Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab R-ga: 36

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Rakendus, RakendusprogrammApplicationOtsi
2Rakenduse arhitektuurApplication architectureOtsi
3Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, APIOtsi
4Relatsiooniline baasmuutuja, BaasrelvarBase relvarOtsi
5Relatsiooni võimsusCardinality of relationOtsi
6Rohkem kui ühte alampäringut sisaldav päringCompound nested queryOtsi
7Relatsiooni aste, Relatsiooni järkDegree of relationOtsi
8Realiseerimine, EhitamineImplementationOtsi
9Rea loogiline aadressLogical address of a rowOtsi
10Rea füüsiline aadressPhysical address of a rowOtsi
11Reaalne kasutusjuht, Konkreetne kasutusjuht, Reaalne kasutusmall, Konkreetne kasutusmallReal use-caseOtsi
12Rekursiivne seosetüüpRecursive relationship typeOtsi
13Refaktoreerimine, ParendamineRefactoringOtsi
14RegisterRegister, Data subsystemOtsi
15Regulaarne identifikaator (SQL)Regular identifierOtsi
16Relatsioonialgebra, RelatsioonalgebraRelational algebraOtsi
17Relatsiooniline andmebaasisüsteemRelational database management system, RDBMSOtsi
18Relatsiooniline andmemudel, Relatsiooniline mudelRelational data model, Relational modelOtsi
19Relatsiooniliselt täielik keelRelationally complete languageOtsi
20Relatsiooni kehandRelation bodyOtsi
21Relatsiooni päis, Relatsiooni skeemRelation headingOtsi
22Relatsiooni tüüpRelation typeOtsi
23Relatsioon, Relatsiooniline väärtus, Relatsiooni tüüpi väärtus,Relation value, RelationOtsi
24Relatsiooniline muutuja, RelvarRelation variable, Relval, Time-varying relationOtsi
25Relvari kitsendusRelvar constraintOtsi
26Reserveeritud sõna, KinnissõnaReserved wordOtsi
27RollRoleOtsi
28RutiinRoutineOtsi
29Rutiini ülelaadimineRoutine overloadingOtsi
30RidaRowOtsi