Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
601VäärtusValueOtsi
602Õigus olla unustatudRight to be forgottenOtsi
603Õigus, PrivileegPrivilegeOtsi
604Õiguste andmineGranting privilegesOtsi
605Õiguste äravõtmineRevoking privilegesOtsi
606Ära korda ennast disainipõhimõteDon't repeat yourself design principleOtsi
607ÄrianalüüsBusiness analysisOtsi
608ÄriarhitektuurBusiness architectureOtsi
609ÄrireegelBusiness rule, Enterprise constraintOtsi
610Ühendamine, kus võrdlusoperaatoriks ei ole võrdsuse kontrolli operaatorNon-equijoinOtsi
611Ühendamine, kus võrdlusoperaatoriks on võrdsuse kontrolli operaatorEquijoin, Equi-joinOtsi
612Ühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)JoinOtsi
613Ühendamise ja ühendi kombinatsioonUnion joinOtsi
614ÜhendtüüpUnion typeOtsi
615Ühenduste lõksConnection trapOtsi
616Ühe rea funktsioonidSingle row functionsOtsi
617Ühe väärtuse tagastav alampäring, Singli alampäringSingleton subqueryOtsi
618Ühine tabeli avaldisCommon table expression, CTEOtsi
619Ühine / üldine kaarGeneric arcOtsi
620Üks-mitmele seosetüüp, 1:M seosetüüpOne-to-many relationship type, 1:M relationship typeOtsi
621Üks ühine klassifikaatori tabelOne true look-up table, Massively unified code-keyOtsi
622ÜlatüüpSupertypeOtsi
623Üldine kitsendusAssertionOtsi
624ÜldistusseosGeneralizationOtsi
625Üldotstarbeline andmebaasisüsteemGeneral-purpose database management system, General-purpose DBMSOtsi
626Ülekanduvad sõltuvusedTransitive dependenciesOtsi
627Ülemineku andmebaasisüsteemTransitional database management system, Transitional DBMSOtsi
628Ülemineku kitsendusTransition constraintOtsi
629Ümbernimetamine (relatsioonialgebra operatsioon)RenameOtsi