Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas sobitub Tallinna Tehnikaülikooli andmebaaside kursustes õpitud andmebaaside projekteerimise lähenemine erinevate arendusmetoodikatega?
Vastus: Leian, et seda on võimalik erinevate metoodikatega (sh paindmetoodikatega) kenasti koos kasutada. Artefaktidel põhinev äriprotsesside modelleerimine kasutab süsteemide kirjeldamiseks (sh protsesside modelleerimiseks) andmekeskset lähenemist. Sarnasel andmekesksel lähenemisel põhineb ka Tallinna Tehnikaülikooli andmebaaside alastes kursustes (Andmebaasid I ja Andmebaasid II) kirjeldatud andmebaaside projekteerimise metoodika.

Andmekeskne lähenemine äriprotsesside/süsteemide modelleerimisele ei ole uus idee nagu võiks Wikipedia artiklit lugedes mulje jääda (kõik viidatud artiklid on 2000-ndatest). Lugege selle kohta:

Sanz, J.L., 2011. Entity-centric operations modeling for business process management- a multidisciplinary review of the state-ofthe-art. In IEEE 6th International Symposium on Service Oriented System Engineering (SOSE). IEEE. pp. 152–163. [WWW] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1006.8091&rep=rep1&type=pdf

Tegelikult tegeleti sellega palju 1980-ndatel ja 1990-ndatel. Seoses objektorienteeritud analüüsi ja disaini populaarsuse kasvuga huvi vahepeal vähenes, kuid artefaktikeskne äriprotsesside modelleerimine on selle huvi taastekitanud.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!