Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 629

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
61Klient-server andmebaasClient-server databaseOtsi
62Klient-server süsteemClient-server systemOtsi
63Andmed kui vara, mille eest küsida rahaClosed dataOtsi
64Suletud maailma eeldusClosed world assumption, CWAOtsi
65Pilvraalindus, Pilvandmetöötlus, PilvetöötlusCloud-computingOtsi
66Klasterdatud indeksClustered indexOtsi
67Klastri võtiCluster keyOtsi
68Kodeeri ja parandaCode and fixOtsi
69Koodiga juhitavad arvujadadCode control sequenceOtsi
70Koodi halb lõhnCode smellOtsi
71Tabelite ühendamineCollapsing tablesOtsi
72Märkide võrdlusreeglistikCollationOtsi
73VeergColumnOtsi
74Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMSOtsi
75Veergude järjekordColumn orderOtsi
76Saritoode, Äriline riiulilt võetav toodeCommercial off-the-shelf, Commercially available off-the-shelf, COTSOtsi
77Muudatuste kinnitamineCommitOtsi
78Ühine tabeli avaldisCommon table expression, CTEOtsi
79KogukonnapilvCommunity cloudOtsi
80Kommutatiivsuse omadusCommutative propertyOtsi
81Kompenseeriv tegevusCompensating actionOtsi
82Keerukas tüüp, Keerukas andmetüüp, Keeruka sisemise struktuuriga tüüpComplex type, Complex data typeOtsi
83Koostamine (relatsioonialgebra operatsioon)ComposeOtsi
84Liitindeks, Mitmekomponendiline indeksComposite index, Compound index, Multicolumn index, Concatenated indexOtsi
85LiitvõtiComposite key, Compound keyOtsi
86Rohkem kui ühte alampäringut sisaldav päringCompound nested queryOtsi
87Tarkvara raaltehnoloogiaComputer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering, CASEOtsi
88Kontseptuaalne andmebaasi disainConceptual database designOtsi
89Kontseptuaalne andmemudelConceptual data modelOtsi
90Kontseptuaalne tase, Loogiline taseConceptual level, Logical levelOtsi