Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 946

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
451MaksumusCostOtsi
452Maksumuspõhine optimeerijaCost-based optimizerOtsi
453Manipuleerimisoskus, SuhtlusosavusSocial engineeringOtsi
454Manustatud SQL, Sissepõimitud SQLEmbedded SQLOtsi
455MasinõpeMachine LearningOtsi
456MassiivArrayOtsi
457Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMSOtsi
458Massiivitüübi konstruktorArray type constructorOtsi
459Massiivselt paralleelsed süsteemidMassive parallel processing systemOtsi
460MeetodMethodOtsi
461Meetod objekti muutuja väärtuse lugemiseksObserver, GetterOtsi
462Meetod objekti muutuja väärtuse muutmiseksMutator, SetterOtsi
463MetaandmedMetadataOtsi
464MikroteenusMicroserviceOtsi
465Mikroteenuste arhitektuurMicroservice architectureOtsi
466Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
467Minimeeri koodi, maksimeeri andmeidMinimize code, maximize dataOtsi
468Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestaminePolyglot persistenceOtsi
469Mitme liidriga replikeerimineMulti-leader replication, Multi-master replication, Master-master replication, Active replicationOtsi
470Mitmemõõtmeline andmebaasMultidimensional databaseOtsi
471Mitmemõõtmeline massiivMultidimensional arrayOtsi
472Mitmemõõtmeline onlain-analüüsMultidimensional on-line analytical processing, Multidimensional OLAP, MOLAPOtsi
473Mitmene pärimineMultiple inheritanceOtsi
474Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQLOtsi
475Mitteavalik sünonüüm, Privaatne sünonüümPrivate synonymOtsi
476Mittejärjestikuline tööplaanNonserial schedule, Interleaved scheduleOtsi
477Mitteterviklik andmebaasi varukoopia, Kuum andmebaasi varukoopia, Onlain andmebaasi varukoopiaOn-line database backup, Hot database backup, Dynamic database backupOtsi
478Modernne portfelliteooriaModern portfolio theoryOtsi
479ModifitseeringModificationOtsi
480MonoliitMonolithOtsi