Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1KatkestamineAbortionOtsi
2AbstraktsioonAbstractionOtsi
3PääsumaatriksAccess control matrixOtsi
4Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policyOtsi
5Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess methodOtsi
6Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess pathOtsi
7Pärandsüsteemide andmetele ligipääsAccess to legacy dataOtsi
8Aktiivne andmebaasActive databaseOtsi
9Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
10Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimizationOtsi
11Liidetav keerukusAdditive complexityOtsi
12Hetkeaje päringAd hoc queryOtsi
13NõuandelukkAdvisory lockOtsi
14Agregaat, KogumAggregateOtsi
15KoondandmedAggregate dataOtsi
16Osa-terviku seos, AgregatsiooniseosAggregationOtsi
17Agiilne andmebaasi disainAgile database designOtsi
18Agiilne süsteemiarendusAgile developmentOtsi
19Paindmetoodika, Väle metoodika, Agiilne metoodikaAgile methodologyOtsi
20Agiilne modelleerimineAgile modelingOtsi
21Analüüsi etappAnalysis phaseOtsi
22AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
23Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
24Ajalugu säilitav disainAppend only designOtsi
25Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
26Andmebaasisüsteemi arhitektuurArchitecture of a DBMSOtsi
27Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competenceOtsi
28Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
29MassiivArrayOtsi
30Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMSOtsi