Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on laupäev 09.12.2023.
Käes on 2023/2024 õppeaasta sügissemestri 14. õppenädal!
Lähenev tähtaegPäevi jäänudKirjeldus
30.11.2023-20.12.2023 11 päeva lõpuni Kolmandaks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 5-7) harjutamine SIIN keskkonnas.
20.12.2023 11 päeva lõpuni Kolmas vabatahtlik eksami vahetest (loengu teemad 5-7).
04.10.2023-22.12.2023 13 päeva lõpuni 
Iseseisva töö projektiga praktikumides tegelemine. Kui käite praktikumides kohal (olgu siis füüsiliselt või virtuaalselt - läbi MS Teamsi) ja tegelete seal projektiga tulemuslikult, siis see annab aktiivsuspunkte. Projekti tegemise juhend ilmub järk järgult kataloogi Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ja materjalide nädalate kaupa vaatesse.
22.12.2023-14.01.2024 13 päeva alguseni 
Iseseisva töö esitamise periood. Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 22. detsember 2023 kell 23:59:59. Hilisem esitamine tähendab sanktsioone. Täpsem info. Töö tuleb esitada Mauruse kaudu SIIN.
23.12.2023-29.12.2023 14 päeva alguseni Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö saab hilinemise eest 5 miinuspunkti.
04.09.2023-17.01.2024 39 päeva lõpuni 
PostgreSQL ja Oracle andmebaaside programmeerimise enesekontroll SIIN keskkonnas. See test on mõeldud iseseisvaks harjutamiseks. Sellist testi hinde peale ei tehta.

Kõik selle testi küsimused on ka küsimuste hulgas, millest valitakse hindelise lõpptesti küsimused. Kuigi osad küsimused on teooria kohta, on paljud ka praktilise kallakuga. Küsimused põhinevad eeskätt praktikumide materjalidel. Meenutan, et kuigi projekti peab tegema ühes andmebaasisüsteemis, on testis küsimusi mõlema väljapakutud andmebaasisüsteemi kohta.
04.09.2023-17.01.2024 39 päeva lõpuni SQLi enesekontroll SIIN keskkonnas. See test on mõeldud iseseisvaks harjutamiseks. Sellist testi hinde peale ei tehta.

Enamik selle testi küsimusi on sellised, mis lõpptesti küsimuste hulka ei kuulu. Samas on see võimalus oma SQLi teadmised proovile panna.
30.11.2023-17.01.2024 39 päeva lõpuni Eksamiks harjutamine SIIN keskkonnas.

Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest kuueteistkümnendal õppenädalal

06.12.2023 16. õppenädalal (20.12.2023) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 5-7 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 5, teema 6 ja teema 7), praktikumi slaidid andmekäitluskeele lausete täitmise kohta, loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Soovitan arvutiklassi arvutit või püsiühendust, sest harva, aga siiski, on juhtunud, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata.

Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui kolmapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

  Esiletöstetud
  Erki Eessaar:
  Iseseisva töö esitamine

  22.11.2023 Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 22. detsember 2023 kell 23:59:59. Esitamine toimub õppekeskkonna kaudu (menüüst valik Kiirvalik=>Vastamine). Enne failide saatmist lugege palun ülesandest, mis kujul tuleb vastused saata. Tööd saab esitada ka hiljem, kuid siis kaotab hilinemise eest juba punkte (vaadake SIIT slaide 69, 70 ja 78).

  Iseseisva töö personaalset ettenäitamist (nagu oli aines "Andmebaasid I") ei toimu. Ülesande 9 lk 2 on kirjas, millisel juhul on vaja oma projekti andmebaasirakendust MS Teamsi kaudu ette näidata. Mingil ajal peale töö esitamist saate minult meilile minu poolt täidetud hindamismudeli faili.

  Meenutan, et hindamismudelis (kataloog Aine korraldus) on lehekülg Lisapunktid, kus on kirjas võimalused saada projekti eest rohkem punkte, tehes selleks projekti nõutust mahukamaks. Julgustan Teid neid proovima neid ülesandeid lahendada, sest nii võite enda jaoks avastada andmebaasisüsteemi uusi ja huvitavaid võimalusi.

  Praeguseks on kataloogi Projekt/Töö praktikumis(samm-sammuline juhend) välja pandud kõik ülesanded, mis kokku moodustavad projekti tegemise juhendi.

  NB! Iga projekti korral tuleb esitada selle andmebaasi loogiline varukoopia.

  NB! Kui tegite andmebaasirakenduse pgApex vahendis, siis tuleb rakenduse lähtekoodi asemel esitada andmebaasi pgapex3 loogiline varukoopia. Seega sellisel juhul on vaja kahe andmebaasi loogilist varukoopiat - Teie projekti andmebaas + pgapex3 andmebaas.

