Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
901VoogtöötlusStream processingOtsi
902VõimsusCardinalityOtsi
903Võimsuse hinnangCardinality estimateOtsi
904VõltsingFabricationOtsi
905VõretöötlusGrid computingOtsi
906Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMSOtsi
907Vähese koodi kirjutamise vajadusega arenduskeskkondLow-code development environmentOtsi
908Väikese maailma eksperimentSmall-world experimentOtsi
909Väline andmetüüp, Välistüüp (Oracle)External typeOtsi
910Väline sektsioonExternal partitionOtsi
911Väline tabelForeign table, External tableOtsi
912Välisest andmete allikast ainult soovitud veergude küsimineColumn push-downOtsi
913Välistamise kitsendusExclusion constraintOtsi
914Väliste andmete pakendajaForeign data wrapperOtsi
915Välisvõti, VõõrvõtiForeign key, FKOtsi
916Väljaande-põhine ümberdefineerimineEdition-based redefinitionOtsi
917Väärtuste piirkonnal põhinev sektsioonideks jagamineRange partitioningOtsi
918WHERE klausli rakendamine välises andmete allikasWHERE clause push-downOtsi
919Õiglane lähtekoodFair sourceOtsi
920Õigus, PrivileegPrivilegeOtsi
921Õiguste andmineGranting privilegesOtsi
922Õiguste äravõtmineRevoking privilegesOtsi
923Ära korda ennast disainipõhimõteDon't repeat yourself design principleOtsi
924ÄriarhitektuurBusiness architectureOtsi
925ÄriteabetarkvaraBusiness intelligence software, BI softwareOtsi
926ÄriteaveBusiness intelligenceOtsi
927ÄrivaraCommercial softwareOtsi
928Ühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)JoinOtsi
929Ühine tabeli avaldisCommon table expression, CTEOtsi
930Ühine / üldine kaarGeneric arcOtsi