Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
451Maksumuspõhine optimeerijaCost-based optimizerOtsi
452Manipuleerimisoskus, SuhtlusosavusSocial engineeringOtsi
453Manustatud SQL, Sissepõimitud SQLEmbedded SQLOtsi
454MasinõpeMachine LearningOtsi
455MassiivArrayOtsi
456Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMSOtsi
457Massiivitüübi konstruktorArray type constructorOtsi
458Massiivselt paralleelsed süsteemidMassive parallel processing systemOtsi
459MeetodMethodOtsi
460Meetod objekti muutuja väärtuse lugemiseksObserver, GetterOtsi
461Meetod objekti muutuja väärtuse muutmiseksMutator, SetterOtsi
462MetaandmedMetadataOtsi
463MikroteenusMicroserviceOtsi
464Mikroteenuste arhitektuurMicroservice architectureOtsi
465Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
466Minimeeri koodi, maksimeeri andmeidMinimize code, maximize dataOtsi
467Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestaminePolyglot persistenceOtsi
468Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestamist kasutav tarkvaraHybrid polystoreOtsi
469Mitme liidriga replikeerimineMulti-leader replication, Multi-master replication, Master-master replication, Active replicationOtsi
470Mitmemõõtmeline andmebaasMultidimensional databaseOtsi
471Mitmemõõtmeline massiivMultidimensional arrayOtsi
472Mitmemõõtmeline onlain-analüüsMultidimensional on-line analytical processing, Multidimensional OLAP, MOLAPOtsi
473Mitmene pärimineMultiple inheritanceOtsi
474Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQLOtsi
475Mitteavalik sünonüüm, Privaatne sünonüümPrivate synonymOtsi
476Mittejärjestikuline tööplaanNonserial schedule, Interleaved scheduleOtsi
477Mitteterviklik andmebaasi varukoopia, Kuum andmebaasi varukoopia, Onlain andmebaasi varukoopiaOn-line database backup, Hot database backup, Dynamic database backupOtsi
478Modernne portfelliteooriaModern portfolio theoryOtsi
479ModifitseeringModificationOtsi
480MonoliitMonolithOtsi