Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
631Rea tükkide ahela tekkimineRow chainingOtsi
632Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
633Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)RuleOtsi
634Reegli induktsioonRule inductionOtsi
635Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
636Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
637RegisterRegister, Data subsystemOtsi
638RegressioontestimineRegression testingOtsi
639RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
640Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
641Regulaarse tee päring, Regulaaravaldisele vastava tee päringRegular path queryOtsi
642Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
643Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
644Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
645Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
646Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
647Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
648Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
649Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
650Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
651Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration joinOtsi
652Riigi infosüsteemState information systemOtsi
653Riigi Infosüsteemi Amet, RIAInformation System AuthorityOtsi
654Riigi infosüsteemi haldussüsteem, RIHAThe administration system of the state information systemOtsi
655Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemidSupport systems to state information systemOtsi
656RiivLatchOtsi
657Ristfunktsionaalne,Laia profiiligaCross-functionalOtsi
658RisttabelCross tabulation, CrosstabOtsi
659Robotprogramm, Robot, BottBotOtsi
660RollRoleOtsi