Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Õppetöö

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas see aine reageerib COVID-19st tingitud olukorrale?
Vastus: Tervis on kõige kallim vara.

Kui õppetöö peaks uuesti minema üle täielikult distantsõppele või õppejõud haigestub, siis lülituvad kõik tegevused automaatselt ümber e-kanalitele. Ülesannetes/tähtaegades/nõudmistes ... ei muutu mitte midagi. Info töökorralduse muudatustest tuleb jooksvalt kodulehe kaudu.

Kui olete haiguskahtlusega või haige, siis püsige kodus. Õppeaine korraldus arvestab sellega.
  • Loenguid saab vaadata otseülekandena ja need ka lindistatakse.
  • Praktikumid on MS Teamsis aktiivsed ja nendel nädalatel, kus seal ise pikemalt räägin, üritan ühte lindistada.
  • Praktikumides saab aktiivsuspunkte koguda ning tagasisidet küsida MS Teamsi kaudu suheldes (kuid eelistatud on muidugi kohalkäimine ja kohalolijatega suhtlen esimeses järjekorras).
  • Kui olete haiguskahtlusega või haige, siis vaheteste saab teha järgi (aga õppejõudu tuleb operatiivselt teavitada ja hilisema tegemise aeg kokku leppida).
  • Kui olete haiguskahtlusega või haige ja eksamisessiooni lõpp on käes, siis saab teha eksamit ilma arvutiklassi kohale tulemata (jälle vajalik kokkulepe õppejõuga).
  • Vastuvõtud toimuvad kasutades MS Teamsi.
Lisaks veel:
  • Loengu auditoorium on suur ja seal saab üksteisest eemale istuda.
  • Praktikumides katsuge ühtlaselt jaotuda erinevate tundide vahel, et mõni tund ei oleks väga täis ja teine väga tühi.
  • Vaheteste ja eksamit võib teha oma sülearvutis.
Jäägem (testi mõttes) negatiivseks ja samas olgem (meeleolu mõttes) positiivsed!

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!