Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
391Kvoorumi-põhine kooskõlaQuorum consistencyOtsi
392Kõik-ühes andmebaasisüsteemConverged database management system, Converged DBMSOtsi
393Kõrge kokkukuuluvus, Tihe sidususHigh cohesionOtsi
394Kõrge käideldavusHigh availabilityOtsi
395Kõrguse järgi tasakaalustatud histogrammHeight-balanced histogram, Equal-height histogramOtsi
396KõrgveemärkHigh water markOtsi
397KõvaketasHard driveOtsi
398KäideldavusAvailabilityOtsi
399KäitusaegneRun-timeOtsi
400KäivitusmaksumusStartup costOtsi
401Käivitusparameetrite failParameter fileOtsi
402Külm varuandmebaasCold standby databaseOtsi
403LaadiLoadOtsi
404Laiendatav märgistuskeelExtensible Markup Language, XMLOtsi
405Laiendatav vormingukeele teisendusExtensible Style Language Transformation, XSLTOtsi
406LaiendusExtensionOtsi
407Laisk hindamineLazy evaluationOtsi
408Laiuse järgi tasakaalustatud histogrammWidth-balanced histogram, Equal-width histogramOtsi
409Lausetaseme tagasirullimineStatement-level rollbackOtsi
410Lekkivate abstraktsioonide seadusThe law of leaky abstractionsOtsi
411Ligipääsetavuse päringReachability queryOtsi
412Lihtne objektipöördusprotokollSimple Object Access Protocol, SOAPOtsi
413Lihtsustamine SimplificationOtsi
414Liidetav keerukusAdditive complexityOtsi
415Liidripõhine replikeerimineLeader-based replication, Passive replication, Master-slave replicationOtsi
416Liidrita replikeerimine, PartnerreplikeerimineLeaderless replicationOtsi
417Liitpõhimõttel sektsioonideks jagamineComposite partitioningOtsi
418LiittüüpComposite typeOtsi
419Lindiseade, StriimerTape driveOtsi
420LitsentsLicenseOtsi