Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
571Transaktsioonide juhtimise keel, Tehingute juhtimise keelTransaction control language, TCLOtsi
572TeisendusreegelTransformation ruleOtsi
573Teisendusele orienteeritud keelTransform-oriented languageOtsi
574Ülemineku andmebaasisüsteemTransitional database management system, Transitional DBMSOtsi
575Ülemineku kitsendusTransition constraintOtsi
576Ülekanduvad sõltuvusedTransitive dependenciesOtsi
577Märkide tõlkereeglistikTranslationOtsi
578TrigerTriggerOtsi
579Trigeri kehandTrigger bodyOtsi
580Trigeri käivitav sündmusTriggering eventOtsi
581Triviaalne funktsionaalne sõltuvusTrivial functional dependencyOtsi
582Tõene väideTrue propositionOtsi
583Tõeliselt relatsiooniline andmebaasisüsteemTruly relational database management system, Truly relational DBMSOtsi
584Korteež, EnnikTupleOtsi
585Korteeži tüüpTuple typeOtsi
586Kahevalentne loogikaTwo-valued logic, 2VLOtsi
587Tüübi kitsendusType constraintOtsi
588Tüüp, Andmetüüp (SQL)Type, Data typeOtsi
589Unaarne operatsioonUnary operationOtsi
590Unifitseeritud modelleerimiskeelUnified modeling language, UMLOtsi
591Hulgateoreetiline summa, Ühend (relatsioonialgebra operatsioon)UnionOtsi
592Ühendamise ja ühendi kombinatsioonUnion joinOtsi
593ÜhendtüüpUnion typeOtsi
594Unikaalne indeksUnique indexOtsi
595Unikaalsuse kitsendusUniqueness constraintOtsi
596Universaalne andmemudelUniversal data modelOtsi
597Globaalne unikaalne identifikaatorUniversally unique identifier, UUID, Globally unique identifier, GUIDOtsi
598ObjektsüsteemUniverse of discourseOtsi
599Nimetu tabel, Nimeta tabel, Ilma nimeta tabelUnnamed tableOtsi
600Normaliseerimata andmedUnnormalized dataOtsi