Kodulehed
[386] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2024)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  classifier     regreg     julgustan     andmemudel dokumendipõhine     andmemuudatus triger     tüüp andmebaas     iseloomustama     arendusmetoodika loogiline     kitsendus with     ülejäänud     koostab     tüüp andmebaasiobjekt     lahendused     metoodika     nädala     salvestusruum tüüpide     kirjeldab     piisab     liides staatiline     operaator group     viitab     väärtus kehand     kirjutada     tõeliselt     uueneb     apexttuee     andmehoidla     võimalike     lehviku     realiseerida     artefakt kontrollimatu     projektsioon     metaandmed privaatpilv     realiseeri     parandada     select     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus invariant invariandid     iteratsioon infosüsteem     restrict     kontseptuaalmudel     mudel graafipõhine     töökorraldus     disaini     juurutamine     andmebaasioperatsiooni     loendusfunktsioon     lisamaterjalid     poolühendamine     tuleb     pilvetöötlus     integreeritud     rakenduskeel     küsimustest     triger andmebaasi     eksam     sulgege;     tegijad     indeks valikuline     lahendusi     räägitud     klausel alampäring     seosetüüp     kontrollib     näiteülesanne     võidakse     seadus     skeem kasutusmalliskeem olekumasinaskeem paketiskeem crud     materialiseerimine     üheksandaks     probleeme     staatiline     töövihiku     protseduur unique     arendamiseks     heathi     kokkuvõte     loenguvideo     andmebaase     vara     kontseptuaalset     strateegiline-     eelistest     ühest     avaldis     valdkonnapõhine     identifitseerimist     korteežitüüp     ülatüüp     kasutajaliideses põhiolemite     võimsus     andmebaasisüsteem andmejärv     tagamine     generaatorid siin     operatsioon pesastamine     võimalik     descartesi     laisk     ühisosa     nosql     sellest     lõige     lahendamine vaade     tehtud     (üks     ühtse     sorteerimise     andmete     kaupa     hindamislehtede     põhiolemitüüp andmebaas     registreerida     analüüsi     neljas     project     allsüsteem metoodika     tingimuses     normaalsus     files     lisapunktide     tegeleb     häälestamine     ühtlasi     management     kirjaliku     vajadus põhiolemite     applications     avaandmed     värskendamine alampäring     saritoode     klassifitseerimine     päringute     põhiolemite     andmemudel andmebaas     teooria     andmebaasisüsteem väline     teisendusreegel     sõlm     tootamine     infosüsteem pilv     pruugi     dokumentidel     kategooriad     anomaalia ankurmodelleerimine     rohkem     mässimine     baastabelite     relvarid     leping funktsioon     tavapärasem     andmebaasikeel dokumendipõhine     kontseptuaalne     lahendus     andmebaasisüsteemi     koodi     hoolitseb     tähendusega     relvar/tabel     veergude/atribuutide     kommutatiivne tuletatud     andmekaubamaja     käsitsi     kehand operaator     teenus andmebaas     staatus     esimene     kandidaatvõti baastabel     jõustada     struktuurist     kohta     vastuvõtuaegade     kasutajana     välisvõtme     keele     korporatiivne     tabel vaade     teenus disain     allsüsteem     mägimurrak     andmebaasiobjekt andmekontrolli     veergude     pärandsüsteem     kuuendaks     kadudeta     disainiprintsiip denormaliseerimine     whole-part     klassifikaatorid andmed     perioodiks     kaar     arvujada     andmebaasioperatsioonid     põhineda     samm-sammulises     projekteerimine     sql andmekirjelduskeel     vajavad     leidmine     indeks bitmap     publication     sündmusvaade     reaalne     kaasamise     kordamisküsimused     kokkuvõttefunktsioon konstant     praktikumid     enterprise     hooldamine lähtekood     sammu siin     ühendamine     põhiobjekt     reaalsed     vaade tabelite     teine     tüüpi     loeng     lubab     msaccess     klassidiagramm kitsendused     unikaalsuse     reegel     loomisel     õppeaines     tagasi     muutuja parameeter     peetud     arendamine     modelleerida     trigeri     tabelid tabelid     surrogaatvõti deklaratiivne     6nk     omalooming     nimi tabel     kehand füüsiline     esile     õiguste     korduv     keel transaktsioon     andmemakro     assertion instead     registreerimiseks     andmekäitluslaused     väljakutse     denormaliseerimine     lõhn refaktoreerimine     loomissamm põhiolemitüüp     võimalikke     edukaks     prototüübis     artefaktid     värskendamise     composition     pädevusala     korteežitüüp korteežitüübi     täidetakse     read tuletatud     võrk-     klausel ühendi     kuuluvuse     esimesel     esitamiseks     ühislukk     leping     kriis     nk välisvõtme     dekompositsiooni     kolmas     disain olemitüübid     küsimus     spetsifikatsioon rakenduse     seega     baastabel unique     tööle     töölaual     probleemikeel     dokumenti     keskkonnas     kasutatava     püstitus     parameeter rutiin     pakkige     raha     kaitsev     praktika     analüüs     elujõulise     probleem võtmed     põhjustab     eeldus     oodatav     unifitseeritud     slaidid     skeemid     bcnk     ujukomatüüp     kasutaja kasutaja     vabal     korduvad     liiasus nk     sõltuvad     relatsioon query     täitmisplaan     ühendamine andmemuudatus     võrdlusoperaatoriks     keskkonnas siin     kahevalentne     ühend     keerukamad     sobiva     otsuste     ridade     programmeerimiskeel rutiin     väline     võrkmudel hierarhiline     märkmeleht     andmebaasiobjekt minimaalse     operatsioon funktsionaalne     disain indeks     pääsupoliitika sql     mittekohustuslik     denormaliseerimise     kinnitamine kasutaja-     faili     postgresqli     naturaalne     suhe     loengud     suletud     predikaat     alternatiiv     püsivus andmekirjelduskeel     digitaalne     õigus sql     lause sql     hierarhiline     analüüsilt     teoreem     alusel     lause andmebaasisüsteem     ühtegi     statistika üleminekusüsteem     mõisted     jaoks     d tüüp     tootamine libreoffice     laused grant     register oracle*case     table     nõuab     tagasipööramine     lause arvujada     võtmesõna     keel tuletatud     teisene     ühine     realiseerib     atribuudi     kasutajaliidese     allsüsteemidest kontseptuaalne     andmekirjelduskeel     teemaks     puhastamine     ülelaadimine     kitsenduste     tootaja     baasrelvar     lõpeb     klassidiagramm põhiobjekti     põhjal katsetamiseks     nähtavate     juhend     denormaliseerimine halb     moodul rutiin     äriprotsess     tüüp