Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab K-ga: 72

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Kokkuvõttefunktsioon, Grupifunktsioon, AgregaatfunktsioonAggregate function, Group function
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
2Keskmise leidmise funktsioonArithmetic mean function, Average
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
3KäideldavusAvailability
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver5.pdf [2906 KB]
Otsi
4KahendpuuBinary tree
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
5Kandidaatvõti, VõtmekandidaatCandidate key
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
6Kaskaadne kustutamine, Ülekanduv kustutamineCascading delete
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
7Kaskaadne muutmine, Ülekanduv muutmineCascading update
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
8Kataloogi haldurCatalog manager
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
9Kuristiku probleemChasm-trap
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
10KontrollkitsendusCheck constraint
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
11KlauselClause
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
12KlientClientOtsi
13Klient-server andmebaasClient-server database
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver5.pdf [2906 KB]
Otsi
14Klient-server süsteemClient-server system
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver5.pdf [2906 KB]
Otsi
15Klasterdatud indeksClustered index
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
16Klastri võtiCluster key
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
17Kodeeri ja parandaCode and fix
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
18Koodiga juhitavad arvujadadCode control sequence
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
19Koodi halb lõhnCode smell
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
20KogukonnapilvCommunity cloud
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver5.pdf [2906 KB]
Otsi
21Kommutatiivsuse omadusCommutative property
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
22Kompenseeriv tegevusCompensating action
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
23Keerukas tüüp, Keerukas andmetüüp, Keeruka sisemise struktuuriga tüüpComplex type, Complex data type
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
24Koostamine (relatsioonialgebra operatsioon)Compose
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
25Kontseptuaalne andmebaasi disainConceptual database design
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
26Kontseptuaalne andmemudelConceptual data model
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
27Kontseptuaalne tase, Loogiline taseConceptual level, Logical level
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
28Kontseptuaalne skeem, Loogiline skeemConceptual schema, Logical schema
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
29Konkreetne süntaksConcrete syntax
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
30Kitsendus, PiirangConstraint, Validation rule, Integrity rule
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi