Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
331Killustuse läbipaistvusFragmentation transparencyOtsi
332Kinnitamata sõltuvuse probleemUncommitted dependency problemOtsi
333Kinnitamise faas, Otsustamise faasCommit phaseOtsi
334Kitsendus, PiirangConstraint, Validation rule, Integrity ruleOtsi
335Kitsenduste trigerConstraint triggerOtsi
336KlahvikuulajaKeyloggerOtsi
337KlassClassOtsi
338Klassidiagramm, KlassiskeemClass diagramOtsi
339KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, EnumerationsOtsi
340Klassifikaatorite süsteemThe classifications systemOtsi
341Klasterdamine, Klastrite moodustamineClusteringOtsi
342Klaster, KobarClusterOtsi
343Klastri võtiCluster keyOtsi
344Klient-server andmebaasClient-server databaseOtsi
345Klient-server süsteemClient-server systemOtsi
346KlikivoogClikstreamOtsi
347Kodanikest arendajadCitizen developersOtsi
348KodeeringEncodingOtsi
349KogumaksumusTotal costOtsi
350Kohese muudatuse protokollImmediate update protocolOtsi
351KollektsioonCollectionOtsi
352Kolmas manifestThe Third Manifesto, TTMOtsi
353Kolmefaasilise kinnitamise protokollThree-phase commit protocol, 3PCOtsi
354KommentaarCommentOtsi
355Kompenseeriv transaktsioonCompensating transactionOtsi
356KompileerimisaegneCompile-timeOtsi
357KompositsiooniseosCompositionOtsi
358KonfidentsiaalsusConfidentialityOtsi
359Konflikti lahendamineConflict resolutionOtsi
360Konkurents vahendite pärastResource contentionOtsi