Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  alter     kogumine     tundlikud     andmebaas parool     süsteem väärtus     source     tõrke     alternatiivi     lause füüsiline     hetktõmmised jõudlus     süsteem nosql     tähtskeem     sektsioon     ketastel     andmebaasikeel subjekt     hajus     isolatsioonitase isoleeritus     soe     bloob     atribuudi     tüüp süsteemi-defineeritud     väärtus sql     hindamismudel     võti     nimi deterministlik     katkematu     andmebaas hajus     vahendaja postgres_fdw     tegemist     soovitud     tehnoloogiatega     genereeritav     kaar     pakendaja     hindamine     6nk     kooskõlalisus     tabel rikke-eelse     tootmise     lause     puhvrist     hoitakse     kiirendab     järk iteratsioon     täitmisplaanid     võrdõiguslikkuse     eeldada     materialized     baastüüp     täiesti     tarkvara privaatpilv     otstarbe     strateegia rakendus     seadus rollback/     paikneb     paistma     reserveeritava     kvaliteet andmete     iteratiivne     võretöötlus     ummik     lekseem     ettevalmistamine masinõpe     openssh     veerg graafidel     dokumentidel     mudel skaleeritav     eventual     vähene     hõbekuul     seosetüüpide     mitmemõõtmeline     mestimine     andmebaas cap     arendusmetoodika situatsiooniline     skoopi     täisarvutüüp     pöördumise     partnerluses     protokoll     välisvõtmed     edasiarendus     tüüp sql-domeen     kahe     mitme     liides meetod     vahetestid     segastrateegia     tarkvara puhverdatud     teenustepõhine     toime     räsiväärtus     invoker kasutajad     transaktsioon kuum     analüüs kitsendused     regulaarse     anomaalia replikeerimine     andmetüüp sql     server plokiahela     eeskuju testimine     suunab     petabait     sidumine     andmine     failide     mudel situatsiooniline     shared     sobramine     plokkides/failides indeksid     sõlltub     arhitektuur     harjutamine andmete     viitetüübi     näiteid     andmebaasisüsteem orm     isoleeritus sql-andmebaasi     keel     räägita     taastamine euroopa     tabel tehniline     salvestatud     ehitamine     punasega     ümberkirjutamine     lukustamine isolatsioonitase     programmiliides     isikuanded     faili     tähtpäring     milles     töövihik     topoloogia replikeerimine     haava-oota     nothing     isolatsioonitase anomaalia     piiritletud     faas hajus     asendatavuse     infoturbestandard     hulka     saavutamine     andmekvaliteedi     põhiline     rollid isikuandmete     etappide     varchar     käivitusparameetrite     veerg xml-andmebaasisüsteem     oracle objekt-relatsiooniline     meenutab     äriteave     konfidentsiaalsus     andmebaasiga     kirjutatakse     tulemusel     pääsupiirangud kaksikautentimine     tähtskeem andmeait     operaatorid/funktsioonid polyglot     minevikupildi     client     arvesse     iteratsioon liidetav     juurkataloog puhverdatud     avalik     erandite     tüüpimine     pärib     andmeait     koondandmete     serveerida     andmebaas sündmuste     lisamise     rutiine operatsioon     päringukeel     indeksid faktitabel     turvalisus loogiline     meiliaadressi     smart     server oracle     tasakaalustatud maksumuspõhine     baastabelid klass=tabel     sõnumivahetus täielik     isehäälestuvus     andmed kuum     lumehelbeskeem     defragmenteerimine     tüüp row     määrab     kaksikautentimine sql     paindmetoodika puhas     osa arendusmetoodika     eksemplarile     juhib     standard nosql     lõpus     protseduur nosql     tuleks     palju     puutub     sqlcl     toetab     liides andmekandja     homogeenne     kulud     rööptöötluse     tööplaan lukustamine     väljakutse veerupõhine     distsipliin andmebaasi     ühislukk     tööplaan andmebaasisüsteem     kursuse     uue     võimalik     loogiline     sql-andmebaasisüsteem objekt     versiooni     stiil iteratiivne     mõistekaart     operatsioon loogilise     arvuti rdf     vältimiseks     atribuudid tüüp     baastabel     dokument agregaat     teisendus andmevakk     vesiagiilsus     koopia hajus     varukoopia konverteerimis-     analoogiaks     protsess serveri     imperatiivne tulpdiagramm     teenusetõkestus     trigerid     triptühhoonia     infovara konfidentsiaalsus     registreerimine õnnestumine     kolmik tippude     käigus     tegelema     lausetaseme     teams     edasiarendamist     paindmetoodika andmebaasisüsteem     tulemuseks     mõõt     leiate     pakkimine     tüüp massiivipõhine     andmebaas dimensioonide     täidetakse     serv     algatus     haldur     protseduur sql     ajatempel     turvalisus     projektsioon     tüübikonstruktor traditsiooniline     gigabait     sharepoint     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     mitmeprotsessori     upper     andmeaidad     andmebaasisüsteemid siin     arhitektuuri     laadida     väljapool     lõpphindele     klasterdamine     üldotstarbeline     tulemuse     režiim lukustamine     viitade     volitustõend     autonoomsed     kinnitamata     tõestatud     varuandmebaas andmete     dimensioon     manifest     teisendamine andmebaasisüsteem     sobivaks     ressurss     anomaalia klient     taaskasutatav     lähenemiste     sisemine     where     arvujada     vaade histogramm     sql/pgq graaf     aktiivne     klikivoog suurandmed     skaleerimine skaleerimine     arvutivõrk plokiahela     variatsioon     salvestusmudel avalik     salvestatakse     konstruktor struktureeritud     andmesaared     stereotüüp     võlg     minimaalõiguste     veebisaidis     märk     generaator     andmevakk veerupõhine     rünne id     pöördub     andmekogu võti-väärtus     eesmärk     logifail optimistlik     andmeelement andmebaasisüsteem     security     paralleeltöö andmekäitluskeele     õhtul     genereerimine     pakett avalik     kontrollkitsendus     illegaalsed     rutiin     sisaldub     register parameeter     tüüp ref     klaster omaduste     apache     seadusandlus     laused     primaarne     püsikomatüüp     plokiaheldus andmebaasisüsteem     värskendab     projekti     sageli     sihiks     andmebaas operatiivandmete     esineb     hulgast     lahenduste     koopia conway     kahefaasilise     kõiki     funktsioonid     andmebaasioperatsioon äriprotsess     parool     andmebaasisüsteemid     hakkate     staatilisemad     arhitektuuridest         süsteemikataloog arendaja     kasutajad reapõhised     pattern     accessis     teooria     skeem andmeait     individuaalset     taaskasutamiseks     miinuspunktid     sql-andmebaasisüsteem sql     kasutuslugu     taaskasutatavad     käideldavus lähteandmebaas     magnetlint käideldavus     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     esimese     hõlmatud     isolatsioonitase ebaõnnestumine     ettevõtte     objektidele     paxose     dokumendis     inimkasutajale     kahendotsing     läbiv     alusel     andmete     skeem sparql     utf- unicode     killustuse     testideks     auditoorse     keskkond     kutsudes     laused objekt     tekkimine     jõudlus serverarvuti     tootejuht     hindamisel     lsm-puu     pärast     programmeerimiskeel     litsents kõik-ühes     tõeline     andmetüüp postgresql     tulpdiagramm     ligipääsetavuse     juurkasutaja     sarnane     teel sql     indeks vaade     arendusprotsess     eraelu     ressurss shared     täielikult     juurdepääsupoliitika     statistika     faas lokaalne     mudelid     tähestik funktsioon     infoturve     koguse     tööplaan sql-andmebaasi     logging     elimineerimine     kuus     tüüp konstrueeritud     skaleerimine case     toimida     esmane     varundamine/     mapreduce andmeait     andmebaasirakenduste     endast     ebaühtlane     graaf cassandra     hübriid     rünne krüptograafiline     töötajate     ainekava     arvutab     ärimudel     vaikeparool     fsync     üldise     dokument rdf     arendus     töökoha     vähendamine     standardid tehing     server replikeerimine     paralleelsed     olekudiagramm     mõeldud     lahendab     märgistik iso     volitustõend peletus     statistika andmebaasi     struktuuri     autonoomne välisest     kasuta     üldiselt     triger     tippude     realiseerimine     andmekogu neoj     punkt     exclude     kaksikautentimine     parameeter parameeter     hulgas     logifail rakendus     ülemkasutaja     muudatust     vähenedes     muidugi     agregaat dokumendi     tulemused     pakktöötlus     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     tehakse     baastabel koopia     jaotust     logi apache     paaridel     põhiobjekti     järjekorda     selgitus     kiirus     andmebaas konsensuse     hilisemaks     refactoring     arvutüüp     "lahtilõhkumise"     tüüpilised     operatsioonid     isehallatavus     üritada     varuandmebaas     toetama     veerg rutiinid     mitteavalik     vaated objekt-relatsiooniline     prioriteet acidrain     nukuteater oracle     offlain     replikeerimine kontseptuaalne     jõustada     muutmälus     funktsioon märk     vaadete     funktsioon andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem kolmas     litsents commons     ekstent otsene     logi andmemuudatuste     saavad     publikatsioon tellimus     tagantjärgi     regulaarset     kuuluvad     ruum indeks     riistvaraline andmebaasisüsteem     litsents     kasutusvaldkond graafidel     operaator postgresql     domain     lainedus postgresql     tüüp rutiin     andmebaas oo     andmebaas siin     lukk sql-andmebaasi     õppeaasta     süsteem rida     koosneda     pakett oracle     parameeter     integreeritud     mudeli     kirjutama     tehinguhaldus     kasutajanimed/paroolid     arendajad     akende     arenduskeskkond     loendtüüp     tehis     samaaegse     salvestamist     siin-arhitektuur andmevakk     logimine normaliseeritud     vajadusega     rakendus andmebaasisüsteem     eneseanalüüsi     ühest     mitmest     operatsioonisüsteem     lause liitindeks     objektipöördusprotokoll     turvalisus andmete     täiendan     lause vaadete     järjekorras partnerreplikeerimine     sõltumatus cassandra     kitsenduse     isolatsioonitase multiversioon-     array     segama     tilkumine kaugsäilitus     põhjus     bott     lause andmekaitse     tabeliplokis     eksemplar segment     rollid andmetega     kõvaketas     kiire     trigerite     virtuaalne     defineerimisel     resource     replikeerimine primaarserveri     regressioontestimine     disaini     teises     väikese     asjade     sisend-väljund oracle     vaatamiseks     võrdlus siin     taotlemine     tegelikult     hindamise     versioon andmebaasi     piiravaimad     vastab     tehis tehniline     fragment semantiline     andmevakk vertica     sool rünne     tüüp baastabel     sõltumatus     hästi     töötlemine     kolmefaasilise     saavutamise     agregaat     piirang päringus     jõurünne     kontrollimatu     rakendustarkvara     lukustamine write     tehingutöötluse     väljaanne     lauseid     vaatamiseks!     kuupäevad     fragment cap     tehnika     asukoht     hindamispõhimõtted     efekt     saavutada     tabeliruum logifail     pilvandmetöötluse     riha     korral     kontekstkommutatsioon read     osaliselt     andmetüüp     andmebaasikeel graph     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     paljastada     roll     redigeerimine     käsitles loenguid     esialgse     iseloomustab     andmebaas horisontaalne     kasutajanimi     varukoopia lähteandmebaas     realiseerimiseks     nädala     ülejäänud     lower     serverid     otsustuste     dünaamiline füüsilise     unifitseeritud     jagamine shared     ajalugu     andmemudeli     ajarännak tabeliruum     olemitüüpide     puul     funktsioon väljundparameeter     kitsendus andmebaas     ajahetke     plokiahel     segregatsiooni     tutvustus     rahulolu tugevdus     asukohapõhised     raamatuid     nutistu     check     põhjaliku     lindistuste     kolmik agregaatidel     planeerija     ärireeglite     kirjeldamine     süsteemid     vihje maksumuspõhine     metaandmed     strateegia rida     pesastatud     funktsionaalne     graafidel     erinevaid     kaua     optimeeritud     ülesanne     transportida     suund võimalik     kandja     keel sql     seotud     sektsioonide     abiks     välistamise     pgapex     identifitseerimine     tingimuste     galli     praktikad monumentaalne     kaotsiläinud     ajamasin oracle     konteinerandmebaas     interface     vahendid     käivitusmaksumus     andmebaasisüsteemide     saadi     sisseehitatud     järjestus andmebaasiserveris     väärtused alamtüüp     serv predikaat     isikusamasuse     kestvus     katkiste     tervenisti     paariviisiline     võimalusi     (olemi-suhte     arendus semantiline     globally     kordamisküsimused     parooliga     veerg veerg     kujutab     sellise     relatsiooniline     leping     rullida     rünnak     terviksüsteem paindmetoodika     kapseldamine     taotlemise     siirde     tähenduseta     varusüsteem lintmäluseade     spetsiifiliselt     timmitud     merge     kvaliteet täielikkus     lõhn mudel     sagedusel     praktikumidesse     võimalused     serialiseerimine     eelised     üleminek     sündmuste     haldussüsteem     mitmekesisus     koodi     koostada     silumine     mastaapimine     dokumentatsioon     logi valikuline     oleks     tipp nosql     piirang     koordineerimine mikroteenuse     primaarserver muutmisoperatsioon     erisus konstrueeritud     otsustussüsteem     (postgresql)     loogikavaldis     definitsioon     riistvara normaliseerituse     objektivaade objekt-relatsiooniline     kõrguse     viidata     koos     imperatiivne     mitmene     lõpptest     leheküljed     transpiler ketas     muutujad     sisetüüp     sõnumivahetus     täitmisplaan andmebaasisüsteem     kaalutlused muster     open-closed     silotorn     koopia viiteajaga     ketastel/serveritel sql     odavate     localtimestamp     mägimurrak     lihtsustamine     massiivitüübi     sisendiks     mudelid suur     sql-andmebaasisüsteem suurandmed     apexi     keel märk     juurde     andmevaramu     eelne     versioon objekt-relatsioonvastendus     realukustus     through     optimeerimine     normaliseerimine     otsustussüsteemid     perioodil     cypher serv     sql servade     mitteterviklik andmesiire     jõudlus plokk     pakett baastabel     tingib     andmeleke     sool     andmeelement lukuvaba     salvestusruum     esitada     hetke     plans     rutiin tabelifunktsioon     koreograafia killustatud     operatsioon lause     kompenseeriv     liidriga     rakenduse/trigerite     andmebaasisüsteem nql     räsiväärtused andmed     partitioning postgres_fdw     varju     terviklus     tehis arhitektuuri     lause maksumuspõhine     sul     turvapoliitika süsteemi-defineeritud     acidrain     tehnoloogia vaba     operatsioon optimeerimismoodul     viitamine     akna     polümorfism     probleem oracle     hajus heterogeenne     kuumvarusüsteem üheetapiline     kogumaksumus     sql-domeen     meenutada     algab     operatsioon andmekäitluskeele     valdavalt     nähtavate     indeksid operatiivandmete     loendustüüp objekt-relatsiooniline     kasutav     seadusandlus füüsiline     autonoomne föderatiivne     avaldub     piirang sql     domeenimudel     katta     elutsükkel operatsiooni     kokkuvõttefunktsioon     mäluruum     kaksikute     partitioning     teenuste     terviklik     hooletus andmete     tabelifunktsioon     aspekt     universaalne     normaalkujul     kodeeritud     faktitabel     evolutsiooniline     lukkude     logimine sool     oht andmete     tõmmistamine     explain     prototüüpimine     andmevoodiagramm     kitsendus objekt-relatsiooniline     püsivus     telemeetria postgresql     volitustõend sõlmede     tõlgib     räsisõnastik     integer     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     tehniliste     objekt-relatsioonvastendus meetod     praktikad infosüsteem     päringutöötlus     konveiertöö relatsioon     omadus neoj     visuaalse     gql tippude     paljusid     tüüp tüübitud     pidevintegratsioon     mälu oo     dependency     suund parameeter     kahendfail     süsteem arvutite     plokiahela     lähtekoodiga     arvutis     sql-andmebaasi     pannakse     insert postgresql     kontseptuaalsel     väärtused     räsi     kasutamiseks     alternatiivne     struktuur operatsioon     päring ketas     andmekaevandamine andmete     rakendamisest     segmendid open     testandmete     otsimine     failis     nõrkus     ahead     dimensioonitabel     deklaratiivne     andmebaasis     gql omaduste     pääsupiirangud     ehitusplokk     faas case     koodipunkt     rakendatakse     tühistamine     juhtimisotsused etl     vähemalt     skaleerimine     isolatsioonitase pl     intress tehniline     tasemel     küsimine postgresql     skeemitud     operatsioon arendaja     tarkvara oracle     hajussüsteem oracle     seade sihtandmebaas     ülikasutaja     vahel     lähteandmete     korraldus     kontseptuaalne     kasutamist     värskendada     soovi     arukas     järk infosüsteem     serialiseerimine andmebaasi     conway     väljakutse oracle     sql atribuut     kasutusmallmudel     võlg andmebaasi     komponent-     andmebaasikeel     abistav     samad     andmehoidla     eelduseks     suhtlevad     mahuga     tööplaan     avatud     terviklikkus mitme     väljalase     andmesõnastik     tagasi     räägin     protseduurid     session_user     sõnastikrünne     andmebaas logid     replikeerimise     transporditakse     hetktõmmis tagasivaate     kaudu     tagada     töökiiruse     sotsiaalne     persistence     versioonikontrolli     andmejärv andmebaasisüsteem     kettalt     kirjeldus iteratiivne     andmemudel massiivipõhine     rikke-eelse     replikeerimine     hõlmab     süsteemi-defineeritud rutiinide     diagramm     regulaaravaldisele     üleõlapiilumine     abstraktsioonide     graaf nosql     option omanduslik     vaba     deklaratiivne veerg     alusel vihje     tüübiks     lugege     detailimine     jõudlus rutiinid     süsteem integratsiooni     keskkonda     tarkvarakeel füüsiline     ebakorrektse     defineerimiseks     täitmisel     