tüüp     strateegia loogiline     disain denormaliseerimine     vaate     kasustusjuht     kaudu vaate     genereerib     relvar hulgateoreetiline     süsteemide     täitmisplaan sisemine     sharepointis     kataloogi     tagada     loomise     kategooriatel     nende     pingerida võimalik     attribute     andmesoo pilv     spetsifikatsioon pakett     nõudmised     infosüsteem relatsiooniline     funktsioon select     lause select     vs.     pakett     parem     välistav     operatsioon lugemisoperaator     vahelised     option tabel     kursuse     skript     sql-andmebaasis põhiolemite     disain sql     puhas     kitsendus andmekäitluskeel     printsiip multiväärtuslik     kosk-mudel     counter     tabelid kitsendused     sõltuvus kuues     dekomponeerimine nk     tüüp avaldis     andmebaas libreoffice     poliitika     arhitektuur crud     madal     lepingud     kirjas     maailma     omanikuks     relatisooniline     tuletatud     primary     töötajate     elutsükkel scrum     õigus vähenda     andmebaasi-     roll grant     keskmise     skeem vaate     mootoriga     kinnitamine     antimuster     kasutajaliides     vabadus     informatsioon     olla     eesmärk     toimunud     operand     võrgu     kihid     katsetamiseks     tabelid/relvarid     rutiin     headuse     andmebaasisüsteemid siin     equijoin mittekorreleeruv     viienda     tasemel     kohta siin     andmebaasikeel andmed     kehand pl/sql     korraldus     tavaühendamine     agregatsioon     relvar relatsioon     hoidla     projekteerimiseks     otsingutingimus     kaskaadne     relatsioonialgebra     sisend     kooskõlas     juurde     operatsioon hetktõmmis     tükeldamine     tagantjärgi     andmemudel sisemise     täielik kuues     skeem select     töötunnid     valdkonnamudel     arendus andmebaas     paikenda     migreerumine     kaudu     mudel infosüsteem     baastabel     tegevusskeem     iseseisva     sql füüsilise     süsteemiõigus     lauseid     lause transaktsioon     andmemudel plokid     programmi kui     tarkvarakeel     saamiseks     bitmap     põhiobjekte     programm     millised     jooksul     määrang merge     ilma     relatsioon valdkonnapõhine     konkreetne     failina     hinneteleht     rakenduse     kontrolltöö     hangitakse     puuduv     ühe     kadestamine     installeerimise     kokkuvõtmine     tabel domeen     lause andmekäitluskeel     parendamine     praktikume     toimuma     lähtekood halvad     lisaülesanded     täitmiseks     grant     nõudeid     visualiseerib     mudel artefakt     lepingud üleminek     disainimuster     andmebaasirakenduse     strateegiline     arvestus     reserveeritud     suhtetüüp     nõuded     sünonüüm     sisaldada     veerg transaktsioon     numbrimärk     indeks     kontrollide     teabe     turvalisus     töömahu     võrreldes     avaandmed rakenduse     otseülekandena     pöördprojekteerimine     tüüp transaktsioon     baasrelatsioon     õpingukavade     veebirakendus     koostamine     agregaatfunktsioon     normaalkuju sql/relatsioonilise     reataseme     valideerimisereeglid     andmed virtuaalne     klassifikaator     loogiline     alter     pakkus     operatsioon tarkvarasüsteem     juurprobleem koodi     keelte     ajutine     tüübigeneraator selektor     andmebaasihalduse     option revoke     inimkeelsete     otsustada     modelleerimine     lõppseisund     lindistused     koosnevad     põhjus     kokkuvõttefunktsioon avaldis     kitsendus normaliseerimine     põhiolemitüüp pidevvalmidus     annab     privileeg     andmebaas hübriidpilv     raamatupidamise     hinnanguga     nimeta     (relatsiooniline     kirjutab     operaator väärtus     predikaadis     hinne     intersect     valideerimine     iseseisev     põhinev     vastab     ajaarvestus     raamatuid     andmebaas     sidumini     lugemisoperaator kitsendus     andmebaasioperatsioonide     testitud     artefakt räpane     disain loogilise     failipõhine     oracle     litsentsiserveri     funktsioonil     mudelite     infosüsteem andmed     relatsioon     andmevakk     roll administraator     loobumise     konstrueeritud     kose     kitsendus tabeli     struktureerimata     süsteem     kirjeldus     ainekava     typedb     olemi-     objekti-rolli     valige     alamtüüp     eeltingimus     ülikooli     täidab     funktsionaalne     osa-terviku     paketi     relatsioon andmebaasi     mitmest     teises     väärtus muutuja     põhiandmed uml     paremini     tüüp jälgi     otsimise     andmemudel detailanalüüs     klassiskeem     jõudlus hetktõmmis     kogum     viiakse     ja     tegemist     sammude     operaator sql     täitmine andmemuudatus     andmebaasiserveris     korrastatud     lõuend põhiolemitüüp     käivitamisel     järgneb     klausel     vajadusel     tabeli     primaarne     null-väärtus     järjepidevus tehingutöötluse     süsteem relatsiooniline     andmekirjelduskeele     operatsioon identiteedi     õppejõu     tüüp võrkmudel     kontseptuaalses     välisühendamise     vabatekst     seejärel     töövihik     tõttu     method     vaated     relationship     muuta     sõltuvus rutiin     pööratud     vaatamiseks     arvuti     käideldavus     plagiaat     tüüp andmekäitluskeel     normaliseerituse     olem-atribuut-väärtus     säilitamise     käivitada     tarkvarasüsteem kuldandmed     lõppkasutaja     lisamise     muudab     laadida     operatsioon)     disain /     vähenda     klassidiagrammidest     generaator logitabel     sql-andmebaasisüsteem     võtmekandidaat     tundi     machine     mudeliteisenduse     lahendada     on     logi hulgateooria     teooriatestid     strateegia kasutaja     relatsioonitüüp korteež     üks     andmebaas virtuaalne     denormaliseerimine sql     deklaratiivselt loogiline     sõltub     andmemudel xml     kasutaja-defineeritud operaator     rakenduses     refaktoreerimine bcnk     mudelini sql-andmebaasi     navigatsiooniline     tehniline     andmebaasihaldur     tabel tabelite     lause     baastabel hetktõmmis     otsustab     mudel tutorial     teisendada     probleem     olemasolu     esinevate     määratud     pääsupoliitika grant     sidusus metoodika     tegijatele     põhiolemitüüp     modelleerimiskeel     heati     fagini     sõltuvus allhhanke     üldituste     laused select     dünaamiline     pilv matemaatiline     tüüp päis     õigus     suurandmed     andmebaasiüsteemis     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     aeglustab     ühendtüüp     väärtus     pakett programmeerimiskeel     skriptisüst     päis relatsioonitüüp     