Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
601Pärandsüsteemide andmetele ligipääsAccess to legacy dataOtsi
602Pärandsüsteem, taakvaraLegacy systemOtsi
603PärimineInheritanceOtsi
604Pärimine kitsenduste teelSpecialization by constraint, Restriction inheritanceOtsi
605Pärimine laiendamise teel, Pärimine lisamise teelSpecialization by extension, Specialization by addition, Extension inheritanceOtsi
606Päring, Andmete otsimise lauseQuery, Select statementOtsi
607Päringu analüüs Query analysisOtsi
608Päringu optimeerimineQuery optimizationOtsi
609Päringu tulemusQuery output, Query resultOtsi
610PäringutöötlusQuery processing, Compilation of queriesOtsi
611Päringu ümberkirjutamineQuery rewriteOtsi
612Päringu ümberstruktureerimine Query restructuringOtsi
613PääsumaatriksAccess control matrixOtsi
614Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policyOtsi
615Pööratud indeksReverse index, Reverse key indexOtsi
616PöördprojekteerimineReverse engineeringOtsi
617Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess methodOtsi
618Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess pathOtsi
619Pühendunud serveri arhitektuurDedicated server architectureOtsi
620PüsikomatüüpFixed-point typeOtsi
621Püsisalvestatud objektPersistent objectOtsi
622RaiskamineWasteOtsi
623Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
624Range kahefaasiline lukustamisprotokollStrict two-phase locking protocol, S2PLOtsi
625Rationali unifitseeritud protsessRational Unified Process, RUPOtsi
626Reaalaja andmeaitReal-time data warehouseOtsi
627Reaalaja hetktõmmisReal-time materialized view, Real-time snapshotOtsi
628ReaaltüüpReal typeOtsi
629RealukustusRow-level lockingOtsi
630Rea migreerumineRow migrationOtsi