Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
391Kõik-ühes andmebaasisüsteemConverged database management system, Converged DBMSOtsi
392Kõrge kokkukuuluvus, Tihe sidususHigh cohesionOtsi
393Kõrge käideldavusHigh availabilityOtsi
394Kõrguse järgi tasakaalustatud histogrammHeight-balanced histogram, Equal-height histogramOtsi
395KõrgveemärkHigh water markOtsi
396KõvaketasHard driveOtsi
397KäideldavusAvailabilityOtsi
398KäitusaegneRun-timeOtsi
399KäivitusmaksumusStartup costOtsi
400Käivitusparameetrite failParameter fileOtsi
401Külm varuandmebaasCold standby databaseOtsi
402LaadiLoadOtsi
403Laiendatav märgistuskeelExtensible Markup Language, XMLOtsi
404Laiendatav vormingukeele teisendusExtensible Style Language Transformation, XSLTOtsi
405LaiendusExtensionOtsi
406Laisk hindamineLazy evaluationOtsi
407Laiuse järgi tasakaalustatud histogrammWidth-balanced histogram, Equal-width histogramOtsi
408Lausetaseme tagasirullimineStatement-level rollbackOtsi
409Lekkivate abstraktsioonide seadusThe law of leaky abstractionsOtsi
410Ligipääsetavuse päringReachability queryOtsi
411Lihtne objektipöördusprotokollSimple Object Access Protocol, SOAPOtsi
412Lihtsustamine SimplificationOtsi
413Liidetav keerukusAdditive complexityOtsi
414Liidripõhine replikeerimineLeader-based replication, Passive replication, Master-slave replicationOtsi
415Liidrita replikeerimine, PartnerreplikeerimineLeaderless replicationOtsi
416Liitpõhimõttel sektsioonideks jagamineComposite partitioningOtsi
417LiittüüpComposite typeOtsi
418Lindiseade, StriimerTape driveOtsi
419LitsentsLicenseOtsi
420Loendustüüp, LoendtüüpEnumerated type, Enumeration type, Enum typeOtsi