Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 942

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
901Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMSOtsi
902Vähese koodi kirjutamise vajadusega arenduskeskkondLow-code development environmentOtsi
903Väikese maailma eksperimentSmall-world experimentOtsi
904Väline andmetüüp, Välistüüp (Oracle)External typeOtsi
905Väline sektsioonExternal partitionOtsi
906Väline tabelForeign table, External tableOtsi
907Välisest andmete allikast ainult soovitud veergude küsimineColumn push-downOtsi
908Välistamise kitsendusExclusion constraintOtsi
909Väliste andmete pakendajaForeign data wrapperOtsi
910Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FKOtsi
911Väljaande-põhine ümberdefineerimineEdition-based redefinitionOtsi
912Väärtuste piirkonnal põhinev sektsioonideks jagamineRange partitioningOtsi
913WHERE klausli rakendamine välises andmete allikasWHERE clause push-downOtsi
914Õiglane lähtekoodFair sourceOtsi
915Õigus, PrivileegPrivilegeOtsi
916Õiguste andmineGranting privilegesOtsi
917Õiguste äravõtmineRevoking privilegesOtsi
918Ära korda ennast disainipõhimõteDon't repeat yourself design principleOtsi
919ÄriarhitektuurBusiness architectureOtsi
920ÄriteabetarkvaraBusiness intelligence software, BI softwareOtsi
921ÄriteaveBusiness intelligenceOtsi
922ÄrivaraCommercial softwareOtsi
923Ühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)JoinOtsi
924Ühine tabeli avaldisCommon table expression, CTEOtsi
925Ühine / üldine kaarGeneric arcOtsi
926ÜhisloomeCrowdsourcingOtsi
927Ühtesulandamisel põhinev ühendamineSort-merge join, Merge scan, Merge joinOtsi
928Ühtne ressursi-indikaatorUniform resource identifierOtsi
929Üksteise järgi ootamise graafWait-For GraphOtsi
930Ülalt-alla süsteemiarendusTop-down system developmentOtsi