Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
421Rea füüsiline aadressPhysical address of a rowOtsi
422Realiseerimine, EhitamineImplementationOtsi
423Rea loogiline aadressLogical address of a rowOtsi
424Rea migreerumineRow migrationOtsi
425Reataseme trigerRow-level triggerOtsi
426Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
427RegisterRegister, Data subsystemOtsi
428Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
429Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi
430Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
431Relatsiooni aste, Relatsiooni järkDegree of relationOtsi
432Relatsiooni kehandRelation bodyOtsi
433Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMSOtsi
434Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational modelOtsi
435Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvarOtsi
436Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
437Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete languageOtsi
438Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation headingOtsi
439Relatsiooni tüüpRelation typeOtsi
440Relatsiooni võimsusCardinality of relationOtsi
441Relatsioon, Relatsiooniline väärtus, Relatsiooni tüüpi väärtus,Relation value, RelationOtsi
442Relvaride eristamatuse printsiip, Baasmuutujate ja vaadete eristamatuse printsiipThe principle of interchangeabilityOtsi
443Relvari kitsendusRelvar constraintOtsi
444Reserveeritud sõna, KinnissõnaReserved wordOtsi
445RidaRowOtsi
446Ridade järjekordRow orderOtsi
447Rohkem kui ühte alampäringut sisaldav päringCompound nested queryOtsi
448RollRoleOtsi
449RutiinRoutineOtsi
450Rutiini ülelaadimineRoutine overloadingOtsi