Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
631Reapõhine salvestamineRow oriented storageOtsi
632Rea tükkide ahela tekkimineRow chainingOtsi
633Reatüübi konstruktorRow type constructorOtsi
634Reegel, Andmekäitluskeele lausete ümberkirjutamise reegel (PostgreSQL)RuleOtsi
635Reegli induktsioonRule inductionOtsi
636Reeglipõhine optimeerijaRule-based optimizerOtsi
637Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
638RegisterRegister, Data subsystemOtsi
639RegressioontestimineRegression testingOtsi
640RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
641Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
642Regulaarse tee päring, Regulaaravaldisele vastava tee päringRegular path queryOtsi
643Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
644Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
645Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
646Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
647Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
648Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
649Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
650Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
651Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
652Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration joinOtsi
653Riigi infosüsteemState information systemOtsi
654Riigi Infosüsteemi Amet, RIAInformation System AuthorityOtsi
655Riigi infosüsteemi haldussüsteem, RIHAThe administration system of the state information systemOtsi
656Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemidSupport systems to state information systemOtsi
657RiivLatchOtsi
658Ristfunktsionaalne,Laia profiiligaCross-functionalOtsi
659RisttabelCross tabulation, CrosstabOtsi
660Robotprogramm, Robot, BottBotOtsi