Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Õppetöö

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Kas üliõpilased on kohustatud käima nendele tunniplaaniga määratud aegadel praktikumis või on võimalik käia ka teiste rühmade praktikumides?
Vastus: Ei ole kohustatud. Põhimõtteliselt on võimalik käia teisel ajal, sest sisu poolest praktikumid ei erine. Praktiline võimalus sõltub sellest, kas soovitud ajal on klassis vabu kohti. Seda on enne semestri algust raske prognoosida, sest pole teada, kui aktiivseks ühe või teise aja külastus kujuneb. Kui vabu kohti on, siis minu poolt takistust ei ole.

Elu näitab, et lõpptulemusena võib olla mõnel ajal käijaid palju ja õppejõul jagub sedavõrra osalistele vähem aega mõnel teisel ajal on aga klass väga hõre ja samavõrra on õppejõul igale osaleja jaoks rohkem aega. Seega tasub alates teises õppenädalast õppejõult uurida, kas soovitud ajal on võrreldes teiste aegadega klassis liiga palju üliõpilasi ning millised on ajad, kus tunnis käijaid on vähe.

Osalejate võimalikult ühtlaselt jaotumine erinevate tundide vahel aitab vähendada nakkushaiguste levimise võimalust, mis on praeguses olukorras eriti oluline!

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!