Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 938

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aadressiandmete süsteemThe system of address detailsOtsi
2Aatom, LekseemAtom, Lexical token, Lexical element, Lexical unit
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
3AbstraktsioonAbstraction
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
4Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2021.ppt [4675 KB]
Teema_ITI0207_7_2021_slaidid_ver2.pdf [2830 KB]
Otsi
5Aeglaselt muutuv dimensioonSlowly changing dimension
Teema_ITI0207_14_2021_slaidid_ver2.pdf [2324 KB]
Otsi
6Agiilne andmebaasi disainAgile database design
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
7Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
8Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
9Agregaat, KogumAggregate
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
10Ainult üks kordOnce and only onceOtsi
11Ainult üks kord põhimõteOnce-only principle
Teema_ITI0207_12_2021_slaidid_ver2.pdf [2271 KB]
Otsi
12Ajakarbi meetodTimebox method
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
13Ajalugu säilitav disainAppend only design
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
14AjamasinTime machine
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
15Ajaseeriate andmebaasisüsteemTime series database management system, Time series DBMS
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
16AjatempelTimestamp
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
17Ajatempli andmineTimestamping
Teema_ITI0207_6_2021_slaidid_ver3.pdf [1950 KB]
Otsi
18Ajatüüp, Ajaandmete andmetüüpTemporal type
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
19Ajutine failTemporary file
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
20Ajutine tabelTemporary table
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
21Aknapõhine andmebaasirakendusWindow on data application
Teema_ITI0207_9_2021_slaidid_ver3.pdf [3333 KB]
Otsi
22Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2021_slaidid_ver7.pdf [2322 KB]
Otsi
23Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
24Alamandmebaas (Oracle)Pluggable database, PDB
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
25AlgatamineInception
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
26AlgusmärgendStart tagOtsi
27AllapuurimineDrilldownOtsi
28Allüürnike arhitektuurMultitenant architecture
Teema_ITI0207_3_2021_slaidid_ver7.pdf [2634 KB]
Otsi
29Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system development
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi
30Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2021_slaidid_ver6.pdf [5467 KB]
Otsi