Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar (24.08.2022 13:15):
Milliseid probleeme tekitab andmete liiasus operatiivandmete andmebaasides?
Vastus (25.08.2022 17:56): Andmete liiasus tähendab, et sama fakti on võimalik andmebaasist tuletada kahel või rohkemal erineval viisil. Andmete liiasus tähendab, et andmemaht suureneb, andmete muutmiseks tuleb teha rohkem tööd ja andmebaasi võivad tekkida mittekooskõlalised väited.

Toon näite Tallinna Tehnikaülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) põhjal. ÕISis tuleb aine deklareerimise (õpingukavasse valimise) võimaldamiseks defineerida aine-õppejõu paar. Kui selline paar on loodud, siis vastavat õppejõudu näidatakse ÕISis ainekaardil ainet õpetava õppejõuna. Samal ajal on süsteemis tunniplaanid, kus näidatakse milliseid õppeained õppejõud semestris õpetab. See pole aine-õppejõu paaridega seotud. Seega info, milline õppejõud õpetab semestris millist ainet, on dubleeritud - aine-õppejõud paaris ja tunniplaanis. Kui aine-õppejõu paar on süsteemis veel loomata, siis tekib olukord, kus tunniplaanis on õppejõud ainega seotud, kuid ainekaardil ei ole. See tekitab süsteemi kasutajates (üliõpilastes) segadust, sest nad ei saa aru, kas õppejõud õpetab järgmisel semestril mingit ainet või mitte.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!