   Esiletöstetud
   Erki Eessaar:
   Eksam

   25.11.2023 SIIN dokumendis on kirjas informatsioon eksami kohta.

   SIIN on kordamisküsimused.

   SIIN saab eksamiks harjutada (alates 30.11.2023).

   SIIN saab eksamiks registreeruda.

    Esiletöstetud Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?

    Esiletöstetud Kuidas näha siin kodulehel õppeaine materjale nagu need oleks Moodles?

    Esiletöstetud Kas ainel on koduleht ka Moodles?

    Esiletöstetud Kas Teil on pakkuda magistritöö (bakalaureusetöö) teemasid?

    Esiletöstetud Üritan Mauruse keskkonnas taotleda uut Enterprise Architect programmi litsentsi. Olen bakalaureuseõppes EA litsentsi juba taotlenud, seega saan veateate, et "Te olete seda ressurssi juba taotlenud". Mida teha?

    Kuidas teha nii, et Enterprise Architect vahendis ei genereeritaks PostgreSQL andmebaasi disaini mudeli põhjal koodi, mida peab käsitsi parandama?

    Kuidas saaks katsetada Oracle andmebaasisüsteemi uuemaid võimalusi, mida ülikooli serveris olev andmebaasisüsteemi versioon ei paku?

    Mul on sellised ja sellised tabelid ning ma pean nende põhjal lahendama sellise ja sellise andmete otsimise ülesande. Milline oleks selle ülesande kõige parema jõudlusega lahendus?

    Tutvu igal juhul!
    Palun vaadake
    oma hariduse huvides
    võimalikult palju materjale,
    kuid selle materjaliga
    peab tutvuma!
    Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?

    Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

    Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?

    Saan MS Teamsi avamisel teate "Me ei saanud ühendust luua. Logi sisse ja proovime uuesti". Uuesti proovimine ei aita. Mida teha?

    Erki Eessaar:
    Raamat otsib head kodu (2)

    10.10.2023 Mul on alles viimane väljaajagatav eksemplar. Kui keegi soovib seda saada, siis võtke palun ühendust.

     Erki Eessaar:
     Notepad++ pistikprogramm PostgreSQL andmebaasis SQL lausete käivitamiseks

     08.12.2023 On välja pakkuda veel üks (minu arvates päris mugav) võimalus PostgreSQL andmebaasis SQL lausete käivitamiseks, mille kohaselt saab käivitada PostgreSQL'i SQL lauseid Notepad++ programmis avatud failist. SIIN on selle kohta video. SIIT saab installeerimise failid alla laadida (installeerimise juhend on videos). Tegemist on programmiga, mida arendatakse bakalaureusetöös, mis on plaanis kaitsta 2024. aasta jaanuaris. Seega on programm veel arendusjärgus ning seal võib esineda ja välja tulla vigu. Oleksin väga tänulik, kui Te kõikidest leitud vigadest või arenduse ettepanekutest teada annaksite  - kõige lihtsam oleks õppejõule märku anda (Teamsi vestlus, e-kiri, praktikumid).

      Erki Eessaar:
      Praktikum 14ndal õppenädalal

      04.12.2023 Selleks, et töö 14nda õppenädala praktikumis kulgeks võimalikult ladusalt, palun Teil enne tundi tulekut vaadata läbi ülesande 10 üheksa esimest lehekülge.

      Kellel on tunni alguseks tehtud vähemalt esimesed viis ülesannet võiks selles praktikumis vähemasti valmis saada kasutaja tuvastamise funktsiooni. Sellist funktsiooni läheks vaja ka siis, kui teete andmebaasirakenduse mõnes muus vahendis kui MS Access või pgApex.

       Erki Eessaar:
       Teise vahetesti tulemused ja harjutamine kolmandaks vahetestiks

       04.12.2023 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda teise vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

       SIIN aga saate harjutada kolmandaks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 16-ndal õppenädalal (20. detsember 2023). Samuti saab seal juba harjutada eksamiks.

        Erki Eessaar:
        Praktikum 13. õppenädalal

        25.11.2023 Mõtlen, et erinevalt semestri alguses väljakuulutatust teeks 13. õppenädala praktikumi siiski sarnase eelnevate ja järgnevate praktikumidega - saate peale vahetesti tegeleda projektiga ning minult tagasisidet küsida. Sellel nädalal praktikumis projektiga tulemusliku tegelemise eest saab ka aktiivsuspunkti.

