täielik kuues     diagramm     lause transaktsioon     mudel sql-andmebaasi     andmesaatkond     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     disainimuster uml     võrdsuse     strateegiline-     (üks     genereeritav     tagamine     tüüp kitsendus     formaalne     teemal     standard     kinnissõna     kitsendused rakenduse     süsteemikataloog täitmisplaan     ühend     funktsioonid     funktsioon plokid     analüüs     realisatsioon     lisaülesanne     kuigi     omaduste     tagasi     näiteülesannete     kogutud     alternatiivvõti     loomine     teise     diagram     literaal     välistav     subquery     liiasus relatsioonilise/sql     files     mudel uml     võivad     laiendamine     surrogaatvõti deklaratiivne     protsessivaade     elementaarne     põhineda     võtmesõna     avaandmed andmebaasi     õigus kaitse     minimaalõiguste     aeglustab     sidusus metoodika     entity     andmemudel rakenduse     kokkuvõttefunktsioon konstant     otstarbe     ortogonaalsus     praktikumid     objekti-rolli     nimeta     kitsendus lausetaseme     kajastu     vastavuse     applications     mustrid põhiolemite     motivatsiooni     powerpoint     kahte     alampäring avg     mõistekaart     restrict     normaliseeritud     kasutamine     printsiip multiväärtuslik     andmebaas sql     eraldatud     nimeruum     tabelis     tüüp avaldis     tegeleb     mittekohustuslik     näete     dokumenti     equijoin relatsioonialgebra     disainile     süsteemitöö     päis relatsioonitüüp     duplikaatne     laused nimetu     kõiges     uuritakse     andmebaase     tulemustele kõigepealt     koostab     loenguvideod     terviklikkus     lähtuvalt     otsustada     ärimudeli     parandada     sql-andmebaasis kaup kaupade     kontrollkitsendus     ansi-sparc information_schema     ärireegel     keel kasutaja     indeksite     loengu     eeltingimus     postgresql     sündmuste     näiteks     kokkuvõttefunktsioon avaldis     väärtus sql-andmebaasisüsteem     klassidiagramm metoodika     jagamine     täiesti     kaasav     hetkel     l-väärtus     hooldamine     häälestamine     logi hulgateooria     põhimõte     relvar andmebaasi     kirjutada     assertion viga     manifest     viitele     kasutusmallimudel     ühendi     andmemudel d     lindistused otseviide failis     kontrollimise     naturaalvõti     relatisooniline     heati     project     lähtekood halvad     soovitusi     äriarhitektuur infosüsteem     tegevused     pääsupoliitika grant     mudel kontseptuaalne     plekk     pädevusala     kontrollimatult     tagab     slaidikomplekti     muidugi     seisunditest     tüüp funktsioon     korteežitüüp relatsiooniline     käivitab     tükeldamine     skeemitu     tehingute     information_schema kolmekihiline     metoodika hooldamine     andmebaas hübriidpilv     organiseeritud     diagramm projekt     kataloogi     jätta     programmeerimine     lõhn     elephant     klassidiagramm     sql-andmebaaside     hotell     päri-     näited     rida baastabel     pääsu     'user'     tabelile     skript     andmestruktuuride     elujõulise     pöördprotsess     informatsiooni     süsteemide     baasrelvar     grant     materialiseeritud     evolutsioon     strateegiline     põhiolemitüüp     kinnitamine kasutaja-     kohe! kõik     mudeliteisenduse     kiirendab     protsendiarvutus     põhjal select     tingib     väärtus muutuja     dokument     prototüübi     data ja     määratud     päringukeel     laused andmekäitluskeel     suhe     kontrollitud     reguleerida     normaalsus     inimkasutaja     kevadel     kokkuvõttefunktsioon equijoin     nimi rida     operatsioon funktsionaalne     dekomponeerimine     tabel select     liitvõti     täitmise     operaator tutorial     eesti     suhtetüüp     liitindeks     andmetüübid     lauseid     ärireegel triger     andmebaasioperatsioonid     pealkirjad     äriline     normaliseeritavate     seisundidiagramm     apexttuee     naturaalühendamine tabelite     klausel ühendi     valemi     assotsiatiivne relatsiooniliselt     erinevates     mudelipõhine     paikneb     arhitektuur andmebaasikeel     modelleerimise     ettevalmistus     vahendi     tingimus     generatsiooni     tulemustest     seosetüüp     seisundidiagramm crud     laused grant     andmebaas ajutine     järgida     põhiolemitüüpide     skriptifail     andmekaitse     spetsifikatsioon     mittetäielik funktsionaalne     tüüp grant     eelistatult     kihid     kolmevalentne     argument     seosetüübid     tarkvarasüsteem kuldandmed     süsteem multiväärtuslik     tingivad     piiritletud     float     infovajadus andmekäitluskeel     klassidiagramm rakenduse     otsuste     projektsioon ümbernimetamine     tabelid     transaktsioon     indeks füüsilise     operatsioon sql     pädevusalad     hankida     iteratsioon infosüsteem     allikas     table     kaasamise     märkate     andmemudeli     ettenäitamisele     mudel loogilise     laiendatud     3nk     andmebaaside     lahendada     loeng     lahendused     raamatuid     olekutest     vaated kolmekihiline     võti     kuulub     küsib     lahti vaikimisi     jagatud     otsingutingimus andmekirjelduskeel     hindamislehtede     võimalus     operaator muutujale     based     registreerimine     arvude     leidmine     analüüsimuster     andmefail     process     seadus andmebaasisüsteem     merge     positiivse     kindla     revoke     koondhinne     raskused     parandamise     klausel liittingimus     relatsioonitüüp operaator     keel sql     süsteem deklaratiivne     tehing     väärtuse     salvestatakse     lahendus     operatsioon lugemisoperaator     tabelid disain     generic     andmemudel     slaidid     where     pilv andmebaas     lahusus relatsioonilise/sql     disain transaktsioonanalüüs     ärimudel     sõltuvad     töölaud     alampäring select     üldine     välja     andmeaidad/andmevakad füüsiline     d tüüp     tegevusena     primaarvõti     klausel tabeli     näiteülesande     töökoha     järgima     andmebaas reataseme     andmetele     hõre     domeenimudel     räpane     projektsioon     kvaliteet objektorienteeritud     mudel graafipõhine     eraldi     puu     andmekäitluskeele     kohtumise     reference     lõpphinde     andmebaas kasutusjuhtude     sõltuvus sql/relatsioonilise     võimsus     vaade     sisseloginud     alampäring     pilvetöötlus     põhiolemite     ebaotstarbekatest     kasutajaliideses põhiolemite     tüüp transaktsioon     faili     räägitud     märtsist     vältida     allsüsteemid register registrid andmebaasi     ühildamatus     erinevaid     tagastab     tehtava     rutiini     lahususe     vajavad     vähenda     klassidiagramm tehniline     andmine     sisemine     register oracle*case     on     installeerimiseks     kommutatiivne tuletatud     mittekorreleeruv     kirjas     pakkus     ülesanded     omasid     deklaratiivselt analüüs     enterprise     salvestamise     väljakutse     nimega     roll andmebaasisüsteem     täitmisplaan andmebaasisüsteem     lihtvõti     graaf     arvutiklassi     kuhja     sulgege;     programmeerida     palju     relvar relatsioon     atomaarne     andmemuudatused     näiteprojekt     võetav     sisend     projekteerimine kitsendused     kolmas     paketi     taotlemine     operaatori     alternatiivvõti     baastabel vaate     skeemide     failis     keele     korreleeruv     andmemudel andmebaasikeel     saate     grupeerimine     täpselt     andmemudel hierarhiline     arvujadad     kitsendus tabeli     hetktõmmis andmebaasisüsteem     kirjeldab     andmebaasi     lõhn räpane     andmeladu     tükeldamise     normaliseerimise     alampäring     kirjutab     andmebaasioperatsiooni     muuhulgas     skeem vaade     põhjusab     allsüsteem funktsionaalne     