Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Mõisted leheküljel esitatud materjalidest (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab V-ga: 39

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEesti keelesInglise keelesMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Vaade, mille kaudu saab baastabelites andmeid muutaUpdatable view
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
2Vaadete kaudu andmete muutmineUpdate through views
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
3Vaade, Virtuaalne tabel (SQL)View, Virtual table
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
4Vaate ja päringu mestimineView merging
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
5Vaate ja selle põhjal tehtava päringu põhjal uue päringu koostamineView resolution, View substitution
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
6Vaate materialiseerimineView materialization
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
7Vaba tekst, VabatekstFree text
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
8Vaikimisi väärtusDefault value
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
9Valdkonnamudel, Domeenimudel, KontseptuaalmudelDomain model
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
10Valdkonnapõhine andmebaasisüsteemDomain-specific database management system, Domain-specific DBMS
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
11Valdkonnapõhine keel, Probleemikeel, RakenduskeelDomain specific language, Problem-oriented language, Application-oriented language
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
12Vasakpoolne välisühendamine (relatsioonialgebra operatsioon)(Left) outer join
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
13VeebirakendusWeb application
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
14VeergColumn
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
15Veergude dubleerimineAdding redundant columns
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
16Veergude järjekordColumn order
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
17Veeruperekondadel põhinev andmebaasisüsteem, Laiaveeruline andmebaasisüsteemColumn family DBMS, Column oriented DBMS, Columnar DBMS, Wide-column DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
18Vektorkodeeritud string, Vektorkodeeritud sõneString with an encoded information
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
19Vesivoodi teooriaWaterbed theory
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
20Viidete terviklikkus, ViiteterviklikkusReferential integrity
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
21Viienda generatsiooni keelFifth generation language
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
22Viies normaalkuju, 5NKFifth normal form, 5NF
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
23ViittüüpPointer type
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
24Virtuaalne andmesaatkondVirtual data embassy
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
25Virtuaalne andmete kihtVirtual data layer
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
26Virtuaalne relatsiooniline muutuja, Virtuaalne relvar, Vaade (relatsiooniline mudel)Virtual relational variable, Virtual relvar, View (relatsiooniline mudel)
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
27VõimsustikMultiplicity
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
28Võrk-struktuuriga andmemudelNetwork data model
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
29Võti-väärtus paaridel põhinev andmebaasisüsteemKey-value database management system, Key-value DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Otsi
30VõtmesõnaKeyword
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi