Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
331KillustamineFragmentationOtsi
332Killustuse läbipaistvusFragmentation transparencyOtsi
333Kinnitamata sõltuvuse probleemUncommitted dependency problemOtsi
334Kinnitamise faas, Otsustamise faasCommit phaseOtsi
335Kitsendus, PiirangConstraint, Validation rule, Integrity ruleOtsi
336Kitsenduste trigerConstraint triggerOtsi
337KlahvikuulajaKeyloggerOtsi
338KlassClassOtsi
339Klassidiagramm, KlassiskeemClass diagramOtsi
340KlassifikaatoridReference data, Classifiers, Classifications, EnumerationsOtsi
341Klassifikaatorite süsteemThe classifications systemOtsi
342Klasterdamine, Klastrite moodustamineClusteringOtsi
343Klaster, KobarClusterOtsi
344Klastri võtiCluster keyOtsi
345Klient-server andmebaasClient-server databaseOtsi
346Klient-server süsteemClient-server systemOtsi
347KlikivoogClikstreamOtsi
348Kodanikest arendajadCitizen developersOtsi
349KodeeringEncodingOtsi
350KogumaksumusTotal costOtsi
351Kohese muudatuse protokollImmediate update protocolOtsi
352KollektsioonCollectionOtsi
353Kolmas manifestThe Third Manifesto, TTMOtsi
354Kolmefaasilise kinnitamise protokollThree-phase commit protocol, 3PCOtsi
355KommentaarCommentOtsi
356Kompenseeriv transaktsioonCompensating transactionOtsi
357KompileerimisaegneCompile-timeOtsi
358KompositsiooniseosCompositionOtsi
359KonfidentsiaalsusConfidentialityOtsi
360Konflikti lahendamineConflict resolutionOtsi