aste relatsioonilise/sql     töötava     arhitektuur sisemine     seisundimuudatuste     klassifitseerimine     detailanalüüsi     sotsiotehniline     testid     vs.     eksklusiivne     täielikult     mittefunktsionaalsed     kinnitamine     tüübi     korteež     testide     lihtindeks     otsimine füüsilise     tüüpprobleem     kaudu select     läbi     lukustamine     eksam     tööks     ülejäänud     hajus     activity     avaandmed     ebaõnnestumised     rida     hulgateoreetiline     sql-andmebaasis põhiolemite     infosüsteem pilv     operatsioon naturaalühendamine     kohas     päringud seadus     lihtsustatud     rakendus siin     andmebaasikeel andmed     baastabelite     diagramm scrum     kasutajaliideses     hierarhilise-     kontrollide     dialekt     ülesande     muudab     lahusus veergude     teatavate     saamise     tüüp päis     vahend     andmebaasisüsteemi     domeen     kasutusmallmudel     abitabel triger     olem-atribuut-väärtus     keelte     baastabel andmete     lugeda     kohalik-eelkõige     süsteemi     toode     kirjeldust     funktsioonil     teooria     regulaaravaldis     arvutit     naturaalne     väärtusel     andmevaramu     läbiskaneerimine     osapool     evitustoru     mudel artefakt     andmebaas töökorraldus     in     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     architecti     technics     süsteemi-defineeritud     olevaid     alampäring where     klassifikaatorite     tööjuhend     arvestab     office     palun     dialekt tuletatud     olemi-     monopollukk     operatsioonide     sisaldada     probleem disain     kasustusjuht     andmebaasioperatsioonide     võite     modelleerimiskeel füüsiline     kitsendus normaliseerimine     sellest     admin     tegemata     tööle     klausel lõike     parima     kutsuda     olekumasin     globaalne     ekraanivormilt     mudel allsüsteem     andmebaasiobjekt minimaalse     kontekstis     sünonüüm     vaade normaliseerimine     tüüpi     muutmise     serveri     rakendab     teostada     denormaliseerimine sql     atribuut relatsiooniline     kordamine     töötleb     halvendada     kirjeldused     näite     töökiirus relatsioonilise/sql     modelleerimiskeel sql     autoincrement     keel rutiin     pärisalamhulk     märkmeleht     failina     regreg     täitmisplaan sisemine     attribute     valideerimisreeglid     skeemid     andmemudel deklaratiivsus     normaalkuju     pöörd-     kapseldamine     tagastav     aidata     põhiandmed     sõltuvustest     sõltuvus nk     kavandamine kogukonnapilv     jõustada     andmemudel andmebaasisüsteem     operatsioon microsoft     kuuendaks     andmed minimaalne     keerukas     moodul süsteemi-defineeritud     hooldamine lähtekood     pöördumise     teemade     taaskasutatav     installeerimine     toetab     mitut     värskendamine     sõltuvus tabelite/relvaride     sageli     lindistusele     viga arvujada     tagantjärgi     kaudu     tarkvarakeel protseduur     täitmine andmemuudatus     leidmise     validation     lause andmekirjelduskeel     isiku     sõltuvus kaasav     operaator sum     andmebaasiobjekt roll     keel tuletatud     definitsioonid     muddy     muuta     põhjus     kitsendus üldine     nõrgad     kombinatsioon     regreg;     relvar relatsiooniline     disainimuster füüsiline     hetkeseisundi     skeem veeru     model     baastabel unique     lugemist     indeks valikuline     disainist     fail     optimeerimine     käsitles loenguid     saritoode     osaks     boyce/coddi     algväärtustamine triger     relatsioonitüüp korteež     praktikumi     sorteeritud     tulemused     katsetamiseks     väljade     korrastatud     tingimus select     ajaloo     tähendab     abitabel     pilv     tihe     saajad     huvitav     andmemudel kitsendused     ekstreemandmed     osaliselt     lisada     keel transact-sql     sql sql     mudel register     