Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / PostgreSQL

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Milliseid laiendusi (extension) saab PostgreSQL andmebaasi arendaja apx.ttu.ee serveris kasutada?
Vastus: apex.ttu.ee serveris on PostgreSQL andmebaaside arendajatele tehtud kättesaadavaks järgmised laiendused, st neid saab CREATE EXTENSION lausega andmebaasi lisada.

 • btree_gist
  • Vajalik selleks, et luua andmebaasis EXCLUDE kitsendusi, mis välistavad kattuvate väärtuste vahemiku registreerimiseks.
 • citext
  • Tekstitüüp, mis võimaldab tõstutundetut otsingut.
 • cube
  • Andmetüüp, millesse kuuluvad väärtused on mitmemõõtmelised andmekuubid.
 • dblink
  • Andmebaasist teiste PostgreSQL andmebaaside kasutamiseks. Seda kasutab pgApex.
 • earthdistance
  • Geograafiliste punktide vaheliste kauguste arvutamine.
 • file_fdw
  • Väliste andmete pakendaja andmebaasi välistes failides olevate andmete kasutamiseks.
 • fuzzystrmatch
  • Stringide e sõnade sarnasuse arvutamine.
 • hstore
  • Andmetüüp, millesse kuuluvad väärtused on võti‑väärtus paarid.
 • ltree
  • Andmetüüp hierarhiliste andmete jaoks.
 • pageinspect
  • Andmefailides olevate plokkide e lehekülgede inspekteerimine.
 • pgcrypto
  • Krüpteerimine ja räsiväärtuste arvutamine. Muuhulgas saab kasutada paroolide räsiväärtuste arvutamiseks sh soola kasutamiseks.
 • pg_trgm
  • Stringide sarnasuse määramine kasutades trigramme.
 • postgres_fdw
  • Andmebaasist teiste PostgreSQL andmebaaside kasutamiseks.
 • system_stats
  • Detailne info serverarvuti kohta.
 • tablefunc
  • Risttabeli päringute võimaldamine.
Pakutavate laienduste nimekirja koos lühikirjeldusega näeb süsteemikataloogi päringuga. Laiendus plpgsql installeeritakse andmebaasis automaatselt.

SELECT * FROM pg_available_extensions ORDER BY name;

Kui soovite kasutada veel mõnda laiendust, siis andke sellest palun teada õppejõule.

PostgreSQL on mitmel viisil laiendatav süsteem. Esiteks on selle lähtekood avalik ning kõigil huvilistel on võimalus seda uurida ja muuta. Lisaks sellele on PostgreSQLi sisseehitatud võimalusi andmebaasisüsteemi funktsionaalsuse laiendamiseks nagu võimalus luua uusi protseduurseid keeli ja võimalus luua ning andmebaasi installeerida laiendusi (extension). Laiendus on kogum andmebaasiobjekte, mis on mõeldud mingi kindla ülesannete klassi lahendamiseks. Enamasti on nendeks andmebaasiobjektideks funktsioonid, operaatorid (iga operaatori taga on tegelikult mingi funktsioon; operaator pakub teistsuguse süntaksi selle poole pöördumiseks) ja andmetüübid. Laienduse andmebaasi installeerimisel (CREATE EXTENSION lausega) lisatakse vastavad objektid andmebaasi. PostgreSQL installatsiooniga tuleb kaasa hulk laiendusi, mille kasutamise võimaluse saab installeerija andmebaaside kasutajatele anda. Samas on laiendusi veel palju rohkem ning igaühel on võimalus nende arendamisel kaasa lüüa. PostgreSQL Extension Network (PGXN) on leht, kus paljud nendest on registreeritud.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!