Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Üldist / Operatiivinfo

Esiletõstetud
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

29.08.2022 SEE LEHEKÜLG ON SULETUD! KOGU SELLEL LEHEKÜLJEL OLEV INFORMATSIOON ON MITTEAKTUAALNE! KUI OLETE SIIA REGISTREERUNUD, SIIS JUURDEPÄÄS TOIMIB ENDISELT. Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/383

Erki Eessaar:
Eksamitest

06.01.2022 Kukkusin eile libedal tänaval nii õnnetult, et praegu taastun haiglas operatsioonist. Samas olen täis optimismi, et saan aine õpetamise võiduka lõpuni viia. Kõik ülejäänud selle aine eksamid toimuvad hetke plaanide kohaselt Teamsis üle võrgu. Ma ei ole kindel järgmise nädala suhtes, kuid loodan olla Teamsis 17. jaanuariks. Kui see õnnestub, siis panen 17. jaanuariks või 18. jaanuariks ka eksamisja.

Panin eile välja teate eksami ära jäämise kohta, kuid ähmiga unustasin selle meilile saata. Palun vabandust kõigilt, kes eksamile asjatult kohale tulid ja ootama pidid.

Kui on uut infot,siis saadan seda Mauruse kaudu.

Erki Eessaar:
teade eksami kohta

05.01.2022 Kukkusin ja olen emos. 06.01.2022 eksam jääb ära. Palun vabandust!

Erki Eessaar:
Eksamitest (2)

10.01.2022 Kõik ülejäänud eksamid toimuvad väljakuulutatud aegadel. Need toimuvad MS Teamsi vahendusel, füüsiliselt kokku kogunemata. Panin 6. jaanuaril ärajäänud aegade kompensatsiooniks ka ühe lisa eksamiaja - 17. jaanuariks 2022 kell 14:00. Palun registreeruge ÕISis sobivale ajale. Eksamil osalemiseks peate olema kohal vastaval MS Teamsi kohtumisel ning veebikaamera peab olema sisselülitatud. Eksami sisu pole muutunud - ikka veebipõhine test Mauruses.

Erki Eessaar:
Projekti esitamine

24.12.2021 Kuni 27.12.2021 kell 23:59 saab projekti esitada nii, et hilinemise eest saab ainult 5 miinuspunkti.

Erki Eessaar:
Veel projektist

16.12.2021 PostgreSQL 13 andis vaikimisi PUBLICule USAGE õiguse skeemi public suhtes. PostgreSQL 14 loobus sellisest vaikimisi õigusest.

Kui lõite oma andmebaasi veel siis, kui serveris oli PostgreSQL 13, siis peate sellest üleliigsest õigusest vabanemiseks kasutama lauset:

REVOKE USAGE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;

Pange see siis ka oma projekti dokumenti kirja.

Projekti esitamisega seoses meenutan, et kui teete rakenduse pgApexis, siis rakenduse lähtekoodi asemel tuleb esitada loogiline varukoopia andmebaasist pgapex3 (mitte enda andmebaasist).

Kui keegi soovib veel projekti kohta küsida, siis lisasin vastuvõtuaja reedeks 17.12.2021 kell 16:00. Osavõtuks tuleb eelnevalt saata e-kiri (Erki.Eessaar@taltech.ee).

NB!
Nüüd saab SIIN vaadata oma kolmanda vahetesti õigeid-valesid vastuseid.

Erki Eessaar:
Eksam

02.12.2021 SIIN dokumendis on kirjas informatsioon eksami kohta.

SIIN on kordamisküsimused.

SIIN saab eksamiks harjutada.

SIIN saab eksamiks registreeruda.

Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest kuueteistkümnendal õppenädalal

02.12.2021 Kuueteistkümnendal õppenädalal (15.12.2021-16.12.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 5-7 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 5, teema 6 ja teema 7), praktikumi slaidid andmekäitluskeele lausete täitmise kohta, loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla (kui just sellel ajal ei ole pandeemia tõttu kooli lukku pandud - sellisel juhul toimuks test üle veebi). Pandeemia olukorras ei tohi klass olla liiga täis ja seega on osalejate arvu ülapiir range.

Palun kolmapäevasele kell 12:00 ajale registreeruda vaid nendel, kes sellel ajal tavaliselt praktikumis käivad! Sellel ajal on tunnis käijaid palju ja teistel aegadel tunnis käijad ei saa sellel ajal testi teha.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui neljapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar:
Teise vahetesti tulemused ja harjutamine kolmandaks vahetestiks

29.11.2021 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda teise vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

SIIN aga saate harjutada kolmandaks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 16-ndal õppenädalal (15. detsember - 16. detsember 2021). Samuti saab seal juba harjutada eksamiks.