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     õppenädalal     katsetamiseks     andmemudel serveri     relatsiooni     varukoopia     tabel vahe     vanem     ärimudeli     diagrammide     andmebaasikeel objektsüsteem     sql-andmebaasis kaup kaupade     andmed imperatiivsus     andmefailid füüsilise     päriprojekteerimine     pilv     sõltuvuse     detailanalüüsi     selgitatakse     võimsustik     aadress     tüüp funktsioon     viiteid     lõpphindele     kuhja     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     kordaja     uue     infosüsteem     programmeerimiskeel     null-pikkusega     vältida     data ja     suhte     lahusus kobareelnõu     universaalne     sql pl/pgsql     näiteid     andmemuudatus with     andmemudel andmebaasikeel     puu     sisseloginud     hotell     - need     täielik     kitsendus tüüp     sql identiteedi     lihtsustatud     tabelis     võtme     boonuspunktid     operatsioon alampäring     kirjeldada     lepingutest     0     perekond sql     põhiliselt     arvude     seisund     tsükkel rutiin     indeks kitsenduste     singli     süsteem tabelite/relvaride     pilv andmebaasisüsteem     rünnak sql     sügisel     andmebaasisüsteem funktsioonil     salvestusruum sisemise     valem     andmebaas andmebaas     kasutatakse     sõltuvus funktsionaalne     kommutatiivsuse     andmete     kohta alamkataloogis     mudel uml     3nk     kitsendused case     kompositsioon     arendusmetoodika rational     alternatiivse     projekteerimine füüsiline     kulutatud     operatsioon relatsiooniline     assertion     disainimuster disain     plekk     hindamise     otsingutingimus liittingimus     macro     operaator sum     mitmeväärtuseline     arvutis     kitsendus merge     põhjusab     andmebaasisüsteemides     paaridel     muster äriarhitektuur     kehand transaktsioonanalüüs     installeerimine     väärtustele     deklaratiivne kolmekihiline     mustripõhine     allsüsteem rational     platvorm     merge     viidete     füüsilise     teil     rakenduspakett detailanalüüs     exists     vähemalt     sõltuvus sql/relatsioonilise     andmekogu     rakenduvad     sümptom mudel     liiasus füüsiline     rakendusprogramm     bakalaureusetöö     operaatori     kokkukuuluvus     vastutuspiirkond infosüsteem     andmekontrolli     operatsioon sql     mallpäring     suunab     alampäring merge     1:m     kõnekujund     sõltuvustest     skeem-lugemisel     võlg     lühivideo     andmemuudatused     forward     järjekord     lõpphinne     probleem disain     ülesanne     eranditöötlus protseduurne     erinevatel     kuulub     sql/psm     läheb     viiteterviklikkus     tegema     realisatsioon     projektsiooni-ühendamise     truncate     äriline     mitmevaateline     poolt     juhendis     tüüp baastabel     keskkond andmed     vaated andmebaasisüsteem     üleminek     ärireegel     kiht     vormistamine     õigus kaitse     saate     except     constraint     tabel tuletatud     generaator     kohas     virtuaalne     kooskõla     kasutusmallmudel     vajalik     tarkvarasüsteem andmebaas     rollback     teooriatest     algväärtustamine triger     (programmeerimine)     kus     litsents     iseloomustab     normaliseerimine     allsüsteem andmebaas     lisaeksam     värske     unisys     süsteemi-defineeritud     eelnevalt     tüüpvead     failihaldur     neljavalentne     keelsed     mudel andmemudel     kirje     näide     litsentsi     juhend põhiolemite     kokkuvõttefunktsioon equijoin     operatsioon naturaalühendamine     dialekt tuletatud     autoincrement     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     imperatiivne töölaua     staatustest     kontekstis     seadus sql     operatsioon avaldis     pgapex     kasutaja-defineeritud     käivitab     fortivpn     register     klassifikaatorina     andmeladu     keel kasutaja-defineeritud     kavandamine tarkvarasüsteem     klassidiagramm metoodika     models     etapp andmebaasi     andmemudel     float     tubade     grupifunktsioon     hooldamine     andmekvaliteet     parandamine     pädevusalade     andmetöötluskompleks     esmasrelvar     lisapunkt     kustutada     tingimuslause rutiin     otsingutingimus andmekirjelduskeel     ettevõtte     keskkonda     järk     kitsendus transaktsioon     plokid andmebaasiobjektide     terabait     programmeerida     andmebaasikeel relatsiooniline     kõrvalefekt     töömaht     lause vaade     kaheksandaks     assotsiatiivne relatsiooniliselt     normaliseerimise     lausend     tegemine     teisenduse     prototüübi     kasutamise     jagada     keel kasutaja     veerg     siin     positiivse     joini-sõltuvus     ülemineku     rakendab     väärtus sql-andmebaasisüsteem     kujule     juhuslik     veeru     transaktsioonid     võite     andmebaasiserveris     nõrgad     proovimiseks     tehised     artefakt     sõltuvus refaktoreerimine     baastabel vaate     murdskriptimine     põhiolemitüübid     diagrammis     piiritletud     operatsioon vaade     lugemist     registri     projektikordaja     postgresql     atribuudid     süsteemikataloog     erinev     ühildamatus     andmekäitluskeel relatsiooniline     cards     andmemudel loogiline     lahusus     ajaaruanne     sisalduv     tõeline     elutsükkel     arvujadad     eest     tabelite/     eesmärgiks     aktiivne     liiasus relatsioonilise/sql     seosed     regreg;     disainist     kasutusjuhud üleminek     assertion viga     arvutis     rakendatakse     reverse     meetodeid     andmebaas kontseptuaalne     entity-relationship     strateegilise     põhitulemus     disain detailanalüüs     sisaldav     andmebaasidesse     idempotentne ühendamine     infosüsteem uml     võlg artefakt     pilv andmebaas     skeem vaade     where     agregaat     kohtumise     option maksimaalse     milleks     konkreetse     tüüpprobleem     osaliselt     rakendus käesoleva     arv     seisundidiagramm crud     võlg infosüsteem     kuupäevad     muutuja     nimetamine     libreoffice     skeem     pädevusaladel     pidevvalmidus põhiolemitüüp     kasutusjuhtude     õigused     roll     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     kehtib     tühihulk     kasutaja     plokid füüsilise     loomine;     väärtuseid     zettabait     varundamine     eksabait     tagasiside     andmetüübid     ettenäitamine     võrrelda     mudel     viies     hetktõmmis     olemitüübid analüüs     avaldis relatsiooniline     mõista     arhitektuur andmebaasikeel     muster mustrid iseseisva     planeerimine     lõhn räpane     4nk     lugeda     jätkamine     milles     