Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Vahendid - muu

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kas "Andmebaasid I" iseseisvas töös võib rakenduse prototüübi tegemisel kasutada mõnda ORM (Object-Relational Mappers, objekt-relatsioonvastenduse) vahendit.
Vastus (25.01.2023 16:51): See pole keelatud. Kuid palun tutvuge ka probleemidega.

ORM vahendi(te) probleemidele osutab see uuring 67 avatud lähtekoodiga tarkvara põhjal.

Siin on veel üks suure hulga põhjendustega selgitus, miks üks arendaja loobus ORMi kasutamisest ning eelistab ise SQL lauseid kirjutada.

Siin on arutelu, kus kõrvutatakse ORMi ja andmebaasiserveris talletatud rutiinidest, vaadetest ja hetktõmmistest koosneva virtuaalse andmete kihi kasutamist.

NB! "Andmebaasid II" aines pole see ka keelatud, kuid siis tuleb tingimata tagada, et loodud rakendus kasutab andmebaasi läbi avaliku andmebaasi liidese e virtuaalse andmete kihi. Teiste sõnadega peaks rakendus lugema andmeid vaadetest (näiteks Djangos on see võimalik) ning muutma andmeid kasutades andmebaasiserveris talletatud rutiine (näiteks Djangos on see võimalik). Andmete kitsendustele vastavuse kontroll peab toimuma andmebaasi tasemel (kasutades deklaratiivseid kitsendusi ja reegleid), mitte rakenduse tasemel nagu ORM vahendid üldiselt propageerivad.

"Andmebaasid I" õppeaines, kus iseseisva töö üheks tulemuseks on rakenduse prototüüp, ei ole avaliku andmebaasi liidese loomine nõutud. Küll aga tuleb ka selles aines kitsendusi maksimaalselt andmebaasi tasemel jõustada.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!