Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Vahendid - CASE

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Kuidas toimida, kui kasutan Enterprise Architect 12 vahendit, soovin MS Accessi andmebaasi disaini mudelis määrata veeru tüübiks Decimal, kuid seda tüüpi ei ole pakutavate tüüpide valikus?
Vastus: Project => Settings => Database Datatypes

Sealt alt saaks lisada uusi andmetüüpe, mida andmebaasi disaini mudelis kasutada.

Valige avanenud aknas Product Name: MS Access

Peate määrama baastüübi (Common Type) (saate valida decimal), täpsuse+skaala ja peate andma tüübile nime. Seejärel tuleb vajutada Save nupule.

Decimal tüüpi veerg on mõeldud kümnendmurdude e püsikomaarvude registreerimiseks. Kasutage seda kui on vaja registreerida komakohtadega arve ning on teada maksimaalne kohtade arv peale koma. Kui  Te just ei tegele teadusmõõtmiste andmete registreerimisega, siis peakski komakohtadega arvude registreerimisel kasutama Decimal tüüpi. Sõltuvalt ujukomatüüpi andmete sisemise salvestamise viisist võivad nende puhul tekkida koondandmete leidmisel ümardamise vead.

Muide, sellisel juhul peaks kontseptuaalses andmemudelis vastava atribuudi definitsioonis olema kirjas, kui palju komakohti on vaja.

Decimal tüübi kasutamise puhul tuleb ära määrata täpsus (precision) ja skaala (scale). precision määrab ära maksimaalse numbrikohtade arvu ja skaala kohtade arvu peale koma. Näiteks veerus, mis on tüüpi Decimal (3,1), saab olla maksimaalne väärtus 99.9 ja minimaalne väärtus -99.9 (kolm numbrikohta, üks peale koma).

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!