turvalisus eesti     sys_context     käitumises     andmebaas komponent     klastrisse     trilemma     elementaarteenusena     index-skip     turvaauk tõkestus     import     hoiupuul     meetmed sql     standardi     kinnitamine     aeglustab     realiseeriv     klient     sünonüümistamine     päring dokumentidel     juurdepääsutee oracle     lõhn rational     ärireeglitest     põhjustab     arendusmetoodikate     turvapoliitika     sisendeid     neljapäeval kui     language     skeem rdf     turvalisus parool     kontseptuaalmudel     päringu     hinnang     andmebaas konteinerandmebaas     mõjuga     indeks tasuta     omadused     faas loogiline     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     kontroll     kaitse     lisaeksam     range     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     tööplaan rakendus     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     teisendamine tabeli     kõrge     lahendustel     vastuvõtuaegade     kasutusel     salvestused     lokaalne     indeksi     jagamiseks     vertikaalne     standard objekt-relatsiooniline     tarkvara     taseme     turvaauk     printsiip andmetega     ria     autonoomne     suurendama     tahtlik tehniline     andmebaasiüsteem     paindmetoodika evolutsioneerumine     tuvastamine ülekoormamine     public     fillfactor     peaksid     värkvõrk     kodeerimise     vaikimisi     adaptiivne     tabelid     kontekstkommutatsioon     märk märgistik     lähtekood tehniline     kasutamise     liidu     ärivara     võrdlusreeglistik     muutmine andmebaasis     kasvades     arendajatel     põhiobjekt test     dokumentatsiooni     kirjelduskeel     süsteem     distsipliin disciplined     teisele     meetodid sql     konsultatsioon     programmeerimine     seoses     lõhn tehniline     lukk lukk     identiteet rakendus     parameetri     kontrollitud     sql võrkstruktuuriga     table     järjestikuline     hetktõmmis komponent     andmeühenduse     tehised arendusmetoodikate     sünkroonne     formaadis     kogub     operaator struktureeritud     andmeait reaalaja     tegevused struktureeritud     objekt     andmevakkades     panna     vahel kasutaja-defineeritud     taastamine kahefaasiline     andmebaasi     klassifikaatorid     veerg     järel andmeelemendi     välistüüp     testandmebaasis id     sprint     toimub     muudetamatus     logistruktuuriga     puhvertoiteallikas     noskul     elemendid oracle     pääsupoliitika     täitmist     olevad     kahte     säilitav     päringud faktitabel     optimeerimine ühendamine     kättesaamatus     bütsantslike     testimine     vajalikke     ennetavalt     nested     suurenemist     tabelid graph     arhitektuurilise     plokk andmebaas     navigeerimise     hübriidne uml     virk     laused andmete     kasutatavaid     andmepuhver     räsivõti     hoiab     onlain-analüüs     katkestamine     evolutsioneerimine rational     põhimõte     et     masinkood füüsiline     andmesubjekt     teksti     parameeter rutiin     pealetuleku     tüüp     värskendamine mikroteenuse     nendest     võimalikest     ehitamine andmete     api-liides     andmebaasisüsteem transaktsioon     serverile     andmebaasisüsteem sql     vajada     agregaat andmebaasisüsteem     võimalikult     interpreteerimine kompileerimine     oht andmebaasisüsteem     atomaarsus     evolutsioon     kogumitel     teenus iso     evolutsioneerimine infosüsteem     kordamine     välises     nädal     tüüp distinct     versioonid autonoomne     keerukam     volitustõend andmete     tabelifunktsioonid     eemaldamine     iseseisva     tähtaeg     minimeeri     taastamine     vahendaja postgresql     analyze     vahetavad     suletud     teisene     binaarfail     faktitabel andmeait     skeemitu     konflikti     sql sql-domeen     lihtsustab     ülekantavus terviklikkus     tekstimassiivi     vastutuse     peegeldab     viite-atribuut     juurdepääsumeetod     kild     koondandmed     thickdb     reapõhine     skeemimuudatuste     postgresql konstrueeritud     näited     faas andmebaasisüsteem     prügikastis     moodustavad     abil     strateegilise     järjestatud     kodeering koodipunkt     loenguvideod     kalastamine     andmevakk etl     nõuandelukk repeatable     mälus klass     andmetega     paketid     objekt-relatsiooniline     tulud ajakohasus     andmekäitluskeel     omadus andmete     agregaat sql     põhineb     täpsustamine/parandamine     töötleja     tabel objekt-relatsiooniline     täitmisplaan füüsiline     klassifikaator     alusel andmekäitluskeel     ebakorrektsed     plokk     indeks kasutaja-defineeritud     objektandmebaas     objektivaade     reserveeritav     versioonid andmebaasisüsteem     asünkroonne tarbija     lahendamine     lukustamine andmebaasisüsteem     tuvastamine     andmebaas multiandmebaasisüsteem     algpraool     alamandmebaas andmefail     selles     partnerluse     allikas     tasemel andmebaasisüsteem     valdkonnamudel     operaator objekt-relatsiooniline     replikeerimine halb     praktikumi     valmib     kehtib     julgustan     transaktsioon kolmefaasilise     hoole     mõjutatud     loengute     loomist     aadress     liitväärtused objekt-relatsiooniline     predikaadil     volitustõend rollid     hõiva     geograafiline     serverarvuti horisontaalne     lahendamiseks     kahjuks     sõnastikrünne hirmvara     taitmisplaan     draiver     gql imperatiivne     amet     indeksid disaini     terviklikkuse     otsused     kasutatav     pilv     võrdlemisel     ülekanne     upsert     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     multiversioon     undo/     tõstutundetu     eeldus     server postgresql     tipp võti-väärtus     korralduse     seisuga     meetod objekt-relatsiooniline     sätestatud     klaster deklaratiivne     abistab     spetsifikatsioon     produtseerib     ajarännak     cap     versioon     turvanõrkus     sündmusvoo     asukoht hajus     säilitada     tüübikonstruktor postgresql     loogiliste     salvestus     baastabel tellimus     asuda     protsess andmeait     e-its     andmevakk     litsentsi     muudab     muudatused     võtab     andmebaas homogeene     mõistekaartidena     koopia liigub     leping parameeter     taastamise     xml-põhine     mõista     kasutaja-defineeritud     pakkuma     kontroll andmekirjelduskeel     võivad     kasutamine     kahendobjekt     substitution     metoodika ekstreem-     suhtluse     töödeldud     komponent     rakendatav     täitmine     dokumendi     blokeerida     lühiajalise     terabait     ümber     indekseeritud     committed     nõutud     bitivektorite     ühisloome     kohe! kõik     query     saared informatsiooni     koskstiil     käikuandmine     tabeliruum     kvaliteedi     massiivselt     tuleneb     moodustamine     asukoha     rationali     lukk serialiseeritav     sõltuvuse     faas     alternatiiviks     sql-andmebaasisüsteem postgresql     määratud     mägimurrak andmeaitade     transaktsioonide     asünkroonne     andmebaasihalduse     näiteks     käikuandmine kontseptuaalne     küsimine     jagatud     vananenud     märgistik     alamkeel     protsess hadoop     heuristika     vastavate     kasutades     süsteem rakendus     pakett sql-andmebaasisüsteem     vaated sql-andmebaasisüsteem     tagasiulatuv     mis     üksikute     tehis tahtlik     põhiliselt     transaktsioon andmebaasisüsteem     järjestus     kasutatavat     väärtuste     asukoht mikroteenus     andmetest     viitavad     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     võimsus     täitmisplaan analüüsi     json graafi     võimalus     märk utf-     andmebaasisüsteem     massiiv xml     tekkimise     määrata     replikeerimine füüsiline     modelleerimiskeel     poolikute     serverarvuti     faas konsensuse     hargsalvestus     korduste     detailanalüüsi     transpordib     partitioning andmeaitade     kuhja     andmesiire     puhas     käitumise     tiražeerimine     kafka     kasutab     esimesed     elemendid rollback/     operatsioon operatsioon     optimeerimine optimeerimismoodul     andmekvaliteet andmeait     märgistik utf-     tekstitüüp     lause analüüsi     organisatsioon hajus     haldur graafidel     lihtsutamine index-skip     ülesehitus vertica     tükkide     statistika histogramm     näide     internet     harjutamisel     teostatakse     arvuti omaduste     salvestuspunkt     nõuandelukk andmemuudatuste     kirjas     varuandmebaas lukustamine     standard multiandmebaasisüsteem     föderatiivne     tagamise     püsisalvestatud     siseselt     kasutada     laiendus     indeks tabeli     võimaluste     haldus     arv     infopüük     ähvardab     suurenemisel     killustamine     tabelis     varuandmebaas pessimistlik     muutuja sql-andmebaasisüsteem     teisendus bitmap-join     eksperiment     eelkinnitamise     poliitika     tagamine     hetktõmmised     video     vastu     õnnestumine transaktsioon     inimkeel     isejuhtiv     mitteföderatiivses     andmed integratsiooni     portfelliteooria     graafikaprotsessor     agiilne     kaugsäilitus     