Kodulehed
[369] - Andmebaasid II (IDU0230, ITI0207) (sügis 2018)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 22.12.2018 12:46
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on teisipäev 28.11.2023.
Käes on 2023/2024 õppeaasta sügissemestri 13. õppenädal!
Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

31.08.2019 SEE LEHEKÜLG ON SULETUD! KOGU SELLEL LEHEKÜLJEL OLEV INFORMATSIOON ON MITTEAKTUAALNE! KUI OLETE SIIA REGISTREERUNUD, SIIS JUURDEPÄÄS TOIMIB ENDISELT.

Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/374

  Esiletöstetud Kus on kodulehel loengute lindistused?

  Esiletöstetud Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?

  Esiletöstetud Kust leiab infot lõputööde kirjutamise kohta, sh võimalikke teemasid?

  Esiletöstetud Miks on hindamismudelis nii palju võimalikke miinuspunkte?

  Esiletöstetud Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?

  Esiletöstetud Kas iseseisva töö tegemisel on võimalik seda automaatselt kontrollida ja saada seega töö kohta jooksvalt tagasisidet?

  Esiletöstetud Kuidas PostgreSQLis tehtud iseseisva töö andmebaasi kiiresti iseseisvalt kontrollida?

  Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?

  Kas ja kuidas pääseb väljastpoolt ülikooli ligi õppeserveris olevale PostgreSQL andmebaasisüsteemile?

  Kas kuskil leidub iseseisvaid harjutusülesandeid PostgreSQL admebaasisüsteemi paremaks tundmaõppimiseks?

  Erki Eessaar:
  Küsimus õppematerjalide parema esitamise kohta (2)

  21.01.2019 Jätkuna nädala eest esitatud küsimusele annan teada, et sellele vastas 80 üliõpilast. Tänan kõiki vastajaid! Tulemused olid järgmised:
  • Ligi 44% vastas, et eelistaks igal lehel näha nelja slaidi.
  • Ligi 24% vastas, et eelistaks igal lehel näha kuute slaidi.
  • Ligi 19% vastas, et eelistaks igal lehel näha kahte slaidi.
  • Ligi 14% vastas, et eelistaks igal lehel näha ühte slaidi.

  Seega neli slaidi lehel on eelistatud. Muutsin kodulehel väljasolevaid loengumaterjale vastavalt sellele soovile.

   Erki Eessaar:
   Küsimus õppematerjalide parema esitamise kohta

   14.01.2019 Selleks, et tulevikus loengumaterjale paremini loetavaks teha, sooviksin vastust ühele küsimusele. Vastata saab siin. Tänan ette kõiki vastajaid.

    Erki Eessaar:
    Vastuvõtuaegade muudatus

    07.12.2018 Erandkorras toimuvad 15. ja 16. õppenädalal vastuvõtud reede asemel neljapäeval kell 16:00-17:00 ruumis ICT-627 (13.12.2018 ja 20.12.2018).

     Erki Eessaar:
     Vahetest 16ndal õppenädalal

     07.12.2018 16ndal õppenädalal (17.12.2018-21.12.2018) on harjutustundide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengute teemade 5-7 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid, loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks. Need materjalid on väljas kodulehel kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine.

     Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Üldist => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle). Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

     Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kuus juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 10 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 15 minutit peale algust.

     Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem.

      Erki Eessaar:
      Iseseisva töö esitamine

      30.11.2018 Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 21. detsember 2018 kell 23:59:59. Esitamine toimub õppekeskkonna kaudu. Enne failide saatmist lugege palun ülesandest, mis kujul tuleb vastused saata.

      Iseseisva töö personaalset ettenäitamist (nagu oli aines "Andmebaasid I") ei toimu. Ülesande 9 lk 1 on kirjas, millisel juhul on vaja tulla oma projekti andmebaasirakendust eksamisessiooni ajal toimuval vastuvõtuajal ette näitama. Vastuvõtuajad on kirjas siin. Mingil ajal peale töö esitamist saate minult meilile minu poolt täidetud hindamismudeli faili.

      Meenutan, et hindamismudelis (kataloog Aine korraldus) on lehekülg Lisapunktid, kus on kirjas võimalused saada projekti eest rohkem punkte, tehes selleks projekti nõutust mahukamaks.

      Olen tänaseks pannud kataloogi Iseseisva töö projekti tegemine/Töö harjutustunnis (samm-sammuline juhend) kõik ülesanded, mis kokku moodustavad projekti tegemise juhendi.

      Kataloogi Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine/Harjutustunni slaidid (enamasti iseseisvaks uurimiseks) panin viimase slaidikomplekti, millest võiks olla abi nii projektis nõutud täitmisplaani kirjelduse koostamisel, kui ka viimaseks lisapunktide testiks ja eksamiks (teema 7 kohta) ettevalmistamisel.

