Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Korraldus - üldine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas arvestatakse lisapunkte?
Vastus: SQL lisapunktid lähevad arvesse SQL kontrolltöös (13. õppenädalal) ja esimeses järeltöös (16. õppenädalal). Näiteks ilma lisapunktideta on SQL töö 65 punkti ja 2, kuid koos 7 lisapunktiga 72 punkti ja 3. Lisaks sellele määran üheteistkümnenda õppenädala lõpus lisapunktide lävendi, mille ületamisel saab üliõpilane SQL kontrolltöö hinde automaatselt 5. Kõik üle lävendi olevad punktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui üliõpilasel on näiteks 5 punkti üle lävendi, siis ta saab eksamile 5 punkti juurde.

Kahe vahetesti tulemused lähevad samuti eksamile lisapunktideks. Näiteks ilma lisapunktideta on eksam 68 punkti ja 2 (17 õiget vastust 25-st), kuid koos 10 lisapunktiga on eksam 78 punkti ja 3. Eksami lisapunktid lähevad arvesse kõigil semestri jooksul tehtud eksami sooritustel.

Küsimuste teemade nimekiri

Kõik teema "Korraldus - üldine" küsimused

Vastatud küsimused