puhverdatud     evolutsioneerumine algatamine     privaatne     mittevõimalikkuse     tüübikonstruktor     annab     pakett postgresql     taustprotsess     etapis     kitsendus     ülikooli     komplekt     vales     kooskõla     hajus komponent     isikuandmed     põhimõte mittehajus     operatsioon kogu     transaktsioon oracle     trimmis     täitmisplaan loogiline     oldsql hierarhiline     töötlejatelt     andmelett     testid     ligipääsu     reatüübi     vähendada     logide     kavandamisega     developer     kattuvate     lepingud andmete     viidatud     definer isikuandmed     andmebaasikeelt     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     arendaja     mitteterviklik     tüüp objektorienteeritud     turvaauk andmebaasisüsteem     eeldab     lukustamise     nähtamatu     samaaegset     automaatselt primaarserver     foreign     süsteem agregaatidel     andmebaas oracle     lähenemise     kobar elastsuse     proovi     võimaldada     hetktõmmis informatsiooni     töötlemise     arvutivõrk reapõhine     probleemiks     triger protseduur     juhtfail     kokkuvõte     tehnoloogia     jõudlus tabeliruum     kannaks     tabel sql-andmebaasisüsteem     korrapärane     seisundimuudatused     väljundiks     service     sisemise     klasterdatud     kirjeldada     teiste     mudel refaktoreerimine     enterprise     tekitada     pööratud     koondhinne     lõppkasutajate     hindamismudeli     server publikatsioon     demonstreerib     parendamine     muutmiseks     väljakutse     läbipaistev     lause merge     massiiv veerg     küsida     klastrite     lukustamisprotokoll     avameelselt     paindmetoodika kose     olemi-suhte     äriarhitektuur     ennustab     argument     kontekstkommutatsioon veerupõhine     lähtekoodiga nosql     postgresql_yhendus     saaga     konstrueerimise     salvestuspunkt lukustamine     lisatest     mudel scrum     kirjutamise     esinemine     juurdepääsutee     striimer     nimi mittevõimalik     varukoopia     dünaamilisemad     mikroteenus integratsiooni     versioonid eksklusiivne     oht andmebaas     räsipuu     nõuded     tasakaalustatud     fail     paarist     tehtud     hajutatult     rünne acidrain     selektiivsuse     kvaliteetsete     analüüs nested     loengu     läbi     execution     atribuudid     aktuaalsed     rollback/     trigger     otsustamise     algatamine     tüübi     isikuandmete     sealhulgas     tagab     järk arendusmetoodika     lukk lukuvaba     kasutajate     killustamine oracle     süsteem andmebaasisüsteem     plokivahemike     kirjutab     lukustamine arendaja     piiramine rutiinid     bukett hash     riimuv     ülesande     enne     identiteedi     õigused     analüüsimiseks     täitmine sisevaade     hindamissüsteemi     põhiosa integratsiooni     ajutine     revoke     muutmine jõudlus     mudel koodigeneraator     pöördusmeetod     paar dokumentidel     oracles     eksami     situatsiooniline     suund kohustuslik     pöördustee     väärtus     kontrollpunkt terviklikkus     jooksva     omandvara     eesmärk deterministlik     eksklusiivne     andmebaasiüsteem segment     multiandmebaasisüsteem     skeem graafi     deklaratiivsete     võlg definition     andmebaasisüsteem kõik-ühes     kommentaar     xml-andmebaasisüsteem     viimistlemine     ei     märkide     mahus relatsioonialgebra     muutuvad     mitmekesiste     skriptid skriptid     rutiinid sql-domeen     erinevatel     andmebaas etl     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     availability     järgib     thick     logimine andmebaaside     moonutamine     sorteeritud sql     testimine andmeait     tagasirulimine transaktsioon     veerud     muutus     deklareeritud     rutiin mittevõimalik     haldus siin     tehnoloogia gnu     skeem võti-väärtus     varchar_pattern_ops     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     puudub     võimaldab     veebiteenus     järjekorra     süsteem gql     makro     osaline     süsteem replikeerimine     metoodika iteratsioon     rollid andmete     skeem dokument     puhvrite     töötamise     väline     histogramm maksumuspõhine     kavandamine     hooldamise     jõustab     standard     haavatavus     suund põhiobjekt     arendusmetoodika     läbimise     kasutajad     halvang     raskemaks     arvutamine     räpane     kitsenduste     üldine     transaktsiooni     üldistusseos     tabelisse     osa migreerimine     samaaegseid     ärireegel     rakendus     serveri     protsess andmete     semestril     tunnus     skeemiobjekt     silotornid     moonutamine õiguste     liiasmassiiv     volitatud     pakkumine fail     krüptosüsteem     järk lõppkasutaja     veerg kõik-ühes     praktikum     andmeait andmevakk     kitsendused füüsilise     ridade     segment     nõudeid     maailma     vastuvõtmist     lubatud     objektide     omadustega     link oracle     sorteeritud     riistvara     pakub     vajalikud     otsing     sektsioonideks     räsifunktsiooni     krüpteerimine revideeritavus     omadus andmekvaliteedi     indeksid tabelite     teenuseid     andmebaasisüsteem juurkataloog     võlg tehniline     täiustatud     andmeaita     ootamise     lõppeda     mudel alamtüüp     täpselt     vastutav     principle     segregation     nõudluse     veebiteenuste     paiknemine     tarkvarakeel     notatsioon     muster arhitektuuri     kasutuse     andmejärv     konsensuse     andmeelement tugev     sisendi     füüsilise     vahevara     kobar vertikaalne     andmebaas     teooriatest     identifikaator     optimeerib     parsimine     paljundamine     tuleneda     robot     alamtüüp meetod     osaliste     taitmisplaanid     vaade     skeem graph     etalonturbe     formaalne     detailsus     hajutatud     kirjutada     andmebaasisüsteem andmefail     kantakse     programmeerimiskeel projektsioon     kood     nosql     parandab     raamistik scaled     veerg row     kosk-mudel     maksumus     osaks     andmebaasisüsteem baastabel     teemaks     monumentaalne     kuuendal     liitpõhimõttel     dokument rakendusliides     koordineerimine mikroteenus     teadete     järjekord     read isejuhtiv     tase     piirkonnal     veebiteenus hübriidne     strateegia serializable     lahendada     fakt     veerg jätkuvus     andmebaasikeel omaduste     lahendamine klient     tarkvara normaliseerituse     komponentandmebaasisüsteem dblink     ressurss elastsuse     anonüümistamine     andmekuup     tingida     vahemiku     tabelite     pühendatud     alt-üles     kaitseb     autonoomia hajus     plokkides/failides     manuaal     denormaliseerimine isejuhtiv     aruande     süsteemiarenduse     operatsioon     pakkimine funktsiooni     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     kirjeldused)     klass     mudel     keerukus paindmetoodika     ebapiisav     sünonüüm postgresql     andmebaas andmeelemendi     aktiivsus     hetkeaje     tüüp meetod     kustutamine tabelite     teel     päringupuu     meetod orm     lüüs     töökiirus tsentraalne     andmeelement sql-transaktsioonide     algoritm oracle     slaidid     hajus replikeerimine     algataja     tupik     pidevalt     loomisele     graaf     stiilis     loeng     haldamine tegevuste     küsimus     tasuta     paigutatud     interpreteerimine lause     probleeme     näiteprojekt     püsisalvestusse     alamandmebaas     ettevalmistamise     andmeelement veebirakendus     viivitamine     agregaat servade     reguleerimise     tehniline füüsiline     omada     täitmisplaan index     smartdb     moonutamine peletus     mittejärjestikuline     andmed füüsiline     päringud andmekaevandamine     süntaks     abstraktsioon     märkate     pärandsüsteem     materialiseerimine     viimase     andmesiire disaini     süsteem andmejärv     töötlemisel     viimane     testandmed     andmebaasikeel mongodb     (protsesside     protsess bitmap     reserveerimine read     andmebaaside     otsustussüsteemid andmevakk     oht     selles siin     postgresql     allikast     pilveteenusena     x-tee     seisundidiagramm     tõeliselt     valmis     replikeeritud     taastatav     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     veebiteenus register     omaduste     operatsioon)     ikkagi     ennetamine andmed     hierarhilised     väljakutse juhtparameeter     transaktsioon tõeliselt     sügisel otseviide failis     käitusaegne     süstimine     ühele     silotornid tehniline     optimeerimine loogiline     välkmäu     server tellimus     turvalipikud sõnastikrünne     tekib     sql-andmebaasis     replikeerimine asünkroonne     liittüüp     lugeda     kirjeldab     hajustransaktsioon     keerukad     lugemine     algoritm kirjutamise     väldib     tuvasta     skeem     pea     ühendamine     serialiseeritav     reserveerimine     andmebaasisüstem kahefaasilise     unikaalsuse     kõik-ühes     plokkides/failides bitmap     toimuda     laiuse     endas     bcrypt     reoptimeerimine     nähtavad     suurima     indeksid jõudlus     pääsumaatriks     sisalduvad     tagamine siin     väljund     erijuhus     muudatuse     