Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
391ProjektProjectOtsi
392Projektsiooni-ühendamise normaalkujuProjection-join normal form, PJNFOtsi
393Projektsioon (relatsioonialgebra operatsioon)ProjectionOtsi
394PrototüüpPrototypeOtsi
395ProtseduurProcedureOtsi
396Protseduurne keelProcedural languageOtsi
397ProtsessivaadeProcess viewOtsi
398Pseudojuhuslike arvude generaatorPseudorandom number generatorOtsi
399Puhas koodClean codeOtsi
400Puhtad artefaktid, Puhtad tehisedClean artifactsOtsi
401Puhtad mudelidClean modelsOtsi
402Puuduvad andmed, Puuduv informatsioonMissing data, Missing informationOtsi
403PõhiandmedMaster dataOtsi
404Põhiolemitüüp, PõhiobjektMain entity type, Main entity, Significant entity, Principal entity, Subject of process, Real-world entity, Essential business entity, Core entity, Core data elementOtsi
405Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competenceOtsi
406Pärandist loobumise põhimõteNo legacy principleOtsi
407Pärandsüsteem, taakvaraLegacy systemOtsi
408Päring, Andmete otsimise lauseQuery, Select statementOtsi
409PäringukeelQuery languageOtsi
410Päringu optimeerimineQuery optimizationOtsi
411Päringu töötlejaQuery processorOtsi
412PäriprojekteerimineForward engineeringOtsi
413PärisalamhulkProper subsetOtsi
414PöördprojekteerimineReverse engineeringOtsi
415Rakenduse arhitektuurApplication architectureOtsi
416Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
417Rakendus, RakendusprogrammApplicationOtsi
418Rea alampäringRow subqueryOtsi
419Reaalne kasutusjuht, Konkreetne kasutusjuht, Reaalne kasutusmall, Konkreetne kasutusmallReal use-caseOtsi
420Rea füüsiline aadressPhysical address of a rowOtsi