Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
151Dekrüpteerimise võtiDecryption keyOtsi
152DenormaliseerimineDenormalizationOtsi
153Detailanalüüsi etappDetailed analysis phaseOtsi
154DetailandmedDetailed data, Individual-level dataOtsi
155DetailimineElaborationOtsi
156Deterministlik funktsioonDeterministic functionOtsi
157Dimensionaalne modelleerimineDimensional modelingOtsi
158DimensioonitabelDimension tableOtsi
159Dimensioon, MõõdeDimensionOtsi
160Disaini etappDesign phaseOtsi
161Dokumendiobjektide mudelDocument object model, DOMOtsi
162Dokumenditüübi kirjeldus, Dokumenditüübi määrangDocument type definition, DTDOtsi
163Dokumentidel põhinev andmebaasisüsteemDocument database management system, Document DBMSOtsi
164DomeenDomainOtsi
165DraiverDriverOtsi
166Dünaamiline kursorDynamic cursorOtsi
167Dünaamiline optimeerimineDynamic optimizationOtsi
168Dünaamiline proovi võtmine Dynamic samplingOtsi
169Dünaamiline SQLDynamic SQLOtsi
170Edasilükatud muudatuse protokollDeferred update protocolOtsi
171Eelkinnitamise faasPre-commit phaseOtsi
172Eesti avaliku teabe seadusEstonian Public Information ActOtsi
173Eesti infoturbestandard, E-ITSEstonian information security standardOtsi
174Eesti isikuandmete kaitse seadusEstonian Personal Data Protection ActOtsi
175Ehitamine, KonstrueerimineConstructionOtsi
176Ehitamise etapp, Konstrueerimise etappBuild phase, Construction phaseOtsi
177Eksemplar (protsesside kogum Oracles)InstanceOtsi
178Eksklusiivne lukk, MonopollukkExclusive lockOtsi
179EkstentExtentOtsi
180EkstreemprogrammeerimineExtreme programmingOtsi