        Tuletan siiski meelde, et projekti osana tuleb ka teha andmebaasirakendus ühe töökoha kohta. Selle kohta kirjutatakse ülesandes 9. Nimetan järgnevalt mõned võimalikud (mitte ainuvõimalikud) andmebaasirakenduse tegemise vahendid koos viidetega minu tehtud videotele nende kohta. Videod on Sharepointi keskkonnas. Videote sisu kirjeldavad nende pealkirjad ja juurde lisatud annotatsioonid.
        • MS Accessi abil saab teha andmebaasirakenduse, mis asub kasutaja arvutis ning mille kaudu saab kasutada PostgreSQL andmebaasi
        • pgApexi abil saab teha veebirakenduse PostgreSQL andmebaasile.
        • Oracle APEX abil saab teha veebirakenduse Oracle andmebaasile.

         Erki Eessaar:
         Vabatahtlik vahetest 13. õppenädalal

         15.11.2023 13. õppenädalal (29.11.2023) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 3-4 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 3 ja teema 4), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

         Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla.

         Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

         Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Soovitan arvutiklassi arvutit või püsiühendust, sest harva, aga siiski, on juhtunud, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata.

         Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui kolmapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

         Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

         Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

          Erki Eessaar:
          Tagasiside küsitluse tulemused

          06.11.2023 SIIN on 30. oktoobrist 2023 kuni 4. novembrini 2023 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte. Tagasiside küsitlus on endiselt aktiivne ja sinna saab oma mõtteid kirja panna.

           Erki Eessaar:
           Iseseisva töö ülesanded

           05.11.2023 Nüüd on kataloogis Projekt/Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ning vastavate õppenädalate all väljas kõik iseseisva töö tegemise ülesanded.

           Tuletan meelde, et nii nende ülesannete dokumentides kui ka näiteprojekti dokumendis on järjehoidjad, mis võimaldavad dokumendis erinevate alajaotuste vahel mugavalt ringi liikuda (lugege juhendit SIIT).

            Erki Eessaar:
            Esimese vahetesti tulemused ja harjutamine teiseks vahetestiks

            29.10.2023 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda esimese vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

            SIIN aga saate harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks. See test hõlmab loengu teemasid teema 3 ja teema 4. Test ise toimub 13-ndal õppenädalal (29.11.2023).

             Erki Eessaar:
             Tagasiside küsitlus

             29.10.2023 Olen juba palju aastaid küsinud semestri keskel üliõpilaste anonüümset tagasisidet õppaine kohta kasutades "Mudaste kaartide" meetodit. Vastaja saab vabas vormis tekstina kirja panna, mis talle aine/korralduse/õppekeskkonna/õppejõu ... juures ei meeldi või meeldib. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

             Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

             Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt laupäeval 04. novembril 2023 kell 23:59. Tagasiside andmise võimalus selle vormi kaudu jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

             Väga on ka oodatud konkreetsed ettepanekud õppeaine kodulehe ja materjalide parandamiseks. Seda võib kirjutada mudaste kaartide tagasisidesse või SIIN olevale eraldi anonüümsele vormile. Ka see vorm jääb peale 4. novembrit avatuks.

             Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

              Erki Eessaar:
              Praktikumides osalemisest

              18.10.2023 Praktikumides saab osaleda nii kohapeal olles kui Teamsis, kuid kõigepealt tegelen klassis füüsiliselt kohalolijatega. Nii võib paraku juhtuda, et Teamsi kaudu osalejatega saan rääkida alles tunni lõpus või ei jõuagi seda tunni jooksul teha. Esimesed projekti tegemisele pühendatud praktikumid on näidanud, et kõige rohkem on füüsiliselt kohal inimesi kell 10:00 algavas praktikumis. Kell 12:00 ja 14:00 algavates praktikumides on neid ka, aga vähem. Seega võiksid Teamsi kaudu osaleda soovijad võimalusel osaleda just kas 12:00 või 14:00 algavas praktikumis.

              Julgustan Teid kõiki praktikumi füüsiliselt kohale tulema, sest elu näitab, et siis kulgeb töö kiiremini ja viljakamalt.

               Erki Eessaar:
               Koondandmete päringute töökiiruse parandamisest PostgreSQL näitel

               14.10.2023 Tõin SIIN näite, kus analüüsisin ühe ülesande kolme lahendusvarianti. On veel üks lahendus, mille puhul kasutatakse arvutatud veerge (generated column) ja mille korral on töökiirus veelgi parem. Kirjutan sellest SIIN.

                Erki Eessaar:
                Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

                12.10.2023 Kaheksandal õppenädalal (25.10.2023) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused, kordamisküsimused eksamiks ning SQL lausete näited PostgreSQL ja Oracle kohta.

                Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla.

                Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

                Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Soovitan arvutiklassi arvutit või püsiühendust, sest harva, aga siiski, on juhtunud, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata.

                Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui kolmapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

                Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

                Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

                 Erki Eessaar:
                 Jooksvad tulemused

                 04.10.2023 Kiirvalik=>Hinneteleht on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda peale iga nädala praktikume (kolmapäeva õhtul või neljapäeval). Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

                  Erki Eessaar:
                  Raamat otsib head kodu

                  29.09.2023 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

                  Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Mul on alles viis viimast eksemplari. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Raamatu saab kätte 04.10.2023 toimuva praktikumi ajal - kirjutage palun registreerimisel kommentaari välja, millisel kellaajal toimuvas praktikumis sooviksite raamatu kätte saada.

                   Erki Eessaar:
                   Töö praktikumides alates viiendast õppenädalast

                   29.09.2023 Alates viiendast õppenädalast algab praktikumides töö projektiga, võttes aluseks ülesanded (alates ülesandest 2), mille SIIA järk-järgult välja panen (kokku on ülesandeid 12, neli ülesannet on juba välja pandud).

                   Kindlasti peab kaasatöötamiseks olema käepärast sisendprojekt. Töö hakkab käima CASE vahendi failiga, kuid ka dokumendis ja prototüübis on olulist sisendinfot. Kui Teil ei ole veel Enterprise Architecti (12), siis installeerige see palun. Kui EA on olemas, kuid litsents on aegunud, siis laenutage see uuesti (väljaspool ülikooli võrku - sulge EA, looge eduVPN ühendus, käivitage administraatori õigustes bat fail, avage EA). Kes ei saa tehnilistel põhjustel endale EAd installeerida, siis lugege palun, mis on alternatiivid.

                   Palun leppige rühma siseselt kokku, kus ja kuidas hakkate faile jagama. Kõigil tasuks projekti meeldetuletuseks sirvida. Need, kes valisid sisendprojekti kodulehelt, peaksid kiirema stardi huvides kindlasti sellega eelnevalt tutvuma.

                   Olen terve praktikumi Teie käsutuses - vastan küsimustele, annan nõu, vaatan tehtud tööd. Aktiivsuspunkti saamiseks peab olema mingil viisil tõendatud, et terve tunni töötasite. Kui olete klassis füüsiliselt kohal või töötate üle MS Teamsi kaasa tunnis füüsiliselt kohalolevate rühmakaaslastega, siis saan Teid jälgida ja otsustada, kas on piisavalt alust punkti saamiseks.

                   Kui tegijate rühm osaleb ainult virtuaalselt üle MS Teamsi, siis tuleb tunni lõpuks (oma arvuti ekraani jagades) ette näidata tehtud töö. Kui progress on olemas, siis punkti saavad need projekti osalised, kes on MS Teamsis kohal.

                   Oleks väga meeldiv, kui MS Teamsi osalejatel oleks veebikaamera sisselülitatud! Julgustan kõiki praktikumide ajaks võimalusel klassi kohale tulema. Minu kogemus näitab, et klassis kohalolijate töö läheb kiiremini.

                    Erki Eessaar:
                    PostgreSQL 16

                    15.09.2023 apex2.ttu.ee serveris on nüüd PostgreSQL 16. Andmebaasi programmeerimise seisukohast on võrreldes versiooniga 15 muudatusi vähe, küll aga on pööratud tähelepanu andmekäitluse operatsioonide jõudluse parandamisele.

                    Kui Teil tekib seoses versiooni uuendamisega tarkvara kasutamisel mingeid tõrkeid, siis andke palun sellest teada!

                     Erki Eessaar:
                     Praktikumide aja erakorraline ühekordne muutus kolmandal õppenädalal

                     12.09.2023 Kolmandal õppenädalal jäävad erandkorras ära praktikumid:
                     • kolmapäeval 20. septembril 2023 kell 10:00
                     • kolmapäeval 20. septembril 2023 kell 12:00
                     Selle asemel toimuvad praktikumid (nii Teamsis kui kohapeal)
                     • esmaspäeval 18. septembril 2023 kell 16:00 ruumis ICT-403
                     • reedel 22. septembril 2023 kell 16:00 ruumis ICT-403
                     Praktikum kolmapäeval 20. septembril 2023 kell 14:00 toimub ettenähtud ajal ja kohas.

                     SIIN saab vaadata praktikumide lindistusi (Kiirvalik=>Lindistused/Praktikumid) (nädalatel kui ise räägin lindistan ühe praktikumi).

                     Ma palun vabandust võimalike ebamugavuste pärast!