Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
511Tarkvara evolutsioonSoftware evolutionOtsi
512TarkvarakeelSoftware languageOtsi
513Sorteerimine kasvavaltSorting in ascending orderOtsi
514Sorteerimine kahanevaltSorting in descending orderOtsi
515SorteerimineSorting, OrderingOtsi
516Hõre indeksSparse indexOtsi
517Transaktsioonide spetsifikatsioon, Tehingute spetsifikatsioonSpecification of transactionsOtsi
518SQL-andmebaasSQL databaseOtsi
519SQL-andmebaasisüsteemSQL database management system, SQL DBMSOtsi
520Standardile vastavuse testimineStandards conformance testingOtsi
521SeisundiklassifikaatorState classifierOtsi
522LauseStatementOtsi
523Lausetaseme trigerStatement-level triggerOtsi
524Seisundidiagramm, Olekudiagramm, OlekumasinaskeemState-transition diagram, State diagramOtsi
525Staatiline SQLStatic SQLOtsi
526SalvestusmootorStorage engineOtsi
527Andmebaasiserveris talletatud protseduur, Salvestatud protseduurStored procedureOtsi
528Andmebaasiserveris talletatud rutiinStored routineOtsi
529Strateegia etapp, Strateegilise analüüsi etappStrategy phase, Strategic analysis phaseOtsi
530Vektorkodeeritud string, Vektorkodeeritud sõneString with an encoded informationOtsi
531Struktureeritud andmedStructured dataOtsi
532Ainevaldkonna analüüsSubject area analysisOtsi
533AlampäringSubquery, Nested query, SubselectOtsi
534AlamhulkSubsetOtsi
535AllsüsteemSubsystemOtsi
536AlamtüüpSubtypeOtsi
537Kokkuvõtmine, Rühmitamine (relatsioonialgebra operatsioon)SummarizeOtsi
538SupervõtiSuperkeyOtsi
539ÜlatüüpSupertypeOtsi
540Surrogaatvõti, Tähenduseta võti, Kunstlik võti, Tehniline võti, Genereeritav võtiSurrogate key, Meaningless key, Artificial key, Synthetic key, Factless key, Technical key, Arbitrary unique identifierOtsi