Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab M-ga: 55

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1MaksumusCostOtsi
2Maksumuspõhine optimeerijaCost-based optimizerOtsi
3Manipuleerimisoskus, SuhtlusosavusSocial engineeringOtsi
4Manustatud SQL, Sissepõimitud SQLEmbedded SQLOtsi
5MasinõpeMachine LearningOtsi
6MassiivArrayOtsi
7Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMSOtsi
8Massiivitüübi konstruktorArray type constructorOtsi
9Massiivselt paralleelsed süsteemidMassive parallel processing systemOtsi
10MeetodMethodOtsi
11Meetod objekti muutuja väärtuse lugemiseksObserver, GetterOtsi
12Meetod objekti muutuja väärtuse muutmiseksMutator, SetterOtsi
13MetaandmedMetadataOtsi
14MikroteenusMicroserviceOtsi
15Mikroteenuste arhitektuurMicroservice architectureOtsi
16Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
17Minimeeri koodi, maksimeeri andmeidMinimize code, maximize dataOtsi
18Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestaminePolyglot persistenceOtsi
19Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestamist kasutav tarkvaraHybrid polystoreOtsi
20Mitme liidriga replikeerimineMulti-leader replication, Multi-master replication, Master-master replication, Active replicationOtsi
21Mitmemõõtmeline andmebaasMultidimensional databaseOtsi
22Mitmemõõtmeline massiivMultidimensional arrayOtsi
23Mitmemõõtmeline onlain-analüüsMultidimensional on-line analytical processing, Multidimensional OLAP, MOLAPOtsi
24Mitmene pärimineMultiple inheritanceOtsi
25Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQLOtsi
26Mitteavalik sünonüüm, Privaatne sünonüümPrivate synonymOtsi
27Mittejärjestikuline tööplaanNonserial schedule, Interleaved scheduleOtsi
28Mitteterviklik andmebaasi varukoopia, Kuum andmebaasi varukoopia, Onlain andmebaasi varukoopiaOn-line database backup, Hot database backup, Dynamic database backupOtsi
29Modernne portfelliteooriaModern portfolio theoryOtsi
30ModifitseeringModificationOtsi