Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 946

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
931Ühtesulandamisel põhinev ühendamineSort-merge join, Merge scan, Merge joinOtsi
932Ühtne ressursi-indikaatorUniform resource identifierOtsi
933Üksteise järgi ootamise graafWait-For GraphOtsi
934Ülalt-alla süsteemiarendusTop-down system developmentOtsi
935Üldine kitsendusAssertionOtsi
936ÜldistusseosGeneralizationOtsi
937Ülemineku etapp, Siirde etappTransition phaseOtsi
938ÜleõlapiilumineShoulder surfingOtsi
939Ülikasutaja, Ülemkasutaja, Eeliskasutaja, JuurkasutajaSuperuserOtsi
940XML dokumendist andmete lugemine ja andmeväärtuste salvestamine SQL andmebaasXML document shreddingOtsi
941XMLi toetust omav andmebaasisüsteemXML enabled database management system, XML enabled DBMSOtsi
942XML-kaugprotseduurikutseXML remote procedure call, XML-RPCOtsi
943XML-põhine andmebaasisüsteem, XML-andmebaasisüsteemNative XML database management system, Native XML DBMS, XML database management system, XML DBMSOtsi
944XML skeemXML schemaOtsi
945XPathXPathOtsi
946X-teeX-roadOtsi