kuues     etapp/faas loogiline     kinnitamine transaktsioon     lisapunktid     orkestratsioon väliste     ristkasutus     meelde     insert     automatiseerida     operatsioonide     hooldamist     tipp     kirjutamist     vabastab     hõre     õppetöö     cluster     järgimine     arvutamisel     loodud     töötlemiseks     muutuv     klastri     lisavõimalust     lähenemine     mõjutab     vahend     sõlm     ajakava praktikumide     arendamine     oracle     laadi     andmemudel     konflikt update     indeks andmeaitade     agregatsiooniseos     replitseerimise     sql/med     kindrali     etapp/faas lintmäluseade     andmebaasioperatsiooni     maailmapildi     otsimiseks     evolutsioneerumine oracle-case     inspiratsiooni     viga andmebaasisüsteem     raiskamine     avatud-suletud     tehniline     käideldavus hajus     ajakarbi     kontrolli     ujukomatüüp     kategooria     kontrollnimekiri     teenus     andmebaasisüsteem array     andmebaasimasin     oht keskkonna     viidad     protsess     koopia primaarserveri     jaotustaluvuse     saared     mineviku     andmebaasioperatsioonid     päis taustprotsess     lisamine     isolatsioonitase lukustamine     pgapexis     andmehulgad     aadress objekt     poole     nõuab     erinevates     a tootja     pilv ekstent     hetktõmmis postgresql     täielik     loogilise     postgresqlist     (oracle)     avaliku     puutumatus eesti     veerupõhine     lihtne     omadus andmebaas     põhilised     mõõdetakse     optimistlik transaktsioon     süsteemis     olem-atribuut-väärtus     andmebaas serveriprotsess     sql json     pädevusala     andmebaasisüsteem privaatne     klassidiagramm     velocity struktureeritud     @ttuee     transaktsioon andmebaasi-     leidev     organisatsiooniline järelduslik     putty     sihtandmebaas hooldamise     tüüp sql     parooli     pöörduda     transpiler     väärtuseid     välise     lõppu     kettal     andmeaitade     lähteformaadis     ühtlane     oota-sure     võiks     omand-vabavara     nõustamise     edukaks     tüüpimata     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     andmed serveri     tüüp multiset     logipõhine     ankurmodelleerimine andmevaka     maksimeeri     routine     andmepüük     lõpus tagasivaate     andmetest integratsiooni     excel     pigem     pealt     lahendamine replikeerimine     hajussüsteem väliste     siin-arhitectur     varuandmebaas vara     logi andmebaasisüsteem     turvateadlikus andmebaasisüsteem     objektile     turvalisus sql/med     vihje     operatsioon merge     nägemuses     optimeerimine nested     tekitab     hoida     andmebaas sql     kehtima     põhimõttel     dimensioon andmebaasisüsteem     sisaldama     avatekst     reguleerib     harjutus     poliitika turvarike     andmekeskus     indeks     kvaliteet tilkumine     tehnoloogia litsents     fail plokk     kasutama     ressursi-indikaator     vajab     võlg koodi     elemendid pilveteenusena     klass=tabel sql-domeen     terviksüsteem     transaktsioonile/     ühtlasi     omadus skeem     rakendamine     kobar horisontaalne     allsüsteem     andmebaasisüsteem hajus     veeruperekondadel     tarkvara commons     räsitabel     operatsiooni     jõudlus kaugprotseduuri     kose     keele     elimineerimise     juhitav     tingi     tipp kõik-ühes     boonuspunktid     create     replikeerimine soe     pakett sql     omadus täpsus     andmevaka     skeem kooskõlalisus     andmekirjelduskeele     iteratsioon     sessioon     konstruktor tüübitud     deklaratiivne rutiin     partnerlus     välisel     õigus     select     koopia     reegel     sisevaade     rakenduse     arendusmetoodika konstrueerimine     varundamine/taastamine kanaarilinnu     serverarvuteid     õppeaine     koostab     puudumine     andmemudel hajus     refaktoreerimine     kasutuskontekst euroopa     lause index     maskimine     logimine ühekordne     pearaamat     saalimine     skalaarsed     konkurentsjuhtimine     rakendusliides     tulla     konfiguratsiooni     vastavus mitteföderatiivne     andmekäitluskeele     olemuslik     juurdepääsu     ettevalmistusala baastabelid     andmekirjelduse     mudelis     andmehulgad suured     vaja     asukohast     raamat     lugemise     kahefaasiline     aruanne     pgadmin     realiseeritud     mitmekesine     siire     isikuandmed isikuandmete     operatsioon sisend/     veerg omaduste     sql tüübikonstruktor     jagamine projektsioon     videoloengud     replikeerimine andmebaasisüsteem     skaleerimine shared     hägusa     hävitamine turvapoliitika     alates     sorteeritud truncate     deklaratiivselt     muster     vari-it arendusmetoodika     täielikkus     teabe     statistika hash     järjekorras     praktikumides     ajamasin     kaartiga     kuuluda     skeem-lugemisel     vahemikskaneerimine     mõistekaartid     rünne     salvestusmudel oracle     võlg koodigeneraator     mapping     objektid klass     mitteserialiseeritav     olukorra     kodanikest     stiihiline     write     tänav     sissejuhatus     kaasevolutsioon vesiagiilsus     tööna     stiil refaktoreerimine     põhimõtetest     kitsendus transaktsioon     arendamise     turvalisuse     standardile     kiskjalikkust     optimeerimine programmeerimiskeel     pidev     toite     eksemplar     tüüpiline     andmebaas tootja     robotprogramm     andmebaasiobjekt andmebaasi     haavatavus transaktsioon     lisaülesanded     migreerumine read     massiividel     skaleeritav     statistika analüüsi     logi lukustamine     omasid     kuhugi     võetud     vähese     tupik lukuvaba     ühendab     klikivoo     ummistus     operaatori     keerukus vari-it     procedure     suure     profiiliga     luuakse     läbipõlemise     paindmetoodika semantiline     tulemus     läheb     kogum     punktid     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     loomiseks     turvapoliitika andmete     ülesehitus jõudlus     võltsing     huvides     tehing     tabeleid     objekt-relatsioonilised     teated globaalne     arendajate     kerckhoffsi     vajadust     server bsd     masinõpe reaalaja     kodeering märk     kunstlik     newsql     etapp/     programmiliides transaktsioon     teooriatestid     skriptid andmebaasi     muuta     andmekaitse isikuandmete     andmefail     skeem nosql     tardmetoodika     refaktoreerimine arendusmetoodika     tabel postgresql     andmebaasikeel distinct     andmebaasidel     hajussüsteem föderatiivne     kvaliteet ligipääsetavus     distribited     paremaks     puu     transaktsioon jagatud     kiiresti     peeneteraline     teooria hooldamine     metoodika     süsteemi     funktsioon oracle     tabeliruum mäluruum     raamatu     parandusi     optimistlik     database     apexttuee     parandamine     võõrvõti     andmeteadlased loogiline     andmebaas andmete     teralisus     lähteandmebaas sünkroonne     reeglid     sql-süstimine testandmebaas     optimeerija     volitustõend delikaatsed     transaktsioonid graaf     tegemine     isolatsioonitase acidrain     saaks     normaalkujul aruande     replikeerimine sõltuv     andmebaasisüsteem loogiline     harjutused     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     vaated     organiseeritud     mõisted     salvestuspunkt andmebaaside     onlain     tegevuste     tüüp newsql     andmebaasisüsteem oracle     ühtesulandamisel     sellel     arhiiv     laadimine     andmebaasisüsteem konfliktipõhine     tekstitüüp sql     ühiskasutus     alternatiivid     tellitav     muutmälu     arendusmetoodika suur     tagasirullimine     eraldi     grant     inimkeel iso     iseloomustada     salvestamise     maskeerimine     veergude     monopollukk     rünne andmebaasisüsteem     konstrueerimine     struktureeritud     sõltuv     oracles)     parool rutiinid     kodeering unicode     kokkukuuluvus     võimsuse     funktsioonid vaated     poolne     andmebaasisüsteem kehand     lugema     järel järjestatud     rea     kaudtüüpsus     fragmendi     litsents omanduslik     plokk commons     ressursikirjeldusvorming     eelneva     dekrüpteerimise     andmesiire andmesiire     päringus     join nosql     uncommitted     hulga     sql nosql     lähenemine reapõhine     mõõdikud projektsioonid     algoritm read     parameeter sisend     algoritm globaalne     kõrgveemärk     juhiseid     ühik     jõudlus jätkuvus     kirjutamisel     korrektne     andmebaasiobjektide     logimine     ärimudel rea     andmebaas andmeait     lahendamine lugemisoperatsioon     domeenide     peaks     teemasid     arenduskeskkond detailimine     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     omadus omaduste     andmebaas insert     sõnastikründe     vastavus     pl atomaarsus     agile     nägemusest     graafi     baitkood adaptiivne     raamistik     accessi     andmebaas tarkvara     lõpptestiks     andmemuudatused loogilisel     päringud     regulaarselt     process     valib     konveiertöö     rahulolu andmete     talletatud     lipuke     sorteeritud jõudlus     general     bitmap     ootamine terviklikkus     