tüüp mitteskalaarne     järeltöö     nimekirjas     paikneb     rutiin rutiin     ettevalmistumine     kontollitud tabelite/relvaride     disainimuster uml     klastri     unustatud     välisvõtmetega     põhiomadus     rakendus     tegevuskava     sidusus     paranda     kehtivusperioodi     generaator drop     installeerimiseks     tegevusi     sidemetüüp     viga arvujada     tehingutöötluse     tabelid     unique     lauset siin     süntaks     triger     diagramm scrum     nõuete     tunnistuseks     tulemeid     korda     literaal     tulemid     salvestamise     palun     detailanalüüs siin     lugemisoperaator korteežitüübi     projektiga     admin     ärireegli     luua     programmeerimiskeel deklaratiivne     võlg veergude/atribuutide     fail     kasutusele     ristkorrutis     laused siin     protseduurne     korteeži     allsüsteemi     skeem sql     projektis     ettenäitamisele     kuldandmed     võetav     indeksid siin     ajast     strateegia execute     infovajadus andmekäitluskeel     poolvahe     funktsioon plokid     videotes     aitab     tarkvarakeel protseduur     põhjal select     leidmiseks     rakendus siin     tühistamine primary     andmesiire register     seisundidiagramm strateegiline     protseduuride     üldine     moodul pakett     eksportida     olekutest     proovimist     eranditöötlus     strateegia     etapp     teemasid     javascripti     kasutab     programmi     naturaalvõti     eksemplaridel     serverist     kaardid     siseskeem     normaalkujud     lahti vaikimisi     pidevintegratsioon     arhitektuur loogiline     näiteülesande     disain plokid     skeem-kirjutamisel     hädavajalik     libreoffice     kursor funktsioon     cusersuserappdatalocaltempfilejson     muutuja relatsioon     enamik     kasutada     rutiin protseduur     äriarhitektuur     väliste     salvestatakse     protsendiarvutus     täielikud     toimub     lahususe     lukk     keeruka     loogikaoperaator     subquery     generalization     allsüsteem pädevusala     teadmiste     autoriõiguse     põhimõte     registreerimine     formaalne     füüsilisest     parameeter tüüp     võrdlusreeglistik     abitabel disain     tabeliruum     mudel loogilise     soodustavad     tagastataval     lause tabeli     information_schema kolmekihiline     dokumendi     rational     2nk     vesivoodi     näidetes     detailid     olemitüübid     mudel allsüsteem     kasutajanimi     töötava     tabel select     kodeeri     arendusplaan metoodika     suurendab     sql sql     mudeli     tulenevaid     peatükk     diagramm     käivitusplaan     defineeritud     diagramm olemi-suhte     leping oracle*case     rühmitamine     samme     lihtsalt     klassidiagramm     flipped     multiväärtuslik     allsüsteemide     base'i     korduste     olekumasina     olevate     tegin     pakkuda     andmetöötluslaused     hübriidpilv     arvutivõrgu     analüüsitavaid     andmebaasis     funktsionaalsete     leiab     näiteülesannete     laiendatud     hulkade     skeemitu     vahetest     kontrollkitsendus     arendus     kasutaja-defineeritud relatsioon     lukustamine     loodud     valideerimistekst     ärireegel sql     arendusega     valikvastused     küsimuste     erinevates     võimalus     kitsendus võrdsuse     võtta     hooldamine mudeli     eksamiajad     nädalat     arhitektuur füüsiline     olekumasin     raskused     alampäring     tabel andmekäitluskeel     add-in     reguleerida     string     hierarhia     operatsioon andmetele     andmemudel autoriõiguse     õppenädalaks     milliseid     operatsioon     esitada     programme     hulgateoreetilised     halb     keerukus     isiku     mittetäielik funktsionaalne     lause alampäring     e-pood     juurprobleem andmebaasi     andmetele     lahendus objektorienteeritud     riiulilt     triger väine     erand     sagedased     tulemustest     sql-andmebaasi     töökiirus andmebaasi     võimaldab     deklareerimisel     sõltumatus kontseptuaalne     alamkeel     sageli     nimi rida     kitsendused sql-andmebaasi     noskul     tasemel relatsioonilise/sql     operatsioon andmekäitluskeel     hotell siin     lahendusvariante siin     elementaarne     keel relatsiooniline     disain strateegiline     tüüp muutmisoperaator     genereerimine     assume     liides allsüsteem     slaidikomplekti     lõpust kui     tingimus not     infosüsteem strateegiline     indeks indeks     muutujad     tootmise     kasutajatele     seisundidiagramm uml     unified     perekonda     relvar sql     lõpphinde     probleemid     operatsioon query     teisendust     räpane     olevaid     vajalikuks     avage     hetktõmmis andmebaasisüsteem     olekudiagramm     tutorial     kasutaja delete     projekteerimisel     abitabel foreign     võtmed     protseduur füüsilise     olemi-suhte     triger tuletatud     korteežitüüp relatsiooniline     parandamise     lahendusvariante     kavandamine avalik     väärtustada     keelamine     materialiseeritud     mõjutab     clean     sõne     küsitluse     andmekäitluskeel veerg     päri-     arvutisse     läbi     dialekt     andmebaasisüsteem sql     hilinemine     andmetüüp     kvaliteet uml     järgmiseks     andmed     kategooria     teise     normaliseeritud andmete     lõhn halb     arhitektuur     kokkuvõttefunktsioon     millele     jõudlus füüsilise     check     muutumisele     manusandmebaasisüsteem     relatsioonitüüp tüübigeneraator     tüüp kitsendus     kavandamine andmevakk     päringu     query     andmemudelis     kohe! kõik     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     triger trigeri     aste relatsioonilise/sql     keel transact-sql     hooldamiseni siin     omaduste     realiseerimiseks     projektijuhend     väljundi     argument     roll kaitse     ülesanded     täidetus     paraku     in     eskiismudelid     hooldus     liiasus     projektsiooni     keel otsekorrutis     spetsiaal-     esitusloendis     eraldiseisvad     tüüp grant     loenguks siin     teisendus     abitabel triger     pealkirjad     raskemaks     l-väärtus     ajahetkel     tulemuste     andmebaas ajutine     elephant     eemaldamine     funktsioon nimetu     teenus     lisaks     relvaride     korral     päis b+     evitustoru     kehtivad     orienteeritud     otstarbe     mudel case     keel     graafilises     objekt-relatsiooniline     üheteistkümnendaks     eesti     videod     perioodil     otsingutingimus ühendi     alamkataloogides     ainult     väärtusel     moodul oracle     relatsiooniline     avaandmed andmebaasi     mudelid     andmebaasi     option     relvar     täiendused/parandused     disainitaseme     unaarne     andmemudel d     lausete     atribuudina     diagramm arendusplaan     assotsiatiivsuse     maatriks andmebaasioperatsioonide     kood     loomissamm ehitamine     graafi     sharepoint     operatsioon vahe     kuldreegel     kasutajaliideses     kokkuvõttefunktsioon alampäring     koondhinne     ennast     p pikem     vajaduse     tegelik     lausendid     pidada     revoke     osaks     hulk     taotlemine     vaated kolmekihiline     pöördprotsess     harjutamine     paber     väärtused     vaheline     mitme     tekivad     strateegia relatsioonilise/sql     ddlenhanced     praktikumideks     kapseldamine     tegemise     slaidikompleki     näidatud     lahendamiste     loomissamm pädevusala     plokid loogiline     väärtused süsteemiarenduse     käivitades     klausel having     onlain-tehingutöötlus     normaliseerimine relatsioonilise/sql     võlg puhas     cascade     harjutada     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     sinise     strateegia andmebaasi     loengute     sisalda     disainile loogiline     kavandamine     tüüp tabel     viidatud     tingimus select     kavandamine andmebaasi     alates     ühendamissõltuvus normaliseerimine     kohustuslikud     andmemudel indeks     mini-andmevaramu     skeem veeru     tagasirullimine     võiks     lausega     täitmisplaan andmebaasisüsteem     nimble     ole     ülekanduvad     täpsustamine     arvesta     skeem tuletatud     vaates     operaator skalaarne     andmekäitluskeel     populaarsus     allsüsteemid     tähistatud     töökoht     otsitakse     teams     klasterdatud     võimalikud     tarkvarasüsteem mashup     esitusviis tüüp     kirjeldamist     järgi     classroom     reference     töötleb     struktuuriga     õigustes     tehtava     sisalduda     hierarhilise-     registreerimine põhiolemite     duplikaatne     ebaõnnestumised     teoreem boyce/coddi     video     kontrolliks     basic     praktikumide     ülesannete     väljatöötaja     kompilaator     arendusmetoodika allsüsteem     prototüüpimine atribuudid     laiaveeruline     dokumentatsioon     tegevuste     diagram     muutuda     rahuldada     õhinapõhine     litsentsivõtmete     sissejuhatav     moodul süsteemi-defineeritud     inimkasutaja     operatsioon projektsioon     kaupade     sql     klassiruum     otsingutingimus nimega     üldotstarbeline     lõuend     ekraanivormilt     funktsionaalsed     kolmevalentne     vaatega     arvestab     puudumisel     alampäringut     koosneb     kommenteeritakse     põhimõistete     andmebaasini     ülesande     lahusus relatsioonilise/sql     täpselt     loogilise     pseudojuhuslike     seotud     sql-andmebaasisüsteemi     formaati     ainekaart     maatriks     sisemine     andmelett     klassifikaatori     allsüsteem rakendamine     kahte     tabel transaktsioon     orsterwalderi     muster     transaktsioone     sõltumatus     infosüsteemi     versiooni     jagamine     virtuaalsel     nendest     mudel sql-andmebaasi     lindistuste     normaliseerimine sql/relatsioonilise     diagramm projekt     praktikumidesse     normaliseeritavate     tehingud     visuaalne     annotatsioon     tüüpviga     põhimõisteid videod sissejuhatus sql     tagab     imperatiivne     laused     normaalkuju relatsioonilise/sql     harjutamisel     rida baastabel     lihtvõti     materjale     olem     operatsioon piirang     andmebaasioperatsioon     ressursside     terviksüsteemi     mittekorreleeruv     loomist     nädalate     domeen andmebaasi     süstimise     videot     sorteerimata     anomaaliad     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     eskiismudel     ettevalmistus     andmemudel analüüs     hajuv     teenus rakendamine     olekumasinaskeem     ülekanduv sql/relatsioonilise     teema     office     dialekt lõige     powerpoint     mudeliteisendus     toimimismudel     täielikult     käivitumiseks     hajus     determinant ortogonaalse     serveri     põhiobjektid     peatükis     huvitav     rekursiivne     administraator     andmemudel andmemudel     languagegenerationscriptxml     rules     esitatud     peale     operatsioon lõike     strateegia revoke     kindla     näitel     operaator relatsiooniline     tingib     tüüp     määrab     liitvõti     atribuut relatsiooniline     detailanalüüs     muutmisoperaator relatsioon     mõlemat     kursor     rakendub     lõppemisel     registrid     süsteemi     mõistekaartidena siin     esimese     teostada     uus     parandamisele     (rutiin)     vastavuse     isoleeritus check     sorteerimine     allsüsteem funktsionaalne     varieeruda     plokk     valmistuda     onlain-analüüs     kvaliteet     andmemudeli     andmebaasikeel avaliku     tutvustus     primaarvõti     üliõpilase     arvutiklassi     juhitavad     teatavate     failid     keerukamaks     viimiseks         turvalisuse     sümptom juurprobleem     kompenseeriv     sql check     spetsifikatsioon     põhjal ea     kuhi     skeemi     visual     järjepidevus     klausel atomaarne     minut     litsentsivõti     administraatori     domeen     tööjaama     paralleelselt     minimaalse     eksistentsi     diagrammid     koskstiil     samas     lisaülesanne     sõltuvalt     sõltuvus esimene     tööjuhend     kitsendus     alampäring avg     hetkel     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     teenus pädevusala     registreeritakse     kattuvad     hankida     logimine üldine     seisundimuudatuste     halvendada     lahusus sql/relatsioonilise     arvutamise     integratsiooni     protsessimudel     õppeaine     süsteem deklaratiivne     pääsu     sql-andmebaas     ärireegel triger     mustrid põhiolemite     operaator atribuut     täitmise     valideerimisreeglid     deklareeritud     operatsioon spetsiaal-     refaktoreerimine järjekindlusetus     kaitsta     boonus     andmebaas andmed     kahanevalt     attachment     programmeerimine     lause andmed     testimine     kirjeldused     printsiip     loodavaid     genereerida     normaliseerimata     järgnevat     andmeaidad/andmevakad füüsiline     õppuritega     kuristiku     lindistusele     tulemusena     ümbernimetamine     seos     ekraanivorm     lisapunktid     rea     defineerimiseks     tehingute     architecti     disain analüüs     pärisalamhulk     mõeldud     olemuslik     kogutud     klausel tabeli     harjutused     klausel tabelite     saamise     sis algus     antipatterns     näiteprojekt     gigabait     keel parameetrite     ligikaudne     graafiline     pöördumise     