Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
451MaksumusCostOtsi
452Maksumuspõhine optimeerijaCost-based optimizerOtsi
453Manipuleerimisoskus, SuhtlusosavusSocial engineeringOtsi
454Manustatud SQL, Sissepõimitud SQLEmbedded SQLOtsi
455MasinõpeMachine LearningOtsi
456MassiivArrayOtsi
457Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMSOtsi
458Massiivitüübi konstruktorArray type constructorOtsi
459Massiivselt paralleelsed süsteemidMassive parallel processing systemOtsi
460MeetodMethodOtsi
461Meetod objekti muutuja väärtuse lugemiseksObserver, GetterOtsi
462Meetod objekti muutuja väärtuse muutmiseksMutator, SetterOtsi
463MetaandmedMetadataOtsi
464MikroteenusMicroserviceOtsi
465Mikroteenuste arhitektuurMicroservice architectureOtsi
466Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principleOtsi
467Minimeeri koodi, maksimeeri andmeidMinimize code, maximize dataOtsi
468Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestaminePolyglot persistenceOtsi
469Mitmekesiste tehnoloogiatega andmete salvestamist kasutav tarkvaraHybrid polystoreOtsi
470Mitme liidriga replikeerimineMulti-leader replication, Multi-master replication, Master-master replication, Active replicationOtsi
471Mitmemõõtmeline andmebaasMultidimensional databaseOtsi
472Mitmemõõtmeline massiivMultidimensional arrayOtsi
473Mitmemõõtmeline onlain-analüüsMultidimensional on-line analytical processing, Multidimensional OLAP, MOLAPOtsi
474Mitmene pärimineMultiple inheritanceOtsi
475Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQLOtsi
476Mitteavalik sünonüüm, Privaatne sünonüümPrivate synonymOtsi
477Mittejärjestikuline tööplaanNonserial schedule, Interleaved scheduleOtsi
478Mitteterviklik andmebaasi varukoopia, Kuum andmebaasi varukoopia, Onlain andmebaasi varukoopiaOn-line database backup, Hot database backup, Dynamic database backupOtsi
479Modernne portfelliteooriaModern portfolio theoryOtsi
480ModifitseeringModificationOtsi