hääletamise     turvalisus dblink     korrutatav     lukustamine andmebaas     ärilised     normaalkuju     laadimiseks     sql-transaktsioonide     sisaldada     tõlkimise     demokratiseerumine lõppkasutaja     vastava     spiraalmudel     populaarsus     baastabel massiivipõhine     evolutsioneerumine uutele     insensitive     võti-väärtus     operatsioon andmekäitluskeel     kõigi     variant     varundamine siin     tehingute     ametlik     integreerimine     küsimused     rakendamise     hindamisjuhend     (failide)     priivara     kohandatav koodi     ressursikirjeldusraamistik     ärireeglid     objekt rakendus     materialiseeritud     ajatüüp     paindmetoodika     käivitumisel     tehis sotsiaalne     tulemust     õppejõu     andmebaas kolmefaasilise     muutmine     küsib     sql kitsendused     reaaltüüp     seisundi     funktsioon füüsiline     muutmälus sql     globaalne     voogtöötlus     sünkroniseerimisel     viidete     probleem     füüsilisel     liidese     kasutaja     lause optimeerimismoodul     proovitarkvara     vara turvameede     sisend-väljund     staatiline esimesed     paralleeltöö     koondamine     printsiip     eriliigilised     reegel suured     alusel andmebaasisüsteem     liiasus andmebaasi     autotrace     infoturbe     asünkroonne ei     logi hajus     nõuandelukk     boonus     visualiseerib     ettevalmistusala     valikuline     vajavad     terabaidid faktitabel     eksam     täita     ettevalmistav     lisamoodul     testimispõhine     aktiivsuspunktid     asukoht keskne     kvaliteet     nälgimine transaktsioon     kaart     valmistuda     toimuvad     server     eraldatuse     võimekusega     platvorm andmebaasi     kahekihiline     sisalduda     volitamine     replikeerimine oracle     keskne     tabel     teel objekt-relatsiooniline     oht turvameede     transaktsioon transaktsioon     räsiväärtused teadmuslik     architect     siseplatvormi     prügikoristus     suurandmed suurandmed     koostööd     tarkvarakeel andmekäitluskeele     kogemuse     pesade     kommunikatsioon     dünaamiline     vaade dokument     salvestusmudel     järjestus mittekohustuslik     õiguste     slaidide     kohaselt     (sql)     ärimudel segment     tööplaan transaktsioon     installeerimisel     sissekanded     autentimine     töökindlus     andmebaasisüsteem muutuja     example     lauseid transaktsioon     normaliseeritud     andmeseif     linkimine     juhitud     süsteem objekt     andmekvaliteet     klass objekt-relatsiooniline     kanaarilinnu     lause andmebaasisüsteem     infosüsteemi     kanda     ühesuunaline infoturbe     kokku     põhilist     ennetab     ebakõla     lähtekood taasta     protsess integratsiooni     sünonüüm oracle     +     nutikas     ajaloolised     inkrementaalne     kohta     sparql graafidel     peale     laiaveeruline     vastavust     asendab     denormaliseerimine     sümmeetrilised     tuleb     üheks     pg_dump     jõudlus jõudlus     protokoll kahefaasilise     struktuuriga     tüüpi     vajaduseta     liides nõrkus     seadus     riigid     mittehajus     rutiin rutiin     vältida     tegelik     ristfunktsionaalnelaia     sõltu     sisendit     väliste     vahetus paxose     mingi     backend     vari-it     kollektsioon     andmesoo     skeemis     võrdsus     liides infovara     sidusus     paikneda     kompileerimine interpreteerimine     kollektsioonitüübi     lisada     jätta     massiiv tagasivaate     liskov     piirangud sõnastikrünne     minimaalse     /     muutmälu muutmälu     põlvkonna     hindamine index     hetktõmmised bitmap     ajatempel tabel     säilmälu     andmebaas andmevaka     profileerimine     indeksid isejuhtiv     json/xml     kindralite     hajussüsteem välisest     viiteajaga     analüütiline     parameeter skalaarne     kehand alamandmebaas     replikeerimine füüsilisel     kolmekihiline     ketas plokk     võiksid     rikutakse     anomaalia primaarserveri     kauboi     süsteemi-defineeritud     mitmes     skeem-kirjutamisel     argumendid     liidetav     rakendab     ülemineku     teel postgresql     indeksil     tarkvara priivara     kodeering     leidmine     materjalidega     vastuolulise     tüübid     kobar     alamprojektidega     aktiivsuspunkt     masinõpe veerupõhine     andmekvaliteet loogiline     mudel kasutaja-defineeritud     rünne tegevuste     anomaalia mitme     lausete     teostada     hajus sündmuste     maailmas     otseülekanne     nimekirjal     kohustuslikkus mittevõimalik     puhul     deanonüümimine     primaarserver     logimine andmebaasisüsteem     kirjeldatakse     hetktõmmis oracle     kaitsev     uuesti     projekt     rutiinide     parameeter oo     realiseerib     selgitab     poolseks     liiasus nosql     pakkumine     mikroteenused     kolmik pgql     läbipaistvus     antimuster tehniline     index     klikivoog     koopia andmebaas     jaotustaluvus     lause muutmälu     hallata     klassiskeem     teadma     kannab     andmekaitse sql     liides     objektid objektorienteeritud     muutmisoperatsioon replikeerimine     ülelaadimine     description     paralleeltöö andmeaitade     kiirendavad     kohustuslikkus tehing     tuletatud     haldab     vaade postgresql     suurandmed struktureeritud     lainedus konfliktide     leitud     andmebaas lukustamine     andmesiire füüsiline     ligipääs     package     föderatiivses     unikaalskaneerimine     semantiline     mõõde     ajakava     hadoop sql     ajaseeriate     ajatempli     osa järk     stiil etapp     valemi     programmeerimine andmebaasisüsteem     volitustõend oracle     demokratiseerumine     käikuandmine taastamine     andmebaas andmebaasisüsteem     operaator oracle     pöördustee andmebaasisüsteem     regulaarne     anonüümimine     harjutada     aitab     korraga     optimeerimine siin     operatsioon andmebaasisüsteem     saamiseks     teisendamise     põhineda     videoloeng     tüüp integer     operatsioon baastabeli     vaate     loendustüüp     tabeliruum tagasivaate     transaktsioon lokaalne     database oracle     geomeetrilised     pühendunud     andmebaasiserveris     access     basic     sõltumatute     konstrueeritud     detailandmed indeksid     koostamiseks     replikeerimine mitme     allikas where     petabaidid andmevakk     suurendab     andmevoog     identiteet     kuumkoht     salvestusruumi     (uml)     füüsiliste     alusel andmebaas     anomaalia mitteserialiseeritav     eksemplar ärivara     mitteföderatiivne     liides parameeter     relatsioonilise     update rutiinid     licenses     töötlemata     tähendab     tõrkesiire     sprindi     iseseisev     oraclest     andmekandja nõrkus     operatsioon piirang     muutmälu andmebaasisüsteem     selgrooks     ehitamise     pakkimine avatud     tähtteisendus     panemine     järjekindlus     räsimine     a hajus     lihtsutamine merge     muutmälu loogiline     jõudlus oracle     elastsus postgres_fdw     andmebaasisüstem andmeaitade     disain ehitamine     vaade java     funktsioonil     lainedus oracle     vaade oracle     tabel jõudlus     vastavuse     genereerida     veeruperekonnast     lihtsustavad     osalised     lisab     toimuv     sisend     tihe     pärimine     sõnad     paralleelprotsessid     klient-server     märgistik unicode     seadusandlus failid     koheselt     sünonüüm     kaitsetus     elastsus     metoodikaarendus     andmetüüp andmebaasioperatsioon     pooljuhtketas     käikuandmine andmebaasi     teisendamine     ülatüübi     rakenduste     laisk     heuristiline     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     protsess andmevaka     laiendatud     sorteeritud b-puu     indeksite     trigeri     avalduda     ennetamine triger     skalaarne     semestri     kahetasandiline     koodigeneraator andmebaasi     realiseerivad     mapreduce sektsioonid     regex     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     põhjustada     meede     skaneerimine     migreerumine     miinused     väljapakutud     genereerib     rollipõhine     lahtikirjutamine otsing     ühendamise     osa)     süsteem lähtekood     tasakaalustatud otsing     lähe     kohandatud     räsifunktsioonil     ärimudel fair     realiseerida     kustutamine rutiinid     vanakooli     hetkel     eesmärk ülesanne     füüsiline krüptograafiline     lause euroopa     lõpus pessimistlik     kvoorumi-põhine     madal     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     autonoomia     register     mille     scott     granulaarsus     failid stiihiline     kuum     ennetamine andmekandja     agiilne     andmebaas globaalne     räsiväärtuse     täies     andmebaas hadoop     näiteprojekti     jõudlus multiandmebaasisüsteem     oskused vesiagiilsus     serverarvuti vertikaalne     käideldavus     keerukus arendusmetoodika     pakett     kohustuslikkus väljund     kiht     arvutite     küsimuste     objekt objekt     võrdsus objektid     töö     andmebaasisüsteem võrkmudel     tabeli     lahusus komplekt     automaatselt     strateegia     püsisalvestamine     materjale     loengud     plaanur     protsess