vahetestideks     lahti     õigus sql     vara     andmebaasikeel     1nk     avaldis     koskstiil     mini-andmevaramu     tasakaalustatud     vaate     laiaveeruline     skeem     muudatus     ucase     terviksüsteemi     muteeruva     kord     normaalkuju esimene     b-puu     muutmisoperaator     leping     väliste     disain detailanalüüs     leidmiseks     typedb     poole     rutiin moodul     agregatsioon     primaarvõtmest)     sql relatsioon     tekst     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     kataloogis     põhjuseid     detailanalüüs     indeks indeks     ettevõtte         päringutulemuste     kasutaja     ridade     projekteerimisel     kasutatav     tõene     võrrelda     päriprojekteerimine     tüüp võrkmudel     matematiliseks     triviaalne     artefaktid     paraku     koostamine     protseduur füüsilise     leping funktsioon     arendamiseks     küsitluse     artefakt     lõpptestiks     paaridel     salvestusruum sisemise     otsingutingimus liittingimus     üheteistkümnendaks     intersect     importige     ristkorrutis     projekteerimiseks     iseseisev     sõne     rollback     terabait     rutiin imperatiivne     normaliseerimine relatsioonilise/sql     esitamiseks     sisaldub     andmed     muutumisele     lausete     loomist     kuupäevad     domeen andmebaasi     jooksul     klassifikaator     loobumise     põhineva     onlain-analüüs     kitsendustega     mikroteenus     isikuandmete     probleem probleem     andmemakro     arvujada     sql-andmebaasisüsteem     täidab     teisene     vaikimisi     veerg     õppeaines     muutmine     operatsioon vahe     constraint     piirang sql-andmebaasisüsteem     teadmiste     ülelaadimine     tehingud     sidusus     tööjaama     nõuded     registreerimise     programmeerimiskeel pakett     kasutaja-defineeritud operaator     alamkeel     manusandmebaasisüsteem     andmebaasihaldur nosql     pilvraalindus     käivitusplaan     loenguks     tüüpvead     näiteid     vasakpoolne     määrata     objekt-relatsiooniline     antimuster probleem     tabeleid     koosneb     klausel avaldis     tegemist     õigus andmekontrolli     põhjal vaade     projektsiooni     kontrolli     esimesel     ainult     singli     number     üks     tulemuste     funktsionaalne     viidatud     videoloengud     praktika     loengud     eristamatuse     allsüsteem andmebaas     väärtus     roll administraator     tüüp pääsupoliitika     teisendusele     rules     lukk     rakenduste     mittedeterministlik     terviklikkus andmekirjelduskeel     toetama     kasutada     pakub     atribuudid     method     andmemudelit     lausetaseme     counter     tingimuses     kehand operaator     analüüsitavaid     etapp     strateegia execute     leping oracle*case     moodul pakett     relatsioonilise     pakettide     diagrammis     punkt     vaade tabelite     (rutiin)     andmebaasisüsteem sql     veerud     järjekord     migreerumine     poolvahe     headuse     sõltuvus     tabelid/relvarid     esitatud     keel kasutaja-defineeritud     crud     attachment     arendamise     omada     bitmap-ühendamise     commit     ajatüüp     ühine     rakenduses     failid     objektsüsteem     täitmine     perekond sql     lõpeb     mustripõhises     genereerimiseks lauseid     julgustan     ülemineku     loevad/     tagasipööramine     valideerimiskitsendus     sorteerimise     semestri     kosk-mudel     klastri     ressursside     tabel     unifitseeritud     javascripti     olla     tähendus     peatükis     domeen ajutine     kiht     rakenduspakett infosüsteem     hinne     excel     hajuv     zettabait     neljas     relvarid     järgneb     infosüsteem strateegiline     alusel     atribuudina     kordamisküsimused     valideerimisereeglid     põhiliselt     normaliseerimine neljas     muutujad     libreoffice     kasutusjuhtude     peidetud     evitustoru detailanalüüs     tüüp jälgi     läheb     suurendab     etapp andmebaasi     vaatamiseks     proovimiseks     olemitüübina     probleeme     tagasirullimine     seos     clean     tulemid     sisaldav     andmebaas virtuaalne     lisamaterjalid     töötleja     ajast     füüsiline     vabadus     atribuudiga     kadudeta     surnud     lepinguid     objektiõigus     vabaneda     niisama     sügavuti     numbrimärk     analüüs sql-andmebaasi     alampäring count     baastabel     kriis     kogumist     tüüp tüüp     andmekvaliteet     perioodil     failipõhine     vaadete     mõnikord     salvestage     täpsustamine     lause tabeli     lausega     bitmap     andmesaatkond andmebaas     väline     süsteem tabelite/relvaride     väärtustada     strateegia update     disain turvameetmete     päring     alampäringute     mõistekaartidena     protseduur     raaltehnoloogia     metafoor     määrang not     eest     ülekanduv sql/relatsioonilise     hilinemine     kose     võtmekandidaat     vajaduse     ainult     üldotstarbeline     sõltuvus funktsionaalne     tähenduseta     raamatupidamise     generaator primary     mysql     tabel andmekäitluskeel     standardile     kandidaatvõti baastabel     lahendamiste     deklareerimisel     turvalisuse     keel transaktsioon     andmebaas andmebaas     andmebaasisüsteem     metaandmed privaatpilv     rahuldada     muutmisoperaator relatsioon     võrreldes     taakvara     lahendusvariante     allsüsteem rakendamine     refaktoreerimine bcnk     omanikuks     realiseerimine     protsent     andmebaasikeel dokumendipõhine     objektide     eksistentsi     protseduurid     süsteem     kohta     agile     maailma     virtuaalsel     seisundimuudatuste võimaldamine     printsiip     regulaarne     saab     kõiki     tekstiliste     pakendaja     strateegia andmebaasi     tähtajad     olemitüüpide     kirjeldus     pilvandmetöötlus     nendest     andmebaasikeel objektsüsteem     skriptisüst     nädala     architectskeem     esitab     jaoks siin     ja     lugemisoperaator korteežitüübi     tabelit     keelamine     plokid füüsilise     väljatöötaja     põhiolemitüüp pidevvalmidus     read tuletatud     teises     gigabait     sql     lõhn halb     kasutusjuhud case     lisamaterjalide     lause õigus     denormaliseerimine     videod     refaktoreerimine järjekindlusetus     harjutus     diagramm olemi-suhte     mitmevaateline     päis b-puu     kompilaator     konstrueeritud     nimble     korduvad     anomaaliad denormaliseeritud     lisapunktide     andmebaasiserveris     täpsustatud     operatsioon identiteedi     ametlik     rr_mall     realiseerimiseks     rutiin rutiin     tekkimiseni     teisendada     pealkirjade     esitusviis tüüp     moodul rutiin     vabatekst     privileeg     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     identiteedi     olemitüübid     valideerimine     eraldiseisvad     dubleerimine     diagrammid     süntaks     ennik     laused siin     graafi     sis algus     vargus     tulemuses     tavaühendamine     lõige     skeemi     nõudmised     õppeaine     osterwalderi     konkreetse     arendusmetoodika loogiline     mitmest     alias     index     raamatud     andmebaasiobjekt õiguse     rakendus     sõltub     sql relatisooniline     projektsiooni-ühendamise     juhtuda     sql-andmebaas     kahes     arvuti     vara andmed     tüüp     atribuutide     põhjal ea     antipatterns     versiooni     sümptom mudel     klient-server     valdkonnamudel     generaator drop     mitteskalaarne     formaati     lindistuste     seadus virtuaalne     example     seisundidiagramm strateegiline     eksamiajad     andmebaasisüsteemid siin     projektijuhend     lause andmebaasisüsteem     toimub     võlg     lisada teil     võlg infosüsteem     klausel self-join     petabait     olemi     andmebaasiserveris     sqlis     funktsioon     täiendavad