Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Mõisted leheküljel esitatud materjalidest:
Mõistete arv: 924

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEesti keelesInglise keelesMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1KatkestamineAbortionOtsi
2AbstraktsioonAbstraction
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver2.pdf [2539 KB]
Otsi
3PääsumaatriksAccess control matrixOtsi
4Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policyOtsi
5Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess methodOtsi
6Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess pathOtsi
7Pärandsüsteemide andmetele ligipääsAccess to legacy dataOtsi
8Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver5.pdf [2317 KB]
Otsi
9Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
10Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimizationOtsi
11Liidetav keerukusAdditive complexity
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
12Hetkeaje päringAd hoc queryOtsi
13NõuandelukkAdvisory lockOtsi
14Agregaat, KogumAggregateOtsi
15KoondandmedAggregate dataOtsi
16Osa-terviku seos, AgregatsiooniseosAggregationOtsi
17Agiilne andmebaasi disainAgile database design
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
18Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
19Paindmetoodika, Väle metoodika, Agiilne metoodikaAgile methodology
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
20Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
21Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
22AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
23Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
24Ajalugu säilitav disainAppend only designOtsi
25Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
26Andmebaasisüsteemi arhitektuurArchitecture of a DBMS
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver2.pdf [2539 KB]
Otsi
27Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competence
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
28Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
29MassiivArrayOtsi
30Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMSOtsi