Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / PostgreSQL

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas kutsuda PostgreSQLis välja funktsiooni või protseduuri, mille mõni parameeter on SMALLINT tüüpi?
Vastus: Oletame, et andmebaasis on loodud funktsioon f_lopeta_teenus, mille parameeter p_teenuse_kood on SMALLINT tüüpi.

Üritades seda funktsiooni välja kutsuda lausega: SELECT f_lopeta_teenus(p_teenuse_kood:=436);

on tulemuseks veateade: ERROR: function f_lopeta_teenus(p_teenuse_kood => integer) does not exist LINE 1: select f_lopeta_teenus(p_teenuse_kood:=436);

Käivitatav funktsioon valitakse argumentide tüüpide alusel. Vaikimisi eeldus on, et literaali 436 poolt esitatav väärtus kuulub tüüpi INTEGER. Kuid funktsiooni parameeter on hoopis tüüpi SMALLINT. Seega korrektseks väljakutseks on vajalik lause:

SELECT f_lopeta_teenus(p_teenuse_kood:=436::SMALLINT);

::SMALLINT teeb tüübiteisenduse tüüpi SMALLINT.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!