salvestused     sql-tabeli/relvari     kaitse     käivitage     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     lõppedes kui     abitabel     lahendamine andmemuudatus     hinde     tüübigeneraator skalaarne     järgida     võrdsuse     vabaneda     keel rutiin     funktsioon     andmebaas andmekäitluse     atomaarsus andmekäitluskeel     5nk     tehing     videod alamataloogis     kompenseerivad     kirjeldusest     viimine     kasutamine     oleks     keel sql     esmasvõti     rutiini     mittereserveeritud     võti-väärtus     pilvandmetöötlus     töötati     ümarda     tabelile     disain füüsilise     kuues     jätta     transaktsioonilised     identiteedi     videote     kümme     kaasa     lause andmekirjelduskeel     relatsioon relatsiooniline     rakenduspakett infosüsteem     tabel nimega     andmemudel huvi     normaalkuju organisatsioon     kirjeldamiseks     midagi     domeenimudel     denormaliseerimine tuletatud     kasutusmall     andmestruktuuri     mudel füüsiline     tegevus     transaktsioon     süsteemianalüüs     töökoha     pädevusalad     tabel sql     võti     kitsendus lausetaseme     pärandist     disainipõhimõte     aluseks     üks-mitmele     tarkvara     ülesannetes libreoffice     prototüüpimine disain     design-by-contract     jooksva     naturaalühendamine tabelite     analüüs loogiline     manifest     supervõti tabel     täiendamiseks     tööaeg     sarnane     kitsendused olemitüübid     sõna     töötleja     lihtindeks     mustripõhises     teemal     funktsionaalse     number     kogumist     kitsendus tabel     disain kitsendused     pidevvalmidus     ärianalüüs     tavakasutaja     süntaks relatsioonilise/sql     teisesed     rutiin imperatiivne     generaator triger     arvutada     muudatuste     kärbi     viimane     virtuaalset     atribuut     lahendab     liitvälisvõti     andmekäitluse     sissejuhatus     sidemeklass     tegevusdiagramm     vahend     foreign     muudatus     piirang sql-andmebaasisüsteem     strateegia tuletatud     reegel sql-andmebaasi     operatsioon baasrelvar     enterprice     lähtuvalt     graaf     andmejärv     välisühendamine     andmekandja     klassifikaatorid     bitmap-ühendamise     demonstreeritakse     päringud     tüüp domeen     loomissamm füüsiline     muutmiseks     leiate     neljanda     maksad     baasmuutuja     based     hindamine     allsüsteemid register registrid andmebaasi     lugemise     seadused andmejärv     vasakpoolne     disain     andmefail     protsess     toetama     piirang     selles     musta     andmesõnastik     poole     loengu     deklaratsioon     salvestusruum tehingutöötluse     laiendamine     -bitise     andmebaasisüsteemis     peaks     hetkeseisundi     juhataja     küsimused     tüüp operaator     regulaarne     andmemudel case     ucase     uuesti     kontrolltööd     kohustuslik     demonstratsiooni     omavad     reserveerimine     accessi     andmemaht tuletatud     valitsemine     tase     sisaldama     operatsioonid     võrk-struktuuriga     omistamise     lahusus organisatsioon     õiguse     toode     lause õigus     töölaua     süsteemikataloog täitmisplaan     mitteskalaarne     architect     kiirendab     valideerimis     äärmuslikud     sotsiotehniline     sekundaarne     kustutamine     prototüüp     andmebaasiobjekt õiguse     engineering     päringukeel     printsiip õppeinfosüsteem     töölaud     märkide     relvar sorteerimise     kommentaarid     struktureeritud     domeeni     identiteedivargus     krediidi     käivitav     loomissamm teenus     normaliseerimine neljas     punkt     esitab     kitsenduse     vaadata     videoloengud     põhiobjektide     mudased     teoreem normaliseerimine     järeltingimus     hotelli     erinevusi     validation     skeem kinnitamine     andmebaas sql     tingimuse     mingi     järgima     äriarhitektuur infosüsteem     aprill     alampäring     piirab     alampäring count     erinevaid     nutitelefon     muteeruva     arvutit     soovite     valemi     relatsiooniliselt     privaatpilv     ajaloo     optimeerimine     ärimudel     probleem andmebaas     salvestage     mustri     võimaldamine     andmebaasihaldur nosql     loevad/     avatud-suletud     teisendusele     järgnevatel     andmekirjelduskeel veerg     versioon     registreerimise     kustutamise     kitsendus sql     eksami     dubleerimine     sisaldub     põhineva     andmed minimaalne     veerud case     logi andmekirjelduskeel     salvestus     andmesaatkond andmebaas     ühenduste     diagrammi     atribuudid füüsiline     hsqldb     kitsendus operaator     andmebaasiobjekti     vaade normaliseerimine     crud     praktikumi     klient-server     aastast-aastasse     example sql     kataloogis     korreleeruv     esitus     disain andmebaasi     täitmisplaan väline     relvari     class     pareto     andmemudel andmed     ametlik     taristu     funktsionaalsed     realiseerimine     pidevkooste     alampäring where     kvaliteet sql-andmebaasi     peate     andmebaasisüsteem disain     isikukood     teisendusreeglid rakenduse     evolutsiooni     iseendaga     kitsendus triger     lahusus veergude     määrang not     alternatiivvõti     loomissamm andmebaasi     jaoks siin     definitsioonid     loomissamm arhitektuur     ristskriptimine     paketidiagramm     andmeelement     bitivektorite     kaitsmine     terviklikkus andmekirjelduskeel     klassidiagramm disain     vara andmed     normaalkuju funktsionaalne     operatsioon equijoin     side     sõltuvused     lähtekoodiga     index     pilv paber     example     sõltuvus kaasav     lauset     regulaaravaldis     muudetud     tulemuse     realiseerimise     nimetu     klausel self-join     alampäring select     valikvastustega     minimaalõiguste     supervõti     veerud     mille     olemitüüp     mittedeterministlik     disainimuster tehniline     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     andmebaasikeel isikuandmete     arusaadavus relatsioonilise/sql     tasakaalustatud     ea_mall     juhtuda     väljade     kasutusjuhud     kitsendus kasutaja-     skeemide     eelistatult     loomine     aitavad     eeltöötleja     skalaarne     ajatüüp     kasutuselevõtt     lepingud iteratiivne     indeks andmete     invariant     salvestatud     tüüp muutuja     tabelid kasutajaliidese     tulemustele kõigepealt     triger sql     import     epood     alles     koodiga     tüüpprobleemid     muutmisoperaator     operaator order     variant     mõnikord     pööramiseks     ortogonaalse     lausest     värviga     protseduurselt