Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
91Andmete integratsioon, Informatsiooni integratsioonData integration, Information integrationOtsi
92Andmete kirjutamine andmebaasi puhvrist püsisalvestusseFlushing from database buffer to secondary storageOtsi
93Andmete kvaliteet, AndmekvaliteetData qualityOtsi
94Andmete "lahtilõhkumise", teisendamise, laadimise protsessExtraction, transformation, loading process, ETL processOtsi
95Andmete läbipaistev krüpteerimineTransparent data encryptionOtsi
96Andmete läbipaistev redigeerimineTransparent data redactionOtsi
97Andmete maskimine, Andmete maskeerimineData masking, Data obfuscationOtsi
98Andmete profileerimineData profilingOtsi
99Andmete ristkasutusCross-usage of dataOtsi
100Andmete sõltumatus, Rakenduste sõltumatus andmete salvestamise küsimustestData independenceOtsi
101Andmete teisendamineData transformationOtsi
102Andmevakk, Andmelett, Mini-andmevaramu, AndmekaubamajaData martOtsi
103AndmevoodiagrammData flow diagramOtsi
104AndmevoogData flowOtsi
105AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
106Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
107Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUFOtsi
108Arendamine osade kaupa, Inkrementaalne arendamineIncremental developmentOtsi
109Arenduse demokratiseerumineDemocratization of developmentOtsi
110ArendusmetoodikaDevelopment methodologyOtsi
111Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
112Arvujada generaatorSequence generatorOtsi
113Arvutite kobarComputer clusterOtsi
114ArvutüüpNumeric typeOtsi
115Asukoha läbipaistvusLocation transparencyOtsi
116AsünkroonneAsynchronousOtsi
117Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communicationOtsi
118Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replicationOtsi
119AtomaarsusAtomicityOtsi
120Atribuudi väärtuse lugemise meetodGetter methodOtsi