Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Iseseisva töö projekt

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Miks on hindamismudelis nii palju võimalikke miinuspunkte?
Vastus (18.11.2023 15:30): Hindamismudeli leiate kataloogist Aine korraldus.

Kõik need võimalikud miinuspunktid vastavad võimalikele vigadele, mida projektis võib teha. Nende sellisel viisil väljatoomise üks oluline eesmärk on anda võimalikult kiiresti ja võimalikult täpselt tagasisidet. Mida rohkem on väljatoodud vigu, seda kiiremini ja täpsemalt saab tagasisidet anda. Kiirust parandab, et konkreetse vea kohta pole vaja kommentaari nii pikalt välja kirjutada, sest see on antud juba vea kirjeldusega.

Juba peale seda kui olin selle hindamismudeli kasutusele võtnud esines Tarkvarateaduse instituudi seminaril külalisettekandega Dr Antonette Mendoza, kes oli sellel ajal vanemlektor Melbourne'i Ülikoolis Austraalias. Tuleb välja, et seal on välja töötatud küllaltki sarnane süsteem suulistele eksamitele kiire tagasiside andmiseks. See süsteem on realiseeritud mobiiliäpina. Hindaja kuulab suulist vastust ning saab umbes 200 eeldefineeritud vea kirjelduse hulgast valida neid, mis iseloomustavad tema poolt kuulatavat vastust. Eelnevalt saab hindaja määrata vigadele kaalud. Hindamise käigus valitud vigade ja nende kaalude põhjal arvutab äpp hinde ja muudab selle koos vigadega hinnatavale nähtavaks.

Täpsemal saab selle süsteemi kohta lugeda:

Mendoza, A., Shallcross, D., 2016. Assessment and rapid feedback for oral presentations. Proceedings of Sixth International Symposium of Engineering Education. pp. 5-12 [WWW] link artiklit sisaldavale raamatule

Veel üks programm, mis võimaldab miinuspunktide määramise kaudu kiiresti hinnata ja tagasisidet anda on Gradescope, mis on mõeldud paberil antud teadmiste kontrolli vastuste kiireks hindamiseks. Kasutaja saab näiteks hinnata vastuseid ülesannete kaupa (näiteks hinda kõigi tagastatud vastuste esimese ülesande lahendust). Hindamise juures saab defineerida rubriike, mis vastavad vastuses esinevatele vigadele. Hindaja saab määrata, kui mitu miinuspunkti saab sellise vea eest ning vastuse hindamisel saab ta rubriigi nimekirjast valida. Vaadake SIIT selle kohta lühikest videot.

Hindamismudelis on mitmeid miinuseid välja toodud vaid sellepärast, et projekti saab teha ka vabal teemal. Tehes edasi eeldusaines alustatud töövihiku projekti või tehes projekti siin aines etteantud analüüsiprojekti järgi, ei ole võimalik neid vigu teha.

Tegelikult saaks ka meie aines oleva hindamismudeli arendada edasi veebipõhiseks universaalseks süsteemiks, kus saaks hinnata erinevate õppeainete erinevaid teadmiste kontrolle. See võiks olla isegi üks lõputöö teema.

Hindamismudeli eesmärgid on kokkuvõtlikult järgmised.

  • Aidata anda tagasisidet võimalikult kiiresti.
  • Võimaldada projekti tegijatel juba tegemise käigus teada saada, mida hinnatakse.
  • Ühtlustada erinevate projektide hindamist selles mõttes, et nende hindamisel pööratakse tähelepanu samadele aspektidele ja seda tehakse samas mahus.
  • Aidata vähendada hindamise subjektiivsust, st muuta hinne rohkem põhjendatuks.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!