disain     ühendamise     valdkonnamudeli     genereerimise     liides     kaudu select     tähtajad     hulgas     tekst     eeskätt     andmemudelist     tulemused     puuduvad     teiste     tagastab     veeruperekondadel     kevadel     täiendavad     osterwalderi     muutmine     reegleid     objektide     lahti     eraldi     eksklusiivne     kontseptuaalsest     business     anomaaliad denormaliseeritud     relatsioonitüüp operaator     analüüsimuster     automaatselt     programmeerimiskeel pakett     sql-andmebaaside     peitmine     moodustatakse     põhiliste     sql relatisooniline     läbiskaneerimine     strateegia andmekontrolli     motivatsiooni     samm-sammuline     veidi     hotellsql     dokumendid     kasutatavad     esmasrelvarid     andmestruktuuride     praktikum     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     operatsioon select     saab     lihtne     tabelit     tüüp korteežitüüp     sql relatsioon     üldpõhimõtteid     projekt funktsionaalne     operatsioonide     update     liiasus funktsionaalne     generatsiooni     migreerumine andmefailid     märtsist     dokumendipõhine     sündmus     mitte     kasvavalt     seoses     isikuandmete     panna     viittüüp     põhiolemitüüpide     andmeteadlane     arhetüüp     minna     baasmuutujate     värskendamine     lausetes     kitsendus üldine     seosetüübid     põhiandmed     avatud     alamosa     seisundiklassifikaator     arhitektuur sisemine     milline     monopollukk     reegel andmebaasisüsteem     juurutada     kontrollitud     erijuhus     (sql)     keelde siin     probleem probleem     vaikimisi     vajadus     lause tühistamine     kirjutamise     hindamisel     sqlis     operaator tutorial     klausel korreleeruv     informatsiooni     valideerimisreegel     tõene     juurprobleem juurprobleem     generaator primary     välja     tabeleid     süsteemitöö     sõltumatus süsteemikataloog     teamsi     kõrge     korteež     loogika     vahe     osaline     baastabel andmete     põhimõisteid siin     muster funktsionaalne     talletatud     loomissamm detailanalüüs     aknakujunduse     ekstreemandmed     mudel sql     üksteisega     ehitamine     andmebaasisüsteem     surrogaatvõti     rutiinid     triger transaktsioonanalüüs     ühendamissõltuvus nk     lugema     atomaarne     toetab     pilv uml     kihiline     korteež kitsendus     keskkond andmeait     kahendpuu     võiksid     suurem     funktsioonid     disainimuster loogiline     pealkirjade     klausel avaldis     tähenduseta     käigus     jagatud     lõpuks     mudel)     lühidalt     kitsendus instead     operatsioon relatsioonilise/sql     osapool     iteratiivne     mudel äriarhitektuur     mahuga     arendamise     kasutav     eristamatuse     abil     vaba     globaalne     kord     matematiliseks     order     inner     elutsükkkel infosüsteem     organiseeritud     kavandamine kogukonnapilv     kasutatavaid     vahendi     täitmine     kasutusmallimudel     vaatamiseks! siin     mitmekomponendiline     model     intelligentne     aggregation     andmebaas töökorraldus     null     õppetöö     ärireeglid loogiline     põhiobjekti     avaliku     kattuv     ühendus     ülekanduv ühendamissõltuvus     sisendi     objektivaade     sorteeritud     tabel     taaskasutatav     plokivahemike     päringud seadus     sügavuti     kohalik-eelkõige     otsimine füüsilise     leitakse     muutuja moodul     kontrollimatult     pilvraalindus     esituste     evolutsioon     vaade     salvestusviisi     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     omada     edasi     genereeritav     tüübi     sisaldab     lausetaseme     määrata     (koodi     jõudlus sisemise     vähendab     andmekirjelduskeel siin     tihe     lõpptest     vastavad     'user'     andmemuudatus     pöördprojekteerimine sql-andmebaasi     kandidaatvõti     harjutus     õigus andmekontrolli     union     halvendab     illustratsioonid kontseptuaalne     proovige     naturaalühendamine     andmebaasisüsteem iso/iec     uuritakse     otsingutingimus max     sisemise     vähendada     slaidides     näete     töövoogu     slaidel     surnud     strateegia update     selle     kordajad     tarkvarakeel hulgateoreetiline     protsessivaade     töökiirus relatsioonilise/sql     statistika information_schema     käivitamise     chatgpt     täiesti     hetktõmmis kitsenduste     andmekontrollikeel     format     graafidel     pärandsüsteem check     esmane     katsetamiseks     andmemudel ef     teisendusreeglid analüüs     käsitles loenguid     isikusamasuse     testide     puhul     kuigi     haldur     andmebaasid     lause üldine     disain rida     mõistekaartidena     peegeldub     moodul     muidugi     kihtides     seisundimuudatuste võimaldamine     automatiseerib     projekteerimine rakenduse     välisvõti sql     tegevusena     põhiandmed avaandmed     päringutulemuste     nõuta     andmekirjelduskeel     operatsioon transaktsioonide     mittefunktsionaalsed     õiguseid     pakettide     access     andmebaasikeel andmebaas     vahetestid     atribuutide     kajastu     loodavate     idempotentsuse     teatage     terviklikkus     muudavad     using     klassidiagramm sql-andmebaasi     nk andmete     seitsmendaks     klassifikaatorite     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     lause väline     juhendavad     standardile     tekkimiseni     loenguvideod     mestimine     vahendeid     andmebaas kasutusjuhtude     luuakse     artefakt juurprobleem     summa     operatsioon hulgateoreetiline     väli     nõutud     laused andmekäitluskeel     põhjustada     protseduurid     otsingutingimus min     lahendamise     klausel liittingimus     andmebaasikeel kolmas     entity     andmebaaside     abitabel andmemuudatus     normaalkuju     lindistused otseviide failis     andmevaramu     valideerimiskitsendused     vahendid siin     dokument     ühendi     andmebaasi     olemitüübina     kunstlik     rutiin moodul     allikas     loomiseks     disainile     võõrvõti     aruanne     süsteem andmebaasi     sisulise     boyce/coddi     seadus virtuaalne     andmemudel sql     varem     keerukas     arvestuse     state     andmemudel andmebaasi     veerg tabel     lehel     aste     nimekirja     disain rakenduse     create     andmemudelit     andmemudel võrkmudel     veerg veerg     hõre     approach     pilvandmetöötlus nosql     juhtimise     täiendan     identifikaator     ainevaldkonna     kõiki     evitustoru detailanalüüs     lõhn)     vahetestideks     kinnissõna     tüüp pääsupoliitika     liiasus