Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 945

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aadressiandmete süsteemThe system of address detailsOtsi
2Aatom, LekseemAtom, Lexical token, Lexical element, Lexical unitOtsi
3AbstraktsioonAbstractionOtsi
4Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimizationOtsi
5Aeglaselt muutuv dimensioonSlowly changing dimensionOtsi
6Agiilne andmebaasi disainAgile database designOtsi
7Agiilne modelleerimineAgile modelingOtsi
8Agiilne süsteemiarendusAgile developmentOtsi
9Agregaat, KogumAggregateOtsi
10Ainult üks kordOnce and only onceOtsi
11Ainult üks kord põhimõteOnce-only principleOtsi
12Ajakarbi meetodTimebox methodOtsi
13Ajalugu säilitav disainAppend only designOtsi
14AjamasinTime machineOtsi
15Ajaseeriate andmebaasisüsteemTime series database management system, Time series DBMSOtsi
16AjatempelTimestampOtsi
17Ajatempli andmineTimestampingOtsi
18Ajatüüp, Ajaandmete andmetüüpTemporal typeOtsi
19Ajutine failTemporary fileOtsi
20Ajutine tabelTemporary tableOtsi
21Aknapõhine andmebaasirakendusWindow on data applicationOtsi
22Aktiivne andmebaasActive databaseOtsi
23Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
24Alamandmebaas (Oracle)Pluggable database, PDBOtsi
25AlgatamineInceptionOtsi
26AlgusmärgendStart tagOtsi
27AllapuurimineDrilldownOtsi
28Allüürnike arhitektuurMultitenant architectureOtsi
29Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system developmentOtsi
30Analüüsi etappAnalysis phaseOtsi