Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
421PärisalamhulkProper subsetOtsi
422Omaduste graafProperty graphOtsi
423Omaduste graafi andmemudelProperty graph data modelOtsi
424VäidePropositionOtsi
425PrototüüpPrototypeOtsi
426Pseudojuhuslike arvude generaatorPseudorandom number generatorOtsi
427Avalik pilvPublic cloudOtsi
428Andmebaasi avalik liidesPublic database interfaceOtsi
429MallpäringQuery by example, QBEOtsi
430PäringukeelQuery languageOtsi
431Päringu optimeerimineQuery optimizationOtsi
432Päringu töötlejaQuery processorOtsi
433Päring, Andmete otsimise lauseQuery, Select statementOtsi
434LugemisoperaatorRead-only operatorOtsi
435Reaalne kasutusjuht, Konkreetne kasutusjuht, Reaalne kasutusmall, Konkreetne kasutusmallReal use-caseOtsi
436KirjeRecordOtsi
437Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi
438Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
439KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, EnumerationsOtsi
440Viidete terviklikkus, ViiteterviklikkusReferential integrityOtsi
441RegisterRegister, Data subsystemOtsi
442Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
443Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
444Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMSOtsi
445Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational modelOtsi
446Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete languageOtsi
447Relatsiooni kehandRelation bodyOtsi
448Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation headingOtsi
449Suhe, Seos, SideRelationshipOtsi
450Seosetüüp, Suhtetüüp, SidemetüüpRelationship typeOtsi