Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab T-ga: 57

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Terviksüsteemi toimimismudel, ÄrimudelBusiness modelOtsi
2Tabelite ühendamineCollapsing tablesOtsi
3Tarkvara raaltehnoloogiaComputer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering, CASEOtsi
4Tükeldamine, DekomponeerimineDecompositionOtsi
5Tihe indeksDense indexOtsi
6Tuletatud relatsiooniline muutuja, Tuletatud relvarDerived relational variable, Derived relvarOtsi
7Tuletatud tabelDerived tableOtsi
8Töölaua andmebaasisüsteem, Tööjaama andmebaasisüsteemDesktop database management system, Desktop DBMSOtsi
9Tabeli eemaldamine andmebaasi struktuuristDropping a tableOtsi
10Tühi võtiEmpty keyOtsi
11Tühi relatsioonEmpty relationOtsi
12TühihulkEmpty setOtsi
13Täitmisplaan, KäivitusplaanExecution planOtsi
14Täielik / tõeline kaarExplicit arcOtsi
15Täielik funktsionaalne sõltuvusFull functional dependency, Left irreducible functional dependencyOtsi
16Täielik välisühendamineFull outer joinOtsi
17Tabeli täielik läbiskaneerimineFull table scan, Table sequential scan, Sequential scanOtsi
18Täielikult normaliseeritud andmebaasFully normalized databaseOtsi
19Täielikult normaliseeritud relvarFully normalized relvarOtsi
20Taristu kui teenusInfrastructure as a Service, IaaSOtsi
21TavaühendamineInner joinOtsi
22Tabeli ühendamine iseendagaJoining table to itself, Self joinOtsi
23Teadmiste haldamineKnowledge managementOtsi
24Tootmise ressursside planeerimineManufacturing resource planning, MRPOtsi
25Töötava süsteemi jälgimine ja häälestamineMonitoring and tuning of an operational systemOtsi
26Taaskasutatav andmemudelReusable data modelOtsi
27Taaskasutatav mudelReusable modelOtsi
28TaaskasutamineReuseOtsi
29Teisene indeks, Sekundaarne indeksSecondary indexOtsi
30Teisesed relvaridSecondary relvarsOtsi