Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 124

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
91Andmevakk, Andmelett, Mini-andmevaramu, AndmekaubamajaData martOtsi
92AndmevoodiagrammData flow diagramOtsi
93AndmevoogData flowOtsi
94AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
95Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
96Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUFOtsi
97Arendamine osade kaupa, Inkrementaalne arendamineIncremental developmentOtsi
98Arenduse demokratiseerumineDemocratization of developmentOtsi
99ArendusmetoodikaDevelopment methodologyOtsi
100Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
101Arvujada generaatorSequence generatorOtsi
102Arvutite kobarComputer clusterOtsi
103ArvutüüpNumeric typeOtsi
104Asukoha läbipaistvusLocation transparencyOtsi
105AsünkroonneAsynchronousOtsi
106Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communicationOtsi
107Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replicationOtsi
108AtomaarsusAtomicityOtsi
109Atribuudi väärtuse lugemise meetodGetter methodOtsi
110Atribuudi väärtuse muutmise meetodSetter methodOtsi
111AtribuutAttributeOtsi
112AuditeerimineAuditingOtsi
113AutentimineAuthenticationOtsi
114Automaatkinnitamise režiimAuto-commit mode, Chained mode, Implicit transaction modeOtsi
115Autonoomsed serveridAutonomous serversOtsi
116Avalik liidesPublic interfaceOtsi
117Avalik pilvPublic cloudOtsi
118Avalik sünonüümPublic synonymOtsi
119Avalik tarkvaraPublic domain softwareOtsi
120AvatekstPlain textOtsi