Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab M-ga: 34

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Madal sõltuvusLow couplingOtsi
2MallpäringQuery by example, QBEOtsi
3ManusandmebaasisüsteemEmbedded database management system, Embedded DBMSOtsi
4Materialiseeritud päringu tabelMaterialized query tableOtsi
5MetaandmedMetadataOtsi
6Metafoor, KõnekujundMetaphorOtsi
7MikroteenusMicroserviceOtsi
8Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
9Mitmevaateline modelleerimineMulti-view modelingOtsi
10Mitmeväärtuseline atribuutMultivalued attributeOtsi
11Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQLOtsi
12Mittedeterministlik kitsendusNon-deterministic constraintOtsi
13Mittefunktsionaalsed nõudedNon-fuctional requirementsOtsi
14Mittekohustuslik atribuutOptional attributeOtsi
15Mittekohustuslik veergOptional columnOtsi
16Mittekorreleeruv alampäringNon-correlated subqueryOtsi
17Mittereserveeritud sõnaNon-reserved wordOtsi
18Mitu-mitmele seosetüüp, 1:M seosetüüpMany-to-many relationship type, M:N relationship typeOtsi
19MoodulModuleOtsi
20Mudeli halb lõhnModel smellOtsi
21Mudel vs. realisatsioonModel vs. implementationOtsi
22Multiväärtuslik sõltuvusMultivalued dependency, MVDOtsi
23MusterPatternOtsi
24Mustrite keelPattern languageOtsi
25Muteeruv tabelMutating tableOtsi
26Muudatuste kinnitamineCommitOtsi
27Muudatuste tagasipööramine, Muudatuste tagasirullimine, Muudatuste tühistamineRollback, Undo, Roll-backward recoveryOtsi
28Muutmise anomaaliadModification anomaliesOtsi
29MuutmisoperaatorUpdate operatorOtsi
30MuutujaVariableOtsi