teine     vajab     teemade     kitsendus sisemine     boonuspunkt     laenab     normaalkuju tabelite/relvaride     toodud     baasrelvar andmekäitluse     andmebaas triger     roll andmebaasisüsteem     aidata     dokumendis     deklareeritakse     generic     a pattern     kasutajate     sõltuvus nk     väljund     avaldis sql     transaktsioonanalüüs     modelleerimise     andmemudel deklaratiivsus     outer     lõhn     testid     koondaruandes     kahes     notatsioon     kokkukuuluvus sql     testideks     refaktoreerimine     süsteem olemi-     andmebaas seadus     eeskiri rea     deklaratiivne     pöörd-     binaarne     matemaatiliseks     lindistus     vektorkodeeritud     rr_mall     viidatakse     andmemudel loomissamm     alati     osa     andmeait     loogikast     lihtsal     märgistik     metoodika hooldamine     äravõtmine     ülekanduv     1nk     töölauda     mudel andmebaasisüsteem     niisama     hulgateoreetiline     muteeruv     tabelite     muutmisega     relatsioonilise     having     valideerimiskitsendus     taakvara     kui     palju     rakenduste     valib     ärireeglist     normaalkuju esimene     andmeid     domeen ajutine     põhilistest     metoodilist     kirjandus     raamat     kaheteistkümnendaks     vahendid     lõpptestiks     rida     ühte     võrguühendust     sõltuvus     lisatest     litsentsivõtme     erinevate     küsida     sündmuste     küsib     praktikumist     võivad     pakendaja     põhjal vaade     importige     muudan     disainile kontseptuaalne     tabel drop     kümnendaks     avalik     kirjeldust     mudel siin     ankurmodelleerimine     kasutusjuht     atribuutideta     tühi     failis     saada     ilmneda     leping ms     leidmise     kriis erp     veerud kontseptuaalne     andmine     tegevused     parima     füüsiline     protsent     jälgimine     nimega     tulemuseks     sõltuvus tabelite/relvaride     forticlient     peidetud     accessis     andmemudel kolmas     disain turvameetmete     teenus elutsükkel     sisendiks     autonumber     andmekirjelduslaused     lepingud andmebaasioperatsiooni     /     märkate     objektsüsteem     alias     salvestusviis tõeväärtustüüp     projektsioon ümbernimetamine     lepinguid     rolli     tühistamine     kaasav     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     kordamis     activity     päring     seisundidiagramm     alamhulk     architectskeem     omasid     tagastav     põhinevaid     seadus andmebaasisüsteem     tööaja     põhimõttel     muutmine disainitaseme     demonstreerivad     teeta-ühendamine     eraldatud     dekomponeerimine     equijoin relatsioonialgebra     muddy     ennik     tabelite/relvaride     tingimus     puhtad     teistest     klausel lõike     ära     vahendis     kombinatsioon     näite     struktuuri     normaalkujul     normaalkuju andmebaasi     lugege     baastabelites     andmesaatkond     olemitüüpide     r-väärtus     kokkuvõttefunktsioon having     andmebaasiobjekt     kasutamiseks     tegemata     relvar relatsiooniline     operaator select     ei     liitindeks     triger triger     kasutamist     projekteerimise     reeglid     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     kasutatav     väide     nimed     kasutades     nõuanded     lehmani     andmebaas reataseme     kordamine     olemi     kaota     omadus     antimuster probleem     süsteem viies     sõltuvus relatsiooniline     genereerimiseks lauseid     delivery     tagasi-     b+     process     kogukonnapilv     mikroteenus     katavad     - peatükid     alamprogramm     õigus roll     juurdepääsu     raamatud     metaandmed     põhineb     transaktsioonide     videoloeng     kontrolliga     viitele     tabel hetktõmmis     modelleerimiskeel andmete     väärtus sql     ajakava     tabel süsteemi-     operaator muutujale     nimeruum     mysql     semestri     kolmekihiline     täiustatud     tükeldamise     indeks kontseptuaalne     võrguühenduse     välisvõti     tööks     standard     projekt register     kitsendused disain     tabelid/     tarkvaraga     elementide     lugemisoperaator     petabait     disainimudel     projekt     andmemudel andmebaasisüsteem     kataloog     primaarvõtmest)     normaalkuju veergude/atribuutide     arhitektuur registri     aeglasem     rakendamine     ebaotstarbekatest     muutmise     objektiõigus     südame     operatsioon microsoft     sotsiaalse     tähendus     normaliseeritud     tulemus     mitut     andmebaasiobjekt roll     triviaalne     mudel sql/relatsioonilise     parool     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     protseduur     antipattern     giles     tarkvarakeel jagamine     atribuudiga     insert     option andmekirjelduskeel     ddl_enhanced     baastabel select     minutid     sarnase     ajaandmete     täpsemalt     disain transaktsioonanalüüs     projekti     olema     kokkuvõttefunktsioon select     kontrollimise     näited     näiteks     süsteem multiväärtuslik     kontrollimine siin     ainult     mudelipõhine     lahenduste     excel     raaltehnoloogia     mitu-mitmele     ülevaate     maksimaalselt     mudel register     päis     d sql     paranduste     commit     täpsustatud     põhjal     tehisintellekt     kontroll     põhjuseid     (relatsioonialgebra     relatsioonalgebra     kehand     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     realiseeritud     punktid     koefitsent     technics     unikaalne     denormaliseeritud     lõks     kirjutatakse     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     andmebaasikeel     delete     vargus     grupeerimine     kavandatakse     pakub     juhendi     alampäringute     kutsuda     kordamisteemad     relvar andmebaasi     primaarvõtme     info baastabel     andmekäitluskeele     esitamise     skriptifail     puudutab     tunda     postgresql siin     aines     andmebaasiobjekt insert     vaadete     litsentsihoidla     agile     group     täitmisplaan andmebaasikeel     käivitamine     alternatiivvõti     kontrolli     andmekaitse     kuidas     tähendab     käivitada esimest     kõiges     operaator     väärtuse     elukaar     laused nimetu     metafoor     andmemudel ärireeglid     operatsioonidele     lausetest     vigade     tõlkereeglistik     läbiviimiseks     andmebaasimootor     indeks füüsilise     loengutes     üldistusseos     ansi-sparc information_schema     allhhanke     lisamaterjalide     trigerid     parameeter     ortogonaalsus     seisunditest     lepingprojekteerimine     otsekorrutis     andmemudel hierarhiline     operatsioon tabelite