Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar (13.09.2022 20:31):
Milleks läheb vaja olemitüüpide ja atribuutide tähenduse e semantika kirjeldusi?
Vastus (17.09.2022 17:18): Olemitüüpide ja atribuutide definitsioonid:
  • aitavad saavutada arenduse osalistel ühise arusaama valdkonna mõistetest,
  • aitavad luua kasutajaliidest ja kasutusjuhendeid,
  • on aluseks valikute tegemisel andmebaasi andmestruktuuride disainimise e tehnilise kavandamise käigus,
  • on vajalik sisendinfo, kui soovida erinevatest allikatest saadud andmeid kokku panna e integreerida (näiteks, kas klient andmebaasis A on sama, mis tarbija andmebaasis B?).

Toon kaks näidet selle kohta, kui selline informatsioon puudus.

1. Bakalaureusetöös "Ettevõttesisese tarkvara täiendamine - kasutajaliidese ja andmebaasi kavandamine ning sobivuse hindamine" täiendatakse ettevõttesisest tarkvara inimressursside planeerimise funktsionaalsusega. Lõputöös pakutakse välja uue funktsionaalsuse jaoks vajalik kasutajaliides ning samuti andmebaasi täiendused . Selleks, et neid täiendusi saaks välja pakkuda, tuli kõigepealt aru saada, milliseid andmeid täiendatava tarkvara andmebaasi juba kogutakse. Näiteks, kui tahta kasutajale uues kasutajaliideses mingit aruannet kuvada, siis peab teadma, kas vajalikke lähteandmeid võimaldab olemasolev tarkvara juba koguda või tuleb nende andmete kogumise võimalus alles lisada.  Paraku selgus töö tegemise käigus, et olemasoleva andmebaasi dokumentatsioon puudus täielikult. Seetõttu tuli töö tegemise käigus olemasolev andmebaas dokumenteerida ja see võttis palju aega. 40% töö tegemiseks kulunud ajast oli pühendatud dokumenteerimisele, mille alla kuulus ka olemasoleva andmebaasi dokumenteerimine. Töö üks autor kirjutas  (lk 134): "Kõige keerulisemaks osutus olemasoleva andmebaasi dokumenteerimine, eelkõige andmeväljade defineerimine. Esmalt oli keeruline leida ettevõttes isikut, kes oskaks konkreetse andmebaasi kohta detailset informatsiooni jagada. Samuti selgus hiljem, et nii mõndagi tabelit andmebaasis enam ei kasutatagi."

2. Bakalaureusetöös "E-poe andmete migreerimine PostgreSQL andmebaasist Microsoft SQL Serveri andmebaasi" kirjutatakse e-poe tarkvara uuendamise käigus toimuvast andmete ülekandmisest PostgreSQL andmebaasist MS SQL Serveri andmebaasi. Lähteandmebaas oli osa valmislahendusest ehk karbitootest ja sihtandmebaas oli ettevõtte enese arendajate käsitöö. Selleks, et ülekannet läbi viia, oli vaja saada aru, milliseid andmeid hoitakse lähteandmebaasis ja milliseid sihtandmebaasis. Ettevõttel puudus nende andmebaaside kohta dokumentatsioon ja autor pidi kulutama märkimisväärse osa töö tegemise ajast selle dokumentatsiooni loomisele. Alles siis kui see töö oli tehtud, sai hakata koostama vastavustabeleid lähte- ja sihtandmebaasi tabelite/veergude vahel ning seejärel kirjutama andmete ülekandeks mõeldud SQL lauseid.

3. Bakalaureusetöös "EE Tele2 müügiandmete andmetabelite kvaliteedikontroll ja dokumenteerimine" kontrolliti ja parandati Tele2 olulise müügiprogrammi 4sale poolt kasutatud andmetabelites olevate andmete kvaliteeti. Ka selle töö tegemise käigus selgus, et müügiprogrammi aktiivselt kasutavad tabelid (61 kokku) olid korralikult dokumenteerimata (töö sellega algas ettevõttes alles 2020. aastal) ja töö pühendas suure osa ajast selle dokumentatsiooni loomisele. Autor kirjutas: "Puuduliku 4sale dokumentatsiooni tõttu lisatakse loodavatesse raportitesse andmed teistest schemadest, asendades 4sale tabelite puuduvaid andmeid. Selliselt toimides tekib olukord, kus saadakse sarnased andmed teistest keskkondades, mille korral andmete terviklikus ei ole kindel." Puuduva dokumentatsiooni koostamiseks kulus kolm nädalat. Kuna tabelite haldajad ei osanud kõigile küsimustele ise vastata, pidi autor taotlema juurdepääsu nendele tabelitele, et vajalikud vastused saada. Samuti pidi autor suhtlema juba töölt lahkunud andmeanalüütikutega. Konsultatsiooni käigus selgus, et puudub ülevaade tabelitest, mida aktiivselt enam ei täiendata. Dokumentatsiooni koostamiseks (andmebaasis olevate andmete tähendusest arusaamiseks) pidi autor võrdlema andmetabelite sisu 4sale rakenduses kuvatava infoga (milline andmebaasis olev väärtus on rakenduses mis väljas). Osad tabelid ja veerud jäidki tundmatuks ja nende tähenduse teada saamiseks tuleks suhelda 4sale arendajatega.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!