       Erki Eessaar:
       Töö 14nda nädala harjutustunnis

       30.11.2018 Selleks, et töö 14nda õppenädala harjutustunnis kulgeks võimalikult ladusalt palun Teil enne harjutustundi tulekut läbi lugeda ülesande 10 viis esimest lehekülge.

        Erki Eessaar:
        Eksam

        22.11.2018 Kataloogis Aine korraldus on dokumendis Eksam_IDU0230_2018.pdf väljas informatsioon eksami kohta.

         Erki Eessaar:
         Harjutustund 13ndal õppenädalal

         16.11.2018 13nda õppenädala (26.11.2018-30.11.2018) harjutustunnid erinevad eelmiste ja järgnevate nädalate harjutustundidest. Peale vahetesti räägin tahvli ees ja näitan asju ette (ülesande 9 põhjal) ning loodan, et teete kaasa. Jutt puudutab muidugi otseselt projekti. Sellel nädalal harjutustunnis aktiivsuspunkti ei saa.

         Selleks, et saaksite harjutustunnis kaasa töötada ning hiljem saadud infot oma projekti juures rakendada, palun Teil oma arvutisse panna PostgreSQL ODBC draiver ja luua andmeühenduse spetsifikatsioon vastavalt selle küsimusega seotud failis toodud juhendile. Selleks, et kõik töötaks nagu vaja valige palun versioon psqlodbc_09_05_0400. Kui olete installeerinud mõne hilisema versiooni, siis võtke see palun maha ja pange peale nimetatud versioon.

         Hilisemate versioonide häda on selles, et kui loote andmeühenduse spetsifikatsiooni PostgreSQL_yhendus, kus jätate enamiku väljadest tühjaks, siis tabelite MS Accessi linkimisel ei avata mitte akent, kus saab täita lüngad, vaid saate veateate.

          Erki Eessaar:
          Vahetest 13ndal õppenädalal

          16.11.2018 13ndal õppenädalal (26.11.2018-30.11.2018) on harjutustundide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengute teemade 3-4 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid, loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks. Need materjalid on väljas kodulehel kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine.

          Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Üldist => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle). Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

          Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kuus juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 10 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata 14nda nädala harjutustundides. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 15 minutit peale algust.

          Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem.

           Erki Eessaar:
           PostgreSQL andmebaasi loogilise varukoopia tegemine - INSERT laused

           14.11.2018 Täiendus eelnevale selleteemalisele teatele.

           Varukoopia failis on andmete tabelisse lisamiseks vaikimisi COPY laused. See on andmete taastamiseks kõige kiirem lahendus. Kui soovite (näiteks dokumendi jaoks) saada andmete tabelisse lisamiseks INSERT lauseid, siis tuleb varukoopia tegemise käsku täiendada. Järgnev on konkreetse andmebaasi (scott) varundamise käsu näide:
           pg_dump -C --column-inserts -f scott_2018_11_07.sql scott

            Erki Eessaar:
            Tagasiside küsitlus

            07.11.2018 Kataloogis Aine korraldus on 31. oktoobril 2018 loengus toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte.

             Erki Eessaar:
             Tagasiside küsitlus 31.10.2018 loengus

             29.10.2018 31. oktoobri loengus toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

              Erki Eessaar:
              PostgreSQL

              20.10.2018 18. oktoobril 2018 tuli välja PostgreSQL 11. See PostgreSQL versioon on nüüd ka apex.ttu.ee serveris. Kui kellelgi esineb uue tarkvara versiooni kasutamisel tehnilisi probleeme, siis palun teavitage mind.

               Erki Eessaar:
               Vastuvõtuaja ühekordne muutus

               19.10.2018 Vastuvõtuaeg teisipäeval 30. oktoobril 2018 kell 10:00-11:00 jääb ära (kuna pean osalema koolitusel) ning toimub selle asemel teisipäeval 30. oktoobril 2018 kell 16:00-17:00 (endiselt ruumis ICT-627).

                Erki Eessaar:
                Isikunimede mitmekesisusest

                16.10.2018 "Andmebaasid I" õppeaines jagasin ajaveebi postitust programmeerijate valearvamustest isikunimede kohta. Nüüd on see postitus saanud järje, kus tuuakse nimede kohta näiteid.

                 Erki Eessaar:
                 Vahetest kaheksandal õppenädalal

                 12.10.2018 Kaheksandal õppenädalal (22.10.2018-26.10.2018) on harjutustundide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengute teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid, loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks. Need materjalid on väljas kodulehel kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine.

                 Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Üldist => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle). Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

                 Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kuus juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 10 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata üheksanda nädala harjutustundides. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 15 minutit peale algust.

                 Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem.