Erki Eessaar:
Iseseisva töö esitamine

26.11.2021 Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 17. detsember 2021 kell 23:59:59. Esitamine toimub õppekeskkonna kaudu (menüüst valik Kiirvalik=>Vastamine). Enne failide saatmist lugege palun ülesandest, mis kujul tuleb vastused saata. Tööd saab esitada ka hiljem, kuid siis kaotab hilinemise eest juba punkte (vaadake SIIT slaide 76, 96 ja 97).

Iseseisva töö personaalset ettenäitamist (nagu oli aines "Andmebaasid I") ei toimu. Ülesande 9 lk 2 on kirjas, millisel juhul on vaja oma projekti andmebaasirakendust MS Teamsi kaudu ette näidata. Mingil ajal peale töö esitamist saate minult meilile minu poolt täidetud hindamismudeli faili.

Meenutan, et hindamismudelis (kataloog Aine korraldus) on lehekülg Lisapunktid, kus on kirjas võimalused saada projekti eest rohkem punkte, tehes selleks projekti nõutust mahukamaks. Julgustan Teid neid proovima neid ülesandeid lahendada, sest nii võite enda jaoks avastada andmebaasisüsteemi uusi ja huvitavaid võimalusi.

Praeguseks on kataloogi Projekt/Töö praktikumis(samm-sammuline juhend) välja pandud kõik ülesanded, mis kokku moodustavad projekti tegemise juhendi.

Erki Eessaar:
Praktikum 14ndal õppenädalal

26.11.2021 Selleks, et töö 14nda õppenädala praktikumis kulgeks võimalikult ladusalt, palun Teil enne tundi tulekut vaadata läbi ülesande 10 üheksa esimest lehekülge.

Erki Eessaar:
Võimalus küsida projekti kohta

25.11.2021 Neljapäeval 25.11.2021 kell 15:50-17:00 vastan Teamsis või ICT-404 klassis kohapeal küsimustele iseseisva töö projekti kohta, vaatan tehtud tööd üle ja annan tagasisidet. Kõik huvilised on oodatud!

Erki Eessaar:
Mahulistest nõuetest

21.11.2021 Projekti dokumendi mallis ja kodulehel pakutud projektides oli pealkirjade alla jäänud valed mahulised miinimumnõuded (nüüdseks on need seal parandatud). Kursuse tutvustuse slaidides, hindamismudelis, kiirtestis ja iseseisva töö ülesannetes on need nõuded kogu aeg õiged olnud. Kordan need miinimumnõuded igaks juhuks üle. Tuleb luua:
  • vähemalt neli vaadet,
  • vähemat neli rutiini, mis pole seotud trigeritega,
  • vähemalt kolm trigerit (PostgreSQL korral võivad olla ka reeglid).
Kasutan ka juhust ning meenutan, et hindamismudelis on töölehel Lisapunktid pakutud hulgaliselt võimalusi teenida projektile punkte juurde, tehes näiteks teatud vaateid, rutiine või trigereid.

Erki Eessaar:
Praktikum 13ndal õppenädalal

18.11.2021 13nda õppenädala (24.11.2021-25.11.2021) praktikumid erinevad eelmiste ja järgnevate nädalate praktikumidest. Peale vahetesti räägin tahvli ees ja näitan asju ette (ülesande 9 põhjal) ning loodan, et teete kaasa. Jutt puudutab muidugi otseselt projekti. Sellel nädalal praktikumis aktiivsuspunkti ei saa.

Selleks, et saaksite praktikumis kaasa töötada ning hiljem saadud infot oma projekti juures rakendada, palun Teil (kes teete projekti PostgreSQLis) oma arvutisse panna PostgreSQL ODBC draiver ja luua andmeühenduse spetsifikatsioon vastavalt SIIN toodud juhendile. Selleks, et kõik töötaks nagu vaja, valige palun kõige viimane versioon (hetkel psqlodbc_13_02_0000). Draiveri versiooni valik sõltub sellest, kas kasutate 32 või 64-bitist Office't. Kui olete installeerinud mõne varasema draiveri versiooni, siis võtke see palun maha ja pange peale nimetatud versioon.

Kui katsetate seda ühendust väljaspool ülikooli arvutivõrku, siis tuleb eelnevalt luua eduVPN ühendus.

Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest kolmeteistkümnendal õppenädalal

11.11.2021 Kolmeteistkümnendal õppenädalal (24.11.2021-25.11.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 3-4 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 3 ja teema 4), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla (kui just sellel ajal ei ole pandeemia tõttu kooli lukku pandud - sellisel juhul toimuks test üle veebi). Pandeemia olukorras ei tohi klass olla liiga täis ja seega on osalejate arvu ülapiir range.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui neljapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar:
Enterprise Architect (EA) 12 värskem järk on nüüd allalaetav

01.11.2021 Ülesanne 4 viitas probleemidele EA andmebaasi disaini mudelist SQL koodi genereerimisel, mis tekkisid sellest, et üliõpilased said siiamaani alla laadida veidi vanema EA 12 järgu (build) (1208) kui on ülikooli arvutites (1214).

Nüüd on see probleem lahenenud - nii tarkvara jaotamise keskkonnast kui ka SIIT saab alla laadida EA 12 järgu 1214 installeerimise faili. Installeerige EA vana versioon maha ja siis installeerige uus versioon. Litsentsi taotlemise viis ei ole muutunud (luua eduVPN ühendus ja administraatorina käivitada bat fail).

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitluse tulemused

01.11.2021 SIIN on 25. oktoobrist 2021 kuni 31. oktoobrini 2021 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte. Tagasiside küsitlus on endiselt aktiivne ja sinna saab oma mõtteid kirja panna.

Erki Eessaar:
Regulaaravaldise kontrollimine korraga mitme stringi vastu

30.10.2021 Lisasin ülesande 3 dokumenti, jaotisesse 4.3.1 (lk 19) juhendi, kuidas mugavalt ja kiiresti kontrollida regulaaravaldise mustrit suurema hulga stringide vastu.

Erki Eessaar:
Iseseisva töö ülesanded

30.10.2021 Nüüd on kataloogis Projekt/Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ning vastavate õppenädalate all väljas kõik iseseisva töö tegemise ülesanded.

Tuletan meelde, et nii nende ülesannete dokumentides kui ka näiteprojekti dokumendis on järjehoidjad, mis võimaldavad dokumendis erinevate alajaotuste vahel mugavalt ringi liikuda (lugege juhendit SIIT).

Tuletan ka meelde, et endiselt on avatud anonüümse tagasiside küsitlus SIIN. Tagasiside on oodatud!

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitlus

25.10.2021 Olen juba palju aastaid küsinud semestri keskel üliõpilaste anonüümset tagasisidet õppaine kohta kasutades "Mudaste kaartide" meetodit. Vastaja saab vabas vormis tekstina kirja panna, mis talle aine/korralduse/õppekeskkonna/õppejõu ... juures ei meeldi või meeldib. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt laupäeval 30. oktoobril 2021 kell 23:59. Tagasiside andmise võimalus jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

Väga on ka oodatud konkreetsed ettepanekud õppeaine kodulehe ja materjalide parandamiseks. Seda võib kirjutada mudaste kaartide tagasisidesse või SIIN olevale eraldi anonüümsele vormile. Ka see vorm jääb peale 30. oktoobrit avatuks.

Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

Erki Eessaar:
Esimese vahetesti tulemused ja harjutamine teiseks vahetestiks

25.10.2021 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda esimese vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

SIIN aga saate harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 13-ndal õppenädalal (24.11.2021 - 25.11.2021).

Erki Eessaar:
Võimalus küsida/näidata projekti

21.10.2021 Kui kellelgi on küsimusi seoses iseseisva töö projektiga või tahab tehtut tagasiside saamisel ette näidata, siis on see võimalik täna (neljapäev 21.10.2021) kella 17:00-ni SIIN.

Erki Eessaar:
Vahetesti õiged/valed vastused

21.10.2021 Nüüd saate SIIT vaadata, seda millistele küsimustele vastasite esimesel vahetestil õigesti ja millistele valesti.

Erki Eessaar:
Vastuvõtuaja ühekordne muutus

14.10.2021

Ära jääb vastuvõtuaeg kolmapäeval 20. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.
Selle asemel toimub vastuvõtt esmaspäeval 18. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.


Ära jääb vastuvõtuaeg teisipäeval 26. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.
Selle asemel toimub vastuvõtt esmaspäeval 25. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.

Erki Eessaar:
pgAdmin

10.10.2021 Teatavasti panin apex.ttu.ee serverisse PostgreSQL 14.  Kui kasutada pgAdmin programmi vanemat versiooni koos uuema PostgreSQL versiooniga, siis on loogilise varukoopia tegemisel tulemuseks selline viga.

Nüüd on välja tulnud pgAdmin'i uus versioon, mille võiksite installeerida.

Juhin tähelepanu, et loogilist varukoopiat saab teha nii käsurealt (video), pgAdminis (video) kui ka phpPgAdminis (video).

Peaksite oma tööd regulaarselt varundama!

Oma iseseisva töö andmebaasi varukoopias sisalduvad INSERT laused tuleb lõpuks ka iseseisva töö dokumenti lisada.

Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

08.10.2021 Kaheksandal õppenädalal (20.10.2021-21.10.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused, kordamisküsimused eksamiks ning SQL lausete näited PostgreSQL ja Oracle kohta.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla. Pandeemia olukorras ei tohi klass olla liiga täis ja seega on osalejate arvu ülapiir range.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui neljapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar:
PostgreSQL 14

02.10.2021 30. septembril 2021 tuli välja PostgreSQL 14. See PostgreSQL versioon on nüüd ka apex.ttu.ee serveris. Kui kellelgi esineb uue tarkvara versiooni kasutamisel tehnilisi probleeme, siis palun teavitage mind.

Erki Eessaar:
Praktikumides osalemisest

30.09.2021 Esimese projektiga tegelemise nädala järel võin öelda, et kolmapäeval kell 12:00 on praktikumis hästi palju osalejaid, samas kui kõigil teistel aegadel (kolmapäeval kell 10:00, neljapäeval kell 13:50 ja 15:30) palju vähem - eriti vähe neljapäeval kell 13:50.

Oleks hea, kui üliõpilased jaotuksid aegade vahel ühtlasemalt, sest muidu on nii, et ühes praktikumis on osalisi nii palju, et jõua kõigi tööd piisavalt vaadata ja tagasisidet anda, samas kui teistes tundides on käijaid väga vähe.

See on täiesti võimalik, et sama projekti tegijad käivad nädalas erinevates tundides ja teevad projekti sealt edasi, kuhu eelmises tunnis käija pooleli jäi. See võib isegi aidata projekti kiiremini valmis saada.

Erki Eessaar:
Jooksvad tulemused

30.09.2021 Kataloogis Hinneteleht on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

Erki Eessaar:
Virtuaalne töölaud

23.09.2021 Alates 2021. aasta septembrist saab virtuaalse töölaua abil kasutada aines vajalikku tarkvara ilma seda enda arvutisse installeerimata. Lugege palun täpsemalt SIIT.

Erki Eessaar:
Töö praktikumides alates viiendast õppenädalast

23.09.2021 Alates viiendast õppenädalast algab praktikumides töö projektiga, võttes aluseks ülesanded (alates ülesandest 2), mille SIIA järk-järgult välja panen (kokku on ülesandeid 12, neli ülesannet on juba välja pandud).

Kindlasti peab kaasatöötamiseks olema käepärast sisendprojekt. Töö hakkab käima CASE vahendi failiga, kuid ka dokumendis ja prototüübis on olulist sisendinfot. Kui Teil ei ole veel Enterprise Architecti (12), siis installeerige see palun. Kui EA on olemas, kuid litsents on aegunud, siis laenutage see uuesti (väljaspool ülikooli võrku - sulge EA, looge eduVPN ühendus, käivitage administraatori õigustes bat fail, avage EA). Kes ei saa tehnilistel põhjustel endale EAd installeerida, siis lugege palun, mis on alternatiivid.

Palun leppige rühma siseselt kokku, kus ja kuidas hakkate faile jagama. Kõigil tasuks projekti meeldetuletuseks sirvida. Need, kes valisid sisendprojekti kodulehelt, peaksid kiirema stardi huvides kindlasti sellega eelnevalt tutvuma.

Olen terve praktikumi Teie käsutuses - vastan küsimustele, annan nõu, vaatan tehtud tööd. Aktiivsuspunkti saamiseks peab olema mingil viisil tõendatud, et terve tunni töötasite. Kui olete klassis füüsiliselt kohal või töötate üle MS Teamsi kaasa tunnis füüsiliselt kohalolevate rühmakaaslastega, siis saan Teid jälgida ja otsustada, kas on piisavalt alust punkti saamiseks.

Kui tegijate rühm osaleb ainult virtuaalselt üle MS Teamsi, siis tuleb tunni lõpuks (oma arvuti ekraani jagades) ette näidata tehtud töö. Kui progress on olemas, siis punkti saavad need projekti osalised, kes on MS Teamsis kohal.

Üle MS Teamsi osalejatel peab olema veebikaamera sisselülitatud!

Erki Eessaar:
Vastuvõtuaja ühekordne muutus

16.09.2021 Kolmapäeval 22. septemberil 2021 toimub vastuvõtuaeg erandkorras kell 14:00-15:00.

Erki Eessaar:
Raamat otsib head kodu

13.09.2021 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on nelja kättesaamise aja vahel, mis on kolmandal õppenädalal minu praktikumide ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite raamatu kätte saada.

Registreerimisel võib kommentaari välja tühjaks jätta.

Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.

Erki Eessaar:
Projekti kaaslase otsing

09.09.2021 Üksinda tegija otsib kaaslast.
  • Jahtklubi infosüsteemi kaide funktsionaalne allsüsteem (PostgreSQL)
    • Huvilistel võtta ühendust: kevinleppanen@gmail.com