ärivara     triger oracle     isolatsioonitase     ärimudel plokk     fail vaba     kiirem     võib     agregaatidel     koostama     statistics     varukoopia andmebaasi     suhtes     hajussüsteem väline     võimaliku     fantoomkirje     päring omaduste     identiteedivargus     suhtleb     ebaõnnestunud     pl terviklikkus     novembrini     pl/sql     käivitamine     rünne tehniline     suurte     andmebaas ettevalmistusala     osa integer     väljalase infosüsteem     glüüf     pessimistlik     kodeering kodeeritud     sõnumilühend     kattev     manipuleerimisoskus     lindiseade     andmekäitluse     ankurmodelleerimine     olnuid     relvar     konstruktori     turvalisus turvarikke     andmebaas turvameede     tähtpäring andmejärv     käideldavuse     täidab     andmesiire andmete     tulemusena     konkurents     äravõtmine     kõigepealt optimeerimismoodul     turvarikke     transaktsioon     reapõhised     arvutamise     poolt     logi primaarserver     suhtlusosavus     rünnak avalik     esitamiseks     phppgadmin     tarkvarakeel modelleerimiskeel     server homogeene     laused delete     sundida     praktikumide     multihulk     andmetele     kasutusjuhtude     liidripõhine     ühendamine relatsioonialgebra     nälgimine     ennetamine plokiahela     operatsioon tellimus     pärimiseks     atribuutide     sõnastik     optimeerimine semantiline     krüpteerimine     jätkuvus     allikaks     kitsendus struktureeritud     paljusid/kõiki     sql-andmebaasisüsteem nosql     operaator     serverarvutite     kinnitamise     kasutamist arendaja     unified     keel histogramm     andmeladu     täitmisplaan     transaktsioon sql-transaktsioonide     javascripti     mõjutama     matching     põlvkonnad     lisapunkt     veerg päringus     kompileerimine lause     logifail     suurandmed     arendusmetoodika lõppkasutaja     salvestus andmeaitade     tuum     andmemuudatuste     andmekogu     sisaldab     teisendamine keel     paindmetoodika rational     algatada     üldmäärus     meetod objekt     ainult     tulemüür     domeen     transaktsioon rakendus     operaator sql     teenus andmejärv     päring     oht andmemuudatuste     toimunud     tüüp json     volume robot     tüüpimine distinct     pl isoleeritus     protseduur     profiil turvameede     baastüübil     trigerid jaosreplikeerimine     plokkides/failides jõudlus     andmekogud relatsiooniline     asukoht andmesiire     töötleb     pl/pgsql     pgcrypto     lühidalt     tähtajad     lõhn antimuster     loomise     lause vaated     trügimine     horisontaalne     vabastamine     andmeait operatiivandmete     võlg paindmetoodika     küsimustest     surnud     andmevakad siin     päringuid     üritab     tarkvaraline plokiahela     logi muudatuste     järgi     funktsioon protseduur     seanss     kompositsiooniseos     ebakõla klass     relatsioonalgebra     varuandmebaas varukoopia     tüüpiliselt     seisundimuudatus     panemaks     graafikaprotsessoreid     põhinev     sisend-väljund plokk     algoritm     töötlemist     andmebaasikeel alamtüüp     etapp/faas disaini     rakendada     kontrollitakse     klausli     andmebaas kahefaasilise     function     (andmete     realiseerub     andmebaasis isoleeritus     lõhkumata     algoritm logide     domeenid     p tarbija     täitmisplaan sisemise     sisselogimist     deklareeritakse     teate     andmebaasisüsteem postgresql     multiversioon-     laiendamise     hinne     säilitatakse     keel rutiinide     sügissemestril     muutuja     koondandmed andmete     väärtuse     olemasolevate     salvestamine     jaoks     etappidega     forticlient     nädalas     mitte     standard kasutaja-defineeritud     andmebaasirakendus     kolmas     transaktsioonid     hübriidne     järk etapp     mikroteenus     kiht andmebaasioperatsiooni     allüürnike     klahvikuulaja     puu ülesanne     serv dokument     andmekvaliteet andmebaasi     otsene     keskprotsessor     strateegia hajus     microsoft     krüpteerimise     täitmisplaanide     parool turvameede     mälu objekt     enamik     soovitab     viirusetõrje sql-süstimine     taastatavus     tupik lukkude     varundamine/taastamine varukoopia     seda     vaade sql     haldamise     lähteandmeid     paralleelne     turvarike tugevdus     juba     loomisel     serveriprotsess     loeb/kirjutab     kuidas     transaktsioon asünkroonne     sobib     keskkonnas     sql-andmebaas     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     andmeait andmejärv     koodiga     rünne andmed     topoloogia     poolt konfliktide     vahend objekt     näitega     baastabel postgresql     ringi     objekti     r-puu     konsistentsus     jooksul     kustutab     lehekülgede     andmeait andmeaitade     vahenduskasutaja     käesolev     teisenda     süsteemiarendus     pilv soe     vihje andmebaasisüsteem     teisendus     märkmeleht     süsteem tehniline     lukuvaba     riigi     ajaandmete     andmemudel rakenduste     tabel oracle     riistvaraline euroopa     terviklikkus     tulemuste     eksamiajad     võtmine     platvorm iteratsioon     meetod     tehnika logide     inimene andmete     varundamine kasutaja     andmebaasisüstem     erinevasse     andmebaas oltp     kinnitatakse     hõivamine     rohkemast     onlain-tehingutöötlus     integratsiooni     liiga     indeks-klasterdatud     süsteemide     soft-state     liides reapõhised     järjekorrast     sql/pgq omadus     andmebaasisüsteem rakendus     taastamine külmvarusüsteem     vaadata     usaldusväärselt     äravõtmiseks     rünnak mitteserialiseeritav     andmebaasiserveris     konkurentsjuhtimine the     klassifikaatorite     omadust     lähteandmebaas konverteerimis-     uuringule     reaalaja     laiendus postgresql     andmebaasioperatsioon     erineva     delivery     järjestus teenus     võimalda     tüüpimine sql-domeen     pakendaja postgresql     modernne     massiiv     näitel     ainekaart     link föderatiivne     paigutamise     diagrammid     ajas     kujul     nähtamatu inimoht     objektorienteeritud     arhitektuur relatsiooniline     uss     etapp/faas     indeksid sensorid     paber isikuandmete     sünkroonne lugemisoperatsioon     nädalat     välisvõti     transaktsioon klass     toeta     mitut     tekkimine baastabel     üks     viitele     valupõhine     powerpoint     räsiveerg     süsteem serv     sõelumine     harjutamine     tulemüür andmebaasisüsteem     magnetlint andmesiire     histogramm     trilemma logipõhine     omadus     graafik     vahendite     skaleerimine serverarvutite     andmekaubamaja     baastabel viitade     vargus     töötlemine heterogeenne     objekt-relatsioonvastendus     tabeliplokk     omavahel     kord     kasutajale     haldamine     heterogeenne     töötada     teatevahetus     scan hash     kontekstkommutatsioon indeksid     reeglipõhine     säilitamist     turul     lekkivate     tõrkesiire replikeerimine     muutmise     solid     olnud     vähendab     salasõna     projektsioon andmeait     lisavad     glüüf kodeeritud     õiglane     varusüsteem füüsiline     id     taasta     lukk multiversioon-     architecti     otsimise     teete     mudel andmebaas     ketaste     pidurdumine     tuvastada     isolatsioonitase andmebaas     muudatuste     täitmisplaani     täiendused/parandused     maksumuspõhine     sorteerimata     pakkimine read     ekstent     draiveri     käivitusplaan     ümberstruktureerimine     seos     jagab     peatükist     milliseid     süsteem sql/pgq     kiirelt     töötle     mõelda     atribuut     aatom     tabelid andmebaasisüsteem     sisselogimine     sobiva     omavad     traditsiooniline     algoritm konsensuse     ainult     võimalust     rutiinid kaugprotseduuri     nimega     teadmuslik     teatage     lõimitud     viitab     parandada     koostamisel     tagasivaate     tööplaan mitteserialiseeritav     andmebaasi-     turvalisus tehniline     tipp dokumentidel     pärandandmebaas kuumvarusüsteem     slaidikomplekt     tüübikonstruktor atribuut     hoitav     kitsendused     kitsendus sql-domeen     arendusmetoodika andmebaasi     andmebaas andmekvaliteet     turvaline     järjestikpöördusega     serv cql     degenereerunud     esitab     küsitluse     etapp     plokk ajamasin     server loogilisel     süsteem ajaseeriate     programm     vahendeid     printsiip andmebaasisüsteem     hoolima     otseülekandena     oracle andmekäitluskeele     unique     arvestada     õige     taastamine kasutajad     järjestikulisi     servade     rutiinid     arenduse     laadimist     baastabeli     tabelid dokumentidel     avaldis     responsibility     suured     välised     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     kasutamisel     skeemi     andmebaasisüsteem objekt     tabelrünne     sünonüümimine     eraldatud     search     muutmine sql     staatiline     ülesandega     lindistus     süntaktiline     ettevalmistuspiirkond     värskendamine     aidata     efekt kose     transaktsioon teenus     rakenduses     riiv     lihtsustatud     taandarenenud     delikaatsed     