                  Erki Eessaar:
                  Külalisloengu lindistus

                  09.10.2018 Athanasios V. Vasilakose külalisloeng suurandmete analüütikast, mis toimus reedel, 5. oktoobril, 2018, on järelvaadatav sellel aadressil.

                   Erki Eessaar:
                   Lisapunktidest

                   05.10.2018 Kataloogis Tulemused on lisapunktide aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

                    Erki Eessaar:
                    Projekti tegemine harjutustundides

                    01.10.2018 Alates viiendast nädalast algab harjutustundides töö iseseisva projektiga. Senise kogemuse põhjal on mõnes harjutustunnis üliõpilasi vähe, teises palju. Esimeste nädalate põhjal on väiksema osavõtjate arvuga tunnid:
                    • esmaspäeval kell 12:00 ruumis ICT-403,
                    • esmaspäeval kell 16:00 ruumis ICT-401,
                    • kolmapäeval kell 10:00 ruumis ICT-404,
                    • reedel kell 14:00 ruumis ICT-404.

                    Oleks hea, kui käijad tundide vahel ühtlasemalt jaotuks. Mida vähem on tunnis osalejaid, seda rohkem jagub aega iga osaleja küsimustele vastamiseks.

                     Erki Eessaar:
                     Avalik loeng TTÜs

                     25.09.2018 Suurandmeid mainitakse "Andmebaasid II" loengu teemas 14.

                     ***********
                     Olete kõik oodatud kuulama Lulea Tehnikaülikooli kõrge tsiteeritavusega professori Athanasios V. Vasilakose külalisloengut suurandmete analüütikast reedel, 5. oktoobril, 2018 kell 11:30 ruumis U01-202 (aulatagune auditoorium) (koht muutunud!).

                     Loeng toimub inglise keeles.

                     Lühikokkuvõte:

                     Big Data Analytics

                     The age of big data is now coming. But the traditional data analytics may not be able to handle such large quantities of data. The question that arises now is, how to develop a high performance platform to efficiently analyze big data and how to design an appropriate mining algorithm to find the useful things from big data. To deeply discuss this issue, this talk begins with a brief introduction to data analytics, followed by the platforms of big data analytics and application. Some important open issues and further research directions will also be presented for the next step of big data analytics.

                     Esinejast
                     Athanasios V. Vasilakos http://www.athanasiosvasilakos.gr/ on Lulea Tehnikaülikooli (Rootsi) professor ning Google'i (California, USA) külalisprofessor. Aastail 2017-2018 on ta Web of Science'i järgi rohkelt tsiteeritud teadlane (üle 27000 viite, H-indeks=90).

                     Tema põhihuvideks on küberturvalisus, suurandmete analüütika, mobiilvõrgud, pilvearvutused, tehismõistus ja masinõpe, plokiahela tehnoloogiad, bioloogilised nanovõrgud. Ta on või on olnud toimetaja paljudele tehnikaajakirjadele nagu: IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Transactions on Services Computing, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Nanobioscience, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, ja IEEE Journal on Selected Areas in Communications. Ta on olnud Euroopa Innovatsiooniliitude esimees, tööstuskonsultant ning kahe start-up'i kaasasutaja.

                      Erki Eessaar:
                      Vastuvõtuaja ühekordne muutus

                      17.09.2018 Vastuvõtuaeg reedel 21. septembril 2018 kell 16:00-17:00 jääb ära (kuna pean osalema seminaril) ning toimub selle asemel kolmapäeval 19. septembril 2018 kell 16:30-17:30 (endiselt ruumis ICT-627).

                       Erki Eessaar:
                       Projekti kaaslase otsing

                       15.09.2018 Järgnevad üliõpilased teevad projekti üksinda ja on on avaldanud soovi leida projekti tegemiseks kaaslane. Iga üliõpilase juures on näidatud tema praegune projekti teema. Kui teete näiteks projekti kahekesi, siis võite siit endale kolmanda projekti rühma liikme leida. "Andmebaasid II" erinevad koodiga deklareerinud võivad samas rühmas projekti teha. Huvilistel palun kandidaatidele otse kirjutada. Teatamaks muudatustest projekti rühmas muutke palun Mauruses iseseisva töö registreerimise ülesande vastust.
                       • Johannes Horm (johanneshorm@gmail.com)
                       • Igor Podgainõi (podgainoi.igor@yandex.com) - Restorani laudade arvestus
                       • Elisaveta Saveljev (esaveljev7@gmail.com) - Spordiklubi treeningute arvestus
                       • Viktor Sergejev (sergejev.viktr@gmail.com) - Spordiväljakute arvestus
                       • Artem Suvorov (morpeh43@mail.ru) - Restorani laudade arvestus
                       • Henri Veskioja (henry.veskioja@gmail.com) - Autorendi ettevõtte autode arvestus