Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 1387

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
931RegulaaravaldisRegular expressionOtsi
932Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
933Regulaarse tee päring, Regulaaravaldisele vastava tee päringRegular path queryOtsi
934Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi
935Relatsioonialgebra puu, PäringupuuRelational algebra treeOtsi
936Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
937Relatsiooni aste, Relatsiooni järkDegree of relationOtsi
938Relatsiooni kehandRelation bodyOtsi
939Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMSOtsi
940Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational modelOtsi
941Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvarOtsi
942Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
943Relatsiooniline NoSQL süsteemRelational NoSQL systemOtsi
944Relatsiooniline onlain-analüüsRelational on-line analytical processing, Relational OLAP, ROLAPOtsi
945Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete languageOtsi
946Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation headingOtsi
947Relatsiooni tüüpRelation typeOtsi
948Relatsiooni võimsusCardinality of relationOtsi
949Relatsioon, Relatsiooniline väärtus, Relatsiooni tüüpi väärtus,Relation value, RelationOtsi
950Relvaride eristamatuse printsiip, Baasmuutujate ja vaadete eristamatuse printsiipThe principle of interchangeabilityOtsi
951Relvari kitsendusRelvar constraintOtsi
952Replikeerimine, Tiražeerimine, Paljundamine ReplicationOtsi
953Replikeeritud andmebaasReplicated databaseOtsi
954Replitseerimise topoloogiaReplication topologyOtsi
955Reserveeritud sõna, KinnissõnaReserved wordOtsi
956Ressursikirjeldusvorming, RessursikirjeldusraamistikResource description format, Resource description framework, RDFOtsi
957RidaRowOtsi
958Ridade järjekordRow orderOtsi
959Ridade paariviisiline võrdlemisel põhinev ühendamineNested loop join, Nested iteration joinOtsi
960Riigi infosüsteemState information systemOtsi