statistika füüsiline     konstruktor     ahela     lõpphinne     pgql serv     ebaõnnestumine jagatud     muutmälust     hinneteleht     räsiväärtustel     nähtamatu vaated     p valikuline     sql-andmebaasisüsteem     oktoobrist     vajalik     boonuspunkt     võidakse     tipp agregaat     nullist     sorteeritav     keerukus     esimesena     tüüp oracle     nõustussüsteem     andmebaas publikatsioon     hajussüsteem     koostatud     tasemel trigerid     päringud andmeaitade     andmebaasiobjekt case     indeks loomulik     õpetamise     pruugi     turvamine     ühekordselt     olekumasinaskeem     tehis koodigeneraator     transaktsioon kahefaasilise     andmetes     disain     lähenemine isejuhtiv     baastabelid     ridadele     bukett     konservatiivne     laadimise     andmebaas integratsiooni     taakvara     refaktoreerimine refaktoreerimine     väljalasked     võimalike     täidetavuse     sql alamtüüp     licenses kehand     ümberpööramise     esitatakse     andmebaasiobjekt     segmendi     täitmiseks     logivad     arvutivõrk integratsiooni     puutumatus andmebaasisüsteem     formaadiks     oluline     kaasevolutsioon     konsolideerimine andmeait     analüüs     protsessid     (relatsioonialgebra     protokoll lokaalne     automaatkinnitamise     nende     avastamine     tekkida     funktsioon tehing     iteratsioon korrutatav     andmebaasisüsteem graafidel     ülesehitus     riistvara veerupõhine     loomulik     aluseks     kordamis     omaduse     konfliktipõhine     tagasiside     artefakt     ühetaoline     kolmapäeva     operaator sql-andmebaasisüsteem     sekundaarne     sellele     ümberdefineerimine     palun     eesti     kimballi     mõningate     konfliktide     mudeliprofiil     andmefail indeksi     agregaat suurandmed     välisest     aasta     single     võlg mudeli     utf- inimkeel     kokkusobimatus     osa-terviku     saavutatakse     moonutatud     mestimine loogiline     välja     ebapiisavuse     ühendamine tarkvarakeel     efektiivset     nii     andmeelement autonoomne     komponentandmebaasisüsteem väline     rutiine parameeter     fragment hajus     koordineerida     inversion     logi     efektiivistab     mikroteenuse     pärimine objektid     värskendamine tarkvara     tuvastamise     ekstreemprogrammeerimine     jõudlus     koordinaator     kirjeldusest     vöötimine     liidrita     väljakutse föderatiivne     skeem orm     auditeerimine     muudatusi     peenike     tabelid ankurmodelleerimine     päring kaugprotseduuri     saada     soovitada     sql sql     parameeter teenus     griid     süsteem geograafiline     silotornid logipõhine     tarkvara pesastatud     mitmesse     comment     haldamiseks     vahetestideks     koondamine indeks-organiseeritud     lugemisel     andmebaas klient-server     haldamine sotsiaalne     integratsioon     inspektsioon     dokument     vihje histogramm     collection     turvameede     histogramm andmebaasi     tööplaanid     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     tähistatud     automaatkontroll     kasutatavad     andmebaas andmevakk     olema     saared cap     saamise     c informatsiooni     trügimine sql-andmebaasi     tugev     kood oracle-case     pääsu     regulaaravaldised     poliitika tugevdus     kaupa     privileeg     kättesaadavaks     uusimad     lisaks     põhiobjekitde     kasutatakse     operatiivjuhtimiseks     teoreem     kirjutamine     loomisest     erisus sql     lõppkasutaja     sõltub     platvormidele     andmebaasisüsteemi     voogtiražeerimine     c cap     unikaalne     sisendandmeid     tüüp alamtüüp     litsents oracle     modifitseering     rutiinid andmebaasisüsteem     käivituskontekst tehniline     annotatsioon     ühiseid     reegel süsteemi     tooteomanik     koodipunkt unicode     kui     koosneb     lahtikirjutamine     koodipunkt utf-     turvameede turvameede     töövahendid kogutavate     sql sql-andmebaasisüsteem     enamasti     lindistused     aeglaselt     praktikumid     tee     dimensioonid     funktsioon parameeter     režiim veebirakendus     esitusviisi     süntaksilt     tüüp objekt-relatsiooniline     erinevate     varukoopia käideldavus     indeksid     logida     sql     andmebaasihaldur     kõikide     varundamine/taastamine     täitmine adaptiivne     probleemid     deterministlik     mittetäielik     rüsinameister     b-puu     lähtekood     pilv hetktõmmis     andmeaida     analüüsi     kirjeldus     oldsql     nimi konstruktor     multivahemiku     aknapõhine     funktsiooni     tarkvara rea     hetktõmmis     segmendid     skeem graaf     ühendamine liitindeks     ülekande     schema     operatsioon andmebaasikeel     mälupuul     plokk oracle     funktsioon     skaleeritavus     mini-andmevaramu     volitustõend sõrmejälg     astet     esmatutvus     võltsimist     tavaliselt     keel deterministlik     jõudlus vahendaja     vahetulemus     rünne õiguste     administraator     variety suurandmed     märgistik glüüf     lingitud     andmejärv olap     juhitav refaktoreerimine     isikuandmed räsiväärtused     elemendid segment     sql*plus     värskus     evolutsioneerumine paindmetoodika     hajussüsteem where     lugemisoperatsioonid koopia     väle     loomine     dubleerimine     läbiviimiseks     kitsendusi     räsifunktsioon     ülalt-alla     protokoll globaalne     arendamiseks     kodeerimine     rohkem     andmed olemuslik     evolutsioneerimine     fragment     kolmik veeruperekondadel     defineerib     blokeeruv lokaalne     süsteemikataloog     modelleerimine     loogikaavaldised     lukustamine     täitmise     andmestruktuuride     peetakse     ja     eeliskasutaja     surrogaatvõti     kitsendus andmebaasisüsteem     mestimispuu     algatab     serveritu     tüübitud     pärandsüsteemide     licence     andmed     juhtimisotsused andmevaka     vahetest     arvestus     korporatiivne     mudelid tilkumine     salvestamisel     kompileerimisaegne     fragmendid funktsionaalsuse     andmebaas objekt-relatsiooniline     süsteem redis     üksiku     teema     baastabel publikatsioon     koopia muudatuste     omadus)     eksport     andmekaitse     kindla     eenterprise     kattumatus     tehnoloogia protsess     pakkuda     veerupõhisel     töökiirus     kasutuselevõtt     tüüp sql-andmebaasisüsteem     denormaliseerimine brin     klaster     juurutamine     erinev     dimensioonide     logi parool     piirang semantiline     päringud andmete     logitava     mudel arendusmetoodika     pidevkooste     andmejärv andmete     režiim     omanduslik     uni-id     andmeid     süsteem oht     suur     külm     lukk pessimistlik     terviklik füüsiline     koopia organisatsioon     relatsioonialgebra     framework     eksemplar rollback/     lõpetab     läbiskaneerimine     toetust     äriteabetarkvara     regulaaravaldis     edasilükatud     suvapöördusmälu     kontrollpunkt     rakendus jõudlus     pilv vaba     skeem kõik-ühes     latin     ühtne     inmoni     voogreplikeerimine     sekundis     põhiomadus     andmesiire kaheetapiline     eesmärk index     ühine     tagasipööramine     osade     ankurmodelleerimine veerupõhine     clause     kirjeldatud     makro andmete     informatsiooni     raksendab     mälu     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     etapp/faas kuum     transporditav     väljaande-põhine     tähestik eesti     isolatsioon     rutiine     kasutaja logifail     match     indeks relatsioonialgebra     lukk     üksteise     olemasolevaid     indeks-organiseeritud     dimensionaalne     koopiate     kontroll analüüsi     tekstiobjekt     partnerreplikeerimine     järgida     tegemiseks     parandamine andmevakk     evolutsioneerumine siire     ümberkirjutamise     tabelilukustus     kontrollib     vahetus tõeliselt     vahend andmebaasi     koopia jaosreplikeerimine     kohese     piirab     link     etapp migreerimine     loenguvideo     halvendab     füüsiline     operaatorid/     konkurentsjuhtimine lukkude     kasutust     tüüp tüüp     andmebaasid     lisapunktide     jagamine     kirjeldamiseks     korter     kontrollfail     viirus     pearaamat andmebaasisüsteem     juurdepääsutee vertikaalne     insert tugevdus     mida     justkui     varundamine     replikeerimine andmesiire     muster sql/pgq     varuandmebaas füüsiline     muutmälu andmeaitade     transaktsioon sql-andmebaasi     põhjal     andmemudel tõeliselt     rational     tarkvara vaba     suudab     consistency     kehtiv     dokument tüübikonstruktor     videod     terviklikkus transaktsioon     migreerimine     kuvada     detailandmed     paneb     süsteem tipp     konstruktor kollektsioonitüübi     domeen oracle     lukk tupik     operatiivandmete     sisend/väljund     gen_salt     tegevused infosüsteem     liskovi     heterogeensus     mõõtlusalus     pöördprojekteerimine     relatsioon relatsioonialgebra     kontekstkommutatsioon reapõhine     leida     viiteid     turvalisus andmed     loogilisel     jaosvara     privaatpilv     koormuse     visiooni     andmebaasisüsteem tõeliselt     hajutatuse