Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 86

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1RaiskamineWasteOtsi
2Rakenduse arhitektuurApplication architectureOtsi
3Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
4Rakendus, RakendusprogrammApplicationOtsi
5Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PLOtsi
6Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUPOtsi
7Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
8Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshotOtsi
9Rea alampäringRow subqueryOtsi
10Reaalne kasutusjuht, Konkreetne kasutusjuht, Reaalne kasutusmall, Konkreetne kasutusmallReal use-caseOtsi
11ReaaltüüpReal typeOtsi
12Rea füüsiline aadressPhysical address of a rowOtsi
13Realiseerimine, EhitamineImplementationOtsi
14Rea loogiline aadressLogical address of a rowOtsi
15RealukustusRow-level lockingOtsi
16Rea migreerumineRow migrationOtsi
17Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
18Reataseme trigerRow-level triggerOtsi
19Rea tükkide ahela tekkimineRow chainingOtsi
20Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
21Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)RuleOtsi
22Reegli induktsioonRule inductionOtsi
23Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
24Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
25RegisterRegister, Data subsystemOtsi
26RegressioontestimineRegression testingOtsi
27RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
28Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
29Regulaarse tee päring, Regulaaravaldisele vastava tee päringRegular path queryOtsi
30Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi